Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Розробка політики управління прибутком торговельного підприємства (ID:25315)
| Размер: 149 кб. | Объем: 31 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВступ 3
1) Сутність прибутку торговельного підприємства та його класифікація 4
2) Сутність потітики управління прибутком торговельного підприємства та основні складові 12
3) Фактори, що обумовлюють розмір прибутку торговельного підприємства 24
Висновки 27
Література 28
Бібліографія 30

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Розробка політики управління позиковим капіталом у контексті антикризового управління торговельного підприємства
  Вступ 3 І. Теоретичні засади управління позиковим капіталом торговельного підприємства 5 1.1. Економічна сутність та види позиковим капіталом торговельного підприємства 5 1.2. Методичні підходи до оцінки сутності залучення та використання позиковим капіталом торговельного підприємства (потрібні формули) 13 1.3. Методика аналізу та планування позиковим капіталом торговельного підприємства (потрібні блок схеми послідовності) 20 ІІ. Дослідження практики управління позиковим капіталом торговельного підприємства ТОВ “АЛО” 23 2.1. Аналіз динаміки та структури позикового капіталу на торговельного підприємства ТОВ “АЛО” 23 2.2. Оцінка сутності управління позиковим капіталом на торговельному підприємстві ТОВ “АЛО” 28 ІІІ. Розробка політики управління позиковим капіталом торговельного підприємства як засобу запобігання його банкрутства 40 3.1. Етапи обгрунтування основних етапів політики управління позиковим капіталом на торговельному підприємстві ТОВ “АЛО” 40 3.2. Розробка політики управління позиковим капіталом позиковим капіталом торговельного підприємства на плановий період у контексті антикризового управління торгівельним підприємством 42 3.3. Оцінка ефективності розробки політики управління позиковим капіталом торговельного підприємства ТОВ “АЛО” з позиції запобігання його банкрутства 44 4. Електронне програмне забезпечення (які програми, як їх використовувати) 49 Висновок 52 Литература 57 Додаток 1. Фінансова звітність ТОВ “АЛО” 61 Додаток 2. Фінансова звітність ТОВ “АЛО” 64 Додаток 3. Фінансова звітність ТОВ “АЛО” 67 Додаток 4. Дані про випуск облігацій ТОВ “АЛО” 71-75 Об’єктом дослідження роботи є процес управління позиковим капіталом в підприємствах роздрібної торгівлі. Предметом дослідження є методичні підходи до формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі на прикладі ТОВ “АЛО” в сучасних умовах. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали законодавчі та нормативні акти України, наукові праці вітчизняних і закордонних учених з досліджуваної проблеми

 2. Розробка інвестиційної політики торговельного підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Інвестиції як економічна категорія 5 1.2. Зміст та принципи розробки інвестиційної політики підприємства 12 РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАГАЗИНУ ПП «Назва» 19 2.1. Загальна характеристика діяльності магазину 19 2.2. Характеристика інвестиційної діяльності магазину за останні роки 25 2.3. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності 30 РОЗДІЛ 3. ОПТИМІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПП «Назва» ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗРОБКИ НОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 37 3.1. Розробка інвестиційної політики магазину 37 3.2. Розрахунок економічної ефективності інвестиційного проекту 46 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54 ДОДАТКИ 59

 3. Управління прибутком торговельного підприємства у контексті забезпечення цільової конкурентоспроможності на регіональному ринку
  Вступ 3 1. Зміст основних етапів управління прибутком торговельного підприємства 6 2. Дослідження формування прибутку і конкурентоспроможності торговельного підприємства ТОВ «Назва» 21 3. Обґрунтування пріоритетних цілей розвитку діяльності торговельного підприємства ТОВ «Назва» 27 4. Оцінювання розміру прибутку торговельного підприємства ТОВ «Назва», необхідного для забезпечення цільової конкурентоспроможності на регіональному ринку 30 5. Розробка плану формування можливого обсягу прибутку торговельного підприємства ТОВ «Назва» з врахуванням мобілізації резервів його зростания 33 Висновки та пропозиції 36 Список використаної літератури 39 Додаток 1. Баланс ТОВ “Назва” на 01.01.07 р., тис.грн. 43 Додаток 2. Звіт про фінансові результати ТОВ “Назва” за 2006 р., тис.грн. 46

 4. Розробка політики використання прибутку торговельного підприємства
  Вступ 3 1. Методологічні підходи до розробки політики використання прибутку торговельного підприємства 6 1.1 Сутність прибутку, механізм його формування та напрямки використання 6 1.2 Фактори, що впливають на використання прибутку 10 1.3 Політика використання прибутку торговельного підприємства: мета розробки, характеритиска основних етапів 14 2. Дослідження стану управління використанням прибутку на ЗАТ «Едем» 22 2.1 Характеристика підприємства 22 2.2 Аналіз формування та структури напрямків використаня прибутку на підприємстві 26 2.3 Аналіз факторів, що впливають на обсяги та структуру використання прибутку 29 2.4 Аналіз достатності та ефективності використання прибутку підприємства 34 3. Розробка політики використання прибутку на ЗАТ «Едем» на 1 квартал 2005р. 39 3.1. Обґрунтування цільового прибутку за окремими напрямами його використання 39 3.2. Оцінка можливості отримання цільового прибутку та обгрунтування заходів щодо забезпечення його досягнення 42 Висновки 49 Список літератури 53 Додаток 1 55 Додаток 2 58

 5. Головні складові інвестиційної політики підприємства. Розробка іновації в системі управління маркетингом на базі підприємства за матодикою АВС (ФВА). Досягнення конкурентних переваг від впровадження нового продукту
  Вступ 3 Розділ 1. Головні складові інвестиційної політики підприємства 6 1.1. Розробка нового товару чи послуги та методика розробки інновації 7 1.2. Факторний аналіз впливу на інноваційну політику 15 1.3. Вибір інвестиційно-інноваційної стратегії діяльності підприємств 18 Розділ ІІ Розробка іновації в системі управління маркетингом на базі підприємства за матодикою АВС (ФВА) 22 2.1. Підготовчий етап ФВА 22 2.2. Розрахункова частина аналізу системи управління 28 2.3. Шляхи удосконалення системи управління за методом контрольних запитань 32 2.4. Економічний ефект від впровадження інноваційної системи управління 34 Розділ ІІІ Досягнення конкурентних переваг від впровадження нового продукту 36 3.1. Шляхи подальшого розвитку інноваційної системи управління в рамках фінансово-промислової групи 36 3.2. Формування ФПГ та виконання інновації в стратегії управління на дії 39 Висновки 42 Додаток 44 Список використаної літератури 48

 6. Управління прибутком підприємства
  План Вступ 3 Розділ І. Інформаційна довідка 4 1.1. Коротка історична довідка 4 1.2. Організаційна структура підприємства 5 1.3. Асортимент випускаємої продукції 6 Розділ ІІ. Аналіз підприємницької діяльності 7 2.1. Індивідуальне завдання і аналіз кадрів 7 2.2. Використання виробничих фондів 10 2.3. Аналіз витрат виробництва 13 2.4. Реалізація і прибуток 15 2.5. Фінансові результати 16 Розділ ІІІ. Проект заходів щодо підвищення ефективності діяльності підприємства 18 Висновки 20 Список використаної літератури 21 Додаток 22 Метою даної роботи є вивчення та аналіз фінансового стану і прибутку підприємства та розробка на цій основі рекомендацій щодо його покращення на підприємстві. Для реалізації поставленої мети в роботі виконані наступні завдання: - дати коротку історичну довідку про підприємство; - дослідити організаційну структуру підприємства; - вивчити асортимент випускаємої продукції; - провести аналіз підприємницької діяльності за основними напрямами; - розробити заходи щодо поліпшення фінансового стану підприємства. Основну діяльність досліджуване підприємство веде на ринку поліграфічних послуг, додрукарської підготовки, друку і післядрукарській доробці поліграфічної продукції. Переважна більшість клієнтів компанії в даний момент відносяться до наступних сегментів: - рекламної поліграфії; - книжково-журнальної поліграфії; - паперово-білової продукції.

 7. Розробка PR-програми по стимулюванню попиту на товари роздрібного торговельного підприємства
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Корпоративний характер організації 4 2. Збір інформації про діяльність організації 5 3. Висновки стратегічних напрямків (PR-діяльності) 8 4. Основні етапи PR-програми 11 5. Визначення ефективності 17 Висновок 20 Список використаної літератури 21 Метою роботи є розробка PR-програми по стимулюванню попиту на товари роздрібного торговельного підприємства. Завданнями роботи є: - провести дослідження в сфері комунікацій, що проводить роздрібне торгівельне підприємство ЗАТ; -дослідити комунікаційні заходи підприємства; - здійснити оцінку результатів реалізації PR-програми. - запропонувати напрями удосконалення комунікативної політики підприємства ЗАТ. Проведення дослідження дозволить на прикладі конкретної фірми розглянути процес здійснення рекламно-маркетингової комунікації та розробити конкретні пропозиції щодо комунікаційної діяльності роздрібного торгового підприємства ЗАТ.

 8. Розробка комунікаційної програми по стимулюванню попиту на товари роздрібного торговельного підприємства
  ВСТУП 1. АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІОННОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ “ВИБІР” 1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТОВ “ВИБІР” 1.2. АНАЛІЗ КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 2. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ “ВИБІР” 2.1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗРОБКИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПО СТИМУЛЮВАННЮ ПОПИТУ НА БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО РЕАЛІЗУЄ ТОВ “ВИБІР” 2.2. РОЗРОБКА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА МАЙБУТНІЙ ПЕРІОД ПЛАН РОБІТ ІЗ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ ЗМІ У 2004 РОЦІ 2.3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 9. Управління операційним прибутком підприємства (практична частина)
  Розділ 2. Дослідження процесу управління операційним прибутком ВАТ «Назва» 3 2.1 Аналіз процесу управління операційним прибутком підприємства 3 2.2 Фінансово-економічна характеристика управління організаційним прибутком досліджуваного підприємства 9 2.3 Оцінювання ефективності управління операційної прибутковості підприємства 11 2.4Факторний аналіз операційної прибутковості в ефективному управлінні 33 3. Шляхи удосконалення процесу управління операційним прибутком 37 ВАТ «Назва» 37 3.1. Напрями стимулювання ефективності операційної діяльності підприємства 37 3.2. Вдосконалення управління операційним прибутком підприємства 39 Висновки 56 Додатки 57-65

 10. Аналіз та планування прибутку від операційної діяльності торговельного підприємства (за матеріалами торговельного підприємства м. Київ)
  Вступ 3 1. Теоретико-методичні засади аналізу та планування прибутку від операційної діяльності торговельного підприємства 5 1.1. Сутність та механізм формування прибутку від операційної діяльності торговельного підприємства 5 1.2. Системи та методи аналізу прибутку від операційної діяльності торговельного підприємства 12 1.3. Методи планування прибутку від операційної діяльності торговельного підприємства 16 2. Дослідження прибутку від операційної діяльності торговельного підприємства 19 2.1. Аналіз обсягів та динаміки формування прибутку від операційної діяльності торговельного підприємства 19 2.2. Дослідження факторів впливу на прибуток від операційної діяльності торговельного підприємства 26 2.3. Оцінювання ефективності формування прибутку від операційної діяльності торговельного підприємства 29 3. Розробка плану формування прибутку від операційної діяльності торговельного підприємства 35 Висновки і пропозиції 40 Список використаних джерел 42 Додаток А 44

 11. Розробка політики використання прибутку підприємства
  Вступ 3 1. Методологічні основи формування прибутку підприємства 6 1.1 Прибуток як економічний показник 6 1.2 Класифікація прибутку торговельного підприємства 7 1.3 Розрахунок точки беззбитковості та мінімальної рентабельності 10 1.4 Управління прибутком торговельного підприємства 15 1.5 Визначення рівня рентабельності 17 1.6 Прибуток торговельного підприємства 20 2. Аналіз використання прибутку на торгівельному підприємстві ЗАТ «Едем» 23 2.1 Характеристика підприємства 23 2.2 Формування та розподіл прибутку підприємства 27 2.3 Аналіз рівнів, динаміки та структури прибутку підприємства 29 2.4 Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) 30 2.5 Граничний аналіз та оптимізація прибутку, витрат та обсягу виробництва 35 3. Обгрунтування стратегії формування прибутку підприємства на наступний рік 41 3.1. Стратегія управління прибутком торговельного підприємства. 41 3.2. Обгрунтування обсягу формування прибутку торговельного підприємства на 2005 рік 45 Висновки 52 Список літератури 56 Додаток 1 58 Додаток 2 61 Предмет: економіка торговельного підприємства Випускна робота

 12. Розробка політики залучення позикового капіталу підприємства
  Вступ 3 1. Сутність і види позикового капіталу підприємства 5 2. Фактори, що визначають потребу підприємства в позиковому капіталі 9 3. Методика визначення потреби в позикових коштах та оцінки ефективності їх залучення 16 4. Концептуальні підходи до управління залученням позикового капіталу підприємства 30 Висновок 39 Список використаних джерел 41

 13. Розробка комунікаційної політики підприємства з пріоритетом на рекламу
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи комунікаційної політики підприємства 6 1.1. Сутність та значення маркетингових комунікацій та комунікаційної політики підприємства 6 1.2. Комплекс просування товару в системі комунікаційної політики підприємства 13 1.3. Реклама та її роль в комунікаційній політиці підприємства 21 Розділ 2. Дослідження функціонування комунікаційної політики та рекламної діяльності (на прикладі СП ЗАТ «....») 29 2.1 Економічна характеристика СП ЗАТ «...» 29 2.2 Аналіз стратегії рекламної діяльності СП ЗАТ «Караван» 34 2.3 Дослідження стимулювання продажу СП ЗАТ «...» 39 Розділ 3. Оцінювання та вдосконалення комунікаційної політики підприємства 45 3.1. Визначення впливу іміджу фірми та засобів Паблік Рілейшнз, як складова системи вдосконалення комунікаційної політики підприємства 45 3.2 Оцінка розробленої стратегії рекламної кампанії СП ЗАТ «...» 53 3.3 Недоліки, переваги та пропозиції щодо вибраної стратегії рекламної кампанії 57 Висновки 62 Список використаної літератури 65

 14. Характеристика і розробка рекламної політики для автосервісного підприємства
  1. Визначення поняття та сутності рекламної компанії 3 2. Планування рекламного бюджету кампанії при проведенні рекламних заходів. 5 3. Приклад рекламної політики авто сервісного підприємства 10 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 17

 15. Управління поточними витратами торговельного підприємства
  практична частина дипломної роботи Розділ 2. Аналіз управління поточними витратами ЗАТ "Дніпровський універмаг" 3 2.1. Економічна характеристика комплексу завдань по управлінню поточними витратами підприємства за допомогою ПЄОМА 3 2.2. Аналіз розміру та рівня поточних витрат підприємства 13 2.3. Оцінка факторів що впливають на формування поточних витрат торгового підприємства 20 2.4. Оцінка ефективності управління поточними витратами підприємства 28 Розділ 3. Основні напрями вдосконалення управління поточними витратами ЗАТ "Дніпровський універмаг" 33 3.1. Обґрунтування пропозицій щодо оптимізації обсягу та складу поточних витрат 33 3.2. Напрями удосконалення системи управління поточних витрат на торговельному підприємстві 42 Висновок 55

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua