Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз і оцінка економічної ефективності водопостачання (ID:25351)
| Размер: 94 кб. | Объем: 43 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Водопостачання населення в системі житлово-комунальних послуг 5
1.1. Розвиток системи водопостачання як складової частини економіки регіону 5
1.2. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств водопостачання 7
1.3. Дослідження економічних факторів формування попиту та пропозиції питної води 9
Розділ 2. Аналіз і оцінка економічної ефективності водопостачання в м. Києві 14
2.1. Роль ПАТ «АТ «ххх» у водопостачанні в м. Києві 14
2.2. Аналіз доходів та витрат 18
2.3. Аналіз собівартості 22
2.4. Аналіз тарифів 25
2.5. Аналіз стану основних фондів 28
Висновки 30
Література 35
Додатки 39
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Порівняльний аналіз економічної ефективності туристичної діяльності на основі статистичних даних складових ефективності по регіонах
  Вступ 3 1. Теоретичні засади дослідження економічної ефективності туристичної діяльності 4 2. Стан розвитку туристичної діяльності в регіонах 6 3 Дослідження економічної ефективності діяльності 11 Висновки 12 Література 13

 2. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів
  Вихідні дані 3 1. Типи обладнання за варіантом завдання взяти з табл. 1. Таблиця 1 Типи обладнання за варіантом проекту Номер варіанта 4 Типи обладнання 5,6 2. Вартість обладнання (обсяги капітальних вкладень) наведена в табл. 2. Таблиця 2 Вартість обладнання (обсяг капітальних вкладень), тис. грн. Типи обладнання Номер варіанта 4 Вартість обладнання 330 3. Додаткові інвестиції (капітальні вкладання), пов’язані з підготовкою та перепідготовкою кадрів, придбанням нових засобів обслуговування обладнання, його модернізацією, реконструкцією підприємства приведені в табл. 3. ...... 1. Розрахунок основних економічних показників ефективності інвестиційних проектів 6 2. Порівняння та вибір проекту 13 Список використаної літератури 14

 3. Провести порівняльний аналіз економічної ефективності туристської діяльності на основі статистичних даних складових ефективності по регіонах
  Вступ 3 1. Особливості зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств України 4 2. Аналітична довідка про роботу туроператорів та турагентів за 9 місяців 2006 року (дані за формою № 1-ТУР(к)) 6 Висновки 14 Література 15

 4. Система показників і оцінка економічної ефективності професійного навчання персоналу
  1. Система показників і оцінка економічної ефективності професійного навчання персоналу 3 2. Типи, види, форми та мета професійного навчання робітників в організації 9 3. Завдання. Визначте, чому підготовка резерву керівників вважається зарубіжними фахівцями однією з важливих умов ефективного функціонування компанії. Наведіть приклади 15 Література 23

 5. Оцінка ефективності зовнішньо-економічної діяльності підприємства (на прикладі підприємства)
  Вступ 2 1. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 3 1.1. Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності 3 1.2. Сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства 6 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА „ВУДС УКРАЇНА” 11 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 11 2.2. Оцінка динаміки та структури зовнішньоекономічної діяльності підприємства 18 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 23 Висновки і пропозиції 31 Список використаної літератури 34-36

 6. Порівняльний аналіз економічної ефективності туристичної діяльності в регіонах
  Вступ 3 1. Сутність та методика розрахунку економічної ефективності туристичної діяльності 4 2. Статистичні дані щодо регіонального розвитку туризму 8 3. Аналіз ефективності туристичної діяльності по регіонах 12 Висновки 16 Література 17

 7. Аналіз капіталу підприємства. Показники економічної ефективності використання капіталу
  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні основи аналізу капіталу підприємства 5 1.1. Теоретичні аспекти щодо визначення сутності поняття «капітал» 5 1.2. Методологія аналізу капіталу підприємства 8 1.3. Показники економічної ефективності використання власного та залученого капіталу 12 2. Аналіз капіталу підприємства 15 2.1. Аналіз структури і динаміки капіталу 15 2.2. Аналіз ефективності використання капіталу 18 3. Аналіз фінансового-господарської діяльності підприємства 21 3.1. Аналіз майна та фінансової стійкості 21 3.2. Аналіз ефективності використання основного та оборотного капіталу 24 3.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності 30 3.4. Аналіз фінансових результатів діяльності 32 4. Шляхи покращення фінансового стану та ефективності використання капіталу підприємства 34 Висновки 38 Список використаної літератури 40 Додатки 43

 8. Аналіз, динаміка, структура, джерела формування та оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства (розрахункова робота на прикладі підприємства)
  В С Т У П 3 1. Техніко-економічна характеристика діяльності підприємства 5 2. Оцінки стану, структури й ефективності використання оборотних активів підприємства 11 3. Аналіз ефективності використання грошових активів підприємства 16 4. Аналіз дебіторської заборгованості 20 5.Оцінка ефективності управління виробничими запасами підприємства 23 6. Аналіз джерел формування оборотних активів підприємства 26 Висновки 31 Література 33

 9. Визначення економічної ефективності природоохоронних заходів
  1. Аналіз економічної ефективності природоохоронних заходів. 3 2. Економічне обґрунтування природоохоронних заходів. 8 Задача 1 13 Розрахувати викиди окису вуглецю та окислів азоту двигунами повітряних кораблів. Задача 2 17 Виконати еколого-економічну оцінку збитку, який спричиняється річними викидами СО і NOх , за результатами розв’язку відповідного варіанта задачі 1. Задача 3 20 Розрахувати границі санітарно-захисної зони радіотехнічного пристрою з імпульсною потужністю випромінювання Рі і коефіцієнтом підсилення антени G. Тривалість імпульсу τі = 1,3 мкс, частота повторення F= 1000 Гц. Визначити, на якій відстані від випромінювача було встановлено прилад ПЗ-9, якщо в процесі виміру отримано значення густини потоку енергії σ… Список використаної літератури. 22

 10. Контрольна робота з економічної ефективності діяльності підприємства
  Етап 1. Розроблення матриці ефективності 3 Етап 2. Розрахунок матриці ефективності 4 Етап 3. Аналіз розрахованої матриці 5 Література 7

 11. Оцінка ефективності організаційних новвоведень підприємства
  РЕФЕРАТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ НОВОВВЕДЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Сутність організаційних нововведень 7 1.2. Система управління організаційними нововведеннями 17 1.3. Методичні підходи до оцінки ефективності організаційних нововведень 25 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ НОВВОВЕДЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА 42 2.1. Загальна характеристика діяльності ЗАТ "Назва" 42 2.2. Аналіз організаційних нововведень підприємства 58 2.3. Оцінка ефективності організаційних новвоведень підприємства 63 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ НОВОВВЕДЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ "Назва" 66 3.1. Оцінка ефективності пропозицій щодо впровадження організаційної структури управління інноваціями 66 3.2. Інформаційна система підтримки прийняття рішень в управлінні процесом підвищення готовності підприємства до організаційних нововведень 79 ВИСНОВКИ 90 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 97 ДОДАТКИ 103

 12. Оцінка ефективності інвестиційного проекту (на прикладі)
  Вступ 3 1. Загальна постановка завдання 3 2. Вихідна інформація для вибору варіанта та виконання курсової роботи 6 3. Виконання завдання 7 3.1. Визначення собівартості та ціни одиниці продукції по роках за варіантами проекту 7 3.2. Визначення фінансових потоків по роках за варіантами проекту 12 3.3. Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту 16 Висновки і рекомендації 26 Список літератури 27 Метою курсової роботи є практичне засвоєння методики проектного аналізу інвестиційних проектів. Для досягнення цієї мети в курсовій роботі вирішуються такі завдання: 1.Визначення собівартості та ціни одиниці продукції - по роках за варіантами проекту. 2. Визначення фінансових потоків по роках за варіантами проекту. 3. Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту. 4. Аналіз результатів розрахунків, висновки і рекомендації щодо вибору найбільш ефективного проекту.

 13. Оцінка ефективності ринку чистої монополії
  Вступ. 3 1. Сутність та характеристика монополії. 5 2. Мета монополії та становище фірми на ринку монополії. 10 3. Методи оцінки ефективності ринку чистої монополії. 15 3.1. Параметричні методи оцінки ефективності 17 3.2. Непараметричні методи оцінки ефективності 20 4. Оцінка ефективності компаній – монополістів та форма власності 25 Висновок. 28 Література. 29

 14. Оцінка ефективності зовнішньекономічної діяльності підприємства
  ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕНЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ГОСПОДАРЮЮЧИМИ СУБ’ЄКТАМИ 5 1.1 Зовнішньоекономічні операції підприємств, їх визначення та сутність 5 1.2 Методи оцінки ефективності експортно-імпортних операцій 7 2 ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ ( НА МАТЕРІАЛАХ ТОВ „ФІРМА „Назва”) 18 2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження 18 2.2 Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 19 2.3 Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства 22 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ 33 3.1 Вибір способу платежу за експортно-імпортними операціями, як інструмент підвищення показників фінансової ефективності. 33 3.2 Розробка комплексу заходів щодо поліпшення організації і підвищення ефективності зовнішньоекономічних операцій. 35 ВИСНОВКИ 38 ЛІТЕРАТУРА 40 Додаток А 43 Додаток Б 45 Додаток В 47 Додаток Г 48 Додаток Д 49 Додаток Ж 50 Додаток І 51 Додаток К 52 Звітність, діаграми, таблиці

 15. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ ЗАКРИТОГО ГРУНТУ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1.СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧІВ ЗАКРИТОГО ГРУНТУ В УКРАЇНІ 5 1.1. Народногосподарське значення виробництва овочів закритого грунту і стан розвитку тепличного господарства 5 1.2. Економічна ефективність виробництва овочів закритого грунту та методика визначення її показників 13 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РИНКУ ОВОЧІВ ЗАКРИТОГО ГРУНТУ ТА МІСЦЕ НА НЬОМУ базового підприємства «Назва» 23 2.1. Ринок овочів закритого грунту в умовах економічної кризи 23 2.2. Загальні відомості про діяльність базового підприємства «Назва» 31 2.3. Технологічні процеси у «Назва» 35 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧІВ ЗАКРИТОГО ГРУНТУ У «Назва» 44 3.1. Ефективність виробництва овочів закритого грунту 44 3.2. Аналіз фінансового стану «Назва» 51 3.3. Оцінка ефективності інвестиційних проектів 59 РОЗДІЛ 4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧІВ ЗАКРИТОГО ГРУНТУ 68 4.1. Модернізація як засіб підвищення врожайності 68 4.2. Основні напрями розвитку та підвищення економічної ефективності виробництва в тепличних комбінатах 72 4.3. Криза як чинник оновлення тепличного бізнесу 76 5. Охорона праці 80 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 83 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 87

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua