Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Економічна теорія (ID:25373)
| Размер: 445 кб. | Объем: 8 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Дати відповідь на запитання: 3
Графік представляє вибір споживача, який розподіляє свій доход між двома товарами - X та У. Початкова рівновага відповідає точці Е1.
1. Поясність, яка подія стала причиною зміни споживчого вибору?
2. Які ефекти виникли при цьому?
3. Яку добудову потрібно зробити до графіка, щоб визначити величини цих ефектів за версією Слуцького?
4. Проілюструйте графічно величини і спрямованість цих ефектів.

2. Розв'язати задачу 5
У галузі виробляються комп'ютери та принтери. У таблиці наведено ефективні варіанти зміни структури виробництва:
1. Зобразіть графічно криву трансформації виробничих можливостей галузі.
2. Обчисліть альтернативні витрати виробництва одного додаткового комп'ютера в різних варіантах зміни структури виробництва.
3. Поясніть, як змінюються альтернативні витрати в міру розширення виробництва принтерів.

Варіанти А В С D Е F G
Принтери, шт. 6 5 4 3 2 1 0
Комп'ютери, шт. 0 8 15 21 26 30 33

3. Розв'язати задачу 7
На основі приблизного правила ціноутворення за методом "витрати плюс" визначте:
1) яку ціну повинен встановити монополіст, щоб максимізувати прибуток, якщо граничні витрати фірми - монополіста становлять 40 грн., а еластичність попиту на продукцію фірми Еd= -5;
2) індекс Лернера для цієї фірми.

Список використаних джерел 8

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Монетаризм: економічна теорія та економічна політика
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Економічні концепції І. Фішера і М. Фрідмена. 4 2. Ключові положення сучасного монетаризму 9 3. Теорія інфляції і безробіття 13 Висновок 19 Список використаної літератури 20

 2. Економічна теорія і економічна політика
  ВСТУП 3 1. ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК НАУКА 4 1.1. Основні напрями сучасної економічної теорії 4 1.2. Предмет, функції, закони та методи економічної теорії 10 2. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК ПІДГРУНТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 15 2.1. Економічна політика держави: сутність, етапи, механізми 15 2.2. Взаємозв'язок економічної теорії і економічної політики 22 3. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 25 3.1. Особливості розробки економічної політики в сучасній Україні 25 3.2. Моделі економічного зростання світової та української економіки 31 ВИСНОВОК 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40 ДОДАТКИ 42

 3. Економічна теорія
  ВСТУП 3 1. РИНКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 4 2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 10 3. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 13 ВИСНОВОК 18 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 19

 4. економічна теорія
  1. ОСНОВИ СУЧАСНОГО МЕХАНІЗМУ БІРЖОВИХ УГОД 3 2. ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 9 3. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ ЯК МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РАХІВНИЦТВА: ПРИНЦИПИ С.Н.Р. 14 ЛІТЕРАТУРА 20

 5. економічна теорія
  1. Дайте повну відповідь на питання: Суть, умови виникнення та функціонування ринку. Формування ринкової інфраструктури в Україні. 2. Тести 2.1. Швидкість обертання грошей зростає, коли: 2.2. У якій ланці наведеного логічного ланцюжка допущено першу неточність? 2.3. Визначить функцію, яка характерна для підприємницької діяльності: 2.4. Що таке світове господарство? 2.5. Представники якого напряму в економічній науці вважали торгівлю джерелом багатства нації: 2.6. З якою критеріальною ознакою пов'язане виділення в капіталі його оборотної частини? 2.7. інфляція витрат обумовлена: 2.8. Крива сукупного попиту виражає відношення між: 2.9. Однією з основних доктрин державної економічної політики є: 2.10. Крива Філіпса показує: 3. Ціна 1кг яблук на ринку коливається від 0,3 до 0,7 грн. Кількість запропонованих для продажу яблук залежно від ціни змінюється від 200 до 1000 кг за день. а) Побудуйте графік гіпотетичних кривих попиту та пропозиції залежно від ціни. б) Визначте ринкову або зрівноважену ціну 1 кг яблук. в) Визначте величину попиту та пропозиції за зрівноваженою ціною та за офіційно встановленою ціною 0,6 грн. г) Припустимо, що уряд встановив граничну ціну на яблука 0,35 грн за 1 кг. Поясніть, які наслідки матиме це обмеження ціни. д) Визначте обсяг дефіциту чи надлишку яблук на ринку, якщо офіційно буде встановлена ціну 0,7 або 0,4 грн за 1 кг. е) Поясніть різницю між зміною попиту і зміною величини попиту. Покажіть на графіку зміну попиту під впливом нецінових чинників. Розгляньте основні нецінові чинники. ж) Яким буде попит на яблука (еластичним чи нееластичним), якщо ціназнизилась від 0,6 до 0,2 грн, а попит збільшився з 400 до 900 кг. Розгляньте види еластичності попиту, дайте їх графічну

 6. економічна теорія
  1. Згодні ви з тим, що підвищення продуктивності може ліквідувати проблему обмеженості ресурсів? 3 2.На скільки повно виконує функції грошей національна валюта України? 4 3. Виберіть правильну відповідь і поясніть її: 6 4. Дайте коротку характеристику елементам ринкової інфраструктури на ринку грошей і капіталів. 7 5. Задача 9 Розрахуйте величину дивідендів за рік, якщо обсяг продажів за місяць складає 300 тис. грн., рентабельність - 30%. 1/4 частина прибутку направля-ється для виплати дивідендів. 6. Задача 10 Надходження до державного бюджету країни за рік склали 76,806 млрд. грн.,а видатки - 97,918 млрд. ВВП країни на цей період склав 703,733 млрд. грн. Яка частка дефіциту державного бюджету у ВВП країни? 7. Які переваги та недоліки обмежень у міжнародній торгівлі? 11 Перелік використаної літератури 13

 7. Економічна теорія
  Вступ 3 1. Формалізація переваги споживача при виборі товарів 4 2. Функція корисності як критерій оцінки товарів 7 3. Оптимізаційна модель задачі споживчого вибору 13 Висновок 18 Практичне завдання 19 Задача 1. 19 Оцінка параметрів простої лінійної моделі методом найменших квадратів 1.1. Дайте визначення економетричної моделі. 1.2. Назвіть етапи економетричної моделі 1.3. Запишіть формули визначення параметрів простої лінійної моделі. 1.4. Оцініть параметри моделі і запишіть її спеціалізацію 1.5. Знайдіть дисперсію параметрів моделі.. у х 30 20 Задача 2. 22 Оцінка параметрів економетричної моделі з двома екзогенними змінними методом МНК. 2.1. Які передумови застосування МНК. 2.2. Запишіть вигляд оператора оцінювання параметрів моделі по МНК 2.3. Знайдіть вигляд економетричної моделі у х1 х2 45 1,5 1 Список використаної літератури 25

 8. Економічна теорія
  Завдання 1. 3 Яка різниця між поняттями "потреба" та "економічний інтерес"? Завдання 2. 4 Кондитерська фабрика може випускати певний ґатунок цукерок і тортів. Варіанти спільного випуску цих продуктів при фіксованих витратах на ресурси відображені на графіку: Яка альтернативна вартість збільшення виробництва цукерок з 4 до 7 тон? Якщо удосконалити випуск цукерок у 2 рази, як буде виглядати крива виробничих можливостей? Як зміниться альтернативна вартість виробництва цукерок? Завдання 3. 5 "Ціна зросла, тому попит зменшився". Чому це висловлення невірне? Завдання 4. 6 На меблевій фабриці "Салют" витрати на виробництво одного дивана складають: - На сировину і матеріали - 600 гри., - Паливо та електроенергію - 80 гри., - Напівфабрикати та комплектуючі - 40 грн., - Зарплата і відрахування на соцстрахування - 140 грн., - Амортизація - 60 грн. Виріб реалізовано за 2000 грн. Визначити рентабельність виробництва. Завдання 5 7 Готується видання книги, орієнтовна ціна якої 15 грн. Постійні витрати на видання (редагування, оформлення, набір, управлінські витрати, оренда тощо) складуть 200 тис. грн. Змінні витрати на 1 екземпляр (папір, обкладинка, переплетні роботи, типографські витрати, збут) - 8 грн. Розрахуйте, при якому тиражі видання буде беззбитковим? Завдання 6 8 На основі даних Державного бюджету України за поточний рік дайте аналіз його структури. Завдання 7. 11 До якого виду безробіття відноситься кожна з перерахованих ситуацій: Список літератури 12

 9. Економічна теорія
  1. Надбудова: зміст та роль в економічному розвитку суспільства 3 2. Економіка і право і їх взаємний зв’язок 9 Список використаної літератури 17

 10. Економічна теорія
  Вар 9 1. Визначте, які твердження є вірними, а які - ні, поясніть чому: 2. Загальні витрати на виробництво 100 шт. певного товару складають 300 грн., а 500 шт. - 600 грн. Вважаючи функцію витрат лінійною, визначте обсяг витрат для випуску 400 шт. товару. 3. Підприємство має власний капітал у 100 тис. грн. і бере у банку ще 50 тис. грн. під 10% річних. Запланована рентабельність - 30%. Чому дорівнюватиме дохід підприємства? 4. На фондовій біржі продаються дві облігації номіналом 200 грн. кожна. Перша принесе своєму власнику 20 грн. прибутку через рік, а друга - 25 грн. Комерційні банки виплачують 10% річних. Розрахуйте курс, за яким будуть продаватись ці облігації на ринку. Як він буде відрізнятися від їх номінальної вартості? 5. За одну годину роботи корпорація А може виробити або 2 автомобіля, або 5 комп'ютерів. Корпорація Б може виробити або 1 автомобіль, або 4 комп'ютера. Яка країна має порівняльну перевагу по виробництву автомобілів, а яка - комп'ютерів? 6. У 2003 р. в країні зайняте населення складало 35,89 млн. чол., а економічно активне - 37 млн. чол. Визначте, яким був офіційний рівень безробіття в країні. 7. Розкрийте сутність реформ однієї з постсоціалістичних країн при переході до ринкової економіки. Список використаної літератури

 11. Економічна теорія
  Вариант 7 1. Визначте, якій функції грошей відповідає кожен з наведених прикладів: 2. Визначте, як наведена ситуація на ринку змінить попит чи пропозицію на даний товар чи послугу, як це вплине на ціну та обсяг реалізації продукції. 3. У фірми "Парус" є три майстерні по ремонту електротехніки. Перша за місяць може відремонтувати 26 телевізорів або 24 комп'ютери. У другій майстерні робітники ремонтують телевізори втричі швидше, ніж комп'ютери, встигаючи за місяць відремонтувати не більше 18 телевізорів. У третій майстерні робітники можуть відремонтувати 16 телевізорів, а альтернативна вартість ремонта 1 комп'ютера дорівнює двом відремонтованим телевізорам. Побудуйте криву виробничих можливостей фірми "Парус" за умови, що окрема майстерня не може одночасно ремонтувати і телевізори, і комп'ютери. 4. Постійні витрати складають 10 000 грн. на місяць. Якщо змінні витрати на виробництво - 20 000 грн. І фірма виробляє 3 000 од. Продукції, визначте сукупні витрати, середні витрати, середні змінні та середні постійні витрати. 5. Пекарня на протязі року випікла і реалізувала 62 т житнього хлібу і 35 т батонів. Повна собівартість буханки хлібу вагою 1 кг - 0,99 коп., а батону вагою 0,5 кг - 0, 85 коп. Відпускна ціна буханки хлібу -' 1,4 грн., а батону - 1,2 грн. Отриманий прибуток після сплати 13%-го податку був інвестований на розширення виробництва більш прибуткової продукції, знизивши за цей рахунок собівартість виробу на 0,05 грн. Розрахуйте прибуток, обсяг і структуру виробництва за другий рік. 6. Як змінився реальний доход, якщо ціни на товари та послуги зросли в середньому на 12,5%, за рік, а грошові доходи зросли на 8%? 7. Дайте характеристику міжнародним фінансовим організаціям. Проаналізуйте їх вплив на економіку України. Список використаної літератури

 12. Економічна теорія
  1. Визначення понять 3 Продуктивні сили Попит Пропозиція Акція Інфляція 2. Теоретичне питання 4 Суспільне виробництво і його роль у забезпеченні життєдіяльності суспільства. Суспільний продукт, його структура. Класифікація економіч-них благ. Задача № 1 Населення міста - 3 млн. осіб. Серед них: 600 тис. осіб — діти та непра-цездатні інваліди; 800 тис. осіб - пенсіонери; 200 тис. осіб – безробітні; 100 тис. осіб - зайняті неповний робочий день і шукають роботу. Визначте: а) кількість працездатного населення; б) рівень безробіття. Задача № 2 Собівартість автомобіля становить 150 тис. грн. За якою ціною виробник продаватиме свою продукцію, щоб норма прибутку дорівнювалась 8%? 4. Тести 9 1. Яке з положень неправильно розкриває основні причини об'єктивного характеру дії економічних законів? 2. Роздержавлення економіки — це: 3. Головна мета економічної поведінки людини — це: 4. Одним із результатів державного контролю над зовнішньою торгівлею для зменшення дефіциту платіжного балансу буде: 5. Основою виробництва є : 6. Елементами продуктивних сил суспільства є: 7. Для визначення товарного виробництва найголовнішим е: 8. Яке з визначень еластичності як економічного терміну є найбільш чітке: 9. Урядова політика у сфері витрат і оподаткування — це: 10. Сутність сучасного поняття «маркетинг» — це: Перелік використаної літератури 12

 13. Економічна теорія
  1. Визначення понять 3 Економічні відносини Реальна заробітна плата Фондова біржа Досконала конкуренція Закон пропозиції 2. Теоретичне питання 4 Загальна характеристика ринку і ринкової економіки. Конкуренція, як спонукальний мотив і рушійна сила ринкової економіки. 4. Тести 9 1. Визначте, які функції (1 - міра вартості, 2 - засіб платежу, 3 - засіб обігу, 4 - засіб нагромадження, 5 - світові гроші) виконують гроші, коли здійснюється: 2. Відносини власності на товарній біржі реалізуються через: 3. Закон попиту передбачає, що: 4. Валова продукція сільського господарства включає ціну: 5. Який із торговельних бар'єрів є суттєвою перешкодою для вільної торгівлі? 6. Що дає змогу обмінювати на ринку різні товари? 7. Конкуренція між споживачами зумовлена: 8. Яке з положень неправильно визначає завдання держави в циклічному регулюванні економіки? 9. Більшість ринків у економіці України являють собою: 10. Світове господарство — це сукупність: Перелік використаної літератури 12

 14. Економічна теорія
  1. Порівняльні переваги господарювання ринкового способу 3 2. Фірма як суб'єкт ринкових відносин 7 3. Тестові завдання 13 Тест 1. Правильно сформулюйте закон пропозиції: Тест 2 До інтенсивних економічного зростання не відносяться: 4. Практичне завдання 14 Допустимо, що національне виробництво складається з двох товарів - X (споживчий товар); Y (засіб виробництва). В поточному році було виготовлено 800 одиниць X (ціна за одиницю - 3 у. г. о.) та 100 одиниць Y (ціна за одиницю - 10 у. г. о.). До кінця року 7 машин (товар Y) потрібно замінити новими. Розрахуйте: а) амортизацію; б) обсяг споживання; в) обсяг валових інвестицій; г) ВВП; Д) ЧНП; ж) обсяг чистих інвестицій. Література 16

 15. Економічна теорія
  1. Дати відповідь на запитання: 3 На графіку представлені зміни у стані ринкової рівноваги. 1. Поясніть, які події могли змістити криву попиту з положення D0 у D1 2. Проілюструйте графічно, як вплинуть на положення кривих D0 і S0 наступні події: a) зниження ціни товару-субституту; b) зниження цін на сировину для виробництва даного товару: c) підвищення податку на додану вартість; d) потужна реклама даного товару; e) скорочення доходів споживачів за умови, що товар нормальний. 2. Розв'язати задачу 8 Місто потребує реконструкції мосту через ріку, що розділяє його на 2 частини. Дві фірми представили проекти реконструкції, які відрізняються за термінами виконання робіт за витратами: Витрати 1 рік 2 рік 3 рік Витрати фірми 1 (тис. грн.) 2000 4000 0 Витрати фірми 2 (тис. грн.) 3000 2000 500 Якому проекту слід віддати перевагу, якщо процентна ставка становить 10 %? 3.Розв'язати задачу 9 Фірмі, котра здійснює перевезення пасажирів по місту, пропонують купити ще одне маршрутне таксі за 350 тис. грн.. Фірма очікує одержувати від його експлуатації наступні доходи протягом трьох років: у перший рік - 200 тис грн.., у другий рік - 100 тис грн.., у третій - 50 тис. грн.. Наприкінці третього року фірма розраховує продати автомобіль за 60 тис. грн.. Ставка проценту 10 %. Визначте, чи буде вигідна для фірми така покупка. Список використаних джерел 10

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua