Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Уявлення про складання фінансового аналізу й методи його здійснення (ID:25330)
| Размер: 72 кб. | Объем: 37 стр. | Стоимость: 110 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 5
1.1 Суть та значення фінансового аналізу 5
1.2 Інформаційне забезпечення фінансового аналізу 10
1.3 Методологія і методика фінансового аналізу 12
2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ «Назва» 16
2.1 Оцінка майнового стану підприємства та динаміка його змін. 16
2.2 Оцінка ліквідності підприємства. 19
2.3 Аналіз ділової активності підприємства. 21
2.4. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства. 22
2.5 Аналіз рентабельності підприємства. 24
2.6 Аналіз загрози банкрутства. 25
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 30
Список літератури 33
ДОДАТКИ 34
ДОДАТОК А 34
ДОДАТОК Б 36

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Методика складання балансу, аудит його статей та аналіз фінансового стану підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико – методологічні основи складання балансу 5 1.1. Аналіз основних техніко – економічних показників діяльності ЗАТ “Осокор”, його галузеві особливості 5 1.2. Сутність та значення бухгалтерської звітності, вимоги до її складання 12 Розділ 2. Методика складання Балансу 23 2.1. Види та призначення Балансу 23 2.2. Методика складання Балансу 30 Розділ 3. Аналіз фінансового стану підприємства ЗАТ „Осокор” 38 3.1. Аналіз майнового стану підприємства ЗАТ „Осокор” 38 3.2. Аналіз ліквідності підприємства ЗАТ „Осокор” 44 3.3. Аналіз фінансової стійкості і ділової активності підприємства ЗАТ „Осокор” 49 Розділ 4. Методика і організація аудиту балансу підприємства ЗАТ „Осокор” 55 4.1.Організація аудиту 55 4.2. Викривлення фінансової звітності 61 4.3. Порядок проведення аудиту балансу 67 4.4. Формування аудиторського висновку 74 Висновки та пропозиції 78 Список використаної літератури 81 Додатки 83

 2. Структура і зміст Звіту про фінансові результати. Джерела даних для його складання

 3. Види фінансового аналізу та визначення його користувачів
  Вступ 3 1. Теоретико-методичні аспекти фінансового аналізу 5 1.1. Сутність та мета фінансового аналізу 5 1.2. Види фінансового аналізу та класифікація економічних показників, що використовуються у фінансовому аналізі 8 1.3. Суб’єкти та користувачі фінансового аналізу 11 2. Аналіз фінансового-господарської діяльності підприємства 17 2.1. Аналіз майна та фінансової стійкості 17 2.2. Аналіз ефективності використання основного та оборотного капіталу 22 2.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності 27 2.4. Аналіз фінансових результатів діяльності 29 3. Пропозиції щодо покращення фінансового стану підприємства 33 Висновки 36 Список літератури 38 Додатки 41

 4. Рекламні засоби масової інформації, як інформаційне джерело здійснення інформаційно-аналітичної діяльності (на приклад територіальних засобів). (Методи використання ЗМІ для здійснення ІАД)
  ВСТУП 3 1.Використання засобів масової інформації в рекламних цілях 3 2. Стан інформаційного простору Чернігівської області 7 ВИСНОВОК 9 Список літератури 10

 5. Уявлення про прекрасне в історії естетики
  Вступ 3 1. Поняття прекрасного в Античні часи. 4 2. Категорія прекрасного в епоху Середньовіччя і Відродження. 6 3. Прекрасне в часи Класицизму і Просвіти. 7 Висновок 14 Перелік використаної літератури 15

 6. Уявлення про самореалізацію сучасної жінки
  Вступ 3 І. Уявлення про самореалізацію сучасної жінки на рівні масової свідомості 5 1.1. Гендерні аспекти уявлень про самореалізацію та життєвий успіх 5 1.2. Уявлення про самореалізацію сучасної жінки в сім’ї 7 1.3. Уявлення про самореалізацію сучасної жінки в професійній сфері 10 II. Психологічні аспекти уявлення про жінку з високим кар’єрним статусом 16 2.1. Гендерні аспекти реалізації кар’єрних прагнень 16 2.2. Імпліцитні уявлення про жінку з високим кар’єрним статусом 19 III. Експериментальне дослідження уявлень про жіночу самореалізацію 25 3.1. Вибір і обґрунтування методики дослідження 25 3.2. Методика і процедура дослідження 30 3.3. Аналіз результатів дослідження 33 Висновки 37 Література 39 Додатки 42

 7. Гендерні уявлення про самореалізацію сучасної жінки
  Конспект Резюме Реферат Вступ 1. Теоретичний аналіз гендерних уявлень про жіночу самореалізацію 1.1. Гендерні аспекти уявлень про самореалізацію і життєвий успіх 1.2. Уявлення про самореалізацію сучасної жінки в сімейній і професійній сферах 1.3. Гендерні уявлення про жінку з високим кар'єрним статусом 2. Емпіричне дослідження гендерних уявлень про жіночу самореалізацію 2.1. Обґрунтування методики дослідження 2.2. Методика і процедура дослідження 2.3. Результати дослідження 2.4. Аналіз результатів дослідження Висновки Література Додатки

 8. Уявлення про життєвий шлях в рамках екзестенційного підходу І. Ялома та Р. Мея
  Вступ 3 1. Проблема життєвого шляху в теорії Р.Мея 4 2. Сенс життя в регуляції життєвого шляху особистості за І.Яломом 7 3. Життєвий шлях і психічне здоров'я 12 Висновок 16 Список використаної літератури 17

 9. Предмет, об’єкт і суб’єкт фінансового аналізу зовнішньоекономічної діяльності, його цілі та завдання
  1. За даними бухгалтерського балансу (див. дод. 1) розрахувати і проаналізувати динаміку коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства ЗЕД. Порівняти розрахункові коефіцієнти з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підприємства. 11. Проаналізувати використання оборотного капіталу за експортними операціями. Собівартість реалізованих товарів за кордон за минулий рік – 25 800 тис. грн., у звітному році – 31 210 тис. грн. Залишки обороних засобів при здійсненні експортних поставок у звітному році, тис. грн. Вид оборотних засобів на 01.01 на 01.04 на 01.07 на 01.10 на 01.01 Грошові кошти 540 521 577 508 460 Запаси 895 870 854 924 998 Дебіторська заборгованість 1990 1098 2000 1987 2200 Разом 3425 2489 3431 3419 3658 .....................

 10. Міфологічні уявлення стародавнього світу про душу. Ритуали як основа психологічних уявлень людства
  Предмет: історія психології Зміст Вступ 3 1. Міфологічні уявлення стародавнього світу про душу. 4 1.1. Анімізм. 4 1.2. Гілозоїзм 5 1.2.1 Геракліт: душа як "іскорка Логосу". 5 1.2.2. Демокрит: душу – потік вогненних атомів. 7 1.3. Алкмеон: мозок – орган душі. 8 1.4. Анаксагор: "розум" як початок речей. 9 1.5. Платон: душа й царство ідей. 10 1.6. Аристотель: душа – спосіб організації тіла. 13 2. Я і Душа. 17 Висновок. 23 Список використаної літератури. 25

 11. Формування у дітей середнього віку ( 3-4 років) уявлення про форми предметів в процесі ігрової діяльності
  Вступ 3 1. Характеристика психічного розвитку дітей третього-четвертого року життя 5 2. Психолого-педагогічні основи проблеми формування уявлень про властивості і співвідношення предметів у дітей молодшого віку 10 3. Особливості організації і зміст роботи з розвитку елементарних математичних уявлень в першій молодшій групі 13 3.1. Формування понять простору і часу 13 3.2. Порівняння предметів за розмірами і вагою 15 3.3. Ознайомлення з геометричними фігурами 16 4. Стан використання ігор в формуванні у дітей уявлення про форму предметів у практиці роботи дошкільного навчального заставі освіти (констатуючий експеримент). 18 5. Основні умови закріплення та удосконалення уявлень про предмети в ігровій діяльності (формуючий експеримент). 21 6. Контрольний експеримент. 25 Висновки 27 Список використаної літератури 29 Додатки 30 Заняття 1 30 Заняття 2 32 Об’єкт дослідження: процес сенсорного виховання дітей молодшого віку. Предмет дослідження: формування уявлень про форму предметів у дітей трьох-чотирьох років на засадах комплексного підходу. Мета дослідження: науково обґрунтувати, розробити та експериментально апробувати комплексний підхід до організації перцептивного научування як чинника оптимальності формування уявлень про форму предметів у дітей молодшого віку

 12. Методика розрахунку й аналізу рівнів виробничого, фінансового і виробничо-фінансового лівериджу підприємства
  1. Методика розрахунку й аналізу рівнів виробничого, фінансового і виробничо-фінансового лівериджу підприємства Задача 27. За даними бухгалтерського балансу підприємства визначити і проаналізувати показники оборотності оборотних засобів (кількість оборотів, тривалість одного обороту у днях), якщо обсяг реалізації продукції за розглядуваний період становив 10895 тис. грн. Порівняти розраховані показники з нормативними. Задача 34. Розрахувати результативний показник, визначити вплив факторів на його зміну за такими даними: Показник Минулий рік Звітний рік План Факт План Факт Обсяги виробництва, гр. од. 564 520 555 680 555 250 578 920 Середньорічна вартість основних засобів виробничого призначення, гр. од. 985 960 985 970 985 900 984 950 Фондовіддача, гр..од. 0,57 0,56 0,56 0,59 Список використаної літератури

 13. Здійснення фінансового контролю органами ДПС України
  Здійснення фінансового контролю органами ДПС України СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 14. Принципи складання програм економічного аналізу
  Вступ 2 1. Методичні принципи організації економічного аналізу 2 2. Суть і загальні принципи системного підходу в економічному аналізі 4 Висновок 9 Список використаної літератури 10

 15. Зміст і порядок складання Звіту про прибутки та збитки
  Вступ 2 1. Поняття, призначення та елементи Звіту про прибутки та збитки в бухгалтерському обліку. 5 2. Структура та зміст Звіту про прибутки та збитки. 9 3. Порядок складання Звіту про прибутки та збитки. 13 Висновки 23 Список літератури 24

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua