Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Управлінський облік Варіант 15 (ID:25365)
| Размер: 15 кб. | Объем: 7 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеПрактичне завдання 1

№ п/п Показник ВАРІАНТ 15
1 Продажі 24000
2 Початковий запас готової продукції 2800
3 Початковий запас незавершеного виробництва 2000
4 Прямі матеріали 6400
5 Пряма зарплата 8400
6 Виробничі накладні витрати 7600
7 Кінцевий запас незавершеного виробництва 3600
8 Собівартість виробленої продукції ?
9 Кінцевий запас готової продукції ?
10 Собівартість реалізованої продукції 15600
11 Валовий прибуток ?
12 Операційні витрати 9200
13 Прибуток (збиток) ?

Практичне завдання 2
Фірма "Форум" має такі показники діяльності у звітному році:
Показник Сума, грн.
Варіант 15
Валовий прибуток 30000
Збиток -
Продажі 200000
Прямі матеріальні витрати 70000
Прямі витрати на оплату праці 40000
Постійні виробничі накладні витрати 40000
Постійні витрати на збут продукції 15000

Незавершеного виробництва на початок року не було.
Необхідно розрахувати:
- змінні витрати на збут;
- маржинальний доход;
- змінні виробничі накладні витрати;
- повну виробничу собівартість реалізованої продукції.
Практичне завдання 3
Компанія "Ера" виробляє один вид продукції, який реалізує по ціні за одиницю:
Варіанти 1 - 150 грн.
Витрати компанії на виробництво складають:
Варіант 1 - змінні витрати на одиницю - 110 грн.;
Загальні постійні витрати 50 000 грн.
Необхідно визначити:
- Точку беззбитковості в грошовому і натуральному вимірниках;
- Об'єм реалізації, необхідний для одержання прибутку у розмірі 6 000 грн.;
- Який прибуток одержить компанія при об'ємі реалізації 130 000 грн.

Список використаної літератури
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Управлінський облік Варіант 11
  1. Порівняльна характеристика західних систем бухгалтерського обліку та вітчизняної системи обліку. 3 2. Характеристика прямих та непрямих затрат (навести приклади та охарактеризувати їх значення). 7 3. Охарактеризувати вплив видів відхилень на ефективність контролю. 11 4. Яким видам продукції надаються переваги при складання бюджету продажу? 16 Ситуація 1 19 Фірма “Форум” має такі показники діяльності у звітному році: Показник Сума, грн Валовий прибуток 50 000 Збиток 20 000 Продажі 220 000 Прямі матеріальні витрати 80 000 Прямі витрати на оплату праці 50 000 Постійні виробничі накладні витрати 30 000 Постійні витрати на збут продукції 40 000 Незавершеного виробництва на початок року не було. Ситуація 2 20 Компанія “Ера” виробляє один вид продукції, який реалізує по ціні за одиницю: Варіанти 2,5,8,11,14 - 120 грн. Витрати компанії на виробництво сладають:. Варіанти 2,5,8,11,14 – змінні витрати на одиницю – 90 грн.; Загальні постійні витрати – 30 000 грн. Необхідно визначити: - Точку беззбитковості в грошовому і натуральному вимірниках; - Об’єм реалізації, необхідний для одержання прибутку у розмірі 6 000 грн.; - Який прибуток одержить компанія при об”ємі реалізації 130 000 грн. Практичне завдання 22 № п/п Показник 11 1 Продажі 440 000 2 Початковий запас готової продукції ? 3 Початковий запас незавершеного виробництва 60 000 4 Прямі матеріали 76 000 5 Пряма зарплата 72 000 6 Виробничі накладні витрати ? 7 Кінцевий запас незавершеного виробництва 36 000 8 Собівартість виробленої продукції 260 000 9 Кінцевий запас готової продукції 64 000 10 Собівартість реалізованої продукції 336 000 11 Валовий прибуток ? 12 Операційні витрати ? 13 Прибуток (збиток) (24000)

 2. Управлінський облік Варіант 7
  1. Мета управлінського обліку. Склад та суть елементів управлінського обліку. 3 2. Методи контролю за використанням сировини, матеріалів, купівельних напівфабрикатів, комплектуючих виробів і палива, що використовують на підприємстві?. 8 3. Система „стандарт-кост” як зарубіжний аналог нормативного методу. 13 4. Задача. 18 Провести розрахунок невідомих показників. Продажі Початковий запас готової продукції Початковий запас незавершеного виробництва Прямі матеріали Пряма заробітна плата Виробничі накладні витрати Кінцевий запас незавершеного виробництва Собівартість виробленої продукції Кінцевий запас готової продукції Собівартість реалізованої продукції Валовий прибуток Операційні витрати Прибуток (збиток) Список використаної літератури. 19

 3. Управлінський облік Варіант 6
  Теоретична частина: 3 1. Організація обліку витрат підприємства за центрами відповідальності. 3 2. Організація попроцесного обліку калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємстві. 8 Практична частина. 10 Задача 1. 10 Компанія працює на ринку виробництва засобів очищення питної води та виготовляє фільтри. Необхідно визначити:  крапку беззбитковості компанії;  побудувати графік поведінки витрат;  визначити прибуток, якщо обсяг реалізації фільтрів досягне 32000 одиниць щомісяця;  максимальний прибуток компанії за місяць при її можливостях;  максимальний прибуток за місяць у разі підвищення прямої заробітної платні на одиницю продукції на 1 гривню; використовуючи наступні дані (таблиця 1): Задача 2. (для всіх варіантів) 13 Визначити відповідність статті витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) по наведені класифікації (табл. 3). Задача 3 14 Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції підприємства, розподілити загальновиробничі витрати підприємства, визначити фінансовий результат підприємства від реалізації готової продукції за умови відсутності на підприємстві незавершеного виробництва та скласти калькуляції за елементами витрат по кожному виробу. Нормальна виробнича потужність за умови звичайної діяльності – 1500 одиниць; загальновиробничі витрати за умови нормальної потужності 12000 грн. (змінні-8800 грн.). На підприємстві відсутнє незавершене виробництво на кінець місяця. Варіант для виконання роботи обирається за останньою цифрою залікової книжки (таблиці 3 та 4). Література. 19

 4. Управлінський облік Варіант 2
  Тестове завдання. 3 До релевантних витрат відносять: Задача. 4 Розподілити загальновиробничі витрати підприємства, використовуючи в якості бази розподілу заробітну плату виробничих робітників. Матеріал для виконання задачі: • Основна зарплата виробничих робітників при нормальній потужності – 500 тис. грн. • Сума загально виробничих витрат при нормальній потужності – 350 тис. грн., в т.ч.: • Змінні – 200 тис. грн. • постійні – 150 тис. грн. • змінні затрати на 1 грн. зарплати – 400 грн. • постійні затрати на 1 грн. зарплати – 300 грн. • фактично нарахована зарплата у звітному місяці – 600 тис. грн. • фактичні загально виробничі витрати у звітному місяці – 400 тис. грн. Список використаної літератури. 6

 5. Управлінський облік: його суть, значення та мета. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу
  ВСТУП 3 1. Суть, значення та мета управлінського обліку. 4 2. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу. 8 ВИСНОВОК 14 Список літератури 15

 6. Управлінський облік: його суть значення та мета. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу
  Вступ 3 1. Управлінський облік: його суть значення та мета 5 2. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу 12 Висновки 15 Список використаної літератури 16

 7. Управлінський облік
  1. Функції управлінського обліку 2 2. Облік браку у виробництві 5 3. Нормативний метод обліку 7 Література 10

 8. К/р управлінський облік
  1.Види калькуляції за часом складання 2. Облік витрат на попутний видобуток і попутну продукцію

 9. Управлінський облік 5
  Завдання 1. Надати обґрунтовану відповідь на питання. 3 Облік витрат за центрами відповідальності Завдання 2. Відмітити вірні відповіді: 10 Скільки рахунків «Незакінчене виробництво» компанія буде використовувати при методі обліку витрат за процесами Завдання 3. Надайте стислу відповідь. 11 Типові бази розподілу загально виробничих накладних витрат Завдання 4. Вирішити задачу 12 Фірма виробляє один вид продукції за ціною 80 грн. за одиницю. Витрати підприємства на виробництво продукції складають: змінні витрати на одиницю - 50 грн., загальні постійні витрати - 30000 грн. Необхідно визначити: а) точку беззбитковості в натуральних та грошових одиницях; скласти фінансовий звіт; б) обсяг реалізації в натуральних одиницях для отримання прибутку в розмірі 10000 грн.; скласти фінансовий звіт; в) який прибуток отримала фірма, якщо виручка склала 200000 грн. Завдання 5. 14 Використовуючи дані звіту за 2009 р. підприємства, складіть фінансову звітність за методом калькулювання змінних витрат і за методом калькулювання повних витрат. Припущення: змін у залишках запасів не було. Показник Сума, грн. Виручка 180 Змінні комерційні витрати 15 Постійні комерційні витрати 28 Змінні адміністративні витрати 17 Постійні загальновиробничі витрати 13 Змінні загальновиробничі витрати 10 Прямі витрати на оплату праці 25 Прямі матеріали 48 Постійні адміністративні витрати 10 Завдання 6. 16 Розрахувати собівартість реалізованої продукції. Показник Сума, грн. Прямі витрати на оплату праці 290000 Залишки прямих матеріалів на 31.12.2000р. 40500 Готова продукція (залишки на 31.12.2001р.) 165000 Готова продукція (залишки на 31.12.2000р.) 103000 Незавершене виробництво (залишки на 31.12.2001р.) 14300 Амортизація обладнання 4700 Інші загальновиробничі витрати 41600 Купівля прямих матеріалів 430000 Залишки прямих матеріалів на 31.12.2001р. 54000 Список використаної літератури. 17

 10. Управлінський облік
  Завдання 1. 3 Навести діючу на підприємстві фінансову структуру з видокремленими центрами фінансової відповідальності (центри доходів, центри витрат, центри прибутку, центри інвестицій) і розробити пропозиції щодо її удосконалення. Обґрунтувати критерій (головну ознаку), за якою Ви пропонуєте виокремлювати центри відповідальності. Розподілити доходи і витрати підприємства за останній звітний рік поквартально за центрами фінансової відповідальності і дати оцінку результативності їхньої діяльності. Завдання 2. 15 За останній звітний рік поквартально: А) Здійснити класифікацію витрат декількох видів продукції підприємства, що є базою практики, розподіливши їх на: - прямі й непрямі (з обґрунтуванням обраної бази розподілу непрямих витрат); - постійні й змінні витрати; - проаналізувати ефективність виробництва та реалізації окремих видів продукції. Обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення виробничої програми. Завдання 3. 26 Скласти звіт підприємства про рівень логістичних витрат (заповнивши запропоновану таблицю), дати оцінку і зробити висновки Форма звіту про рівень логістичних витрат підприємства Список використаної літератури. 28

 11. Управлінський облік
  1. Види виробництв в залежності від характеру та призначення виконуваних процесів. 3 2. Планування та облік витрат на підготовку і освоєння виробництва нових видів продукції. 7 3. Облік і калькулювання собівартості продукції за неповними витратами („директ - костинг”). 11 Задача. 15 Підприємство «Богатир» має три виробничих підрозділи різного напряму діяльності, які використовують позамовний метод обліку витрат на виробництво. Планові показники витрат діяльності цих підрозділів наведено у таблиці: Втрати Підрозділ №1 №2 №3 Витрати праці, люд.-год. Витрати машинного часу роботи обладнання, маш.- год. Прямі втрати на матеріали, грн. Виробничі накладні витрати, грн. 70000 20000 200000 280000 50000 65000 300000 360000 45000 50000 170000 81000 База розподілу виробничих накладних витрат маш.- год. вартість матеріалів Люд-год. Визначити: 1) ставки розподілу накладних витрат для кожного підрозділу на плановий період; 2) суму накладних витрат, віднесених на витрати виробництва у звітному періоді по підрозділу № 1, якщо у ньому виконувалися три замовлення з такими витратами машинного часу: замовлення № 101 - 8000, № 202 - 6000 і № 303 - 5000 маш.-год.; 3) суму нерозподілених або зайво розподілених накладних витрат за підрозділом № 1, якщо їх фактична сума склала 265000 грн. Список використаної літератури. 17

 12. Управлінський облік
  1. Побудова нормативного методу обліку витрат. 3 2. Особливості розробки робочого плану рахунків для побудови обліку. 8 3. Методи аналізу взаємозв"язку (витрати-обсяг-прибуток). 12 Список використаної літератури. 15

 13. К/р управлінський облік
  1. Автоматизована система обліку (характеристика, особливості та перелік господарських операцій) 2. Характеристика затрат періоду та затрат на продукцію (навести приклади та їх використання) 3. На основі яких бюджетів та показників формується прогнозний звіт про прибутки і збитки 4. Оцінка проектів на основі рентабельності, наведить приклади Література

 14. Управлінський облік
  1. Облік і аналіз відхилень від нормативів за групами витрат (при нормативному калькуванні). 3 2. Класифікація витрат в управлінському обліку. 8 Тестове завдання. 12 Для калькулювання собівартості одиничної та дрібносерійної продукції переважно застосовують такий метод калькуляції: Задача. 12 Визначити собівартість товарне - матеріальних цінностей, відпущених у виробництво, та тих, що лишились на складі, за методами: • ФІФО • ЛІФО • середньозваженої собівартості. Порівнявши результати розрахунків, дати рекомендації керівництву фірми, яке бажає збільшити рентабельність виробництва. Список використаної літератури 15

 15. Управлінський облік 9
  Завдання 1. Надати обґрунтовану відповідь на питання……………………….3 Основний бюджет, його склад та характеристика Завдання 2. Відмітити вірні відповіді……………………………………………4 Для зведення в кінці періоду готових та незакінчених виробів до єдиної облікової бази використовуються: а) узагальнюючі одиниці продукції; .. Завдання 3. Надайте стислу відповідь…………………………………………...5 Бюджетування з «нуля» Завдання 4. Вирішити задачу…………………………………………………….5 Завдання 5.Задача………………………………………………………………....7 Фірма виробляє один вид продукції за ціною 170 грн. за одиницю. Витрати підприємства на виробництво продукції складають: змінні витрати на одиницю - 140 грн., загальні постійні витрати - 27000 грн. Необхідно визначити: а) точку беззбитковості в натуральних та грошових одиницях; скласти фінансовий звіт; б) обсяг реалізації в натуральних одиницях для отримання прибутку в розмірі 10000 грн.; скласти фінансовий звіт; в) який прибуток отримала фірма, якщо виручка склала 200000 грн. Завдання 6. Задача………………………………………………………………..9 Завдання 5. Використовуючи дані звіту за 2009 р. підприємства, складіть фінансову звітність за методом калькулювання змінних витрат і за методом калькулювання повних витрат. Припущення: змін у залишках запасів не було. Показник Виручка 195 Змінні комерційні витрати 14 Постійні комерційні витрати 21 Змінні адміністративні витрати 18 Постійні загальновиробничі витрати 15 Змінні загальновиробничі витрати 7 Прямі витрати на оплату праці 24 Прямі матеріали 53 Постійні адміністративні витрати 11 Фінансова звітність за методом калькулювання змінних витрат: Показник Сумма Виручка 195 Змінні комерційні витрати 14 Змінні адміністративні витрати 18 Змінні загальновиробничі витрати 7 Виробничий маржинальний дохід 156 Постійні адміністративні витрати 11 Постійні комерційні витрати 21 Постійні загальновиробничі витрати 15 Прибуток 109 Завдання 6. Розрахувати собівартість реалізованої продукції. Показник Прямі витрати на оплату праці 300600 Залишки прямих матеріалів на 31.12.2000р. 41500 Готова продукція (залишки на 31.12.2001р.) 166000 Готова продукція (залишки на 31.12.2000р.) 110000 Незавершене виробництво (залишки на 31.12.2001р.) 14700 Амортизація обладнання 5400 Інші загальновиробничі витрати 42100 Купівля прямих матеріалів 470000 Залишки прямих матеріалів на 31.12.2001р. 58000 Перелік літератури………………………………………………………………11

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua