Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Задача менеджмент (ID:25369)
| Размер: 16 кб. | Объем: 9 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЗавдання 3. Вимагає розв’язання задачі із поясненням

Фірма «Jason Enterprised» (JE) виробляє відеотелефони для внутрішнього ринку США. Рівень якості цієї продукції не дуже високий, але ціна вельми низька, що дає змогу фірмі JE вивчати ринок, водночас приділяючи багато уваги НДДКР. На поточний момент фірма має потребу в розробленні сукупного плану виробництва на шість місяців (з січня по червень). Інформацію, потрібну для розроблення варіантів планів, наведено у табл. 1 та 2.
Визначити витрати, пов’язані з реалізацією таких стратегій:
- виробництво точно відповідає попиту; здійснюється варіювання робочої сили (прийняти, що початкова чисельність робочої сили відповідає обсягу виробництва першого місяця);
- постійна чисельність робочої сили; здійснюється варіювання матеріального запасу, припустимий дефіцит (прийняти за базову кількість працівників — 10 осіб);
- чисельність працівників постійна й становить 10 осіб; застосовується субпідряд.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Задача фінансовий менеджмент
  Фінансовий інструмент вартістю 500 грн., придбаний туристичним підприємством, було продано через 5 років з дисконтом, розрахованим виходячи зі складної облікової ставки під 15% річних. Визначити величину суми дисконту, якщо: - має місце щорічне нарахування відсотків; - має місце щоквартальне нарахування відсотків. Порівняти визначені суми дисконту при різних способах їх нарахування, зробити відповідні висновки. Знайти значення ефективної облікової ставки. Література

 2. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Задача
  Задача. Необхідно визначити текучу ринкову вартість облігації внутрішнього займу і зрівняти її з ціною продажу, при умові, що облігація внутрішнього займу номіналом в 100 тис. грн. реалізується за ціною 67,5тис.грн. Погашення облігації заплановано через 3 роки. Норма текучої дохідності по облігаціям такого типу складає 16%. Задача. Визначити реальну майбутню вартість інвестованих коштів при умові, що об'єм інвестицій – 200 млн.грн.; період інвестування -2 роки; використовувана ставка процента з врахуванням інфляції - 30% за рік; очікуваний темп інфляції за рік - 20%.

 3. Податковий менеджмент задача
  Задача 1 Договірна вартість рекламних пологу з ПДВ і податком з реклами дорівнює 3120 грн. Ставка податку з реклами – 0,5. Підприємство визначило суму ПДВ в сумі 780 грн. Перевірити чи правильно визначена ця сума Тестове завдання. Варіант 17 В яких випадках податкове зобов’язання платника податків визначає контролюючий орган (повна відповідь): Відповідно п. 4.2 до Закону України вiд 21.12.2000 № 2181-III «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»

 4. Задача Фінансовий менеджмент
  3. Чистий прибуток акціонерного товариства із статутним капіталом 2 млн. грн.. становив 1 млн. грн.. Загальні збори акціонерів встановили, що чистий прибуток розподіляється таким чином: 20% - на розвиток виробництва , 80 % - на сплату дивідендів. Визначити орієнтовну курсову ціну акції цього акціонерного товариства , якщо на момент розрахунку ставка банківського проценту ( середній позичковий процент ) становила 24% , а номінал акції 200 грн. 4. Підприємство має два альтернативних варіанти інвестиційних проектів – проект А і проект Б. Для оцінки ефективності цих проектів необхідно визначити очікувану суму чистого приведеного доходу по цих проектах. Дані, які характеризують ці проекти, наведені в таблиці, тис. грн. Показники Інвестиційні проекти А Б Обсяг інвестиційних коштів 3500 3300 Період експлуатації інвестиційного проекту, роки 2 4 Сума грошового потоку, всього 5000 6000 В тому числі: 1-й рік 3000 1500 2-й рік 2000 1500 3-й рік - 1500 4-й рік - 1500 Примітка: Дисконтна ставка для проекту А- 10%, для проекту Б – 12%. Знайти IRR для обох проектів. 5. Розрахувати поріг беззбитковості і поріг рентабельності за наступними даними: Ціна реалізації одиниці продукції, тис. грн. 500 Обсяг реалізації за рік, штук 100 Виручка за рік, тис. грн. 50000 Змінні витрати на одиницю товару, тис. грн. 380 Валова маржа, тис. грн. 12000 Коефіцієнт валової маржі 0,24 Прямі постійні витрати на товар, тис. грн. 7 Проміжна маржа 11300 Частка проміжної маржі у виручці 0,226 Прямі постійні витрати, тис. грн. 3 Прибуток 11000 Ціна реалізації одиниці продукції 500 тис. грн. Обсяг реалізації за рік 100 шт. Виручка за рік Змінні витрати на одиницю товару 380 тис. грн. Валова маржа Коефіцієнт валової маржі Прямі постійні витрати на товар 7000 грн. Проміжна маржа Частка проміжної маржі у виручці Прямі постійні витрати 3000 грн. Прибуток Коли даний товар почне приймати участь у покритті постійних витрат? 6. Рух грошових коштів характеризується наступними показниками:  постійні трансакційні витрати дорівнюють 5 дол. на одну угоду;  місячна потреба в грошах становить 1000 дол.  альтернативні витрати по косовому залишку дорівнюють 12 % За допомогою моделі Баумоля розрахуйте оптимальну величину запозичень або вкладення , а також оптимальну середню величину касового залишку.

 5. Задача 10. Визначить показники: - складу реалізованої продукції; - динаміку стосовно кожного найменування продукції; - частку приросту випуску за рахунок кожного найменування. Задача 9. Проаналізувати динаміку продуктивності праці. Зробити письмовий висновок.
  Задача 10. Визначить показники: - складу реалізованої продукції; - динаміку стосовно кожного найменування продукції; - частку приросту випуску за рахунок кожного найменування. Задача 9. Проаналізувати динаміку продуктивності праці. Зробити письмовий висновок.

 6. Перелік питань Інвестиційний менеджмент, МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ, ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
  1. Сутність інвестицій як об'єкта управління, класифікація видів інвестицій в туризмі за різними ознаками. 2. Поняття інвестиційної діяльності туристичних підприємств, характеристика її особливостей. 3. Інвестиційний менеджмент: сутність, цілі та основні принципи. 4. Характеристика функцій інвестиційного менеджменту. 5. Аналіз інвестиційної діяльності туристичних підприємств: поняття, інформаційне забезпечення, методи проведення. 6. Методика аналізу грошових потоків від інвестицій. 7. Методика аналізу інвестиційних проектів з урахуванням фактору інфляції. 8. Методика оцінки рівня ліквідності об'єктів інвестування. 9. Інвестиційне планування в туристичному підприємстві: прогнозування, поточне та оперативне планування. 10. Поняття інвестиційного ринку, характеристика його учасників. 11. Класифікація видів інвестиційних ринків за різними ознаками. 12. Методика оцінки та прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку. 13. Характеристика специфічних об'єктів інвестиційної діяльності в сфері туризму. 14. Інвестиційна привабливість туристичної галузі, система показників і методів її оцінки. 15. Методика оцінки привабливості окремих туристсько-рекреаційних регіонів. 16. Інвестиційна стратегія туристичного підприємства та порядок її розробки. 17. Характеристика стратегічних напрямів і форм інвестиційної діяльності в туризмі. 18. Критерії та методи оцінки результативності реалізації інвестиційної стратегії підприємства. 19. Поняття та види інвестиційних ресурсів туристичного підприємства, джерела їх формування. 20. Основні етапи та принципи розробки політики формування інвестиційних ресурсів туристичного підприємства. 21. Методика розрахунку загального обсягу формування інвестиційних ресурсів туристичного підприємства. 22. Особливості та форми здійснення реальних інвестицій туристичного підприємства. 23. Принципи та показники оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. 24. Бізнес-план реального інвестиційного проекту, його зміст та порядок розробки. 25. Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій туристичного підприємства 26. Методика оцінки ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти. 27. Поняття портфеля інвестицій підприємства, їх типи. 28. Методичні підходи до формування диверсифікованого портфеля фінансових інвестицій туристичного підприємства. 29. Сутність та види інвестиційних ризиків туристичного підприємства. 30. Методи та показники оцінки фактора ризику в інвестиційних розрахунках. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ „ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" 1. Основні підходи до визначення інновації. 2. Властивості інновації. 3. Сутність понять „новинка", „інновація", „інноваційний проект", „винахід", „інноваційний процес", „інноваційна діяльність". 4. Класифікації інновацій та їх специфіка. 5. Теорія циклічних економічних криз 6. Теорія довгих хвиль 7. Інноваційні теорії економічного розвитку 8. Теорія економічного розвитку 9. Концепція технологічних устроїв ІО.Еволюційно-інституційні теорії економічного розвитку 11 .Інноватика як наука. 12.Науково-технічні революції в історії економічного розвитку 13.Типи економічного розвитку 14.Класична крива поширення інновації в галузі: інкубаційний період, прискорена дифузія, повільна дифузія. 15.Суб'єкти інноваційного ринку: венчури, spin-off, експлеренти, патієнти, комутанти, віоленти. 16.Інноваційний потенціал держави, регіону, галузі, підприємства. 17.Поняття інноваційного процесу. 18.Основні етапи інноваційного процесу. 19.Зміст інноваційної діяльності, джерела її фінансування, рівень ризику, очікувана віддача та роль маркетингу на різних етапах інноваційного процесу. 20.Трансфер технологій. 21.Лінійна й інтерактивна моделі інноваційного процесу. 22.Рівні регулювання інноваційною діяльністю. 23.Інноваційна політика в системі регуляторів соціально-економічних процесів. 24.Функції держави в інноваційній сфері. 25.Національні особливості інноваційних систем розвинених країн світу. 26.Українська інноваційна система в умовах ринкової економіки. 27.Методи державної підтримки інноваційної діяльності. 28.1нституційна структура інноваційного ринку. 29.Інноваційна інфраструктура ЗО.Бізнес інкубатори 31 .Технологічні парки 32.Технополіси. 33.Роль інформаційно-технологічних систем у розвитку інноваційної інфраструктури. 34.Значення менеджменту технологічних інновацій для розвитку конкурентних переваг. З5.Основні функції й особливості інноваційного менеджменту. 36.Поняття інноваційної стратегії. Загальна й інноваційна стратегія підприємства. 37.Стратегії технологічних і товарних інновацій. З 8. Конку рентні стратегії диференціації та скорочення витрат, спрямованість товарних і технологічних інновацій. З9.Етапи розробки інноваційної стратегії підприємства. 40.Технологічний аудит і етапи його проведення. 41.Інноваційний потенціал підприємства й організації. 42.Методи розробки й обґрунтування інноваційних стратегій. 43.Ризики процесу виведення на ринок нових товарів і послуг. 44.Фактори успішної реалізації стратегії: організаційні структури,персонал, фінансова підтримка. 45.Поняття інноваційного проекту, його ознаки та характеристики. 46.Стадії життєвого циклу інноваційного проекту. 47.Методи комплексної оцінки та відбору інноваційних проектів. 48.Планування інноваційного проекту. 49.Формування портфелю проектів. 50.Джерела фінансування інновацій. 51 .Венчурний бізнес й організація венчурного фінансування. 52.Венчурний капітал в Україні. 53.Принципи ціноутворення на інноваційну продукцію. 54.Комплексна оцінка ефективності інвестицій у інновації. 55. Методи оцінки економічної ефективності інновацій, їх призначення та класифікація. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ» 1. Інтеграційні структури сучасного світового туристичного ринку 2. Види організаційних структур підприємства-туроператора 3. Види організаційних структур підприємства-турагента 4. Організаційно-правові форми туристичних підприємств 5. Форми об'єднання туристичних підприємств України (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, ...) 6. Форми організації підприємництва (одноосібне володіння, партнерство, корпорація...) 7. Інноваційні форми підтримки підприємництва (кластери, бізнес-інкубатори, ...) 8. Корпоративні стандарти туристичного підприємства 9. Політика підприємства відносно подарків клієнтам 10. Процедура відповіді на телефонні дзвінки 11. Політика відносно використання робочого часу, зарплатні, понаднормової роботи та додаткових пільг 12. Політика підприємства відносно відсутності на роботі та запізнень 13. Політика підприємства відносно ознайомчих турів 14. Політика підприємства відносно продажу персоналу турів або послуг зі знижкою 15. Політика туристичного підприємства відносно відпусток персоналу 16. Політика відносно навчання персоналу, навчальних семінарів, підвищення кваліфікації 17. Політика відносно організації презентацій, прийомів, коктейлів та участі в них персоналу 18. Політика відносно підвищення на посаді та процедура підвищення 19. Норми поведінки персоналу в робочий час 20. Політика відносно подарків з боку клієнтів або постачальників 21. Норми роботи з діловою документацією 22. Процедура ділового листування 23. Вимоги до одягу (дресс-код) персоналу підприємства 24. Використання транспортних засобів компанії 25. Норми та правила врегулювання конфліктних ситуацій 26. Процедури, пов'язані зі скаргами співробітників 27. Процедури, пов'язані зі скаргами клієнтів 28. Технологічні схеми співпраці ініціативного туроператора з рецептивним туроператором 29. Технологічні схеми співпраці туроператора з підприємствами розміщення 30. Технологія обслуговування клієнтів на туристичному підприємстві 31. Фінансова схема роботи ініціативного туроператора 32. Фінансова схема роботи рецептивного туроператора 33. Кадрові проблеми туристичних підприємств України 34. Конфліктні ситуації туристичного підприємства, пов'язані з туристами 35. Види ризиків туристичного підприємства 36. Методи попередження та зниження ризиків у туризмі 37. Методи мотивації персоналу туристичного підприємства 38. Управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства 39. Управління процесом розробки туру 40. Система туристичної статистики в Україні 41. Сучасні тенденції ринку виїзного туризму України 42. Сучасні тенденції ринку іноземного туризму України 43. Сучасні тенденції ринку внутрішнього туризму України 44. Способи мотивації туристичних агентів, що застосовуються туристичними операторами 45. Збутові схеми туристичного оператора 46. Проблеми розвитку ринку засобів розміщення України 47. Порядок заснування підприємства-туроператора 48. Порядок заснування підприємства-турагента 49. Державна підтримка розвитку підприємницької діяльності в сфері туризму України 50. Сучасні методи представлення туристичного продукту клієнту

 7. Задача
  Підприємство «МИР» уклало договір з іноземним партнером «Transit» на закупівлю технологічного обладнання. Порядок розрахунків у договорі передбачено способом відкриття акредитиву. Акредитивний договір передбачає оплату послуг банку в розмірі 5 % від суми поставки, що становить 5000 $. Акредитив було відкрито 20,05. Через 5 днів після відкриття було поставлено обладнання на суму 69 000 $. Решту обладнання було поставлено на 20-й день від моменту відкриття акредитива. На яку суму було зроблено другу поставку? Яка загальна сума поставки?

 8. Задача
  3. Задача Члени виробничого кооперативу на загальних зборах прийняли рішення про заснування дочірнього підприємства у формі відкритого акціонерного товариства. Чи можливо це здійснити? Аргументуйте свою відповідь. ЛІТЕРАТУРА

 9. Задача
  Задача. А) Розрахувати коефіцієнти частоти Кч, тяжкості Кт та втрат Кв внаслідок n = 2випадків травмування на підприємстві, яке нараховує Р = 40 працівників. Загальна втрата склала Д = 20робочих днів протягом періоду t = 1року. Б) Визначити величину відшкодування підприємством втраченого заробітку, який склав А = 260 грн. на місяць працівнику, який втратив внаслідок виробничої травми, якщо вина потерпілого становить Z = 60%, а підприємства S = 40%. При цьому втрата професійної працездатності становить Y = 60%, а загальної – Х =40%.

 10. Задача
  Варіант 5 3. Проект включає інвестиції у сумі 400 тис. грн. Річний прибуток – 100 тис. грн. Відсоток на капітал становить 15%. Визначити, як варто вкладати кошти, якщо тривалість проекту за першим варіантом становить 5 років, за другим варіантом – 8 років.

 11. Задача
  Задача Припустимо, що національне виробництво складається з випуску двох товарів: Х – споживчий товар; У – засіб виробництва. У поточному році було виготовлено 1500 одиниць товару Х (ціна за одиницю – 4 ум. гр. од.) та 120 од. товару У (ціна за одиницю – 10 ум. гр. од.). До кінця року 30 машин (товар У) повинні бути зміненні новими. Розрахуйте основні макроекономічні показники: а) ВНП (валовий національний продукт); б) ЧНП (чистий національний продукт); в) обсяг споживання (С); г) обсяг валових інвестицій (Ів); д) обсяг чистих інвестицій (Іч). Тестові завдання (Розписати відповіді) 1. Якщо Центральний банк продає велику кількість державних облігацій на відкритому ринку, то при цьому він переслідує таку мету: 2. Збільшення облікової процентної ставки призводять до:

 12. Задача
  Ситуація 1 Корпорація «Проун» була створена у 1988 році і почала свою діяльність як мале підприємство приватної форми власності. В перший рік існування воно нараховало 15 чоловік і займалося будівництвом. Пізніше, заробивши певний капітал, підприємство почало шукати варіанти його реінвестування. Найбільш перспективним напрямом здалося виробництво м’яких меблів. На думку президента «Проун» Михайла Півня, на початок 1990-х років в Україні були відсутні меблеві фабрики, продукція яких відповідала б трьом умовам: помірна ціна, висока якість, хороший дизайн. Підприємство «Проун» було зорієнтовано на розробку моделей, дизайн яких відповідає кращим європейським зразкам, та проведення цінової політики, а тому захопило перші позиції на ринку меблів. У 1994 році в період приватизації в «Проун» увійшли три провідні фабрики Чернігівської області, кожна з яких стала спеціалізуватись на виробництві певної продукції. Всі фабрики об’єдналися у корпорацію для досягнення єдиної мети - підвищення прибутковості і забезпечення повного завантаження потужностей. Всю діяльність фабрик координує Рада директорів, яка підпорядкована президенту. У 1995 році у Києві було створене управління постачанням, маркетингом та реалізацією, що дозволило більш гнучко реагувати на потреби ринку. Корпорація отримала більшу маневреність, оскільки новий підрозділ почав займатись питаннями, які раніше вирішував лише президент. За 1996-1997 рр. з’явилось більше 20 моделей м’яких меблів. Корпорація націлена на сегмент м’яких меблів для середнього класу суспільства, дещо слабкіші її позиції на сегменті елітних меблів, достатньо міцно корпорація тримається на ринку офісних м’яких меблів. У зв’язку з тим, що фабрики, які приєднались до «Проун» мали проблеми, було прийнято рішення переоснастити, а також направити провідних спеціалістів до Італії для вивчення досвіду кращих меблевих фірм цієї країни. Технічне переозброєння фабрик дозволило корпорації значно збільшити виробничі потужності. Тепер вони складають близько 11 тис. Комплектів за рік. Сьогодні «Проун» вийшов на третє місце в Україні по виробництву м’яких меблів. Питання: 1. Якщо виходити з наведеної інформації, які фактори зовнішнього та внутрішнього середовища сприяли успіху корпорації «Проун»? 2. Виділить та охарактеризуйте етапи життєвого циклу організації, висвітлені в наведеному прикладу? На якому етапі, на вашу думку, корпорація «Проун» знаходиться сьогодні? 3. Дайте оцінку організаційним змінам, що відбулися в корпорації? 4. Який тип корпоративної стратегії використовує «Проун»? Які зміни та корегування корпоративної стратегії, на ваш погляд, можливі та доцільні на «Проун» у майбутньому?

 13. Задача
  Задача Цех №2 заводу Арсенал у звітному періоді виробив 7200 од. виробу № 754 при плановому завданні – 7000 од. Нормативні та фактичні показники витрат становили: Витрати Нормативні Фактичні Витрати праці на одиницю продукції, люд.-год. 2 2,04 Оплата праці, грн. за люд.-год. 2,5 2,4 Витрати основного виду матеріалів на одиницю продукції, кг. 1,8 1,85 Ціна основного виду матеріалів, грн. за кг. 5 6,2 Виробничі накладні витрати на одиницю: - змінні 6 6,6 - постійні 5 4,9 Визначити загальну суму відхилення фактичних витрат від нормативних за рахунок впливу окремих факторів: обсягу виробництва, норм витрат, вартості показників.

 14. Задача
  Задача. Скласти та розв’язати за допомогою методу абсолютних та відносних різниць факторну модель залежності суми транспортних витрат від маси вантажу, що перевозиться, відстані перевезення та тарифу за 1т-км. Показники Підприємство Базисний період Звітний період Маса вантажу, що перевозиться, т 1200,0 1120,0 Середня відстань перевезення, км 20,0 18,0 Тариф за перевезення, грн./ т-км 11,0 11,5 Витрати на перевезення, тис. грн. 264 231,84

 15. Задача
  Задача Необхідно визначити структуру випуску напоїв, динаміку зміни випуску напоїв. Обчислити відносні величини порівняння різних видів напоїв. Зробити відповідні висновки.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua