Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Операційний менеджмент (ID:25388)
| Размер: 416 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЗавдання 1 3
1.1. Особливості операційного менеджменту в обслуговуванні туристів 3
1.2. Які цілі переслідує сучасний операційний менеджер? 7
1.3. У чому полягає стратегія в керуванні операційною системою? 11
Завдання 2. У кожному тесті необхідно вибрати одну правильну відповідь із запропонованих 16
1. До основних елементів організації праці в колективі відносять:
2. Технічна пропозиція - це:
3. Операція - це:

Завдання 3. Вимагає розв'язання задачі з поясненням 18
Виявити помилки в побудові наведеного нижче сітьового графіка типу «роботи-події» (дивись малюнок 2).
Перелік літератури 20
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Операційний менеджмент, менеджмент організацій, економіка підприємства.
  1. Сутність, необхідність і зміст менеджменту, характеристика його основних видів. 2. Особливості управлінської діяльності. Типи менеджерів та вимоги до них. 3. Еволюція наукового менеджменту, характеристика основних етапів його розвитку. 4. Основні положення сучасної системи поглядів на менеджмент. 5. Сутність та характеристика принципів управління. 6. Сутність і класифікація методів управління. 7. Влада та особистий вплив в управлінні. Джерела влади менеджерів. 8. Зміст основних концепцій лідерства. 9. Сутність та особливості основних стилів лідерства. 10. Сутність та роль конфлікту в діяльності організації. 11. Класифікація організаційних конфліктів. 12. Порядок дій менеджерів по управлінню конфліктами. 13. Методи управління конфліктами. 14.Ділові переговори: сутність, види, порядок підготовки і проведення. 15. Фінансовий менеджмент у системі організації. 16. Властивості організації ж об'єкта управління. 17. Організаційні форми підприємств в Україні. 18. Типи бюрократичних структур управління організацією, їх особливості. 19. Типи адаптивних структур управління організацією, їх переваги і недоліки. 20. Порядок і принципи проектування організаційних структур управлінні 21. Елементи проектування організаційних структур управління. 22. Зміст процесу прийняття рішень в організації. 23.Методи прийняття управлінських рішень. 24. Типи об'єднань підприємств в Україні, їх характеристика. 25. Типи і особливості діяльності господарських товариств. 26. Система управління персоналом організації. 27. Інноваційний менеджмент у системі організації. 28. Організація управління виробничою Інфраструктурою підприємства. 29. Маркетинговий менеджмент у системі організації. 30. Показники ефективності організаційної структури управління підприємством. 4 31 .Сутність і роль операційного менеджменту в системі управління організації. 32.Принципи операційного менеджменту. 33.Функції операційного менеджменту. 34.Методи операційного менеджменту. З5.Особливості та властивості операційної системи. З6.Складові операційної системи 37.Класифікаційні підходи до операційних систем. З8.Поняття операційної діяльності підприємства. 39.Типи операційних процесів, їх ознаки. 40.Організація операційного процесу у просторі і часі. 41 .Поняття, структура та тривалість операційного циклу. 42.Сутність, цілі та етапи проектування операційної системи. 43.Прийняття рішень з просторової організації підприємства. 44.Функції оперативного управління операційною діяльністю. 45.Роль і завдання управління матеріальними ресурсами і запасами. 46.Методи управління запасами. 47.Поняття, значення та фактори абезпечення якості товарів і послуг. 48.Показники якості та методи їх оцінки. 49.Організаційне забезпечення якості продукції підприємства. 50.Продуктивність операційної діяльності як основна мета операційного менеджменту. 51 .Шляхи підвищення продуктивності організацій. 52.Роль та функції підсистеми забезпечення операційної діяльності. 53.Функція планування в операційному менеджменті. 54.Функція організації в операційному менеджменті. 55.Функція контролю в операційному менеджменті. 56.Шляхи оптимізації операційного процесу. 57.0сновні функції диспетчерської служби на підприємстві. 58.Охарактеризуйте основні показники продуктивності операційної системи. 59.Виробнича потужність підпр ємства. 60.Охарактеризуйте технологію управління продуктивністю операційної системи. 61. Оцінка та видова класифікація основних фондів. 62. Показники ефективності використання основних фондів. 63. Структура і нормування оборотних фондів підприємства. 64. Нематеріальні активи: сутність, склад, методи оцінки вартості. 65. Структура та нормування оборотних коштів. 66. Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства. 67.Визначення обсягу та джерел фінансування реальних інвестицій. 68. Організація оплати праці на підприємстві. 69. Сучасні форми та системи оплати праці. Безтарифна система. 70. Системи участі праціШшків підприємств у прибутках. Дивідендна політика. 71. Витрати та собівартість продукції. Класифікація витрат. 72. Управління витратами на підприємстві. Кошторис виробництва. 73. Форми фінансової діяльності підприємства. 74.Планування фінансової діяльності: сутність, форми, інструменти. 75. Сутність і види прибутку. Джерела формування та напрямки використання прибутку. 76. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства за допомогою показників. 77. Оцінка прибутковості та ділової активності підприємства. 78. Фінансова стійкість та платоспроможність підприємства: характеристика і показники оцінки 79. Система показників ефективності діяльності підприємства. 80. Чинники зростання ефективності виробництва. 81. Шляхи активізації інноваційної діяльності підприємств. 82. Сутність, форми і види реструктуризації підприємств. 83.Санація (фінансове оздоровлення) суб'єктів господарювання. 84.0цінка ефективності технічних та організаційних нововведень. 85. Визначення рівня беззбитковості виробництва. 86. Державне регулювання цін. Цінова політика підприємства. 87.Нормування праці на підприємстві: призначення і функції. 88. Характеристика відрядної системи оплати праці. 89. Рентабельність підприємства та його продукції. 90. Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів підприємства.

 2. Операційний менеджмент
  1. Мережна модель і її елементи 3 2. Правила побудови мережної моделі 7 3. Параметри моделі і розрахунок графіка 12 4. Задача 17 Квартальний попит на путівки «Кримські ночі» у одного з столичних турагентів прогнозується рівнянням: У=12+4Х; де х — квартал, і квартал 1 2001 р. х = 0; квартал 2 2001 р. х= 1; квартал 3 2001 р. х: = 2; квартал 4 2001 р. х = 3; квартал 1 2002 р, х: = 4 і т.д. Попит є сезонним і сезонні індекси для кварталів 1, 2, 3 і 4 рівні відповідно .8, 1.0, 1.3 і .9. Спрогнозуйте попит для кожного кварталу 2004 р. з урахуванням сезонних квартальних варіацій. Література 18

 3. Операційний менеджмент
  1. Управління процесом проектування операційної системи 3 2. Сутність та етапи розробки операційної стратегії організації 9 3. Опишіть систему контролю якості продукції на Вашому підприємстві та розробіть план заходів її вдосконалення 14 Література 18

 4. Операційний менеджмент
  1. Проектний підхід до управління операційною системою 3 2. Складові операційної системи: підсистеми перероблювальна, забезпечення, планування та контролю 6 3. Опишіть систему мотивації на Вашому підприємстві та запропонуйте заходи її вдосконалення 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26

 5. Операційний менеджмент
  1. Розрахунок тривалості технологічної частини циклу оброблюваної партії виробів при послідовному, паралельному і послідовно-паралельному способах їх передачі з операції на операцію 3 Таблиця 1 – Вихідні дані Перша літера прізвища Розмір оброблюва¬ної партії виробів, одиниць Розмір транспорт¬ної партії виробів, одиниць М 260 4 Таблиця 2 – Вихідні дані для розрахунку тривалості технологічного ци-клу обробки партії виробів Показник Операція 1 2 3 4 5 Норма часу на виконання операцій, хвилин 1 2 1 8 3 Кількість верстатів, задіяних у процесі опера-ційної обробки, одиниць 1 1 1 2 1 2. Розрахунок тривалості технологічної частини циклу оброблюваної партії виробів при послідовному, паралельному і послідовно-паралельному способах їх передачі з операції на операцію 6 3. Побудова графіків виконання технологічних операцій обробки транспортної партії виробів 6 4. Обчислення скорочення тривалості обробки виробів 7 5. Розрахунок тривалості виробничого циклу 10 6. Визначення виробничої потужності і виробничої програми структурного підрозділу при різних варіантах організації виробництва 12 7. Розрахунок середньорічної виробничої потужності 14 Висновки 16 Література 18 Додатки 22

 6. Операційний менеджмент
  1. Система якості 3 2. Стандартизація і сертифікація 9 3. Ціна якості 15 4. Задача 18 Менеджер туристичного бізнесу розвиває для свого бізнесу наступну прогнозну модель: У=38+4,2Х; де У— попит на путівки в Сочі, а X — зовнішня температура повітря(°С). а) Спрогнозуйте попит на путівки, коли температура 20°С? 6) Який попит буде при температурі 25°С? в) А при температурі 30° С? Використана література: 19

 7. Операційний менеджмент
  1.Способи підвищення надійності операційних систем. 3 Висновок 5 2.Особливості операційного менеджменту у сфері культурного туризму 6 Висновок 14 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності (на прикладі любого турпідприємства). 15 Висновок 17 Список літератури: 19

 8. Операційний менеджмент
  1. Структурні рішення виробництва 3 2. Зовнішні інтеграційні рішення 6 Література 9

 9. Операційний менеджмент
  1. Критерії ефективності операційної системи 3 1.1. Поняття критеріїв ефективності 3 1.2. Критерії ефективності операційної системи 4 Висновки до пункту 1 8 2. Особливості операційного менеджменту у ресторанному обслуговуванні туристів 10 2.1. Поняття операційного менеджменту 10 2.2. Операційний менеджмент у ресторанному обслуговуванні туристів 11 Висновки до пункту 2 17 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності (менеджмент в туризмі) 18 Список використаних джерел 20

 10. Операційний менеджмент
  1. Структурні рішення виробництва 3 2. Зовнішні інтеграційні рішення 5 3. Календарне планування 17 4. Задача 22 10) Власники підприємства вирішують збільшити своє підприємство шляхом додавання однієї виробничої лінії. Фірма має чотири виробничі лінії, кожна з яких працює шість днів в тиждень, три зміни в день і вісім годин в зміну. Коефіцієнт використовування потужності рівний 90%. Додана лінія зменшуватиме ефективність виробництва до 83%. Розрахуйте нову нормативну потужність при цих змінах в устаткуванні, якщо проектна потужність складає 140 одиниць. Література 23

 11. Операційний менеджмент
  1.Генезис операційного менеджменту 3 Висновок 9 2. Особливості операційного менеджменту діяльності туристичних операторів 9 Виснвок 19 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності 20 Висновок 22 Список літератури: 22

 12. Операційний менеджмент
  1.Тактика операційної системи 3 2.Операційний менеджмент круїзного туризму 6 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності 10 Список літератури: 12

 13. Операційний менеджмент
  1.Генезис операційного менеджменту 3 Висновок 6 2. Особливості операційного менеджменту діяльності туристичних операторів 6 Висновок 12 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності 13 Висновок 17 Список літератури: 18

 14. Операційний менеджмент
  1. Характеристика послуг 4 2. Типи сервісних систем 8 3. Технології в сфері послуг 12 Список використаних джерел 17

 15. Операційний менеджмент
  1. Генезис операційного менеджменту 3 Висновок 8 2.Особливості операційного менеджменту діяльності туристичних операторів 9 Висновок 14 3.Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності 15 Висновок 17 Література 18

 16. Операційний менеджмент
  1 Організаційна суть системи "Точно в термін" 4 2 Організація і впровадження системи "Точно в термін" 7 3 Переваги та недоліки системи "Точно в строк" 10 Використана література 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua