Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Валютно-курсова політика в сучасній економіці (ID:25335)
| Размер: 619 кб. | Объем: 55 стр. | Стоимость: 90 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВступ 3
1. Сутність валютного курсу та еволюція його розвитку 5
2. Інструментарій валютно-курсової політики та її вплив на економіку 19
3. Особливості застосування валютно-курсової політики в Україні та світі. 33
4. Проблеми та перспективи валютної політики в Україні в умовах глобалізації 41
Висновки 50
Список використаної літератури 53
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Валютно-курсова політика в сучасній економіці
  Вступ 3 1. Сутність валютного курсу та еволюція його розвитку 5 2. Інструментарій валютно-курсової політики та її вплив на економіку 16 3. Особливості застосування валютно-курсової політики в Україні та світі. 26 4. Проблеми та перспективи валютної політики в Україні 37 Висновки 46 Список використаної літератури 49

 2. ВАЛЮТНО-КУРСОВА ПОЛІТИКА ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
  Вступ 2 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади формування валютно-курсової політики 5 1.1. Економічний зміст валютно-курсової політики України 5 1.2. Інструменти валютно-курсової політики 13 1.3. Основні етапи реалізації валютно-курсової політики України 27 Розділ 2. Механізм реалізації валютно-курсової політики в Україні 40 2.1. Обмінний курс як основний елемент валютно-курсової політики 40 2.2. Аналіз валютно-курсової політики Національного банку України 50 2.3 Аналіз динаміки платіжного балансу України як структурного чинника системи валютного курсоутворення 61 Розділ 3. Шляхи вдосконалення державного регулювання валютного ринку в Україні 67 3.1. Оцінка впливу валютно-курсової політики НБУ на конкурентоспроможність національної економіки та стан платіжного балансу України 72 3.2. Актуальні завдання державного регулювання валютного ринку в Україні 80 3.3. Напрямки удосконалення механізму державного регулювання валютного ринку 88 Висновки 103 Список використаної літератури 106 Додатки 111

 3. Іноземні інвестиції в сучасній економіці
  Вступ 3 1. Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання в Україні 4 2. Особливості залучення іноземних інвестицій в Україну 11 3. Зарубіжне інвестування: значення для України 14 Висновки 18 Список використаної літератури 19

 4. Економічна роль держави в сучасній економіці
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність державної економічної політики 4 2. Роль держави в економічній системі 7 3. Методи державного регулювання ринкових відносин 11 4. Економічна роль держави у сучасній економіці України 13 Висновок 21 Список використаної літератури 23

 5. ЗОЛОТО ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
  ВСТУП. 3 1.РИНОК ДОРОГОЦІННИХ МЕТТАЛІВ І ДОРОГОЦІННИХ КАМЕНІВ 4 1.1.РИНОК ЗОЛОТА 5 1.2. СПЕКУЛЯТИВНІ ОПЕРАЦІЇ 6 2.БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ 7 3. ПОЛОЖЕННЯ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЗОЛОТА 12 3.1 РОЗВИТОК СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЗОЛОТА 13 3.2.ФАКТОРИ , ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК ЗОЛОТА 15 ВИСНОВОК. 25 СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27

 6. Фінансово-промислові групи в сучасній ринковій економіці
  ВСТУП 3 1. Фінансово-промислові групи: загальна характеристика 5 1.1. Поняття фінансово-промислової групи 5 1.2. Типи фінансово-промислових груп 6 1.3. Нормативне регулювання діяльності ФПГ 9 2. Роль фінансово-промислових груп і транснаціональних корпорацій у формуванні ринкової економки на прикладі країн СНД 14 2.1. Доцільність формування фінансово-промислових груп 14 2.2. Проблеми функціонування ФПГ 21 2.3. Участь банків у ФПГ. 23 Висновок 28 Список використаної літератури 29 Додаток 1. Банківська фінансово-промислова група (ФПГ) 31 Додаток 2. Таблиця. 1. Зареєстровані фінансово-промислові групи. 32 Додаток 3. Таблиця 2. ДЕЯКІ НАИБІЛЬШ ЗНАЧНІ ЗАРЕЄСТРОВАНІ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВІ ГРУПИ 1

 7. Валютно-фінансова політика в ринкових умовах
  Вступ. 3 1. Теоретичні основи вибору і можливості реалізації валютно-фінансової політики в ринкових умовах. 6 2. Аналіз ефективності валютно-фінансової політики в Україні. 14 - Валютно-курсова політика. 14 - Фінансово кредитна політика. 18 - Митно-податкова політика. 23 3. Методи активізації та покращення стану валютно- 29 фінансової політики в Україні. 29 Висновок. 36 Література. 37

 8. Сутність позичкового капіталу і його роль у сучасній економіці
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ, ДЖЕРЕЛА УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ 5 2. ГЕНЕЗИС ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ. СУТНІСТЬ І ФОРМИ КРЕДИТУ 11 3. РОЛЬ ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІЦІ 17 4. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ 22 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30 Метою роботи є розкриття сутності позичкового капіталу, його ролі в економіці, а також дослідження проблем та перспектив функціонування позичкового капіталу в Україні. Предметом дослідження є позичковий капітал, його джерела та функції в економіці. Об'єктом дослідження є фінансово-кредитна сфера економічної системи в умовах ринкової трансформації та сучасний стан банківської системи в Україні..

 9. Форми власності та види підприємств у сучасній ринковій економіці
  Вступ 3 1. Форми власності їх еволюція в сучасних умовах 5 2. Види підприємств за формами власності 11 3. Підприємства різних форм влансості в Україні 23 Висновки 31 Список використаних джерел 33

 10. Особливості торгової взаємодії держав в сучасній міжнародній економіці
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 6 1.1. Значення, показники та особливості здійснення міжнародної торгівлі 6 1.2. Регулювання міжнародних торговельних відносин 19 РОЗДІЛ ІІ СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 26 2.1. Провідні експортери та імпортери товарів і послуг у світі 26 2.2. Роль СОТ у регулюванні світової торгівлі 32 РОЗДІЛ ІІІ МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 37 3.1. Динаміка і структура зовнішньої торгівлі України 37 3.2. Напрями вдосконалення товарної та географічної структури експорту та імпорту України 44 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49 Додаток 1. Динаміка структури експорту-імпорту послуг (2005-2007 рр.) 55 Додаток 1. Динаміка структури експорту-імпорту послуг (2005-2007 рр.) 55 Додаток 2. Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами за 2007 р. 57 Додаток 3. Товарна структура зовнішньої торгівлі за 2007 р. 61 Додаток 4. Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами за 2007 рік 65-69

 11. Валютний курс. Курсова політика України
  Вступ 3 1. Валютний курс: поняття та фактори, що його визначають 4 2. Аналіз паритету купівельної спроможності гривні 10 3. Стратегічні напрямки курсової політики України в умовах сталого економічного розвитку 17 Висновок 22 Література 23 Додатки 24

 12. Валютний курс і курсова політика НБУ
  Вступ 3 1. Теоретичні засади курсоутворення 7 1.1. Валютний курс та паритет валютної спроможності 10 1.2. Сутність та види валютних курсів 12 1.3. Види курсової політики НБУ 15 2. Аналіз та оцінка формування валютного курсу та курсової політики в Україні 26 3. Шляхи підвищення впливу курсової політики НБУ та економічне зростання 28 Висновок 32 Список використаних джерел 35

 13. Еволюція світової системи режимів валютних курсів та курсова політика України
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти регулювання валютного курсу 8 1.1 Поняття та сутність валюти і валютних відносин 8 1.2 Основні теорії регулювання валютного курсу 14 1.3. Фактори, що впливають на валютний курс 32 РОЗДІЛ 2. Управління валютним курсом в умовах переходу до ринку 36 2.1. Проблема вибору стратегії грошово-кредитної політики у стабілізаційних програмах 36 2.2. Порівняльний аналіз режимів валютних курсів 50 2.3. Фактори, які впливають на ефективність валютної політики у перехідних економіках 59 3. Валютно-курсова політика в Україні 72 3.1 Основні засади валютно-курсової політики України 72 3.2 Стабілізація гривні: проблеми та перспективи 79 3.3 Вдосконалення системи валютного регулювання в Україні 91 Висновки та пропозиції 96 Література 111

 14. Міжнародні валютно-кредитні відносини
  2. У чому полягає суть інтернаціоналізації грошових відносин? 1 5. Європейська валютна система та принципи її функціонування 3 6. Назвіть причини виникнення і функціональне призначення світових грошей 5 8. У чому полягає зміст регулювання міжнародних валютних відносин? 8 11. Які умови виникнення та специфіка функціонування колективних валют? 10 14. Поясніть, чому і на яких засадах відбувалась демонетизація золота 13 17. Якими є особливості функціонування і розвитку Європейської валютної системи? 15 20. Які чинники впливають на валютний курс? 18 26. Як здійснюється регулювання валютного курсу в державі? 23 29. Якими є основні види валютних операцій 26 32. Дайте визначення і назвіть умови застосування ринку ф’ючерсів 29 35. Що таке арбітражні операції? 32 38. Розкрийте зміст та умови застосування міжнародних розрахунків з використанням операцій «інкасо» 34 41. Назвіть основні форми фінансування зовнішньоекономічної діяльності і дайте їх визначення 37 44. Поясніть причини виникнення і роль експортних фінансових компаній у зовнішньоекономічних організаціях 39 47. Поясніть причини здійснення державою фінансової підтримки національного експорту 41 50. Поясніть чому застосування міжнародних грошових одиниць при розрахунках є ефективним засобом зниження валютних ризиків 44 53. Поясніть роль міжнародних фінансових організацій у міжнародних економічних відносинах 46 56. Назвіть основні цілі діяльності ЄБРР та їх значення для України 49 Список використаної літератури 52 Періодична преса 53

 15. Валютно-кредитна система сучасного світового господарства
  Вступ 3 1. Етапи розвитку міжнародної валютно-кредитної системи 4 2. Розвиток регіональних валютних систем 8 2.1. Валютні блоки. 8 2.2. Валютні зони 9 2.3. Європейська валютна система 11 3. Характеристика валютно-фінансових ринків та проведення валютної політики 14 3.1. Валютно-фінансові ринки 14 3.1. Валютна політика та політика валютного курсу 19 4. Міжнародні валютно-кредитні інститути 23 4.1. Міжнародний валютний фонд 24 4.2. Група Світового банку 25 4.3. Банк міжнародних розрахунків 30 4.4. Регіональні валютно-фінансові інститути 31 Висновок 35 Список використаних джерел 37

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua