Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Охорона праці задачі (ID:25375)
| Размер: 14 кб. | Объем: 2 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЗадача 10.

Виберіть раціональну схему і визначте потужність загальнообмінної вентиляції для цеху розміром 48х12х12 м. В цех виділяються шкідливі речовини – бензин, з інтенсивністю – 6,0 кг/г. Вміст шкідливих речовин в атмосферному повітрі 0,035% за об’ємом. Коефіцієнт рівномірності розподілення вентиляційного повітря по цеху 0,6.


Задача 14.

Визначте кратність повітрообміну загальнообмінної вентиляції в приміщенні розміром 50х12х6 м., в якому виділяється діоксид вуглецю з інтенсивністю – 0,4 кг/г. Його вміст в атмосферному повітрі дорівнює 0,02% за об’ємом. Коефіцієнт рівномірності розподілення вентиляційного повітря по цеху 0,65.

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Охорона праці. Система державного управління охороною праці в Україні
  1. Система державного управління охороною праці в Україні. 3 2. Правила пожежної безпеки для туристичних підприємств. Дії працівників і туристів у разі виявлення пожеж. 8 Література 16

 2. Охорона праці, її особливості. Етапи процесу управління охороною праці на туристичному підприємстві
  Вступ 3 1. Охорона праці, її особливості. Етапи процесу управління охороною праці на туристичному підприємстві 4 2. Перша медична допомога при електротравмі 11 Висновки 15 Список використаної літератури 16

 3. Гарантії прав на охорону праці. Охорона праці неповнолітніх
  1. Гарантії прав громадян на охорону праці 3 2. Охорона праці неповнолітніх 8 Список літератури 9

 4. охорона праці Організація охорони праці на туристичній фірмі
  Організація охорони праці на туристичній фірмі «Назва» 3 Аналіз умов та охорони праці на робочому місці 5 Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті 15 Дія електричного струму на організм людини. Основні фактори, що визначають ступінь ураження людини електричним струмом 18 Негативні фактори техносфери та виробничого середовища 25 Задача. 31 Визначити величину освітленості на робочому місці в приміщенні Вихідні дані для задачі Варіант Параметри приміщення, м Характеристика зорової роботи Кількість світильників Тип лампи а її Мінімальний розмір об'єкта розпізнавання, мм Характе¬ристика фону Контраст об'єкта розпізнавання з фоном 14 12 4 0,4 Середній Великий 16 лд Список використаної літератури 32

 5. Гарантії прав громадян на охорону праці. Охорона праці жінок. Чинники електричного характеру, що впливають на тяжкість ураження людини струмом
  1. Гарантії прав громадян на охорону праці. Охорона праці жінок. 3 2. Чинники електричного характеру, що впливають на тяжкість ураження людини струмом. 10 Список літератури 15

 6. Кр охорона праці
  1. Державні нормативні акти з охорони праці, їх характеристика 3 2. Система технічних засобів і заходів електробезпеки, її складові. 8 Список використаної літератури 15

 7. Охорона праці
  1. Джерела фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків, їх характеристика. 3 2. Класифікація факторів ризику або небезпечних факторів у туризмі 7 Список використаної літератури 13

 8. Охорона праці
  Вступ 3 1. Основні положення законодавчих актів України стосовно питань охорони праці. 4 2. Заходи і засоби нормалізації параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях 8 3. Вимоги техніки безпеки до технологічного устаткування. 10 4. Суть процесу горіння. Класифікація і характеристика видів горіння. 12 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 9. Охорона праці
  1. Небезпеки, що впливають на життя людини їх кваліфікації 3 2. Взаємозв'язки між факторами навколишнього середовища на здоров'я людей 5 3. Дія електричного струму на організм 8 4. Правила поведінки та дія населення при землетрусах, повенях 10 5. Середовище мешкання людини 11 Список використаної літератури 16

 10. Охорона праці
  1. Планування та фінансування охорони праці на підприємствах 3 2. Вимоги до шляхів евакуації людей під час аварії або пожежі 5 3. Задачі 9 6. У мережі з Ізольованою нейтраллю підключено п електродвигунів. Опір ізоляції кожного відгалуження до електродвигуна Rіз Ом. Визначити струм, який пройде через людину за наявності і відсутності захисного заземлення, якщо опір заземлення Rз Ом, опір людини Rл Ом; напруга мережі 380/220 В. Накресліть схему і зробіть висновок. Вихідні дані: Номер варіанта задачі n, шт. Rіз, мОм Rз, Ом Rл, Ом 6.6 16 0,6 1,5 4000 17. Розрахувати кратність повітрообміну у виробничому приміщені об'ємом Vn м3 за надлишком тепловиділення. Площа тепловиділення поверхні F м2, температура нагрітої повехні іт°С; нормально допустима температура повітря у приміщені tH °С, маса нагрітої продукції М кг; питома теплоємність нагрітої маси См Вт-с/(кгтрад), температура маси за фактичним заміром іи °С, коефіцієнт, що враховує нерівномірність охолодження маси (3=1,5. Загальна встановлена потужність електродвигунів РК кВт; ККД електродвигунів прийняти рівним 0,6; температура повітря, що подається, t . Використана література 14

 11. Охорона праці
  Вступ 3 1. Система правового регулювання охорони праці 5 1.1. Законодавчі акти, які регулюють охорону праці в Україні 5 1.2. Органи державного нагляду і громадського контролю за охороною праці 7 1.3. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці 9 2. Навчання з питань охорони праці 12 3. Охорона праці жінок, неповнолітніх та осіб з пониженою працездатністю 19 4. Облік та розслідування нещасних випадків та професійних захворювань 27 4.1. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві 27 4.2. Розслідування та облік випадків виявлення хронічних професійних захворювань і отруєнь 37 4.3. Розслідування та облік аварій 40 Висновок 42 Список використаної літератури 44

 12. Охорона праці
  1. Працездатність людини та проблеми втоми 3 2. Вплив іонізуючих випромінювань на людину та захист від них 11 Задача (вар 4) 18 В приміщенні офісу об’ємом V паркетну підлогу F покрили нітролаком. Визначити масову концентрацію парів ацетону в повітрі в момент завершення роботи. Якщо вона виявиться більшою за нижню межу займання (НМЗ) ацетону (НМЗ=62,5 г/м3), з урахуванням часткового витоку пароповітряної суміші назовні, який складає 5% парів ацетону, то врахувати тиск у приміщенні в момент можливого вибуху, а також потужність вибуху за умови, що час горіння . Температура і барометричний тиск до вибуху становили відповідно і , витрати лаку =0,25 кг/м2, а вміст ацетону в лаку . Реакція горіння ацетону Приблизне значення температури горіння суміші ацетону з повітрям під час вибуху 2000 Задача (вар 6) 20 В приміщенні офісу об’ємом V паркетну підлогу F покрили нітролаком. Визначити масову концентрацію парів ацетону в повітрі в момент завершення роботи. Якщо вона виявиться більшою за нижню межу займання (НМЗ) ацетону (НМЗ=62,5 г/м3), з урахуванням часткового витоку пароповітряної суміші назовні, який складає 5% парів ацетону, то врахувати тиск у приміщенні в момент можливого вибуху, а також потужність вибуху за умови, що час горіння. Температура і барометричний тиск до вибуху становили відповідно і , витрати лаку =0,25 кг/м2, а вміст ацетону в лаку. Реакція горіння ацетону Приблизне значення температури горіння суміші ацетону з повітрям під час вибуху 2000 Список використаної літератури 22

 13. Охорона праці
  1. Санітарно-захисні зони. Вимоги до виробу території для будівництва підприємств. 3 2. Категорії виробництв за пожежною і вибуховою небезпекою. Наведіть приклади для підприємств харчової промисловості. 9 3. Практична частина 11 Задача 1. Визначте кратність повітрообміну загально обмінної вентиляції в приміщенні розміром А х Н х В, в якому виділяється діоксин вуглецю з інтенсивністю М, кг/год. Його вміст в атмосферному повітрі дорівнює Х, % за об’ємом. Коефіцієнт рівномірності розподілення вентиляційного повітря по цеху К. Вихідні дані А х Н х В, м М, кг/год Х, % К 46 х 10 х 8 1,4 0,07 0,90 Задача 2. У результаті нещасного випадку на виробництві потерпілий втратив професійну працездатність і йому була встановлена інвалідність ІІІ групи з призначенням пенсії по інвалідності у розмірі Б, грн. Адміністрація з урахуванням висновку комісії охорони праці визначила його провину на В, %. Визначити розмір відшкодування збитку потерпілого з урахуванням його середньомісячного заробітку Г, грн. Вихідні дані Б, грн В, % Г, грн 45 35 185 Список використаної літератури: 13

 14. Охорона праці
  1. Нормативно – законодавча документація з охорони праці на автомобільному транспорті. 3 2. Опалення. Водопостачання. Каналізація. Методи очищення стічних вод. 5 3. Техніка безпеки при виконанні зварювальних робіт. 9 4. Пожежна сигналізація. Види оповіщувачів. 11 5. Економічне стимулювання функціонування системи управління охорони праці підприємства, її вплив на економічні показники окремих підприємств у галузі в цілому. 13 Задача. 19 А) Розрахувати коефіцієнти частоти Кч, тяжкості Кт та втрат Кв внаслідок n = 4випадків травмування на підприємстві, яке нараховує Р = 200 працівників. Загальна втрата склала Д = 40 робочих днів протягом періоду t = 1року. Б) Визначити величину відшкодування підприємством втраченого заробітку, який склав А = 240 грн. на місяць працівнику, який втратив внаслідок виробничої травми, якщо вина потерпілого становить Z = 10%, а підприємства S = 90%. При цьому втрата професійної працездатності становить Y = 90%, а загальної – Х = 10%. Література 20

 15. Охорона праці
  1. Інженерно-технічні заходи по оптимізації параметрів мікроклімату і чистоти повітря робочої зони на підприємствах даної галузі 2 2. Арматура і прилади безпеки, які встановлюються на посудинах, що працюють під тиском. Вимоги безпеки до водяного режиму парових котлів. 6 3. Задача 7 В цеху середньоспискове число робочих Р. За шість місяців роботи відбулось N нещасних випадків із них з смертельним наслідком Л . Втрата працездатності Д робочих днів. Визначте коефіцієнт частоти травматизму, Кчт коефіцієнт тяжкості травматизму Ктт, і число людино-днів працездатності, Кл.д. P – 650 N – 14 Л – 0 Д – 75 Список використаної літератури 9

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua