Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Склад витрат за видами діяльності, згідно П(С)БО 16 «Витрати» (ID:25366)
| Размер: 29 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Склад витрат за видами діяльності, згідно П(С)БО 16 «Витрати» 3
2. Особливості калькулювання собівартості продукції в комплексних виробництвах 11
3. Задача 16
Цех №2 заводу «Арсенал» у звітному періоді виробив 7200 од. виробу № 754 при плановому завданні — 7000 од. Нормативні та фактичні показники витрат становили:
Витрати Нормативні Фактичні
Витрати праці на одиницю продукції, люд. -год. 2.00 2,04
Оплата праці, грн. за люд. -год. 2,50 2,40
Витрати основного виду матеріалів на одиницю продукції, кг 1,80 1,85
Ціна основного виду матеріалів, грн. за кг
Виробничі накладні витрати на одиницю:
- змінні
- постійні 6,00

6,00
5,00 6,20

6,60
4,90
Визначити загальну суму відхилення фактичних витрат від нормативних за рахунок впливу окремих факторів: обсягу виробництва, норм витрат, вартісних показників.

Список використаної літератури 18

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Витрати підприємства: класифікація поточних та оперативних витрат. Групування витрат за економічними елементами. Чинники зниження собівартості продукції
  Витрати підприємства: класифікація поточних та оперативних витрат. Групування витрат за економічними елементами. Чинники зниження собівартості продукції. 4 Задача 1 15 Протягом звітного року підприємство виробило і реалізувало продукції на суму 9000 тис.грн. Середньорічний залишок оборотних коштів становив 1800 тис. грн. У наступному розрахунковому році обсяг реалізованої продукції має бути збільшений на 14%. Крім того, розроблені організаційно-економічні заходи з підвищення ефективності виробництва дозволять скоротити оборотність оборотних коштів приблизно на 12 днів. На підставі приведених даних обчислити показники оборотності оборотних коштів підприємства, а також можливий обсяг їх вивільнення завдяки зазначеним організаційно-економічним заходам. Задача 2 17 30 грудня 2003р. підприємство придбало устаткування вартістю 50 тис. грн. Витрати на транспортування та монтаж становили відповідно 550 та 630 грн. Очікуваний термін експлуатації устаткування - 5 років. Ліквідаційна вартість – 10% від повної первісної вартості. Визначити: 1. Суму амортизаційних відрахувань за перший рік експлуатації за умов застосування кумулятивної системи амортизації; 2.Коефіцієнти спрацювання та придатності устаткування станом на 31 грудня 2004 року. Задача 3 18 Визначити запланований обсяг та частку приросту продукції підприємства за рахунок зміни продуктивності праці, використовуючи такі дані: обсяг виробництва продукції базисного періоду становить 27000 тис.грн. виробіток на одного працюючого 200 тис.грн. плановий темп зростання обсягу виробництва 15%, абсолютний приріст чисельності промислово-виробничого персоналу 16 чол. Задача 4 19 Використовуючи дані таблиці, визначити прибуток від реалізації продукції заводу, рентабельність одиниці кожного виду продукції... Задача 5 20 Протягом звітного року підприємство виробило і реалізувало товарної продукції на суму 9000 тис. грн. Середьнорічний залишок оборотних коштів становив 1800 тис. грн. У наступному розрахунковому році обсяг реалізованої продукції має бути збільшений на 14%. Крім того, розроблені організаційно-економічні заходи з підвищення ефективності виробництва дадуть можливість скоротити оборотність оборотних коштів приблизно на 12 днів. На підставі наведених даних обчислити показники оборотності оборотних коштів підприємства, а також можливий обсяг їх вивільнення завдяки зазначеним організаційно-економічним заходам. Список літератури 22

 2. Витрати на реалізацію та збут у складі логістичних витрат
  Вступ 3 1. Поняття логістичних витрат 4 2. Витрати на реалізацію та збут у складі логістичних витрат 5 Висновок 13 Література 14

 3. Облік за видами економічної діяльності
  1. Облік витрат, доходів та фінансових результатів у травинництві 3 2. Відобразити бухгалтерські проведення операційного циклу торгівельної діяльності 11 Список використаної літератури 15

 4. Облік за видами економічної діяльності
  Зміст 1. Облік розрахунків із замовником (забудовником) та субпідрядниками у будівництві 2 2. Відобразити бухгалтерські проведення операційного циклу будівельної діяльності 11 Список використаної літератури 15

 5. Витрати підприємства - основний об'єкт управління в системі контролінгу. Класифікація витрат
  Вступ 3 1. Класифікація витрат 3 2. Види витрат, які виділяються західними фірмами 10 Висновок 12 Література 13

 6. Витрати підприємства - основний об'єкт управління в системі контролінгу. Класифікація витрат
  ВСТУП 3 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 4 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ЗА ОСНОВНИМИ ОЗНАКАМИ 8 3. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 10 ВИСНОВОК 16 ЛІТЕРАТУРА 17

 7. СКЛАД ВИТРАТ, ЇХ ГРУППУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
  Вступ. 3 1.1 Класифікація грошових витрат підприємства 6 1.2 Витрати на виробництво і реалізацію 9 1.3 Планування витрат на виробництво і реалізацію продукції 12 1.4 Класифікація витрат з метою оцінки запасів та визначення фінансових результатів. 18 1.4.1 Витрати минулих та звітних калькуляційних періодів 18 1.4.2 Витрати, які формують собівартість продукції та витрати періоду 19 Виробничі витрати або виробнича собівартість 19 Прямі матеріали 19 1.4.3 Прямі і непрямі витрати. 22 1.4.4 Основні та накладні витрати 23 1.4.5. Ревалентні та неревалентні витрати. 25 1.4.5 Дійсні та можливі витрати 26 1.4.6 Маржинальні та середні витрати 26 1.4.7 Обов”язкові та дискретні витрати 27 1.4.8 Класифікація витрат з метою контролю виконання. 28 Розділ 2. Практичне завдання. 28 2.1 Нормативно-правова база, якою керується підприємство при визначенні собівартості будівельно-монтажних робіт. 28 2.2 Практичне завдання 33 Розділ 3. Методи вивчення поведінки витрат. Точка беззбитковості. 38 3.1 Фактори, що впливають на побудову обліку витрат. 44 3.2 Аналіз беззбитковості виробництва. 46 Висновок. 49 ЛІТЕРАТУРА 53

 8. СКЛАД ВИТРАТ, ЇХ ГРУПУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
  Вступ. 3 1.1 Класифікація грошових витрат підприємства 5 1.2 Витрати на виробництво і реалізацію 8 1.3 Планування витрат на виробництво і реалізацію продукції 11 1.4 Класифікація витрат з метою оцінки запасів та визначення фінансових результатів. 17 1.4.1 Витрати минулих та звітних калькуляційних періодів 17 1.4.2 Витрати, які формують собівартість продукції та витрати періоду 19 1.4.3 Прямі і непрямі витрати. 22 1.4.4 Основні та накладні витрати 22 1.4.5. Ревалентні та неревалентні витрати. 25 1.4.5 Дійсні та можливі витрати 25 1.4.6 Маржинальні та середні витрати 26 1.4.7 Обов”язкові та дискретні витрати 26 1.4.8 Класифікація витрат з метою контролю виконання. 27 Розділ 2. Практичне завдання. 29 2.1 Нормативно-правова база, якою керується підприємство при визначенні собівартості будівельно-монтажних робіт. 29 2.2 Практичне завдання 34 Розділ 3. Методи вивчення поведінки витрат. Точка беззбитковості. 41 3.1 Фактори, що впливають на побудову обліку витрат. 46 3.2 Аналіз беззбитковості виробництва. 49 Висновок. 52 ЛІТЕРАТУРА 56

 9. Кримінальна відповідальність за зайняття забороненими видами господарської діяльності
  План Вступ 3 1. Зайняття забороненими видами господарської діяльності – склад злочину. 5 2. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 203 КК України. 8 3 Правовий аналіз існуючих заборон на зайняття певними видами господарської діяльності. 12 4. Заборона зайняття певними видами діяльності окремим категоріям громадян. 16 Висновки 21 Список використаної літератури 23 Мета даної роботи полягає у тому, щоб на основі комплексного дослідження охарактеризувати кримінальну відповідальність за зайняття забороненими видами господарської діяльності за законодавством України. Для реалізації даної мети були поставлені такі завдання: 1. дати загальну характеристику складу злочину, передбаченого ст. 203 КК; 2. розкрити об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 203 КК України; 3. проаналізувати існуючі заборони на зайняття певними видами господарської діяльності; 4. дослідити природу заборон на зайняття певними видами діяльності окремим категоріям громадян. Теоретичну основу дослідження складають наукові праці вчених, які досліджують питання кримінального права взагалі та питання кримінальної відповідальності за господарські злочини, зокрема. Наприклад, це роботи В.О Навроцького, П.В. Цимбал, М.Є. Королевич, О.О. Дудорова та багато інших. Об’єкт даної роботи становить система законодавчих актів України, що регулюють досліджуване питання, зокрема це: Кримінальний кодекс України, Постанови Пленуму Верховного Суду України: “Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності”, “Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією” та ін. До об’єкту даної роботи входить також спеціальна вітчизняна та зарубіжна наукова література, в якій досліджуються загальні положення кримінального права, а також проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності. Предмет даної роботи – характеристика кримінальної відповідальності за зайняття забороненими видами господарської діяльності в Україні. Мета і завдання дослідження визначили структуру роботи, яка складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури. У першому розділі висвітлюються питання загальної характеристики складу злочину, передбаченого ст. 203 КК. У другому розділі розкриваються об’єктивні та суб’єктивні ознаки вказаного складу злочину. У третьому розділі аналізується зміст заборон на зайняття окремими видами господарської діяльності в Україні. У четвертому розділі розкривається коло осіб, яким заборонено займатися підприємницькою діяльністю в силу свого статусу.

 10. Склад та облік адміністративних витрат готелю
  ВСТУП 3 СКЛАД ТА ОБЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ ГОТЕЛЮ 4 1. Структура адміністративних витрат готелю 4 2. Характеристика рахунку обліку адміністративних витрат 6 3. Синтетичний і аналітичний облік витрат на підприємствах, що надають готельні послуги 7 ВИСНОВКИ 11 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 12

 11. Склад і структура витрат Державного бюджету України
  Вступ 3 1. Бюджет - головна ланка фінансів держави 8 1.2. Державний бюджет як інструмент макроекономічної політики в умовах ринкової трансформації 10 1.3. Видатки державного бюджету у країнах з перехідною економікою 14 2. Аналіз складу і структури видатків державного бюджету України 24 2.1. Законодавче визначення видатків державного бюджету України 24 2.2. Класифікація видатків держбюджету України 27 2.3. Роль видатків держбюджету у соціально-економічному житті України 29 3. Напрями вдосконалення бюджетної політики в Україні 37 3.1. Макроекономічні чинники виконання бюджету з видатків у першому півріччі 2006 р. 37 3.2. Виконання державного бюджету за видатками у 2006 р. 40 3.3. Напрямки вдосконалення управління видатками державного бюджету 43 Висновки 49 Література 53-55 Метою роботи є вивчення складу і структури витрат Державного бюджету України та обгрунтування рекомендацій щодо формування механізмів ефективного управління державними видатками. Об'єкт дослідження – видатки державного бюджету України та окремі їх складові з притаманними їм механізмами впливу на розвиток економіки. Предметом дослідження є механізм взаємозв'язку видатків державного бюджету з основними макроекономічними параметрами України

 12. Склад і структура витрат державного бюджету України
  Вступ 2 1. Теоретичні аспекти витрат державного бюджету України 4 1.1. Державні витрати та сутність фінансування державних видатків 4 1.2. Сутність видатків державного бюджету та їх класифікація 11 2. Аналіз виконання бюджету України за видатками в 2003-2005 роках 14 2.1. Аналіз видатків зведеного бюджету 14 2.2. Видатки соціального спрямування 18 2.3. Видатки на економічну діяльність 21 3. Прогноз виконання видатків бюджету на економічну діяльність та соціальне спрямування в 2006 році 26 Висновки 38 Список використаної літератури 41 Додатки 43-44 Мета і задачі дослідження. Мета роботи – розкрити склад і структуру витрат державного бюджету України. Об’єктом дослідження виступає бюджетна система та бюджетний процес в Україні. Предмет дослідження – витрати державного бюджету України В роботі багато графічного матеріалу

 13. Кримінально-правова характеристика заняття забороненими видами господарської діяльності. Наведіть приклади зі слідчої та судової практики
  Вступ 3 1. Загальна характеристика зайняття забороненими видами господарської діяльності 5 2. Відмежування зайняття забороненими видами господарської діяльності від суміжних злочинів 9 Висновки 12 Бібліографія 13

 14. Економіка туристичного підприємства Економічна сутність поточних витрат на підприємствах харчування, їх склад та класифікуація, планування
  1. Економічна сутність поточних витрат на підприємствах харчування, їх склад та класифікуація, планування 3 2. Значення фінансів туристичного підприємства за ринкових умов 6 3. Склад трудових ресурсів у підприємствах туристичної індустрії. Штатний розклад, кількісна та якісна характеристика трудових ресурсів туристичних підприємств 10 4. Завдання 16 В діяльності туристичної фірми «Зоряна» прибуток, що залишається в її розпорядженні після відповідних платежів у бюджет на плановий період становить - 300 тис. грн. Амортизаційні відрахування, що використовуються на відновлення основних фондів, - 80 тис. грн. Вибуття основних фондів не передбачається. Визначте фонд накопичення на плановий період. Інформаційне забезпечення задачі. Нормативи відрахувань від прибутку у фонд накопичення становить 65%, від амортизаційних відрахувань - 90%. Список використаної літератури 17

 15. Валовий дохід і валові витрати суб’єктів підприємницької діяльності
  ЗМІСТ ВСТУП. 3 1. ВАЛОВИЙ ДОХОД 4 2. ВАЛОВІ ВИТРАТИ 6 ВИСНОВОК 14 ЛІТЕРАТУРА 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua