Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Моделювання і календарне планування ресурсів (ID:25314)
| Размер: 51 кб. | Объем: 23 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Моделювання і календарне планування ресурсів 3
2. Поняття та класифікація проектних ризиків. Управління проектними ризиками 8
3. Задача 1 18
Бюджет всього проекту становить 150000 гри., термін виконання 3 місяці. За перший місяць проектна команда мала виконати 45 % обсягів певної роботи, що коштує 95000 гривень. Фактично було зроблено 40 % обсягів робіт і витрачено при цьому 85000 гривень.
Оцінити хід виконання проекту стосовно бюджету; враховуючи дану тенденцію, визначити прогнозну вартість проекту; провести оцінку своєчасності виконання проекту; визначити прогнозні остаточні витрати на проект.

4. Задача 2 20
За вихідними даними необхідно: 1) побудувати сітковий графік, який відображає проект; 2) визначити загальний час виконання проекту та критичний шлях; 3) визначити максимальне скорочення тривалості та питомі витрати на скорочення тривалості робіт проекту; 4) визначити скільки додаткових витрат потрібно провести підприємству задля скорочення тривалості проекту до 12 тижнів.
Список використаної літератури 23

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Планування матеріальних ресурсів
  ЗМІСТ ВСТУП 1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 1.1. ЗМІСТ ТА ПОНЯТТЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 1.2. МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.3.СТАДІЇ УПРАВЛІННЯ ОБІГОМ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ (ОБЛІК, АНАЛІЗ, КОНТРОЛЬ, ПЛАНУВАННЯ 2. ПЛАНУВАННЯ ЯК ОСНОВА ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 2.1. ОПИС СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ ”ФІНКОМ” 2.2. ПОРІВНЯННЯ НАЙКРАЩИХ СИСТЕМ ПЛАНУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ З СИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ ”ФІНКОМ” ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ. Основні шляхи поліпшення забезпеченості матеріальними ресурсами Мета роботи: дослідити потреби підприємства в матеріальних ресурсах може бути задоволене екстенсивним шляхом (придбанням або виготовленням більшої кількості матеріалів і енергії) або інтенсивним (економнішим використанням наявних запасів в процесі виробництва продукції). Передметом дослідження є матеріальні активи підприємства Об’єктом дослідження процес планування матеріальних активів

 2. Планування трудових ресурсів регіону, підприємства
  Вступ 3 1. Планування потреби в персоналі на підприємстві 4 2. Планування кадрів в регіоні 9 Висновок 16 Перелік використаної літератури 18

 3. Оперативне планування грошових ресурсів підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти оперативного фінансового планування на підприємстві 5 1.1 Сутність оперативного фінансового плану 5 1.2 Методика оперативного фінансового планування 8 2. Аналіз фінансового планування на ЗАТ «Назва» 11 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 11 2.2 Оцінка фінансового планування на підприємстві 16 3. Розробка оперативного фінансового плану на ЗАТ «Назва» та шляхи його вдосконалення 24 3.1 Методи оперативного планування грошових ресурсів на ЗАТ «Назва» 24 3.2 Розробка стратегічного фінансового плану ЗАТ «Назва» як результат оперативного планування 35 Висновки 40 Список використаної літератури 42 Додатки 45

 4. Система планування ресурсів підприємства синхронізованого зі споживачами (CSRP)
  Вступ 3 Система планування ресурсів підприємства синхронізованого зі споживачами (CSRP) 4 Характеристика основних робіт на етапі технологічного впровадження інформаційних систем на підприємстві 9 Висновок 13 Перелік використаної літератури 14

 5. Система планування ресурсів підприємства синхронізованого зі споживачами (CSRP)
  Вступ 3 1. Система планування виробничих ресурсів (MRP-II) 4 2. Корпоративна інформаційна система «Baan»: сутність, особливості та основні складові її компоненти 10 Висновок 13 Перелік використаної літератури 14

 6. Корпоративні інформаційні системи побудовані на основі концепції планування виробничих ресурсів (MRPII)
  ВСТУП 3 1. Поняття MRP-системи та її трансформація в систему MRPII 4 2. Корпоративні інформаційні системи, побудовані на основі концепції планування виробничих ресурсів (MRPII) 5 ВИСНОВКИ 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15

 7. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Доцільність у використанні матеріальних ресурсів (продовольчих товарів, предметів матеріально-технічного призначення, паливно-енергетичних ресурсів)
  Завдання 1. 3 1. Доцільність у використанні матеріальних ресурсів (продовольчих товарів, предметів матеріально-технічного призначення, паливно-енергетичних ресурсів) 3 2. Завдання етапу виконання стратегії 7 3. Моделі стратегічного управління та їх вибір в умовах нестабільності зовнішнього середовища 14 Завдання 2. 19 Приватний підприємець «А» викупив і переобладнав гуртожиток під готель на 96 номерів. Протягом реконструкції він уклав контракт на три роки з провідним туроператором щодо постійного використання останнім 94 номерів. Витрати на обслуговування цих номерів, з урахуванням витрат на поточний ремонт, і невиробничі витрати готелю складають 60 тис. грн. на місяць. Витрати на утримання номерів, що залишились, у випадку їх простою, складають 320 грн. на місяць. Загальні капіталовкладення у реконструкцію готелю склали 180 тис.грн. Визначте, яку цінову стратегію найбільш доцільно обрати приватному підприємцю та якою буде ціна за користування 94 номерами на місяць відповідно обраної стратегії Література 21

 8. Поняття фінансових ресурсів туристичного підприємства. їх склад, структура економічна характеристика та класифікація. Власні та залучені фінансові ресурси підприємства. Специфіка формування та використання фінансових ресурсів на туристичних підприємствах
  Вступ 4 1. Поняття фінансових ресурсів туристичного підприємства, їх склад, структура економічна характеристика та класифікація 5 2. Власні та залучені фінансові ресурси підприємства 10 3. Специфіка формування та використання фінансових ресурсів на туристичних підприємствах 13 Висновки 19 Список використаної літератури 21

 9. Імітаційне моделювання

 10. Методи планування особистої праці менеджера: директивне, індивідуальне, комбіноване планування
  Методи планування особистої праці менеджера: директивне, індивідуальне, комбіноване планування

 11. Суть планування його задачі та функції (планування у галузі соціально-культурних сфер)
  Вступ 3 Розділ 1. Характеристика планування на підприємстві 5 1.1. Планування як функція управління 5 1.2. Принципи та методи планування 7 1.3. Методи та інструменти планових розрахунків 13 Таблиця 1.3.1. Бюджетна таблиця 14 Розділ 2. Система планування організації 15 2.1. Функціонування системи планів на підприємстві 16 2.2. Системи планування ресурсів підприємства 21 2.3. План маркетингу 25 2.4. Фінансове планування на підприємстві 31 Висновок 38 Список використаної літератури 40

 12. Економіко-математичне моделювання
  1. На базі n = 12 статистичних даних певного регіону побудувати лінійну регресійну модель залежності витрат на споживання C від доходів D, збережень S і заробітної плати L. 2. Оцінити її параметри за МНК. i C(i) D(i) S(і) L(i) 1 5,25 9,11 7,05 16,05 2 11,24 13,57 8,68 18,68 3 16,27 14,01 9,57 20,06 4 18,75 17,29 10,10 29,67 5 21,78 19,58 11,55 31,55 6 24,58 21,07 13,31 34,01 7 27,09 22,47 15,37 35,34 8 31,76 24,68 17,01 36,01 9 35,94 25,75 19,67 38,54 10 38,57 27,05 21,92 41,92 11 41,47 30,87 25,08 43,27 12 44,71 33,65 28,05 45,29 Вказівка. Для утворення різних варіантів початкових даних до кожного числа у таблиці (крім першого стовпця) додати число N/10, де N=46 - порядковий номер студента за списком групи або дві останні цифри номера залікової книжки. Варіант N=46 i C(i) D(i) S(і) L(i) 1 9,85 13,71 11,65 20,65 2 15,84 18,17 13,28 23,28 3 20,87 18,61 14,17 24,66 4 23,35 21,89 14,7 34,27 5 26,38 24,18 16,15 36,15 6 29,18 25,67 17,91 38,61 7 31,69 27,07 19,97 39,94 8 36,36 29,28 21,61 40,61 9 40,54 30,35 24,27 43,14 10 43,17 31,65 26,52 46,52 11 46,07 35,47 29,68 47,87 12 49,31 38,25 32,65 49,89 Сума 372,61 314,3 242,56 445,59 Вправа 5. Провести дослідження моделі множинної регресії, побудованої згідно завдання попереднього заняття (Вправа 4). А саме: 1. обчислити стандартну похибку рівняння, незміщену дисперсію залишків, коефіцієнт детермінації і множинної кореляції; 2. перевірити адекватність моделі загалом і значущість коефіцієнта кореляції і окремих параметрів моделі. Вправа 7. Для задачі четвертого інтернет-заняття дослідити мультиколінеарність моделі залежності витрат на споживання C від доходів D, збережень S і заробітної плати L на базі n = 12 статистичних даних певного регіону. i C(i) D(i) S(і) L(i) 1 5,25 9,11 7,05 16,05 2 11,24 13,57 8,68 18,68 3 16,27 14,01 9,57 20,06 4 18,75 17,29 10,10 29,67 5 21,78 19,58 11,55 31,55 6 24,58 21,07 13,31 34,01 7 27,09 22,47 15,37 35,34 8 31,76 24,68 17,01 36,01 9 35,94 25,75 19,67 38,54 10 38,57 27,05 21,92 41,92 11 41,47 30,87 25,08 43,27 12 44,71 33,65 28,05 45,29 У разі необхідності запропонувати способи усунення мультиколінеарності. Вказівка. Для утворення різних варіантів початкових даних до кожного числа у таблиці (крім першого стовпця) додати число N/10 , де N=46 - порядковий номер студента за списком групи або дві останні цифри номера залікової книжки. Варіант N=46 i C(i) D(i) S(і) L(i) 1 9,85 13,71 11,65 20,65 2 15,84 18,17 13,28 23,28 3 20,87 18,61 14,17 24,66 4 23,35 21,89 14,7 34,27 5 26,38 24,18 16,15 36,15 6 29,18 25,67 17,91 38,61 7 31,69 27,07 19,97 39,94 8 36,36 29,28 21,61 40,61 9 40,54 30,35 24,27 43,14 10 43,17 31,65 26,52 46,52 11 46,07 35,47 29,68 47,87 12 49,31 38,25 32,65 49,89 Сума 372,61 314,3 242,56 445,59 Вправа 8. Залишки моделі, побудованої на попередньому занятті (Вправа 7), перевірити на автокореляцію за критерієм Дарбіна-Уотсона, а також перевірити залишки на гетероскедастичність, припускаючи, що змінювання дисперсії залишків може викликати будь-який із факторів. Група 1 Група 2 Група 3 9,85 26,38 40,54 15,84 29,18 43,17 20,87 31,69 46,07 Середня 23,35 36,36 49,31 Вправа 9. Для заданої моделі лінійної регресії на рівні α = 0,05 побудувати: 1. надійні інтервали регресії; 2. надійні інтервали параметрів; 3. визначити точковий прогноз результативного показника при прогнозних значеннях факторних змінних Xpr = (1; 48,74;34,68;27,69;49,69) 4. визначити інтервальний прогноз результативного показника та його математичного сподівання на рівні α = 0,05. 5. на підставі парної регресії залежності факторних змінних від значення i обчислити прогнозні значення кожної з них для моменту i = 13; 6. обчислити прогнозне значення результативної змінної за допомогою рівняння парної регресії, яка описує залежність показника від значення i, а також за допомогою рівняння множинної регресії для прогнозних значень факторних змінних. Порівняти результати. Зробити висновки щодо моделі загалом і отриманих за її допомогою результатів. Вправа 11. 1. За наведеними даними по ВНП (Y), споживанню (C) і інвестиціям (I) для вигаданої економіки за 20 років: Y 95,75 98,55 103,55 109,00 108,25 C 60,45 62,45 65,90 68,90 68,45 I 14,30 15,85 17,75 19,70 18,10 Y 107,40 112,70 117,75 123,45 126,55 C 70,00 73,55 76,55 79,70 81,60 I 14,60 17,35 20,00 22,15 22,30 Y 125,85 128,10 125,35 130,25 138,30 C 81,55 82,55 83,45 87,35 91,55 I 19,80 21,00 18,00 20,00 25,25 Y 142,65 146,80 151,30 157,40 161,25 C 95,50 99,00 101,75 105,40 107,45 I 24,85 24,50 25,00 25,80 26,15 a. оцінити за МНК параметри β0 і β1 функції споживання ct = β0 + β1yt + εt. b. Оцінити ті ж параметри за схемою найпростішої кейнсіанської моделі формування прибутків на основі НМНК. c. Порівняти отримані результати. Зробити висновки про якість оцінок. Вказівка. Варіанти завдань утворити додаванням до кожного спостереження числа N, де N=46- останні дві цифри номера залікової книжки або порядковий номер у списку групи. 2. Розглядається наступна модель: Вправа 13. Розглядаються два проекти А та В щодо інвестування. Відомі оцінки прогнозованих значень доходу від кожного з цих проектів та відповідні значення ймовірностей. Цифрові дані наведено в таблиці. Потрібно оцінити міру ризику кожного з цих проектів та обрати один із них для інвестування (той, що забезпечує меншу величину ризику), якщо за величину ризику приймається: a. величина дисперсії; b. величина коефіцієнта варіації; c. величина семіваріації; d. величина коефіцієнта семі варіації; e. величина коефіцієнту асиметрії; f. величина коефіцієнту ексцесу. Вправа 15. 1. В наступній виборці представлені дані по ціні Р деякого блага і кількості (Q) даного блага, що домогосподарство купує щомісяця впродовж року. Вправа 19. 1. Перевірити наявність тенденції в часовому ряді: 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 14,1+N/10 9,3–N/10 19,4+N/10 19,7–N/10 5,4+N/10 24,2–N/10 13,8+N/10 24,5–N/10 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 14,7+N/10 16,6–N/10 5,6+N/10 16,2–N/10 25,3+N/10 11,9–N/10 18,5–N/10

 13. Економіко-математичне моделювання
  1. Що можна сказати про кількість розв’язків сумісної системи m лінійних рівнянь з n невідомими (m

 14. Моделювання інвестиційних портфелів
  1.Розрахунок очікуваної доходності та ризику інвестування в акції. 2. Розрахунок коваріації і кореляції доходностей акцій. 3. Моделювання інвестиційного портфелю з максимальною доходністю. 4. Моделювання інвестиційного портфелю з мінімальним ризиком. 5. Моделювання оптимального портфелю. 6. Порівняльний аналіз ефективності змодельованих портфелів з урахуванням доходності і ризику. Розрахунки в окремому файлі Excel Коментар.

 15. Моделювання діяльності підприємства
  Вступ 3 1. Загальна характеристика інформаційних систем моделювання діяльності підприємства 4 2. Моделювання динамічної системи фінансово-економічної діяльності підприємства 6 3. Адаптованість моделей економічної діяльності підприємства та їх практичне застосування 9 Висновки 12 Список використаної літератури 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua