Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Завдання та ессе з управління персоналом (ID:25323)
| Размер: 56 кб. | Объем: 21 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЕссе. Компетенції миенеджера з персоналу 3
Практичні завдання 9
Список використаної літератури 18
Додатки 19

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Завдання з предмету Управління персоналом
  1. Комплексне завдання 3 2. Розрахункове завдання 16 На основі наявних вихідних даних необхідно розрахувати чисельність адміністративно-управлінського персоналу, використовуючи метод Розенкранца. № п/п Організаційно-управлінські види робіт Кількість дій по виконанню виду робіт Час, необхідний на виконання дії (год) 1. Розрахунок готівки 500 1 2. Облік доходів-видатків 3000 0,5 3. Розрахунок зведеного фінансового балансу 300 3 3. Аналітичне завдання 18 Спираючись на положення Закону України «Про зайнятість населення», дайте відповіді на такі запитання: 1. Визначте статус безробітного в Україні згідно із Законом України «Про зайнятість населення». 2. Назвіть критерії підходящої роботи для осіб, які вперше шукають роботу і не мають професії, згідно із Законом України «Про зайнятість». 3. Які форми прямого та зворотного зв’язку між підприємствами та державними органами передбачені Законом України «Про зайнятість населення» з метою сприяння забезпеченню зайнятості населення? 4. Які заходи з боку підприємств передбачені Законом України «Про зайнятість населення» для підвищення конкурентоздатності працівників, вивільнюваних з підприємств у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці? 5. Які заходи з боку державної служби зайнятості передбачені Законом України «Про зайнятість населення» для підвищення конкурентоздатності безробітних? 6. Чи може отримати статус безробітного та відповідну допомогу особа, яка втратила роботу, але має дохід від нерухомості в розмірі 14 гривень на місяць? 7. Чи може отримати статус безробітного і відповідну допомогу в Україні підліток 14 років? Чому? Формулюючи відповідь, спирайтесь на визначення статусу безробітного, наведене в Законі України «Про зайнятість населення». 8. Що береться за базу при розрахунку розміру допомоги у зв’язку з безробіттям для осіб 1) що втратили роботу; 2) що шукають роботу вперше? Чому? 9. Чи може отримати статус безробітного і відповідну допомогу працівник, який є в штаті підприємства, але не отримує заробітну плату? Чому? Формулюючи відповідь, спирайтесь на визначення статусу безробітного, наведене в Законі України «Про зайнятість населення». 10. Назвіть категорію безробітних, для яких гарантується збереження на попередньому місці роботи на період працевлаштування, але не більше ніж на три місяці, середньої заробітної плати, а також право на одержання допомоги по безробіттю в розмірі 75% середньої заробітної плати протягом наступних трьох місяців і 50% — протягом наступних шести місяців. Громадяни, які втратили роботу 11. Чи може отримати статус безробітного і відповідну допомогу в Україні пенсіонер 66 років, якщо він працював і вивільнений у зв’язку з ліквідацією підприємства? Чому? Формулюючи відповідь, спирайтесь на визначення статусу безробітного, наведене в Законі України «Про зайнятість населення». 12. Назвіть категорії безробітних, які згадуються в Законі України «Про зайнятість населення» (для них встановлені різні розміри та тривалість допомоги у зв’язку з безробіттям залежно від причин втрати та пошуку роботи). 13. Чи може отримати статус безробітного і відповідну допомогу в Україні непрацюючий пенсіонер 62 років? Чому? Формулюючи відповідь, спирайтесь на визначення статусу безробітного, наведене в Законі України «Про зайнятість населення». 14. Якими критеріями визначається підходяща робота в Законі України «Про зайнятість населення» для громадян, які втратили роботу і заробіток (трудовий дохід)? Список використаної літератури 26

 2. Практичне завдання управління персоналом
  Завдання на виконання контрольної роботи 2 На прикладі підприємства ВАТ «ххх», зробити розрахунок оцінки результатів праці персоналу підприємства. Вихідні дані 2 З метою підвищення ефективності праці, здійснення цілеспрямованої кадрової політики в області матеріального та морального стимулювання співробітників, проведення атестації співробітників, їх просування по службі і підвищення кваліфікації, проводиться оцінка результатів праці та ділових якостей працівників. Для цього використовується інтегральний коефіцієнт, комплексно враховуючий такі показники, як професіональні та особисті якості, рівень кваліфікації, складність робіт і результатів праці. Постановка задачі: 1. Розрахувати оцінку професійних та особистих якостей працівників. 2. Розрахувати оцінку рівня кваліфікації робітника. 3. Розрахувати оцінку складності виконуваних робіт. 4. Розрахувати оцінку результатів праці. 5. Розрахувати комплексну оцінку результатів праці і ділових якостей робітників підприємства. 6. За результатами комплексної оцінки розробити пропозиції по: • преміюванню кращих співробітників; • зміні рівня посадового окладу; • просування по службі; • підвищення кваліфікації співробітників підприємства (вибір форм і методів). Для ВАТ «ххх» проведемо розрахунок комплексної оцінки для чотирьох відділів: Відділ збуту (керівник, бухгалтер і 2 спеціаліста); Комерційний відділ (керівник і 3 спеціалісти); Планово – економічний відділ (керівник і 3 спеціалісти); Технологічний відділ (керівник і 4 спеціалісти) На кожного наведемо: їх освіту, стаж і розраховані кваліфікаційні ознаки. Для цього розрахуємо таблиці по відділам окремо. Оцінка ділових якостей працівників повинна бути основана на факторах, що характеризують: а) самого працівника, який володіє певними знаннями, навичками, здібностями; б) вид та зміст трудових функцій, які він фактично виконує; в) конкретні результати його діяльності. Оцінку проведемо на основі комплексного ( інтегрального ) показника, який може бути отриманий шляхом об’єднання двох часткових оцінок. Перша визначає показники, які характеризують робітника, тобто ступінь розвитку професіональних та особистих якостей працівника (П) і рівень кваліфікації (К), а також їх кількісні вимірники; друга – показники, які характеризують виконувану роботу, тобто дозволяє співвідносити результати праці робітників (Р) з обліком рівня складності виконуваних ними функцій (С). Комплексна оцінка (Д) визначається по формулі: Д = ПК + РС (1) Кожний елемент комплексної оцінки характеризується своїм набором ознак та має відповідну шкалу для їх кількісного виміру. При розрахунку комплексної оцінки значення кожного елемента виражається в долях одиниці. 1.1 Розрахунок оцінки професійних та особистих якостей працівників 3 1.2 Розрахунок оцінки рівня кваліфікації робітника 4 1.3 Розрахунок оцінки складності виконуваних робіт 4 1.4 Розрахунок оцінки результатів праці 5 1.5. Розрахунок комплексної оцінки результатів праці та ділових якостей працівників 5 Висновки 15 Література 16

 3. Порівняльний аналіз технологій управління персоналом: управління кадрами, управління персоналом, управління людськими ресурсами
  Вступ 3 1. Сучасне поняття системи управління персоналом 3 2. Формування концепції управління людськими ресурсами 5 3. Принципи побудови і завдання концепції управління персоналом 8 4. Соціально-економічні складові нової кадрової політики 10 Висновок 12 Література 14

 4. Концепція управління персоналом, еволюція розвитку підходів до управління персоналом
  Вступ 3 1. Становлення і розвиток підходів до управління персоналом 4 2. Аналіз основних підходів і концепцій в управлінні персоналом 9 3. Еволюція розвитку підходів до управління людськими ресурсами 17 Висновок 21 Список використаної літератури 23

 5. Концепція управління персоналом, еволюція розвитку підходів до управління персоналом
  Вступ 3 1. Загальна характеристика та аналіз концепції управління персоналом 4 2. Еволюція розвитку підходів до управління людськими ресурсами 9 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 6. управління персоналом Принципи розвитку системи управління персоналом організації: принцип концентрації, принцип спеціалізації
  1. Принципи розвитку системи управління персоналом організації: принцип концентрації, принцип спеціалізації. 3 2. Активні шляхи покриття потреб в персоналі організації, їх характеристика та застосування. 10 3. Технологія процесу планування та розвитку кар'єри, її складові. 13 Література 19

 7. Завдання, що вирішує підсистема розвитку соціальної інфраструктури в управлінні персоналом організації
  1. Завдання, що вирішує підсистема розвитку соціальної інфраструктури в управлінні персоналом організації. 3 2. Метод розрахунку кількісної потреби в персоналі за нормами обслуговування. 6 3. Сутність ділової кар'єри, її цілі. Види ділової кар'єри. 10 ЛІТЕРАТУРА 15

 8. Управління персоналом
  2. Оцінка ефективнсоті роботи персоналу організації за коефіцієнтом трудової участі, її сутність, розрахунок, переваги та недоліки у застосуванні 3 3. Розробити план роботи з персоналом туристичного підприємства на наступний рік. Не менше 20 заходів 9 Література 17

 9. Управління персоналом
  1. Охарактеризуйте підходи до здійснення підбору персоналу. Наведіть приклади 3 2. Охарактеризуйте поняття "етапи та види адаптації персоналу". Наведіть приклади 8 3. Охарактеризуйте поняття "етапи та форми виробничих конфліктів". Наведіть приклади 11 4. Охарактеризуйте основні стилі керування організацією. Наведіть приклади 17 ЛІТЕРАТУРА 20

 10. Управління персоналом
  1. Принципи, побудови системи управління персоналом, що визначають напрямки розвитку цієї системи 3 2. Контрактна система наймання працівників в організацію 6 Список використаної літератури 14

 11. Управління персоналом
  1. Розробити план інтелектуального розвитку персоналу туристичного підприємства на наступний рік 3 2. Розробити план розвитку комунікаційних здібностей персоналу туристичного підприємства на наступний рік. 6 3. Розробити план ділової оцінки персоналу туристичного підприємства на наступний рік 8 Література 15

 12. Управління персоналом
  1. СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, ЙОГО ЕТАПИ 3 2. СУТНІСТЬ ДІЛОВОЇ ОЦІНКИ: ЇЇ ЦІЛІ, ВИМОГИ ЩОДО ДІЛОВОЇ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ 7 ЛІТЕРАТУРА 14

 13. Управління персоналом
  1. Стратегічне управління персоналом 3 2. Основи розвитку персоналу 9 3.Основні види нематеріальної мотивації 15 Література 20

 14. Кр управління персоналом
  ЗМІСТ 1. Забезпечення працівників у старості як соціальна послуга фірми 3 2. Управління процесами руху персоналу 7 3. Оформлення на роботу у моїй організації 13 Список використаної літератури 18

 15. Управління персоналом
  1. Стратегічні наміри як елемент кадрової стратегії ХХІ століття 3 2. Визначення якісної потреби персоналу в організації 7 Список літератури 12

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua