Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: роаналізувати показники руху основних засобів. Зробити письмовий висновок. Показники руху основних засобів підприємства ресторанного господарства (ID:25359)
| Размер: 10 кб. | Объем: 3 стр. | Стоимость: 30 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание Задача 15. Проаналізувати показники руху основних засобів. Зробити письмовий висновок. Показники руху основних засобів підприємства ресторанного господарства
Посилання:

Показники

Первісна вартість виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності на початок року, тис. грн., зокрема:
- активної частини, тис. грн.
Первісна вартість виробничих основних засобів основного виду діяльності на кінець року, тис. грн.., зокрема:
- активної частини, тис. грн..
Річний обсяг надходження виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності, тис. грн.., зокрема:
- активна частина, тис. грн..
Річний обсяг вибуття основних засобів, тис. грн.., зокрема:
- активна частина, тис. грн..
Коефіцієнт оновлення виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності
Коефіцієнт оновлення активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності
Коефіцієнт вибуття виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності
Коефіцієнт вибуття активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності
Коефіцієнт приросту виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності
Коефіцієнт приросту активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Облік наявності та руху основних засобів
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку наявності та руху основних засобів 5 1.1. Визначення та оцінка основних засобів 5 1.2. Класифікація основних засобів 12 1.3. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з обліку основних засобів 16 1.4. Економічна характеристика підприємства ЗАТ ”Гостиниця «Вирлиця” 18 Розділ 2. Облік наявності та руху основних засобів 21 2.1. Документування операцій з обліку наявності та руху основних засобів 21 2.2. Синтетичний і аналітичний облік наявності та руху основних засобів 25 2.3. Відображення операцій з наявності та руху основних засобів 31 Розділ 3. Проблеми обліку наявності та руху основних засобів 33 Висновки та пропозиції 36 Список використаної літератури 40 Додатки 42-57 (Звітність) Мета курсової роботи – розглянути і докладно проаналізувати всі аспекти обліку наявності та руху основних засобів. Предмет курсової роботи полягає в дослідженні економічних, організаційних, інформаційних характеристик обліку наявності та руху основних засобів. Об’єктом дослідження обране приватне підприємство ЗАТ ”Гостиниця «Вирлиця”. Для розкриття теми використовуються теоретичні, розрахункові і аналітичні методи.

 2. Організація обліку наявності та руху основних засобів
  ВСТУП 3 1. Визначення та оцінка основних засобів 4 2. Організація бухгалтерського обліку основних засобів на підприємстві. 7 3. Документування операцій з обліку наявності та руху основних засобів 10 4. Облік руху основних засобів 13 4.1 Облік надходження основних засобів на підприємство 13 4.2 Облік ремонту основних засобів 14 4.3 Облік вибуття основних засобів. 16 4.4 Облік переоцінки основних засобів. 16 ВИСНОВОК 18 Список літератури 18

 3. Показники ставок та ефективності використання основних засобів
  Вступ 3 1. Сутність основних засобів 4 2. Показники забезпечення віфдтворення та стану основних засобів 6 3. Показники ефективності використання основних фондів підприємства 11 4. Підвищення ефективності використання та відтворення основних засобів 15 Висновки 21 Список використаних джерел 22

 4. Задача 10. Визначить показники: - складу реалізованої продукції; - динаміку стосовно кожного найменування продукції; - частку приросту випуску за рахунок кожного найменування. Задача 9. Проаналізувати динаміку продуктивності праці. Зробити письмовий висновок.
  Задача 10. Визначить показники: - складу реалізованої продукції; - динаміку стосовно кожного найменування продукції; - частку приросту випуску за рахунок кожного найменування. Задача 9. Проаналізувати динаміку продуктивності праці. Зробити письмовий висновок.

 5. Умови завдання. Проаналізувати основні показники мобільності працівників ЗАТ «Укрпрофтур» за допомогою таблиці 1. Таблиця 1. Показники руху працівників ЗАТ «Укрпрофтур»
  Задача 3 Умови завдання. Проаналізувати основні показники мобільності працівників ЗАТ «Укрпрофтур» за допомогою таблиці 1. Таблиця 1. Показники руху працівників ЗАТ «Укрпрофтур» Показники Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб Прийнято працівників, осіб Вибуло працівників, зокрема: -за прогул та інші порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді, а також за власним бажанням (крім звільнених за власним бажанням з поважних причин) -з причин скорочення штатів -інші поважні причини Коефіцієнт обороту з прийому Коефіцієнт обороту зі звільнення Коефіцієнт плинності кадрів

 6. Фінансове забезпечення відтворення основних виробничих засобів у окремих галузях народного господарства України
  План Вступ 3 1. Форми відтворення основних фондів підприємства та їх ефективність 4 2. Визначення потреби підприємства в основних фондах та форми її покриття 16 3. Обґрунтування ремонтної політики підприємства 19 4. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства 23 Висновки 26 Список використаної літератури 28 Метою курсової роботи є розкриття фінансового забезпечення відтворення основних виробничих засобів. Для цього потрібно вирішити наступні завдання: - визначити форми відтворення основних фондів підприємства та їх ефективність; - окреслити шляхи визначення потреби підприємства в основних фондах та форми її покриття; - дослідити напрямки підвищення ефективності використання основних фондів підприємства.

 7. Аналіз ефективності ремонту і модернізації основних засобів на підприємстві готельного господарства на прикладі ВАТ «Готельний комплекс
  Вступ 3 1. Теоретичні основи управління основними засобами готельного господарства 5 1.1. Економічна сутність основних засобів та їх класифікація 5 1.2. Законодавче регулювання управління основними засобами 10 2. Аналіз технічного стану, руху та ефективності використання основних засобів на прикладів готелю ВАТ«Готельний комплекс « » 15 2.1. Організаційно-економічна характеристика готелю 15 2.2. Аналіз технічного стану та руху основних засобів 17 2.3. Аналіз ефективності використання основних засобів 19 3. Пропозиції по підвищенню технічного стану та ефективності використання основних засобів 29 Висновки 35 Література 39 Додаток. Фінансова звітність ВАТ «Готельний комплекс « » 42

 8. Завдання для контрольної вар 27 Основні фонди та основні засоби підприємств. Методи оцінки, обліку основних фондів та основних засобів
  7. Основні фонди та основні засоби підприємств. Методи оцінки, обліку основних фондів та основних засобів 3 20. Поняття ринку праці. Класифікація персоналу підприємства 5 Задача 2 8 Визначите темпи росту фондовіддачі, якщо у звітному році: вартість валової продукції в оптових цінах — 8 550 тис. грн., вартість основного капі-талу — 4 200 тис. грн., частка активної частини — 0,6, коефіцієнт заванта-ження — 0,7. У плановому році: частка активної частини — 0,65, коефіцієнт завантаження — 0,75. Задача 12 10 Визначити показники використання оборотних засобів на підприємстві в 1 і 2 кварталах і суму оборотних засобів, що вивільняються, якщо: Показники Значення Обсяг реалізованої продукції в 1 кварталі, тис. грн. 180 Залишок оборотних засобів у 1 кварталі, тис. грн. 60 Індекс зросту обсягу реалізації в 1 кварталі 1,1 Час прискорення обороту оборотних засобів, днів 1 Задача 22 12 Підсобний працівник обслуговує трьох основних працівників. Його го-динна тарифна ставка — 2,9 грн. при восьмигодинному робочому дні. Змінна норма виробітки кожного з основних працівників склала 55 шт. деталей за зміну, а фактичне виконання склало: у першого робітника — 105%; другого — 99 %; третього — 100%. Визначити фактичний денний заробіток підсоб-ного працівника. Перелік використаної літератури 13

 9. Облік надходження основних засобів в розрізі господарської діяльності підприємства (на прикладі)
  ВСТУП 3 1. Загальний розділ. 4 1.1 Загальна характеристика підприємства. 4 1.2 Структура підприємства. 5 1.3 Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. 7 2. Технологичний роздил. 14 2.1 Економічна сутність об’єкта обліку. 14 2.2 Облікові операції об’єкта обліку та послідовність їх виконання. 17 2.3 Документальне оформлення облікових операцій. 20 2.4 Відображення даних об’єкта обліку в статях фінансової звітності. 23 3. Розрахунковий розділ. Формування балансу господарської діяльності підприємства за звітний період. 28 3.1 Складання балансу на початок звітного періоду. 28 3.2 Аналіз аналітичних рахунків господарської діяльності 30 3.3 Побудова журналу господарських операцій. 31 3.4 Відкриття рахунків, визначення оборотів та кінцевого сальдо. 34 3.5 Складання оборотно-сальдових відомостей. 37 3.6 Складання балансу на кінець звітного періоду. 40 4. Заключний розділ. Оформлення форми фінансової звітності №1 "Баланс". 41 4.1 Заповнення частини Балансу "Активи". 41 4.2 Заповнення частини Балансу "Пасив". 42 ВИСНОВОК 44 Список літератури 46 ДОДАКТИ 47

 10. Організація аналізу і аудиту основних засобів підприємства (на прикладі підприємства ТОВ “Світанок”)
  Вступ 3 1. Значення основних засобів у діяльності підприємства та їх класифікація 5 2. Критичний огляд нормативної бази та спеціальної літератури з аналізу і аудиту основних засобів підприємства ТОВ „Світанок” 13 3.Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ “Світанок” 19 4. Організаційно - інформаційна модель аналізу і аудиту основних засобів підприємства ТОВ „Світанок” 22 5. Загальна оцінка аналізу основних засобів ТОВ „Світанок” 27 6. Особливості аудиту податкової звітності ТОВ „Світанок” 29 Висновки та пропозиції 32 Список використаної літератури 33 Додатки 35-75

 11. Організація обліку і аналізу основних засобів підприємства (на прикладі підприємства ТОВ “Світанок”, варіант 2)
  Вступ 3 1. Суть основних засобів визнання, оцінка та їх класифікація 5 2. Критичний огляд нормативної бази та спеціальної літератури з обліку і аналізу основних засобів підприємства ТОВ „Світанок” 13 3.Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ “Світанок” 19 4. Організація первинного обліку основних засобів на підприємстві ТОВ „Світанок” 22 5. Організація аналітичного і синтетичного обліку основних засобів ТОВ „Світанок” 26 6. Організація аналізу основних засобів ТОВ „Світанок” 30 Висновки та пропозиції 32 Список використаної літератури 33 Додатки 35-71

 12. Обгрунтування напрямів підвищення рівня використання основних засобів (виробничих потужностей) підприємства (цеху)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 5 1.1. Загальна характеристика основних засобів 5 1.2. Показники рівня та ефективності використання основних засобів 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ «Назва» 16 2.1. Коротка характеристика об’єкта дослідження та основні показники його діяльності 16 2.2. Аналіз обсягу, динаміки і структури основних засобів 20 2.3. Аналіз ефективності використання основних фондів 21 РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 30 3.1. Підвищення ефективності використання та відтворення основних засобів 30 3.2. Визначення економічної доцільності запропонованих заходів по підвищенню ефективності діяльності підприємства 36 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44 ДОДАТКИ 48-50

 13. Облік, аналіз і аудит в управлінні ремонтом та модернізацією основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретично методологічні основи обліку, аналізу і аудиту в управлінні ремонтом та модернізацією основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 7 1.1. Теоретичні аспекти обліку, аналізу і аудиту ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 7 1.2. Економіко-правовий аналіз та склад нормативної бази з обліку аналізу і аудиту ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 28 1.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ „АК „Назва” 32 Розділ 2. Методика і організація обліку і аналізу ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства ВАТ ”АК „Назва” 38 2.1. Склад і структура необоротних активів ВАТ „АК „Назва” та організація їх обліку 38 2.2. Методика та організація обліку ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 51 2.3. Особливості обліку необоротних активів в умовах використання комп'ютерної техніки 62 Розділ 3. Організація та методика аналізу і аудиту ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 69 3.1. Методика та організація аналізу ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів підприємства 69 3.2. Організація і методика аудиту ремонту та модернізації основних засобів та інших необоротно-матеріальних активів 83 Висновки 105 Список використаних джерел 111 Додатки 117

 14. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
  Вступ 3 1. Визначення, класифікація та оцінка основних засобів 7 2. Організація синтетичного та аналітичного обліку основних засобів 15 3. Облік руху основних засобів на підприємстві ТОВ „Міранда” та їх покращення 26 4. Облік амортизації основних засобів на підприємстві ТОВ „Міранда” 33 Висновки та пропозиції 41 Список використаної літератури 43 Додатки 45-62

 15. Облік основних засобів
  ВСТУП 2 1. Економічна сутність основних засобів. 4 2. Облік основних засобів 7 2.1. Визнання та оцінка основних засобів 7 2.2. Облік придбання основних засобів 11 2.3. Облік амортизації основних засобів 13 2.4. Облік вибуття основних засобів 17 3. Шляхи вдосконалення обліку основних засобів. 19 ВИСНОВКИ 21 Список використаної літератури 23 Додатки 24

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua