Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Задача з предмету: «Банківський облік» (ID:25378)
| Размер: 8 кб. | Объем: 4 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЗадача (Варіант 1)

Скласти бухгалтерські проведення за наведеними нижче операціями (табл. 1), вказати документи. Визначити залишок готівки на поточному рахунку на кінець дня (залишок на початок дня становить – 50 тис. грн.).
Таблиця 1
№ Зміст операції Сума, тис. грн.
1 Погашено заборгованість за наданим банком короткостроковим кредитом 3
2 Перераховані платежі по податках до бюджету 2
3 Перераховані кошти за надані послуги зв’язку 1
4 Надійшли кошти на поточний рахунок підприємства – продавця за реалізовану продукцію від покупців, які обслуговуються в даному банку 20
5 Відкрито акредитив на користь постачальників, які обслуговуються в іншому банку 5
6 Сплачено банку вартість послуги з оформлення та видачі розрахункової чекової книжки 0,025
7 Проведено виплати бенефіціаром за акредитивом 4,5
8 Залишки невикористаної суми акредитиву проведено на поточний рахунок (суму визначити самостійно, враховуючи операцію 5,7) ?
9 За чеком, що надійшов від чекодержателя, проведено відповідний розрахунок (чекодавець і чекодержатель обслуговуються різними установами банку) 4
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Задача з предмету: «Банківський облік»
  Задача (Варіант 1) Скласти бухгалтерські проведення за наведеними нижче операціями (табл. 1). Визначити залишок готівки в касі на кінець дня (залишок на початок дня – 100 тис. грн.). Таблиця 1 № Зміст операції Сума, тис. грн. 1 Видано готівкою з каси заробітну плату працівникам банку 40 2 На поповнення каси з коррахунку надійшла готівка 300 3 Видано з каси довгострокову позику фізичній особі на будівництво будинку 10 4 Видано готівку за чеком з каси банку клієнтові АТ «Альфа» для виплати заробітної плати працівникам 25 5 Нараховані відсотки за позикою фізичній особі на духівництво будинку – 6% (суму визначити самостійно, врахувавши операцію 3) ? 6 Оприбутковано до каси банку за повідомленням на внесення готівку торгівельну виручку, що здана клієнтом АТ «Альфа» 20 7 Видано готівкою аванс на відрядження працівнику банку 1 8 Виданий з каси готівкою короткостроковий кредит фізичній особі 10 9 За результатами ревізії каси банку виявлено лишки готівки 0,05

 2. Задача з предмету: «Економіка праці» Варіант 12
  1. Завдання 2 3 Умова. За варіантом 12 – розрахунок за індивідуальною фотографією робочого дня (далі – ІФРД). Завдання з ІФРД: 1. Виконати аналітичне опрацювання результатів ІФРД (табл.1). 2. Звести результати спостереження в окрему таблицю. 3. Розрахувати: а) питому вагу оперативного часу; б) питому вагу втрат робочого часу з причин, залежних від працівника; в) питому вагу втрат робочого часу з причин, незалежних від працівника; г) раціональний час; д) можливий приріст продуктивності праці за рахунок усунення втрат робочого часу з причин, залежних від працівника; е) можливий приріст продуктивності праці за рахунок усунення втрат робочого часу з причин, незалежних від працівника; є) загальний приріст продуктивності праці; ж) проектовану норму виробітку; з) частку ручної праці; і) коефіцієнт завантаження робітника протягом зміни. Зробити висновки про можливість поліпшення організації праці на робочому місці. Завдання з хронометражу: 1. Визначити тривалість прийомів і рухів за хронологічними рядами. 2. Перевірити ряди на стійкість. 3. У стійких хронологічних рядах розрахувати: суму, середньоарифметичне значення, мінімальне і максимальне значення, моду. 4. Визначити: норму часу, норму виробітку, проектовану норму часу, можливий приріст продуктивності праці, проектовану норму виробітку. У завданні з хронометражу використані такі умовні скорочення: П – поточний час; Т – тривалість події; Трп – час регламентованих подій; Том – час обслуговування робочого місця; Тпз – час підготовчо-завершальної роботи. Таблиця 1 Варіант 12. Хронометраж укладання консервних банок у ящики № пор. Подія Час Кількість спостережень 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Взяття порожнього ящика П 0,03 0,34 1,05 1,40 2,14 2,47 3,18 3,51 Т 2 Вкладання банок в ящики П 0,27 0,58 1,31 2,05 2,41 3,09 3,42 4,15 Т 3 Підставляння ящика на транспортер П 0,31 1,03 1,37 2,09 2,45 3,15 3,48 4,99 Т Тр.п. = 24 хв., Тп.з. = 15 хв., То.м. = 25 хв. 2. Завдання 3 8 Умова. 1. Розрахувати заробітну плату п’яти працівникам залежно від варіанта. 2. Сформувати загальну розрахункову відомість на п’ять осіб з виплати заробітної плати. 3. Провести нарахування на загальний фонд оплати праці. Загальні вихідні дані для розрахунку Тарифні коефіцієнти Розряди І ІІ ІІІ ІV V VI Тарифні коефіцієнти 1 2,12 2,25 2,39 2,54 2,7 Коефіцієнти співвідношень тарифних ставок за галузями Галузь Коефіцієнт Лікерогорілочна 1,0 Пиво-безалкогольна 1,2 Кондитерська 1,4 Хлібопекарна 2,0 Цукрова 2,34 Доплати за роботу Доплати % від тарифу у вечірні години 20 у нічні години 40 у святкові дні 100 у шкідливих умовах 15 за вислугу років до 10 років 10 від 10 до 20 років 20 понад 20 років 30 Вихідні дані за варіантом 12. Працівники: 2, 13, 14, 27, 28. Галузь: цукрова. Місяць року: грудень. Працівники, які працюють на підприємстві: 1. № 2- Заступник директора, працює на окладі: оклад 950 грн., премія 35% до окладу, стаж 17 років. 2. № 13 – оператор IV розряду, працює на погодинній оплаті праці: кількість напрацьованих годин всього 155 (вечірні - 40; нічні – 0; святкові - 0), премія 30 % від тарифного фонду, умови праці – шкідливі. 3. № 14 – оператор V розряду, працює на погодинній оплаті праці: кількість напрацьованих годин всього 165 (вечірні - 12; нічні – 45; святкові - 0), премія 30 % від тарифного фонду. 4. № 27 – електромонтажник ІІІ розряду, працює на відрядній оплаті праці: нормоване завдання 115 шт., фактично виготовлено 115 шт. (брак 4 шт.), норма часу на одиницю продукції 1,5 хв. 5. № 28 – електромонтажник ІV розряду, працює на відрядній оплаті праці: нормоване завдання 50 шт., фактично виготовлено 50 шт. (брак 0 шт.), норма часу на одиницю продукції 3 хв. Список використаної літератури 12

 3. Білети з предмету «Бухгалтерський облік»
  1. Роль бухгалтерського обліку у системі управління господарством 4 2. Системний підхід до організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. Організація як система методів. 5 3. Предмет і об'єкти організації бухгалтерського обліку та економічного контролю і аналізу. 6 3. Принципи організації бухгалтерського обліку. Характеристика окремих принципів. 7 4. Метод організації бухгалтерського обліку. 8 5. Сутність нормативно-правового забезпечення функціонування бухгалтерського обліку. 9 6. Сутність та зміст технічного оформлення забезпечення функціонування бухгалтерського обліку. Наказ про облікову політику, його структура 10 7. Основні етапи робіт з підготовки наказу про облікову політику 11 8. Особливості організації технічного оформлення забезпечення функціонування бухгалтерського обліку в умовах застосування ЕОМ 12 9. Обліковий процес як сукупність та об'єкт організації 13 10. Загальна побудова та етапи облікового процесу 14 11. Об'єкти організації облікового процесу: номенклатура, носії облікової інформації, рух (циркуляція) носіїв 15 12.Сутність та організація облікових номенклатур. Структура облікової > інформації 16 13.Облікова номенклатура первинного обліку 17 14. Облікова номенклатура поточного обліку 18 15.Облікова номенклатура підсумкового (узагальнюючого) обліку 19 16. Організаційне забезпечення паперових носіїв облікової інформації 20 17. Методика і техніка розробки носіїв облікової інформації 21 18.Організація технології облікового процесу. Стадії документообігу 22 19.Організація руху матеріальних носіїв облікової інформації. Види графіків 23 20. Особливості організації документообороту та документопотоків облікового процесу на різних етапах: первинного, поточного та підсумкового обліку 24 21. Особливості організації облікового процесу під час річного узагальнення даних обліку 25 22. Основні завдання організації обліку власного капіталу. 26 23. Організація обліку формування статутного капіталу 27 24. Поняття, класифікація, оцінка та нормативне закріплення обліку зобов'язань 28 25. Організація обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками 29 26. Організація обліку розрахунків за податками, платежами та по страхуванню 30 27. Організація обліку розрахунків з праці та її оплати 31 28. Організація первинного обліку основних засобів 32 29. Організація обліку капітальних інвестицій 33 30. Організація бухгалтерського контролю за використанням основних засобів 34 31. Організація обліку інших необоротних матеріальних активів 35 32. Організація обліку нематеріальних активів 36 33. Основні завдання і організація обліку запасів 37 34. Організація обліку грошових коштів в касі підприємства та на рахунках в банку 38 35. Організація обліку дебіторської заборгованості 39 36. Організація обліку фінансових інвестицій 40 37. Особливості організації обліку витрат виробництва 41 З8. Особливості організації обліку витрат діяльності 42 39. Особливості організації обліку доходів діяльності 43 40. Особливості організації обліку фінансових результатів 44 41. Організаційна побудова бухгалтерії. Форми організації. Типи організаційних структур 45 42. Принципи організації праці виконавців, зайнятих бухгалтерським обліком, контролем та аналізом. 46 43. Нормування праці облікових, контрольних та аналітичних служб. Види норм. Типові норми. 47 44. Особливості організації роботи керівника облікової, контрольної та аналітичної служби. 48 45. Організація діловодства в бухгалтерії 49 46. Основні завдання та функції апарату управління, зайнятого бухгалтерським обліком, оперативним контролем та аналізом 50 47. Методика розробки організаційно-правових регламентів для бухгалтерського обліку, контролю й аналізу: графіків, посадових інструкцій, положень різного характеру, інструктивно-методичних матеріалів тощо 51 48. Організація інформаційного забезпечення обліку, контролю та аналізу 52 49. Організація технічного забезпечення обліку, контролю та аналізу 53 50. Організація ергономічного забезпечення обліку, контролю та аналізу 54 51. Організація соціального забезпечення обліку, контролю та аналізу 55 52. Організація інформаційного забезпечення обліку, контролю та аналізу 56 53.Організація планування розвитку бухгалтерського обліку та економічного контролю і аналізу 57 Список використаної літератури 58

 4. Питання до заліку з предмету «Бухгалтерський облік»
  1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні і контролю 3 2. Розвиток господарських зв’язків в умовах сучасного ринку 3 3. Завдання бухгалтерського обліку та вимоги до бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів 4 4. Принципи бухгалтерського обліку та вимоги до бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів 4 5. Основні показники господарської діяльності підприємства 5 6. Оцінка та калькуляція. Оцінка матеріальних цінностей 5 7. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція 6 8. Документація господарських операцій. Її суть та значення 6 9. Оформлення документів і вимоги до їх змісту. Порядок складання документів 7 10. Класифікація бухгалтерських документів: грошові, матеріальні, розрахункові 7 11. Інвентаризація її значення: види порядок проведення та оформлення 8 12. Зміст і характер професійної діяльності бухгалтера- економіст, основні посадові інструкції 8 13. Організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різної форми власності 9 14. Основи бухгалтерської звітності. Вимоги до звітності 9 15. Регулювання бухгалтерського обліку 10 16. Організація контрольно-ревізійної служби права та обов’язки ревізорів 10 17. Визначення виявленого в процесі ревізії матеріального збитку, матеріальна відповідальність працівників 11 18. Місцеві контрольно-ревізійні служби 11 19. Організація аудиторської служби 12 20. Види аудиту. Класифікація об’єктів аудиту 12 21. Методи і прийоми організації аудиту. Аудиторський ризик 13 22. Особливості обліку в банках 13 23. Бухгалтерські системи банківських установ України 14 24. Операційна робота в банку 14 25. Об’єкти фінансового обліку (активи, капітал, зобов’язання) 15 26. План рахунків та особливості його побудови. Структура пасивів плану рахунків 15 27. Види обліку. Господарський облік. Основні функції та вимоги 16 28. Функції бухгалтерського обліку 16 29. Принципи підготовки фінансової звітності 17

 5. Управлінський облік задача
  Задача. Підприємство «Памір» на початок звітного періоду мало такі залишки на рахунках: «Кошти» — 15000 грн., «Основні матеріали» — 9000 грн., «Незавершене виробництво» — 8000 грн. У звітному періоді відбулися такі господарські операції: 1. Закуплені матеріали в кредит: нормативна вартість — 5400 грн., фактична вартість - 5200 грн. 2. Списані витрачені у виробництві основні матеріали за нормативною ціною: фактична кількість — на суму 4800 грн., нормативні витрати - на суму 4900 грн. 3. Нарахована оплата праці робітникам основного виробництва: фактично нарахована - 2000 грн., з них за нормативними розцінками на нормативні витрати праці — 1700 грн., за понаднормативні витрати праці за нормативними розцінками — 200 грн. 4. Сплачені готівкою загальновиробничі накладні витрати — 3600 грн. 5. Віднесені на витрати виробництва загальновиробничі витрати — 3600 грн., з них за нормативною ставкою на фактичний обсяг діяльності — 3800 грн. 6. Оприбуткована вироблена готова продукція за нормативною собівартістю — 14400 грн. 7. Списується нормативна собівартість фактично реалізованої продукції — 14000 грн. 8. Відображається вартість реалізованої продукції покупцям — 26000 9. Списуються на рахунок «Фінансові результат» доход від реалізації продукції — 26000 грн., нормативна собівартість реалізованої продукції — 14000 грн., відхилення від нормативних витрат (суми визначити). Необхідно: 1) скласти бухгалтерські проводки для відображення господарських операцій на рахунках в системі «стандарт-кост» з одночасним визначенням сум відхилень від нормативів; 2) відкрити схематично Т-рахунки та відобразити на них початкове сальдо і наведені господарські операції, визначити суми відхилень; 3) скласти управлінський звіт про фінансові результати від основної діяльності

 6. Задача Управлінський облік
  Умова Підприємство застосовує однопередільий метод обліку витрат. Незавершеного виробництва на початок місяця не було. За місяць запущено у виробництво 400од. продукції, із яких 200од., а 200од.: витрачено матеріалів на 100%; оплата праці – 50% від планових витрат на оплату праці; кошторис загально виробничих витрат використано на 50%. Фактичні витрати за місяць: матеріали – 20000грн.; оплата праці – 15500грн.; загально виробничі витрати – 16200грн. Розрахувати: собівартість еквівалентної одиниці; собівартість готової продукції; собівартість незавершеного виробництва.

 7. Задача управлінський облік
  Підприємство «Діод» виготовляє за рік 400 од. продукції і реалізує її за ціною 500 грн. за одиницю. Змінні витрати на виробництво одиниці продук-ції складають 300 грн. Постійні втрати підприємства 70000 грн. за рік. Необхідно визначити: критичний рівень виробництва (точку беззбитковості) та суму прибут-ку, який одержує підприємство за даних умов; як зміниться прибуток, якщо витрати на рекламу зростуть на 10000 грн. за рік, що дасть можливість збільшити обсяг виробництва і реалізації на 30000 грн. (при незмінних інших показниках); як зміниться прибуток якщо змінні витрати зростуть на 20 грн. на оди-ницю продукції, але при цьому зросте і обсяг реалізації до 450 од.; як зміниться прибуток, якщо ціну знизити на 30 грн. за одиницю, а ви-трати на рекламу збільшити на 25000 грн. і це сприятиме зростанню обсягу реалізації на 50% за кількістю; як зміниться прибуток, якщо замість витрат на рекламу (10000 грн.) оплачувати комісійні реалізаторам по 35 грн. за кожну одиницю проданої продукції і це зумовить зростання обсягу продажів на 15% за кількістю.

 8. задача управлінський облік
  Задача (Варіант 1) Провести розрахунок невідомих показників № п/п Показник Сума 1 Продажі 120000 2 Початковий запас готової продукції 14000 3 Початковий запас незавершеного виробництва 10000 4 Прямі матеріали 32000 5 Пряма заробітна плата 42000 6 Виробничі накладні витрати 38000 7 Кінцевий запас незавершеного виробництва 18000 8 Собівартість виробленої продукції ? 9 Кінцевий запас готової продукції ? 10 Собівартість реалізованої продукції 78000 11 Валовий прибуток ? 12 Операційні витрати 46000 13 Прибуток (збиток) ? Задача (Варіант 2) Провести розрахунок невідомих показників № п/п Показник Сума 1 Продажі 220000 2 Початковий запас готової продукції ? 3 Початковий запас незавершеного виробництва 30000 4 Прямі матеріали 38000 5 Пряма заробітна плата 36000 6 Виробничі накладні витрати ? 7 Кінцевий запас незавершеного виробництва 18000 8 Собівартість виробленої продукції 130000 9 Кінцевий запас готової продукції 22000 10 Собівартість реалізованої продукції 168000 11 Валовий прибуток ? 12 Операційні витрати ? 13 Прибуток (збиток) (12000)

 9. ЗАДАЧА "БУХ-ОБЛІК"
  Зміст Складемо журнал реєстрації бухгалтерських проведень № Господарські операції за поточний місяць Кореспондуючі рахунки Отримано на рахунок в погашення дебіторської заборгованості за надані послуги 31 36 6900…

 10. Контрольна робота з предмету "облік у зарубіжних країнах"
  Зміст 1. Облік векселів не за номінальною вартістю 3 2. Облік списання основних засобів та нематеріальних активів з балансу 6 3. Облік розподілу прибутку в корпораціях та товариствах 13 4. Облік інвестицій в боргові цінні папери (облігації) 18 Список використаної літератури 26

 11. Теоретична частина контрольної роботи з предмету «Бухгалтерський облік» Варіант 7
  Питання 1. Облік придбання виробничих запасів, транспортно-заготівельних витрат та розрахунків з постачальниками 2 Питання 2. Облік нематеріальних активів 4 Список використаної літератури 9

 12. Банківський нагляд
  Вступ. 3 1.1. Принципи та напрями діяльності Базельського комітету з питань банківського нагляду. 4 Висновок 9 2.2. Порядок формування статутного капіталу комерційного банку. 10 Висновок. 14 3.3. Особливості встановлення та розрахунку нормативів ліквідності комерційного банку. 15 Висновок 22 4.3. Головні теоретичні засади проведення інспекційних перевірок комерційних банків з боку НБУ 22 Висновок. 29 5.2. Особливості застосування такого заходу впливу НБУ, як прийняття програми фінансового оздоровлення. 29 Висновок. 35 Висновок. 36 Література 39

 13. Банківський нагляд
  1. Основні принципи ефективного банківського нагляду 3 2. Створення та реєстрація комерційного банку 8 3. Порядок надання ліцензій комерційним банкам України 13 4. Головні засоби обмеження ризику загальної відкритої валютної позиції банку 18 5. Головні теоретичні засади проведення інспекційних перевірок комерційних банків з боку НБУ 25 6. Особливості процесу ліквідації комерційного банку 29 Список використаної літератури 35

 14. Банківський нагляд
  Вступ 2 1. Сучасна структура служби банківського нагляду в Україні 3 2. Створення та реєстрація комерційного банку 10 3. Установлення нормативів кредитного ризику як засіб зменшення банківських ризиків 18 4. Завдання та структура служби внутрішнього аудиту комерційного банку 24 5. Особливості процесу ліквідації комерційного банку 32 Висновок 39 Список літератури 40

 15. Банківський менеджмент
  1. Середовище міжнародного банківського бізнесу й особливості міжнародного банківського менеджменту 2 2. Контроль у міжнародному банківському менеджменті 5 3. Система стимулювання персоналу у міжнародному менеджменті банку 7 Список літератури 12

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua