Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Практичне завдання з дисципліни «Стратегічне управління» Варіант 6 (ID:25336)
| Размер: 21 кб. | Объем: 10 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВаріант 6
За допомогою матриці McKinsey/GE та даних таблиці факторів аналізу конкурентної позиції закритого акціонерного товариства, яке займається ковбасним виробництвом, визначити наявну позицію ЗАТ та рекомендовану стратегію. На матриці пунктирними колами показати перспективні позиції, які ЗАТ може посісти у майбутньому....

Список використаної літератури
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Практичне завдання Варіант 8.
  Варіант 8. Практичне завдання 1. На підприємстві працює m = 530 працівників. Кількість одиниць технологічного обладнання, що використовується у виробництві n = 700. На основі залежності складності управління від кількості робітників та обладнання (залежність В.М.Глушкова) розрахувати необхідну кількість управлінців для управління підприємством. Вхідна інформація: 1. Коефіцієнт залежності складності управління с = 50. 2. Пропускна спроможність управлінців із обробки інформації А = 106 операцій/рік. Практичне завдання 2. Підприємство характеризується показниками: m – кількість робітників, 200; n – кількість одиниць технологічного обладнання, 250; M – кількість управлінців, 10. Використовуючи залежність складності управління від кількості робітників та обладнання (залежність В.М.Глушкова), визначити завантаження управлінського персоналу підприємства. Вхідна інформація: 1. Коефіцієнт залежності складності управління с = 50. 2. Пропускна спроможність управлінців із обробки інформації А = 106 операцій/рік. Практичне завдання 6. З метою отримання річного прибутку р підприємець прийняв рішення про створення виробничого підприємства. Для будівництва даного підприємства потрібно визначити його параметри, які б забезпечили тримання наміченого прибутку. Для спрощення приймаємо, що об’єкт управління (підприємство) можна описати основним ресурсами (факторам), що наведені в таблиці: Довідник ресурсів (факторів). № з/п Ресурс Одиниця виміру 1 Фінансові ресурси шт. 2 Продукція шт. 3 Виробнича потужність шт. 4 Виробнича площа кв.м. 5 Виробничі приміщення грн. 6 Обладнання грн. 7 Трудові ресурси чол. 8 Матеріально-технічні запаси грн. 9 Соціально-культурний побут грн. 10 Прибуток грн. Призначення: i, j – ресурс (і-й ресурс, що споживається; j-й ресурс, що споживає). Yi, Yj – кількість ресурсу; aij – норма витрат ресурсу і, що споживається для створення одиниці ресурсу j. Плануємий річний прибуток – 65 тис.грн. Потрібно розрахувати кількісні параметри об’єкта управління (значення факторів), які забезпечують отримання запланованого прибутку відповідно до заданого варіанта.

 2. Практичне завдання з аудиту Варіант 6
  Завдання Розгляньте наведені ситуації та визначте: 1. Що є джерелом інформації наведеної ситуації? 2. За допомогою яких методів проведення перевірки можна встановити дану ситуацію? 3. Чи мало місце порушення? 4. Наведіть нормативні документи, норми яких були порушені. 5. Дане порушення Ви розцінюєте як помилку чи шахрайство? 6. Як ці помилки (шахрайство) вплинули на фінансову звітність підприємства? 7. Які методи шахрайства Ви встановили? 8. Які, на Вашу думку, подальші дії аудитора? Ситуація 1 У пасиві балансу підприємства за станом на 01.04.200х р. залишок по статті “Розрахунки з оплати праці” складає 6500 грн., у Головній книзі по рахунку “Розрахунки з оплати праці” – 6709 грн., в Книзі обліку депонованої заробітної плати – 7101 грн., а в розрахунковій відомості за квітень – 4640 грн. Ситуація 2 З 01.03.200х р. по 23.03.200х р. комірник Мельник М.К. знаходився в черговій відпустці. За наказом № 15 –К від 28.02.200х р. обов’язки комірника на час відпустки Мельника М.К. покладені на Заєць З.Ц. Акт передачі товарно-матеріальних цінностей відсутній. Звіт комірника за період з 01.03.200х р. по 15.03.200х р. та первинні документи до нього підписані Мельником М.К. Ситуація 3 Електрику Шевчуку Г.К. за травень нараховано 230 грн. З цієї суми утримано за двома виконавчими листами 190 грн. Ситуація 4 За відомістю на виплату заробітної плати виплачено загальну суму 450 грн. депонованої заробітної плати за червень, а в книзі обліку депонованої заробітної плати за цей період показано виплату на суму 120 грн. Тести Тест 1. Державний контроль: Тест 2. Поточний контроль:

 3. Практичне завдання Цивільна оборона (17 варіант)
  Оцінка хімічної обстановки в осередку ураження, що виник унаслідок викиду СДОР в атмосферу На хімічно небезпечному об’єкті виникла аварія на технологічному трубопроводі з рідким аміаком, що знаходиться під тиском. Тип СДОР – аміак; Кількість СДОР – 5; Метеоумови: ясно, день, 20оС; Швидкість вітру 2 м/с; Відстань від центра міста до ХНО – 2 км; Відстань від центра міста до об’єкта, на якому проводять оцінку – 2 км; Вид сховища – необваловані; Висота піддону (обвалування) Н, м – 1; Час від початку події – 1 год; Азимут СНО – 315о; Азимут СНТ – 130о; Азимут вітру – 315о. Визначити: 1) глибину та площу зони хімічного зараження; 2) час надходження зараженого повітря до центру міста; 3) тривалість уражаючої дії аміаку; 4) можливі втрати населення. Література

 4. Практичне завдання фінансовий облік варіант 6
  Практичне завдання № 2 Варіант 6. Умова Визначити розміри господарських засобів та джерел їх утворення ПП «ЖЗЛ» станом на 1 січня 2008 року по даних таблиця 1. Таблиця 1 Склад господарських засобів і джерел їх утворення ПП «ЖЗЛ» на 01.01.2008 р. № Господарські засоби та джерела їх утворення Загальна сума, грн. (6 варіант) 1 2 3 1 Будівлі контори 90000 2 Будівлі цеху 51700 3 Статутний капітал 200000 4 Станки 46200 ....

 5. Практичне завдання з грошей та кредиту (2 Варіант)
  Задача 1 Грошова база (МВ) – 130 млрд дол; коефіцієнт депонування (CR) – 0,6; норма обов’язкових резервів(HR) – 0,1; норма надлишкових резервів(ER) – 0,15; Значення показників після їх зміни: МВ – 180; CR – 0,5; HR – 0,1. Обсяг збільшення M1, який треба здійснити за рахунок зміни МВ – 120; Обсяг збільшення M1, який треба здійснити за рахунок зміни HR - (-30). Питання: 1) чому дорівнює M1; 2) як зміниться М1, якщо зміниться МВ; CR; HR; 3) як треба змінити МВ, щоб змінилось M1; 4) як треба змінити HR, щоб збільшилось або зменшилось M1. Задача 2 Номінальна вартість (М) – 2000 грн.; відсотковий дохід(I) – 14%; кількість років до погашення (n) – 4; ставка відсотка (Kd) – 25%. Розрахувати ціну облігації. Список літератури

 6. Практичне завдання з грошей та кредиту (2 Варіант)
  1. Суть та особливості обороту депозитних грошей, векселів та чеків. 3 Задача 1 10 Грошова база (МВ) – 320 млрд дол; коефіцієнт депонування (CR) – 0,25; норма обов’язкових резервів(HR) – 0,15; норма надлишкових резервів(ER) – 0,05; Значення показників після їх зміни: МВ – 400; CR – 0,3; HR – 0,3. Обсяг збільшення M1, який треба здійснити за рахунок зміни МВ – 280; Обсяг збільшення M1, який треба здійснити за рахунок зміни HR - 24. Питання: 1) чому дорівнює M1; 2) як зміниться М1, якщо зміниться МВ; CR; HR; 3) як треба змінити МВ, щоб змінилось M1; 4) як треба змінити HR, щоб збільшилось або зменшилось Задача 2 12 Номінальна вартість (М) – 250 грн.; відсотковий дохід(I) – 32%; кількість років до погашення (n) – 3; ставка відсотка (Kd) – 30%. Розрахувати ціну облігації. Список літератури 13

 7. Практичне завдання з економічного аналізу Варіант № 5
  Задача 1 3 Умови завдання. Підприємство випускає продукцію в асортименті. Проаналізувати вало-вий обсяг випуску продукції і визначити вплив асортиментно-структурних зрушень на обсяг випуску продукції. Вихідні дані наведені у таблиці 1. Таблиця 1. Вихідні дані Назва виробу Ціна одиниці ви-робу, грн. Обсяг продукції в натуральних одини-цях, тис. штук План Факт А 200 64 50 Б 320 75 90 В 450 100 75 Г 580 60 65 Д 600 100 125 Разом: - 399 405 Визначити загальне відхилення вартості товарної продукції, в т.ч. за ра-хунок зміни обсягу і асортиментно-структурних зрушень. Розрахунки виконати за допомогою таблиці 2, використовуючи спосіб ланцюгових підстановок. Задача 2 5 Умови завдання. Визначити, чи виконаний план за сортністю продукції за наведеними да-ними, використавши різні способи (спосіб першосортних одиниць, порівняння середньозважених цін та спосіб порівняння виконання рівнів плану випуску у вартісному і натуральному вимірі). Вихідні дані наведені у таблиці 2.1. Таблиця 2.1. Вихідні дані Сорт Ціна за 1 шт., грн. За планом Фактично Кількість, шт. Питома ва-га, % Кількість, шт. Питома ва-га, % 1 125 14000 75,0 12000 80,0 2 100 4000 20,0 2250 15,0 3 80 500 5,0 650 5,0 Разом: - 18500 100,0 14900 100,0 Задача 3 8 Умови завдання. Розрахувати за наведеними даними вплив трудових факторів на виконан-ня виробничої програми. Вихідні дані наведені у таблиці 3.1. Таблиця 3.1. Показник План Звіт Абсолютне відхилення % вико-нання плану 1. Обсяг продукції за місяць у по-рівняльних цінах, грн. 40000 50500 + 10500 126,25 2. Середньооблікова кількість ро-бітників, осіб 320 315 - 5 98,43 3. Загальна кількість відпрацьова-них всіма робітниками за місяць людино-днів 7360 7150 - 210 97,15 4. Загальна кількість відпрацьова-них всіма робітниками за місяць людино-годин 55936 55055 - 881 98,43 Задача 4 12 Умови завдання. За наведеними даними проаналізувати вплив факторів на зміну матеріа-льних витрат у собівартості продукції. Вказати резерви зниження собівартості. Таблиця 4.1. Вихідні дані Вид ма-теріалу Одиниця виміру План Звіт Кількість виробленої продукції, умовних одиниць Норма витрат Ціна, грн. Норма витрат Ціна, грн. А Кг 80 4,5 70 5,5 900 В М 5 50 6 45 Задача 5 14 Умови завдання. Розрахувати прибуток від реалізації (на підприємстві виробляється один вид продукції) і визначити вплив факторів на зміну прибутку. Чи є резерви зростання прибутку на підприємстві ? Дати свої пропозиції щодо резервів зрос-тання прибутку. Таблиця 5.1. Вихідні дані Показники План Факт Відхилення від плану, +/- % до плану Реалізовано продукції, т 3550 3480 - 70 98,01 Собівартість 1т, грн. 420 400 - 20 95,23 Ціна за 1т, грн. 450 430 - 20 95,56 Прибуток за 1т, грн. 30 30 0 100 Прибуток від реалізації то-варної проду-кції, тис.грн. 106,5 104,4 - 2,1 98,03 Перелік літератури 16

 8. Сутність та необхідність запасів для підприємств. Практичне завдання: Варіант 9.
  1. Сутність та класифікація запасів 3 2. Моделі оптимізації ступеня ризику та деякі стратегії формування запасів 10 3. Задача 16 В умовах ринкової економіки головним фактором впливу на обсяги виробництва є попит. Обсяг попиту на продукцію виробництва визначається, як загальна кількість продукції, яку бажають придбати споживачі продукції за одиницю часу при визначених умовах (детермінантах попиту). Функція залежності обсягу попиту від основних детермінантів має вигляд:... Список використаної літератури 20

 9. Управління конфліктами практичне завдання
  І. Детальне описання конфліктної ситуації на конкретному підприємстві 3 Акціонерні товариства є головною, і як свідчить світовий досвід, найбільш ефективною формою організації великого промислового підприємництва. ІІ Діагностика конфлікту 4 1. Відобразіть за допомогою матриць варіанти транзактних комбінацій 4 2. Перелічіть конфліктогени, які знайшли місце в даній ситуації 5 3. Визначте типи конфліктів, які мають місце в описаній ситуації, обґрунтуйте 5 4. Оберіть формули, за якими відбувався розвиток конфлікту, обґрунтуйте 5 5. Назвіть причини конфлікту (об’єктивного і суб’єктивного характеру). Визначте головну причину конфлікту 6 6. Складіть карту конфлікту 7 7. Визначте поведінкову стратегію і тактичні прийоми головних учасників конфлікту, які використовувались ними протягом усього конфлікту, обґрунтуйте 8 8. Визначте стратегії розв’язання конфлікту за умови, що всі необхідні підстави для розв’язання конфлікту присутні, обґрунтуйте 8 9. Розробіть варіанти рішень (заходів), які: 9 необхідно було здійснити на етапі профілактики конфлікту; 9 необхідно було здійснити на етапі запобігання розвитку конфлікту; 9 необхідно здійснити на етапі розв’язання конфлікту. 9 Література 12

 10. Практичне завдання з управління конфліктами
  Конфліктна ситуація 1 Одну велику українську компанію очолює талановитий керівник і чудова людина — Анатолій Руденко. Колектив компанії працює енергійно і з зацікавленням. Цьому сприяє програма профілактики й попередження конфліктів, розроблена керівником. У Руденка гарні стосунки з усіма начальниками відділів, зокрема великі надії покладає директор на начальника відділу маркетингу Сергія Митрофанова — молодого талановитого спеціаліста у своїй галузі. Але в компанію приходить нова людина — син директора Олександр Руденко. Він одразу займає посаду заступника директора. Анатолій, своєю чергою, покладає на сина обов'язки контролювати діяльність відділів, у тому числі відділ маркетингу. Сергій Митрофанов доброзичливо сприйняв появу нового співробітника, але продовжував вважати своїм безпосереднім начальником Анатолія Руденка, ігноруючи роль «посередника» Олександра. Олександру відразу не сподобалось, що Сергій посідає важливе місце в компанії і має дружні стосунки з його батьком. Через кілька днів Олександр викликав до себе Сергія Митрофанова: — Я хочу знати, чим займається кожен працівник вашого відділу? — Добре. Зараз я принесу Вам наші проекти, — відповів Митрофанов... Розглянувши проекти, Олександр зробив зауваження щодо недоліків у них, на що Сергій відповів, що проекти були затверджені Анатолієм Руденко, котрий цих недоліків не помітив. — Зараз я Ваш начальник, і Ви повинні слухати мої накази. Переробіть проекти і принесіть мені їх на затвердження, — наказовим тоном повідомив Олександр. — Я не збираюсь нічого переробляти, по-перше, проекти вже затверджені, по-друге, вони вже реалізуються, я не можу перервати трудовий процес, — сказав Митрофанов і вийшов із кабінету. Через кілька днів Олександр зайшов у відділ маркетингу і поба- . чив таку картину: співробітники пили каву та вели жваву бесіду на сторонні теми. — Чому ви не займаєтесь своїми службовими справами? — гнівно, навіть не привітавшись, запитав Олександр. — У нас перерва, — сказав хтось із працівників. — У вас повинна бути тільки одна перерва — обідня! — Наш безпосередній начальник нормально ставиться до цього, і ми продовжуватимемо так вчиняти і надалі. Обурений такою розмовою, Олександр Руденко вийшов і швидкими кроками направився до кабінету директора. Олександр влетів у кабінет батька, коли той вів важливі переговори, зі словами: — Мені терміново необхідно дещо обговорити! Анатолій, роздратований безтактністю сина, стримано відповів: — Я тебе викличу, коли звільнюся. Через годину в кабінеті директора відбулася така розмова: — Батьку, ти знаєш, що відбувається у відділу маркетингу? Колектив п'є каву і зовсім не думає про роботу. — А що робить Митрофанов? Негайно слід його викликати! — гримнув директор. Хвилин за десять Митрофанов спокійно вислуховував обурливий монолог директора про гаяння робочого часу, неефективне його використання. Олександр Руденко не втратив можливості висловитись з цього приводу. Вислухавши звинувачення, Сергій відповів, звертаючись до директора — Анатоліє Петровичу! В моєму відділі працюють творчі люди, для успішної роботи яких потрібні маленькі розвантажувальні перерви. І Вам добре відомо, що наш відділ працює продуктивно, а це відбувається завдяки цим розвантаженням. — Сергію, Вам необхідно переглянути дії Ваших співробітників, тому що працівники інших відділів дізнаються про такий «спосіб розвантаження» і вимагатимуть цього ж. А я не можу дати згоду на марне витрачання робочого часу. Я впевнений, якби працівники Вашого відділу не гаяли часу, їхня продуктивність була б вищою. — Добре, я обміркую це. Завдання 1. Описати конфліктну ситуацію в організації Завдання 2. Визначити предмет та причини конфліктної ситуації Завдання 3. Визначити основних субєктів конфліктної ситуації. Пояснити цілі та мотиви їх поведінки Завдання 4. Описати механізм управління конфліктною ситуацією в організації Завдання 5. Описати позитивні і негативні наслідки конфлікту для організації Завдання 6. Визначити помилки у вирішенні конфліктної ситуації з боку різних субєктів конфлікту Завдання 7. Розробити рекомендації щодо вдосконалення механізму управління конфліктними ситуаціями в організації

 11. Управління конфліктами практичне завдання
  І. Детальне описання конфліктної ситуації на конкретному підприємстві 3 ІІ Діагностика конфлікту 6 1. Відобразіть за допомогою матриць варіанти транзактних комбінацій 6 2. Перелічіть конфліктогени, які знайшли місце в даній ситуації 6 3. Визначте типи конфліктів, які мають місце в описаній ситуації, обґрунтуйте 6 4. Оберіть формули, за якими відбувався розвиток конфлікту, обґрунтуйте 7 5. Назвіть причини конфлікту (об’єктивного і суб’єктивного характеру). Визначте головну причину конфлікту 8 6. Складіть карту конфлікту 8 7. Визначте поведінкову стратегію і тактичні прийоми головних учасників конфлікту, які використовувались ними протягом усього конфлікту, обґрунтуйте 9 8. Визначте стратегії розв’язання конфлікту за умови, що всі необхідні підстави для розв’язання конфлікту присутні, обґрунтуйте 9 9. Розробіть варіанти рішень (заходів), які: 9 необхідно було здійснити на етапі профілактики конфлікту; 9 необхідно було здійснити на етапі запобігання розвитку конфлікту; 9 необхідно здійснити на етапі розв’язання конфлікту. 9 Література 11

 12. Практичне завдання управління персоналом
  Завдання на виконання контрольної роботи 2 На прикладі підприємства ВАТ «ххх», зробити розрахунок оцінки результатів праці персоналу підприємства. Вихідні дані 2 З метою підвищення ефективності праці, здійснення цілеспрямованої кадрової політики в області матеріального та морального стимулювання співробітників, проведення атестації співробітників, їх просування по службі і підвищення кваліфікації, проводиться оцінка результатів праці та ділових якостей працівників. Для цього використовується інтегральний коефіцієнт, комплексно враховуючий такі показники, як професіональні та особисті якості, рівень кваліфікації, складність робіт і результатів праці. Постановка задачі: 1. Розрахувати оцінку професійних та особистих якостей працівників. 2. Розрахувати оцінку рівня кваліфікації робітника. 3. Розрахувати оцінку складності виконуваних робіт. 4. Розрахувати оцінку результатів праці. 5. Розрахувати комплексну оцінку результатів праці і ділових якостей робітників підприємства. 6. За результатами комплексної оцінки розробити пропозиції по: • преміюванню кращих співробітників; • зміні рівня посадового окладу; • просування по службі; • підвищення кваліфікації співробітників підприємства (вибір форм і методів). Для ВАТ «ххх» проведемо розрахунок комплексної оцінки для чотирьох відділів: Відділ збуту (керівник, бухгалтер і 2 спеціаліста); Комерційний відділ (керівник і 3 спеціалісти); Планово – економічний відділ (керівник і 3 спеціалісти); Технологічний відділ (керівник і 4 спеціалісти) На кожного наведемо: їх освіту, стаж і розраховані кваліфікаційні ознаки. Для цього розрахуємо таблиці по відділам окремо. Оцінка ділових якостей працівників повинна бути основана на факторах, що характеризують: а) самого працівника, який володіє певними знаннями, навичками, здібностями; б) вид та зміст трудових функцій, які він фактично виконує; в) конкретні результати його діяльності. Оцінку проведемо на основі комплексного ( інтегрального ) показника, який може бути отриманий шляхом об’єднання двох часткових оцінок. Перша визначає показники, які характеризують робітника, тобто ступінь розвитку професіональних та особистих якостей працівника (П) і рівень кваліфікації (К), а також їх кількісні вимірники; друга – показники, які характеризують виконувану роботу, тобто дозволяє співвідносити результати праці робітників (Р) з обліком рівня складності виконуваних ними функцій (С). Комплексна оцінка (Д) визначається по формулі: Д = ПК + РС (1) Кожний елемент комплексної оцінки характеризується своїм набором ознак та має відповідну шкалу для їх кількісного виміру. При розрахунку комплексної оцінки значення кожного елемента виражається в долях одиниці. 1.1 Розрахунок оцінки професійних та особистих якостей працівників 3 1.2 Розрахунок оцінки рівня кваліфікації робітника 4 1.3 Розрахунок оцінки складності виконуваних робіт 4 1.4 Розрахунок оцінки результатів праці 5 1.5. Розрахунок комплексної оцінки результатів праці та ділових якостей працівників 5 Висновки 15 Література 16

 13. Практичне завдання антикризове управління підприємством
  Варіанти вибору локальних криз для аналізу: План виконання аналізу та його представ¬лення: 1 . Криза збуту. 2. Криза поста¬чання. 3. Фінансова кри¬за 4. Виробничо-технологічна кри¬за. 5. Криза у прав¬ління персона¬лом. 1. Коротка характеристика підприємства -об'єкта аналізу та визначення локальної кризи, обраної для аналізу (до 1 сторінки). 2. Аналіз загальних симптомів кризи у діяльності підприємства та їх обґрунтування конкретними цифровими даними у динамі¬ці за кілька років - . 3. Аналіз специфічних симптомів конкретної локальної кризи у діяльності підприєм¬ства - та їх обґрунтування даними у динаміці за кілька років. 4. Визначення зовнішніх причин формуван¬ня конкретної локальної кризи у діяльності підприємства та їх кількісна й якісна хара¬ктеристика. 6. Організаційна криза. 5. Класифікація внутрішніх причин форму¬вання конкретної локальної кризи у діяльнос¬ті підприємства та їх кількісна й якісна хара- 7. Криза управ¬ління часом 8. Криза комуні- • v^ ктеристика, о. Перелік заходів, які можна запропонува¬ти підприємству для управління виявленою локальною кризою (у розрізі стратегічних, та¬ктичних та оперативних). кацш 7. Варіант розподілу функціональних обов'я¬зків між підрозділами підприємства щодо лік¬відації локальної кризи. ЗМІСТ 1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 3 2. АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ ТА СПЕЦИФІЧНИХ СИМПТОМІВ КРИЗИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ОБҐРУНТУВАННЯ 4 3. ВИЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ПРИЧИН ФОРМУВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ КРИЗИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ЇХ КІЛЬКІСНА І ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА 9 4. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ, ЯКІ МОЖНА ЗАПРОПОНУВАТИ ПІДПРИЄМСТВУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ВИЯВЛЕНОЮ ЛОКАЛЬНОЮ КРИЗОЮ 22 5. ВАРІАНТ РОЗПОДІЛУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ МІЖ ПІДРОЗДІЛАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ ЛОКАЛЬНОЇ КРИЗИ 37 ВИСНОВКИ 39 ЛІТЕРАТУРА 41 ТОВ є об’єктом дослідження

 14. Практичне завдання з правових основ управління у сфері економіки
  Тема: Практичне завдання з правових основ управління у сфері економіки Предмет: правові основи управління у сфері економіки Вид роботи: Практичне завдання

 15. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ”
  I. Описання конкретної ситуації. Економічний відділ акціонерного товариства складається з 6 осіб і тільки жінок. Керівником підрозділу є Гречка О.В. - жінка середнього (передпенсійного) віку, давно працює в даній організації і успішно справляється зі своїми обов'язками. У відділ не так давно (близько року) прийшов на роботу новий співробітник – Коряк Л.І. - молода, симпатична жінка, яка закінчує економічний інститут. Її прихід був зустрінутий досить доброзичливо з боку всіх співробітників відділу і, в першу чергу начальника, у якої є дочка такого ж віку. Начальник відділу Гречка О.В. деякий час "по-материнськи" опікала нову співробітницю, але потім настав перелом у їхніх взаєминах, і з незрозумілих для Коряк Л.І. причин відносини різко погіршилися. Гречка О.В. стала постійно чіплятися до Коряк Л.І., намагаючись принизити її як особистість, не давала спокійно працювати. Для Коряк Л.І. постало питання: що робити і чи не перейти їй на роботу в інший підрозділ? Інші співробітниці відділу зовнішньо ніяк не реагували на ситуацію, що склалася. За своїм характером Гречка О.В. досить владна людина, давно знаходиться на керівній посаді. II. Діагностика конфлікту. 1. Перерахуйте всі соціальні взаємодії, що виникли між учасниками описаної ситуації. 2. Відобразіть за допомогою матриць варіанти трансактних комбінацій. 3. Перелічіть конфліктогени, які знайшли місце в даній ситуації. 4. Визначте конфлікти, що мають місце в описаній ситуації, та відберіть один з них для подальшого аналізу. 5. Обґрунтуйте формулу, за якою відбувався розвиток конфлікту, обраного для подальшого аналізу. 6. Назвіть причини конфлікту (об’єктивного та суб’єктивного характеру). Визначте головну причину конфлікту. 7. Складіть карту конфлікту. 8. Визначте поведінкову стратегію і тактичні прийоми головних учасників конфлікту, які використовувались ними протягом усього конфлікту. 9. Визначте стратегії розв’язання конфлікту за умови, що всі необхідні підстави для розв’язання конфлікту присутні. 10. Розробіть варіанти рішень (заходів), які:

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua