Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Страхование задачі (ID:25382)
| Размер: 8 кб. | Объем: 6 стр. | Стоимость: 65 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание3адача (варіант - 15)
Державне племінне господарство застрахувало згідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування сільськогосподарських тварин „ від 23.04.2003 р. № 590 сім племінних коней. Страхова вартість кожної тварини 20000 грн. Порядок встановлення страхової суми, величина страхового тарифу і франшизи відповідають вимогам постанови № 590. Крім того підприємство на момент укладання договору має статус беззбиткового страхувальника. Протягом дії договору одна тварина загинула внаслідок удару електричним струмом, а одна була частково травмована. Вартість лікування склала 500 грн. Норматив виходу м'яса від живої ваги становить 50 %, вага тварини 600 кг. М'ясо було реалізовано на переробку за ціною 20 грн. за 1 кг. Необхідно визначити страхову суму, страховий платіж, страхове відшкодування за загиблу та за травмовану тварину.

3адача (варіант - 21)

Громадянка Іваненко O.I. уклала індивідуальний договір страхування від нещасних випадків терміном на один рік на суму 5000 грн. Через три місяці після укладання договору страхувальник під час сильної ожеледиці зламала ногу і перебувала на лікарняному протягом 45 днів. Ще через три місяці Іваненко О.І. випадково отруїлась парами фарби і лікувалась амбулаторне 25 днів. Розрахувати розмір страхової виплати за страховими випадками за умови, що за кожну добу тимчасової непрацездатності страхова компанія виплачує по 0,5 % від страхової суми щоденно, але в цілому не більше від її половини. Умовна франшиза за договором становить 7 днів тимчасової непрацездатності.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Страхование 4 вар
  Задача 1 Розрахувати розмір частини страхової премії, поверненої стра¬хувальникові у разі дострокового припинення дії договору страхуван¬ня; розмір страхової премії у разі збільшення страхової суми; розмір страхової премії у разі зменшення страхової суми. Термін дії дого¬ворів — 1 рік. Розмір страхової премії П1, грн. Розмір нової страхової премії П2, грн. N*, місяці К1, К2 Збільшення страхової суми Зменшення страхової суми 150 170 140 7 0,75 N* - значення повних місяців залежно від змін у договорі страхування Задача 2 Розрахувати суму страхового відшкодування для страхування майна з використанням системи пропорційної відповідальності. Вартісна оцінка обєкта страхування, грн. Страхова сума за договором, грн. Фактична сума збитків, грн. 6000 6000 4200 Задача 3 Розрахувати суми першого та другого ризиків під час страхування домашнього майна. Зробити висновки. Вартість домашнього майна, грн. Страхова сума за договором, грн. Сума завданих збитків, грн. 22000 18000 20000 Задача 7 Страхова сума за договором весільного страхування складає 2500 грн. Застрахований вступив до шлюбу у віці 20 років. Визначити розмір додаткової суми, яку зобов’язана виплатити страхова компанія, за умови, що норма доходності складає 75 % діючої облікової ставки НБУ. Поясність причини встановлення методики з виплати додаткових сум за договором весільного страхування.

 2. Задачі
  Завдання 1 Визначення пріоритетності (інвестиційна привабливість) для придбання акцій підприємства. Розрахунки виконуємо як сума місць, яке зайняло підприємство по показниках рентабельності власного капіталу, рентабельності продажів і коефіцієнту капіталізації. Завдання 2 На основі звітних даних (балансу) конкретного підприємства (Додаток 1 – баланс КФ «Київська кондитерська фабрика ім.Карла Маркса» ) здійснити оцінку вартості цілісного майнового комплексу. Завдання 3 Під час роботи комісії з приватизації до неї надійшли заяви на придбання акцій у такій кількості: № п/п Кількість заявників Кількість заявлених акцій, шт. Максимальна ціна однієї акції, грн. Загальна вартість запропонованих до оплати акцій, грн. 1 3 380 0,25 95,0 2 4 494 0,33 160,6 3 5 642 0,36 229,6 4 7 706 0,29 202,0 5 9 565 0,31 177,8 Завдання 4 Вихідні дані: Загальна площа квартири – 42 м2 Кількість мешканців у квартирі – 1 чол. Кількість метрів загальної площі квартири, що підлягає безплатній передачі за законом: на чоловіка – 21 м на сім”ю – 10 м Відновлена вартість 1 м2 загальної площі квартири – 500 грн. Пільгі відсутні. Завдання 5 Вихідні дані: Загальна площа квартири – 42 м2 Кількість мешканців у квартирі – 4 чол. Кількість метрів загальної площі квартири, що підлягає безплатній передачі за законом: на чоловіка – 21 м на сім”ю – 10 м Відновлена вартість 1 м2 загальної площі квартири – 650 грн. Розмір встановленого коефіцієнта споживчої якості - 2,5. Завдання 6 Вихідні дані для визначення коефіцієнту споживчої якості квартири (будинку): Місце знаходження будинку Матеріал стін будинку Висота приміщень, м Види благоустрою Поверх кваритри в будинку Київ/район Печерський Кам"яні стіни з цеглами 2,5 Всі види благоустрою 3/5

 3. Задачі
  Завдання 1. Розрахувати розмір ставки дисконту з урахуванням інфляції, якщо річний реальний середньо ринковий рівень доходу на валютні інвестиції – А, очікувана річна інфляція- Б . Варіант А, % Б, % 1 10 15 2 12 14 3 13 16 4 11 12 5 14 18 Завдання 2. Капітал компанії сформовано за рахунок:  довгострокової позики в банку в розмірі А тис. грн. під Б% річних;  привілейованих акцій на суму В тис. грн. (вартість капіталу – Г%);  звичайних акцій на суму Д тис. грн. (вартість капіталу – Є%). Варіант 1 2 3 4 5 А, тис. грн. 400 200 300 400 500 Б, % 17 17 18 15 15 В, тис. грн. 200 250 100 200 200 Г,% 9 9 10 8 9 Д, тис. грн. 1200 1500 2000 1500 1600 Є,% 15 15 14 15 12 Розрахувати середньозважену вартість (СЗВК) капіталу компанії в цілому. Завдання 3. За двома проектами були отримані по три прогнозні оцінки вірогідного доходу. За допомогою стандартного середньоквадратичного відхилення і коефіцієнту варіації визначте, якому з проектів віддасть перевагу інвестор, що не схильний до ризику. Варіант роботи Варіант розрахунку Прогноз прибутку за проектом, тис. грн. Проект А Проект Б 1 1 2 3 110 103 95 400 161 172 2 1 2 3 55 65 71 155 172 161 3 1 2 3 710 680 671 410 440 417 4 1 2 3 21 30 27 122 135 129 5 1 2 3 180 150 160 80 60 49 Завдання 4. Виберіть кращий проект, використовуючи значення чистої приведеної вартості та індексу прибутковості. Ставка дисконтування становить 20%. Варіант 2 Рік реалізації проекту Обсяг інвестицій, тис. грн. Доходи, тис. грн. Поточні витрати на виробництво, тис. грн. Проект А 1 160 270 210 2 - 280 220 3 20 290 220 4 - 300 225 Проект Б 1 360 750 600 2 - 750 590 3 - 760 590 Завдання 5. Впровадження проекту з початковими інвестиціями в розмірі А тис. грн. передбачає такі грошові надходження протягом 4-х років: 1 рік – Б тис. грн., 2 рік – В тис. грн., 3 рік – Г тис. грн., 4 рік – Д тис. грн. Коефіцієнт дисконтування становить 10%. Розрахувати строк окупності інвестиційного проекту за допомогою спрощеного показника, а також більш точним методом. Варіант А, тис. грн Б, тис. грн. В, тис. грн. Г, тис. грн. Д, тис. грн. 1 5000 900 670 850 510 2 980 120 280 280 250 3 640 110 150 190 190 4 760 120 220 260 260 5 820 190 190 260 260 Завдання 6. Визначте внутрішню норму прибутковості проекту і порівняйте з очікуваною інвестором дохідністю інвестицій на рівні 40%. Зробіть висновок щодо доцільності реалізації проекту. Рік реаліз. проекту Обсяг інвестицій, тис.грн. Поточні доходи від проекту, тис. грн Поточні витрати проекту(витрати на виробництво)тис. грн.. 1 100 230 170 2 - 270 180 3 - 200 150 Завдання 7. Розрахуйте поточну вартість облігації з купонною ставкою - А , номіналом 1000 грн. та строком погашення - Б , якщо ставка дисконту складає - В. За допомогою таблиць процентного фактору теперішньої вартості та процентного фактору теперішньої вартості ануїтету обрахуйте, як зміниться вартість цієї облігації за ставки дисконту – Г. Зробіть висновок про вплив ставки дисконту на зміну оцінки облігації. Варіант 1 2 3 4 5 А (%) 7 8 8,5 9 9,5 Б (років) 3 4 5 3 4 В (%) 8,5 9 7,5 8 8,5 Г (%) 6 7 10 10 11

 4. Задачі
  Зміст Задача 1 2 Визначте коефіцієнт прямої еластичності попиту за ціною, якою відомо, що за ціни 4 грн. приблизний обсяг попиту на товар на рік становитиме 20 тис. од., а за ціни 3 грн. – 30 тис. од. 2 Рішення 2 Задача 2 2 Еластичність попиту населення на товар за ціною становить -0,6, за доходом +0,8. Надалі доходи населення збільшаться на 6%, а ціна товару зросте на 20%. Як зміниться обсяг попиту на даний товар? 2 Рішення 2 Задача 3 3 Підприємець виявив, що магазин реалізує його продукцію з націнкою 30% до продажної ціни. Обчисліть розмір націнки до собівартості продукції, якщо вона становить 35 грн. 3 Рішення 3 Націнка = 35*0,30 = 10,50 грн. 3 Задача 4 3 На основі витрат виробництва, оптовика і Вашої фірми розрахуйте роздрібну ціну товару. Дані про собівартість виробництва та просування товару наведено в таблиці. 3 Таблиця 1 3 Вихідні дані 3 Рішення 3 Задача 5 4 Розрахуйте мінімальний обсяг виробництва та реалізації послуги (точку беззбитковості), виходячи з таких даних: 4 а) ціна реалізації послуги – 40 грн.; 4 б) постійні витрати на виробництво послуги – 15000 грн.; 4 в) змінні витрати на одиницю послуги – 34 грн. 4 Рішення 4

 5. Задачі
  Завдання 1 В ящику 40 куль: 28 червоних і 12 синіх. З ящика навмання вийма¬ють одну кулю. Визначити ймовірність того, що ця куля: а) червона; б) синя. У класі навчається 30 учнів: 12 хлопчиків і 18 дівчаток. З класу навмання ви-бирають учня. Знайти ймовірність того, що цей учень: а) хлопчик; б) дівчинка. Завдання 2 Завдання 2. Для контролю якості виготовлення продукції відібрано виробів. Ймовірність того, що взятий навмання виріб є неякісним, дорівнює . Знайти ймовірність того, що серед вибраних виробів буде не менше і не бі-льше неякісних. Завдання З Задано ряд розподілу добового попиту на певний продукт X. Знайти чи-слові характеристики цієї дискретної випадкової величини: а) математичне сподівання М(Х); б) дисперсію D(X); в) середні квадратичне відхилення і X. Завдання 4 Знаючи, що випадкова величина X підпорядковується біноміальному закону розподілу з параметрами п, р, записати ряд розподілу цієї величини і знайти основні числові характеристики: а) математичне сподівання М(Х); б) дисперсію D(X) в) середні квадратичне відхилення і X.. Завдання 5. Неперервна випадкова величина задана інтегральною функцією роз-поділу . Записати диференціальну функцію розподілу, знайти пара-метр та визначити ймовірність попадання величини в інтервал . Завдання 6 Задано вибірку, яка характеризує місячний прибуток підприємців (у тисячах гривень). • Скласти варіаційний ряд вибірки. • Побудувати гістограму та полігон частот, розбивши інтервал на чотири-шість рівних підінтервалів. • Обчислити моду, медіану, середнє арифметичне, дисперсію та ексцес варіаційного ряду. 2. 42, 52, 47, 43, 46, 53, 43, 50, 47, 49, 51, 45, 46, 50, 51, 45, 52, 47, 42, 54. Завдання 7 Перевірити, чи справджується статистична гіпотеза про нормальний розподіл генеральної сукупності за даними вибірки.

 6. Задачі
  Задача №1 Визначити фондовіддачу, фондоємність основних засобів у звітному періоді та порівняти їх з базовими значеннями. Розрахувати коефіцієнти оновлення та вибуття основних засобів. Визначити за який термін відбудеться повне оновлення основних засобів при збереженні даного темпу руху. Вихідні дані: 1. Товарна продукція у базисному періоді тис. грн. 15780 2. Фондовіддача у базисному періоді грн. 5,6 3. Збільшення обсягу товарної продукції у звітному періоді % 13 4. Вартість основних засобів на початок звітного періоду тис. грн. 2560 5. Обсяг та термін введення в дію нових основних засобів тис. грн. 430 з 1,09 6. Обсяг та термін вивезених з експлуатації спрацьованих основних засобів тис. грн. 125 з 1,03 Проаналізувати отримані значення. Задача №2 Розрахувати показники обігових коштів у плановому році та визначити умовну їх економію внаслідок прискорення їх обігу 1. Обсяг реалізації продукції у звітному році тис. грн. 2766,7 2. Середньорічний залишок обігових коштів у звітному році тис. грн. 184,45 3. Збільшення обсягу реалізації продукції у плановому році % 2,6 4. Прискорення оборотності обігових коштів у плановому році днів 6 Проаналізувати отримані значення. Задача №4 Розрахувати запланований процент зниження витрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції. Визначити витрати підприємства на одиницю продукції у плановому році. 1. Витрати підприємства на одиницю продукції грн. 90 2. Структура витрат підприємства: - матеріальні витрати - заробітна плата основних робітників - витрати на управління та обслуговування підприємства % % % 87 10 3 3. В плановому році очікуються наступні зміни: а) підвищення продуктивності праці основних виробничих робітників б) підвищення обсягу виробництва в) збільшення заробітної плати виробничих робітників г) ціни на матеріали підвищаться (+) знизяться (-) д) зменшення норм використання матеріалів е) підвищення витрат на управління та обслуговування виробництва % % % % % % 5 6 2.0 -1.6 1,5 1 Проаналізувати отримані значення у плановому році: Задача №5 Розрахувати у плановому році розмір чистого прибутку, рентабельність виробництва і рентабельність продукції. Вихідні дані: 1. Залишки готової продукції на початок планового року: - в оптових цінах - в витратах підприємства тис. грн. тис. грн. 1300 1250 2. Залишки готової продукції на кінець планового року: - в оптових цінах - в витратах підприємства тис. грн. тис. грн. 820 720 3. Обсяг виробництва в плановому році: - в оптових цінах - в витратах підприємства млн. грн. млн. грн. 21.5 21.12 4. Середньорічна вартість основних засобів у плановому році млн. грн. 3.22 5. Середньорічний норматив обігових коштів у плановому році млн. грн. 1.9 6. Відрахування у бюджет з прибутку у плановому році тис. грн. 80 7. Інший прибуток у плановому році тис. грн. 50 Проаналізувати отримані значення.

 7. Задачі
  Задача 1 Визначити величину рендиту по акціях та виявити найбільш доходну акцію. Критерієм вибору є найбільша величина рендиту. Дані для розрахунку: По першій акції: Дивіденд – 85% Номінал – 500 грн. Ринковий курс 15 тис. грн..Подругій акції: Дивіденд – 90% Номінал – 1000 грн. Ринковий курс 20000 грн. Розвязання: Рендит (rendit) – відносний показник прибутковості цінних паперів. Розраховується як відношення виплаченого дивіденду до поточного курсу акції (у процентах). Дивіденд розраховується від номінальної вартості акції. Задача 2 Розрахуйте необхідні показники, проаналізуйте фондовіддачу нематеріальних активів і визначте рівень економії (додаткової потреби) внаслідок збільшення (зменшення) фондовіддачі коштів, які вкладені в нематеріальні активи. Данідлярозрахунку Показники Період Відхилення Базисний Звітний Виручка,тис.грн. 660 700 Середньорічна вартість нематеріальних активів, тис.грн. 17 25 Фондовіддача нематеріальних активів, тис.грн. Фондоємкістьпродукції,тис.грн. Задача 1. Визначити суму амортизаційних відрахувань на повне відшкодування та на капітальний ремонт окремо по підприємству. Дані для розрахунку: 1. Середньорічна вартість ОВФ на початок планового року – 2100 тис. грн.. 2. Введення в дію нових ОВФ планується у червні місяці га суму 200 тис. грн. 3. Ліквідація ОВФ запланована на жовтень місяць на суму 100 тис. грн. 4. Середня норма амортизаційних відрахувань від вартості ОВФ підприємства на плануємий рік 25%, у тому числі на капремонт – 10%. Задача 2. Проаналізувати рівень самофінансування та вибрати найбільш фінансово стійкий суб‘єкт господарювання. Дані для розрахунку. № пп Показники Суб‘єкт господарювання № 1 №2 1. Статутний капітал 200 260 2. Резервний фонд 10 5 3. Фонди спеціального призначення 8 15 4. Всього власні кошти 218 280 5. Чистий прибуток 70 80 6. Прибуток, що направляється на накопичення 20 10 7. Амортизаційні відрахування 30 40 8. Запозичені кошти 10 10 9. Кредиторська заборгованість та інші запозичені кошти 50 70 10. Коефіцієнт фінансової стійкості 3,63 3,50 11. Коефіцієнт самофінансування 0,83 0,63 12. Коефіцієнт стійкості процесу самофінансування 0,23 0,19 13. Рівень рентабельності процесу самофінансування 0,46 0,43 Задача № 1 Розрахуйте суму власних та запозичених коштів, коефіцієнт автономії, фінансової стійкості та фінансового леверіджу суб’єкта господарювання виходячи з даних: 1. Власні кошти збільшились за рік на 500 тис. грн. (з 2 000 тис. грн.. до 2 500 тис. грн.); 2. Запозичені кошти збільшуються за рік на 200 тис. грн. (з 1 400 тис. грн.. до 1 600 тис. грн.); 3. Рентабельність підприємства – 30 % 4. Процентна ставка за користування кредитом – 24 % 5. Ставка податку на прибуток – 25 % Задача № 2 За даними таблиці проаналізувати рівень самофінансування та вибрати найбільш фінансово стійкий суб’єкт господарювання. № п/п Показник Суб’єкти господарювання, відхилення № 1 № 2 1 Статутний капітал, тис. грн. 100 150 2 Резервний фонд, тис. грн. 6 7 3 Фонди спеціального призначення, тис. грн. 10 5 4 Власні кошти, всього, тис. грн. 116 162 5 Чистий прибуток, тис. грн. 60 90 6 Прибуток, що направляється на накопичення, тис. грн. 10 30 7 Амортизаційні відрахування, тис. грн. 10 25 8 Запозичені кошти, тис. грн. 20 30 9 Кредиторська заборгованість та ін. запозичені кошти, тис. грн. 50 60 10 Коефіцієнт фінансової стійкості 1,66 1,80 11 Коефіцієнт самофінансування 0,29 0,61 12 Коефіцієнт стійкості процесу самофінансування 0,17 0,34 13 Рівень рентабельності процесу самофінансування 0,60 0,71 Задача 1 Оцінити економічну ефективність інвестиційного продукту, визначивши показники: чистий приведений дохід (ЧПД), індекс дохідності (ІД), період окупності (ПО) та внутрішню норму дохідності (ВНД). Дані для розрахунку: - об’єм інвестованих коштів – 8000 грн. - період експлуатації інвестиційного проекту – 2 роки. - сума чистого грошового потоку, всього 12000 грн., в т.ч. - перший рік – 5000 грн. - другий рік – 7000 грн. - ставка % прийнята – 12 % Задача 2 Вирішити, чи доцільно провести обмін конвертованої облігації на звичайну акцію. Дані для розрахунку: - облігаційна вартість конвертованої облігації складає – 56000 грн. - ринковий курс акцій – 1200 грн.; - коефіцієнт конверсії облігацій – 5 Задача 1 Визначити норматив обігових коштів на запас матеріалів на плануємий рік у днях та в грошовому виразі аналітичним методом. Дані для розрахунку: Ціна середніх фактичних залишків матеріалів за даними бухгалтерського обліку за звітний рік –63 тис. грн., у тому числі залишкових матеріалів - 8тис. грн. Одноденні фактичні витрати матеріалів - 2 тис. грн. Витрати матеріалів згідно кошторису витрат на виробництво IV кварталу планового року - 165тис. грн. Задача 2 Визначити рентабельність від реалізації кожного виду путівок, рентабельність продаж та рентабельність туристичної фірми, виходячи з даних: 1. Реалізація путівок у плановому році: Види путівок Кількість шт. Повна собівартість одиниці, грн. Ціна за одиницю грн. ТМ№ 1 12 110 160 ТМ№2 22 100 165 ТМ№3 27 85 148 2. % за депозит 28 тис.грн. 3. Сума за здачу приміщення в оренду 7 тис.грн. 4. Податок на прибуток 25% 5. Середньовічна вартість основних засобів 260 тис.грн. 6. Середньорічна вартість нормованих оборотних засобів 80 тис.грн Задача 1. Оцінити економічну ефективність інвестиційного проекту, визначив показники: чистий приведений дохід (ЧПД), індекс дохідності (ІД), період окупності (ПО) та внутрішню норму дохідності (ВНД) Дані для розрахунку: - Об'єм інвестованих коштів - 8000 грн , - Період експлуатації інвестиційного проекту - 2 роки. - Сума чистого грошового потоку, всього 10000 грн., в т ч - перший рік - 4000 грн ; - другий рік - 6000 грн. , - ставка % прийнята - 12% Задача 2. Вирішити, чи доцільно провести обмін конвертованої облігації на звичайну акцію. Дані для розрахунку: - Облігаційна вартість конвертованої облігації складає – 56 000 грн., - Ринковий курс акцій – 1 200 грн . - Коефіцієнт конверсії облігації - 5. Задача 1 Визначити прибуток від реалізації путівок, балансовий прибуток, чистий прибуток та прибуток що залишається у розпорядженні туристичної фірми. Таблиця 1 – Реалізація путівок у плановому році Види путівок Кількість, штук Повна собівартість одиниці, грн. Ціна за одиницю, грн. ТП1 50 900 1200 ТП2 80 950 1250 Дані для розрахунку: доходи від позареалізаційних операцій – 75 тис. грн., витрати від позареалізаційних операцій – 15 тис. грн., сума % за депозит – 12 тис. грн., податок на прибуток – 25%, пеня та штрафні санкції до сплати у бюджет – 5 тис. грн. Задача 2 Визначити курс облігації. Дані для розрахунку: – Готівкова вартість облігації – 25 тис. грн.; – До погашення облігації залишилось 3 роки; – Сума річного доходу за облігацією складає – 2,4 тис. грн.; – Ставка позичкового проценту – 25 %.

 8. Задачі
  Варіант 10 Задача 1 Знайти коефіцієнт структурних зрушень у виробництві товарів групи Б та обсяги їх виробництва у 1995 та 2001 роках. (Результати занести в таблицю). Якщо відомо, що частка товарів групи Б в 1995 р. складала 28,8%, а в 2001р. – 30,8%; обсяги промислового виробництва в 2001 р. становили 60,6млрд. грн., а темпи прискорення 2001 р. в порівнянні з 1995 р. склали 1,4. Задача 2 Обсяги добування вугілля у Донбасі на кінець року склали 80 млн. тонн.; від інших постачальників отримують 2 млн. тонн, місцеве використання складає 42 млн. тонн, залишки вугілля на кінець року – 6 млн. тонн. Перевезення донецького вугілля всіма видами транспорту складає 95% сумарного об’єму перевезень вугілля в країні. Залізницею перевозиться 90% вугілля, в т.ч. 97% донецького вугілля. Визначити обсяги перевезень донецького вугілля залізницею. Задача 3 Зробити порівняння по областях: 1) коефіцієнтів забезпеченості населення закладами культури (бібліотеками); 2) коефіцієнтів забезпеченості медичним персоналом; 3) густоти населення. Отримані результати пояснити. Якщо в 2001 р. чисельність населення І-ї області складала – 4000,2 тис. чол., ІІ-ої – 1600,8 тис., в Україні – 48415,5 тис. чол. Кількість бібліотек в цілому в країні – 20400, у І-й області – 650, у ІІ-й області - 1003. Кількість медичного персоналу в цілому по країні – 225,7 тис. чол., в І-й області – 10,2 тис., у ІІ-й області – 14,1 тис. чол. Площа І-ої області – 26,5 тис. км2, ІІ-ої області – 33,1. Задача 4 За даними статистичного щорічника визначити екологічне навантаження на територію Запорізької та Тернопільської областей та порівняти із середнім по країні показником, а також визначити динамічні зміни викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (пояснити тенденцію). Задача 5 За даними статистичного щорічника розрахувати для Запорізької та Тернопільської областей: 1) коефіцієнти народжуваності, смертності та природного руху населення (та порівняти їх із коефіцієнтами по країні), 2) чисельність населення областей через 5 років, за умови, що тенденції не зміняться 3) чисельність населення областей через 5 років, за умови, що коефіцієнт природного руху зросте на 10%.

 9. Задачі
  Індивідуальне завдання № 3 2 Визначити облікову та явочну кількість робітників і працюючих та показники з праці на швейному підприємстві, використовуючи дані: 2 Таблиця 1 2 Вихідні дані 2 Рішення 3 Індивідуальне завдання 4.1 4 Визначити фонд оплати праці в швейному цеху, використовуючи дані таблиці і попереднього завдання. 4 Таблиця 2 4 Вихідні дані 4 Рішення 4 Індивідуальне завдання 4.2 5 Визначити заробітну плату робітника за місяць. 5 Для робітників відрядників швейного цеху встановлені наступні показники преміювання: 5 - за виконання завдання потоком – 10%; 5 - за кожний процент перевиконання – 2% при умові виконання норм виробітку робітником; 5 - за здавання продукції з першого пред’явлення – 15% (ліміт здавання продукції з першого пред’явлення – 97%); 5 - за ритмічність роботи по декадам: І – 5%, ІІ – 3%, ІІІ – 2%. 5 Часова тарифна ставка відрядника І розряду – 5,5 грн. 5 Таблиця 3 5 Вихідні дані 5 Продовження таблиці 3 6 Рішення 6

 10. Задачі
  Організація вексельного обігу Задача: 1. Визначте суму платежу за векселем, номіналом 360 тис. евро, що виписаний терміном через 120 днів після пред’явлення, а був пред’явлений через 60 днів після виписування відсоткова ставка у тексті становить 20 % річних. Вкажіть за яких умов можна помістити відсоткову ставку. Фінансовий менеджмент Задача: 1. Компанія “Коллаген” розглядає два взаємовиключних проекти. Очікувані чисті грошові потоки проектів наступні: Рік Проект ”А” Проект ”В” 0 ($46 800) ($63 600) 1 (21 600) 20 400 2 43 200 20 400 3 43 200 20 400 4 43 200 20 400 5 (28 800) 20 400 1). Намалюйте контури NPV для проектів “А” та “В”. 2). Розрахуйте IRR та MIRR кожного проекту, припускаючи, що вартість капіталу дорівнює 13%. 3). При якій ставці контури NPV перетинаються? Задача: 2. Як інвестор може отримати очікувану ставку дохідності в 0,115 річних, вклавши кошти в ризиковий актив 1(Е(r) = 0,14; стандартне відхилення = 0,20 і безризиковий актив (r = 0,07). Яким буде стандартне відхилення такого портфеля? Порівняйте це значення зі стандартним відхиленням ризикового активу 2 (Е(r) =0,08; стандартне відхилення = 0,15). Задача: 4. Виходячи з нижченаведених даних розрахуйте показники інвестиційної привабливості акцій і оберіть найбільш доцільний об’єкт для фінансових інвестицій. Обґрунтуйте свій вибір. Показники Акція товариства"Темп" Акція товариства 'Світанок" Акція товариства "Аура" Обсяг реалізованої продукції АТ, тис.грн 980 260 320 Сума чистого прибутку, тис.грн 120 30 60 Кількість випущених товариством простих акцій, тис.грн 250 200 100 Номінальна ціна акції, грн 1 0,25 0,5 Курсова ціна акції, грн 1,25 0,4 0,75 Частка чистого прибутку, спрямована на виплату дивідендів, % 40 30 25 Темп приросту дивідендів, % 5 2 - Необхідна ставка доходу, % 25 25 25

 11. Задачі
  Задача 1. Попит на міжбанківські кредити з різними показниками характеризується даними: Термін, днів 1 7 14 30 Разом Кількість наданих кредитів, % до підсумку 48 16 6 30 100 Визначте моду терміну кредитів. Задача 2. Якість орної землі в області характеризується даними: Оцінка землі, балів До 45 45 – 55 55 – 65 65 – 75 75 і більше Разом % до загальної площі 5 2 45 15 10 100 Визначте середнє лінійне відхилення оцінок якості орної землі. Задача 3. За результатами опитування домогосподарок (в рамках маркетингового опитування) 135 з 225 віддають перевагу споживанню чаю у разових пакетах. З імовірністю 0,954 визначте похибку вибірки для частки домогосподарок, які є потенційними покупцями чаю у разових упаковках, %.

 12. Задачі
  Задача 2.1. Керівництво готелю «Ж, що знаходиться у Севастополі передбачило у ціновій стргії для стимулювання збуту введення наступних цінових модифікацій: сконто, оптові і сезонні знижки. Визначте базову ціну послуги розміщення у готелі, та розрахуйте яким чином вона зміниться, якщо собівартість проживання у 2-місному номері складає 150 грн.,у одномісному - 220 грн. а норма прибутку для визначення базового рівня ціни 35%. 2.2. Визначити затрати на реалізацію стратегії інноваційного розвитку підприємства на дослідному етапі розробки технології, якщо відомо, що затрати, пов'язані з розробкою нової технології, становили 93 тис. грн.. затрати на оплату праці - 12 тис. грн.., відрахування єдиного соціального податку і страхових внесків від нещасних випадків на виробництві - 3,1 тис. грн.. амортизаційні відрахування -10 тис. грн., накладні витрати - 37,2 тис. грн.

 13. Задачі
  Задача 3. Розв'язати оптимізаційну задачу графічним методом. Невелика птахоферма має розрахувати оптимальний кормовий раціон для 1000 курчат, яких вирощують до восьмитижневого віку. Нехтуючи тим, щотижневі витрати кормів для курчат залежать від їхнього віку, вважатимемо що в середньому за вісім тижнів вони досягнуть маси 500 г. Задля цього кормовий раціон курчат має задовольняти певні вимоги поживності. Сформулюємо ці вимоги у спрощеному вигляді, ураховуючи лише дві поживні речовини: білок і клітковину, що містяться у кормах двох видів - зерні та соєвих бобах. Уміст поживних речовин у кожному кормі та їх вартість задано таблицею: Корм Вміст поживних речовин, % Вартість 1 кг корму, у.о. білок клітковина Зерно 10 2 0,40 Соєві боби 50 8 0,90 Готова кормова суміш має містити не менш як 20% білка і не більш як 5% клітковини. Визначити масу кожного з двох видів кормів, що утворюють кормову суміш мінімальної вартості, задовольняючи вимоги до загальних витрат кормової суміші та її поживності. Задача 13. Як визначити, що виробництво продукції є рентабельним (нерентабельним)? Задача 23. Сформулюйте задачу квадратичного програмування.

 14. Задачі
  1. Основи зовнішньоекономічної діяльності 3 Умови завдання. Підприємство ТОВ «ХСС» займається перевезенням ва-нтажів по Україні та країнам Європи. Автотранспортна техніка закуповується у Німеччині. За вересень 2011 року було придбано 2 сідлових тягача «MAN»: 1. 04.09.2011 року за 55 000 євро; 2. 15.09.2011 року за 40 000 євро. Також у Російську Федерацію було реалізовано сідловий тягач «DAF» за ціною 300 000 грн. Авансовий звіт кожного водія, який забирав автомобілі в Німеччині скла-дався: 1. Добові: 50 євро*7 діб; 2. Паливо: 400 л дизельного палива за ціною 2 євро за літр; 3. Проживання: 200 євро. Авансовий звіт водія, який вів автомобіль до РФ складався у гривні: 1. Добові: 250 грн.*2 доби; 2. Паливо: 150 л дизельного палива за ціною 10 грн. за літр. Необхідно визначити рівень накладних витрат при здійсненні експортно-імпортних операцій. 2. Операційний менеджмент 5 Задача 1 5 Умови завдання. Визначте найбільш ефективний варіант руху предметів праці, який забезпечує найменшу тривалість технологічного циклу. Побудуйте графіки руху партії деталей по операціям і розрахуйте трива-лість технологічного циклу при різних видах руху, якщо відомо, що партія де-талей складається з n штук, технологічний процес обробки включає m опера-цій. Кожна операція виконується на одному верстаті. Вихідні дані для розрахунків вказані у таблиці 1. Таблиця 1. Вихідні дані Показники Варіант 6 1. Кількість предметів у партії (n), шт. 3 2. Кількість операцій (m) 6 3. Тривалість обробки 1 предмета пра-ці на операції (ti), хв. 1 операція 2 2 операція 5 3 операція 1 4 операція 3 5 операція 4 6 операція 2 Задача 2 8 Умови завдання. Дані про реалізацію продукції та додаткове обстеження ринку показали зміну попиту на конкретний виріб. Керівництво магазину ви-рішило змінити ціну на продукцію. Використовуючи дані, наведені у таблиці 2, необхідно: 1. Обґрунтувати доцільність діяльності магазину за допомогою ви-значення точки беззбитковості для реалізації продукції та пред-ставити результати розрахунку графічно. 2. Визначити, який фінансовий результат отримає магазин при ба-зовому обсязі реалізації продукції. 3. Прорахувати, скільки одиниць продукції треба реалізувати, щоб отримати чистий прибуток у розмірі 10 000 грн., за умови, що за реалізацію одиниці продукції були введені комісійні у розмірі 3 грн.; 4. Визначити, який фінансовий результат отримає магазин при ба-зовому обсязі реалізації продукції, якщо воно змінить ціну; 5. Оцінити вигідність зміни ціни на продукцію, якщо магазин пра-цює в умовах інфляції; 6. Визначити, при якому обсязі реалізації продукції магазин в умо-вах інфляції отримає базовий прибуток (результат розрахунку п.2), якщо він змінить ціну реалізації продукції; 7. Обґрунтувати доцільність проведення додаткової рекламної компанії у розмірі 7 000 грн., водночас ціни на продукцію пови-нні бути збільшені на 7%. Таблиця 2. Вихідні дані Показники Варіант 7 1. Обсяг реалізації продукції, шт. 10150 2. Ціна 1 виробу, грн. 30 3. Змінні витрати на 1 виріб, грн. 22 4. Постійні витрати, тис. грн. 72,33 5. Інфляція, % 3 6. Зміна ціни у % при її збільшенні 2 Задача 3 11 Умови завдання. Підприємство спеціалізується на виготовленні жіночо-го одягу. В таблиці 3 наведений перелік робіт по підготовці виробництва до випуску нової продукції. Побудувати сітьовий графік та визначити його пара-метри аналітичним та табличними способами. Показати критичний шлях на сі-тьовому графіку та визначити його тривалість. Таблиця 3. Вихідні дані Код роботи Код попередніх робіт відповідно до варіанту Тривалість робіт відпо-відно до варіанту, днів Задача 4 13 Умови завдання. Використовуючи дані, наведені у таблиці 4, визначити: 1. Витрати підприємства на постачання запасів; 2. Витрати підприємства на зберігання запасів; 3. Сумарні витрати підприємства; 4. Оптимальний обсяг партії замовлення; 5. Навести графік залежності витрат на постачання, зберігання та сумар-них витрат від обсягу партії замовлення. Таблиця 4. Вихідні дані Показники Варіант 9 Сумарна чиста потреба в ресурсі на визначений період, од. 290 Період, тижні 4 Кількість тижнів у році 52 Питомі витрати на зберігання одиниці запасу в одиниці часу, грн. 1 Питомі витрати на постачання партії запасів, грн. 150 Задача 5 15 Умови завдання. Керівництво підприємства, яке нейтральне до ризику, приймає рішення купувати продукцію чи виробляти самостійно. У випадку закупівлі продукції при високому попиті, ймовірність якого а1, підприємство отримає додаткові надходження р1. При низькому попиті на про-дукцію (ймовірність якого а2) додаткові надходження складатимуть р2. У разі самостійного виробництва продукції при низькому попиті додат-кові надходження складатимуть р3, а при високому попиті – р4. Використовуючи вихідні дані таблиці 5: 1. Побудувати «дерево рішень» та обґрунтувати, який варіант доці-льно обрати підприємству (купувати чи виробляти самостійно); 2. Пояснити, чи зміниться вибір варіанту, якщо врахувати наступну додаткову інформацію: необхідні витрати на закупівлю продук-ції становлять v1, а витрати на виробництво – v2. У випадку висо-кого попиту при самостійному виробництві необхідні додаткові інвестиції на розширення підприємства – v3, але при цьому дода-ткові надходження становитимуть – р5. Таблиця 5. Вихідні дані Показник Варіант 10 1. Ймовірність: Високого попиту 0,5 Низького попиту 0,5 2. Надходження: Р1, тис. грн. 100 Р2, тис. грн. 12 Р3, тис. грн. 4,5 Р4, тис. грн. 17 Р5, тис. грн. 3,25 3. Витрати: V1, тис. грн. 6 V2, тис. грн. 5 V3, тис. грн. 2 3. Страхування 17 Задача 1 17 Умови завдання. Визначити обсяг резерву незароблених премій страхо-вика за долі перестраховика і резерви незароблених премій страховика на 01.02.07 та 01.06.07, виходячи з даних, указаних у таблиці 6. Таблиця 6. Вихідні дані Період місяць/рік Надходження страхових премій за договорами страхування, тис.грн. Надходження страхових премій за договорами пе-рестрахування, тис.грн. Страхові премії, які належать пе-рестраховикам, тис.грн. Травень 2006 240 120 90 Червень 2006 360 - - Липень 2006 240 240 120 Серпень 2006 480 360 240 Вересень 2006 120 - - Жовтень 2006 600 120 360 Листопад 2006 - 240 - Грудень 2006 720 - 480 Січень 2007 - 600 - Лютий 2007 90 - 60 Березень 2007 240 360 120 Варіант 12 19 Умови завдання. Визначити величину прибутку від страхової діяльності, виходячи з наступних даних, вказаних у таблиці 7. Таблиця 7. Вихідні дані Показники Значення показника, тис. грн. Сума заробленої страхової премії 1750 Сума резерву незароблених премій на 01.01.2006 430 Доля перестраховика в резерві незаро-бленої премії страховика на 13.12.2006 Сума резерву збитків 210 Сума комісійних винагороди за пере-дачу ризиків в перестрахування 180 Сума сплаченого відшкодування 470 Відрахування в централізовані резерви 360 Доходи від депозитів 810 Доходи від врегулювання регресивних претензій щодо особи, винної в скоєн-ні страхової події 280 Варіант 22 20 Умови завдання. Визначити розмір податку на прибуток, що має бути сплачений страховою компанією, виходячи з даних таблиці 8. Таблиця 8. Вихідні дані Показники Значення показника, тис. грн. Сума резерву незароблених премій на 01.01.2006 810 Сума резерву незароблених премій на 31.12.2006 430 Сума премій, що надійшли протягом року по договорах страхування 780 Сума премій, що надійшли протягом року по договорах перестрахування 930 Сума премій, сплачених перестрахо-виком, протягом року 450 Сума комісійної винагороди за пере-дачу ризиків перестрахування 245 Відрахування в централізовані резерв-ні фонди 530 Доходи від оренди майна 70 Перелік літератури 22

 15. ЗАДАЧІ
  Задача 2.1. Дано координати точок , , . Знайти: 1) напрямні косинуси вектора ; 2) кут між векторами і ; 3) рівняння площини, яка проходить через точку перпендикулярно до вектора . Задача 4.2. Обчислити границі (не користуючись правилом Лопіталя): Задача 9.1. Знайти найбільше і найменше значення функції на відрізку. Задача 10.1. а) Функція витрат підприємства має вигляд . Знайти маргінальну вартість при , , . Знайти як змінилася маргінальна вартість на кожну одиницю продукції при . б) Знайти еластичність попиту та вказати стан доходу підприємства при , якщо заданий зв'язок між кількістю виготовлених та проданих виробів та вартістю кожного виробу : Задача 12.1. Для функції знайти градієнт в точці і похідну за напрямком , .

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua