Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Завдання аудиторських перевірок, пов’язаних із санацією та ліквідацією підприємства (ID:25394)
| Размер: 17 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Суть санаційного аудиту на підприємстві. 5
2. Завдання та етапи проведення санаційного аудиту 9
ВИСНОВОК 13
Тестові завдання до теми 14
ТЕСТ 1 До непримусових заходів впливу належать:
ТЕСТ 2 Лист із зобов’язанням – це…:
ТЕСТ 3 Письмове попередження – це…:
ТЕСТ 4 Рішення про ліквідацію комерційного банку може бути прийнято:
ТЕСТ 5 Кошторис витрат ліквідатора (ліквідаційної комісії) затверджує
ТЕСТ 6 У разі ліквідації банку шляхом продажу частини або усіх його активів ліквідатор протягом … місяців від дня свого призначення здійснює інвентаризацію активів банку.
ТЕСТ 7 Проміжний ліквідаційний баланс має містити:
ТЕСТ 8 Активи, що залишилися після погашення усіх вимог до банку, розподіляються між … відповідно до кількості належних їм корпоративних прав
ТЕСТ 10 Реорганізація поділом – це:
ТЕСТ 11 Реорганізація комерційного банку виокремленням
ТЕСТ 12 Після проведення реорганізації пакет документів, який містить рішення вищого органу банку-правонаступника про створення банку (злиття), передавальний баланс, розрахунок економічних нормативів, інші документи, необхідні для реєстрації новоствореного банку-правонаступника із висновком регіонального управління направляється …

Список літератури 17

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Облік операцій пов’язаних з орендою майна
  Вступ 3 1. Орендні операції у господарській діяльності 5 2. Економіко – правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 11 3. Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ “Атлантік” 20 4.Організація обліку орендних операцій на підприємстві ТОВ „Атлантік” 24 4.1. Документальне забезпечення операцій з оренди майна 24 4.2. Характеристика рахунків 27 5.Облік операцій з оперативної оренди 30 6. Відображення у звітності операцій з оренди майна підприємства 32 Висновки та пропозиції 33 Список використаних джерел 34 Додатки 36 (Звітність) Метою даної роботи є всебічний розгляд економічних і організаційних засад бухгалтерського обліку орендних операцій; організації обліку орендних операцій на підприємстві, документальне оформлення орендних операцій, відображення орендних операцій у звітності підприємства. Предметом дослідження є: первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, звітність підприємства та інші документи, які пов’язані з обліком орендних операцій. Об’єктом дослідження обране товариство з обмеженою відповідальністю „Атлантік”. Для розкриття теми використовуються теоретичні, розрахункові і аналітичні методи. Робота заснована на використані нормативних документів і спеціальних теоретичних і практичних літературних джерел з проблем теми дослідження.

 2. Психологічне консультування з проблем, пов’язаних із девіантною поведінкою
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ЯК ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 6 1.1 Стан досліджуваної проблеми в психологічній практиці 6 1.2. Психологічне консультування з проблем, повязаних із девіантною поведінкою 8 РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПРОБЛЕМ ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ 11 2.1. Організація та методики дослідження 11 2.2. Аналіз результатів дослідження 16 2.3. Методика психологічного консультування осіб з девіантною поведінкою 23 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

 3. Пряме оподаткування в Україні доходів пов’язаних, із зовнішньоекономічною діяльністю
  Вступ 2 Податкове регулювання. 4 Засади зовнішньоекономічної діяльності. 7 Список використаної літератури. 16

 4. Особливості методики розслідування злочинів пов’язаних з фіктивними підприємствами
  ВСТУП 2 Розділ 1. Історія виникнення фіктивного підприємництва в Україні 7 Розділ 2. Кримінально-правова характеристика злочинів повязаних з фіктивним підприємництвом 19 2.1.Об’єкт посягання даного виду злочину 19 2.2. Предмет посягання 36 Розділ 3. Криміналістична характеристика даного виду злочину 45 3.1. Особа злочинця 45 3.2. Місце вчинення злочину 51 3.3.Способи вчинення і приховування даного виду злочину 57 3.4.Слідова картина 67 Розділ 4. Методика розслідування злочину 74 ВИСНОВКИ 80 ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА І НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 85

 5. Правове регулювання і особливості оподаткування операцій, пов’язаних із здійсненням інвестицій за кордон
  Вступ 3 1. Значення іноземних інвестицій та особливості режиму іноземних інвестицій 5 2. Оподаткування операцій повязаних із здійсненням інвестицій 10 3. Правове регулювання інвестиційних операцій вілповідно до законодавства України 14 Висновок 18 Список використаної літератури 20

 6. Правове регулювання і особливості оподаткування операцій, пов’язаних із здійсненням інвестицій за кордон
  Вступ 3 1. Державне регулювання діяльності резидентів, які здійснюють інвестиції за кордон 4 2. Порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон 6 2.1. Сутність поняття інвестицій за кордон 6 2.2. Перелік документів, потрібних для одержання ліцензії 9 2.3. Порядок видачі ліцензій, внесення змін та доповнень до ліцензій 11 Висновок 16 Література 17

 7. Особливості методики розслідування злочинів, пов’язаних з виготовленням або збутом підроблених грошей та цінних паперів
  Вступ 3 1. Розслідування справ, повязаних з виготовленням та збутом підроблених грошей та цінних паперів: загальні питання 5 1.1. Криміналістична характеристика розглядуваного злочину 5 1.2. Типові версії при розслідування справ, повязаних з виготовленням та збутом підроблених грошей та цінних паперів 8 1.3. Слідчі дії, які проводяться на початковому та наступних етапах розслідування 9 2. Особливості окремих слідчих дій при розслідуванні злочинів, повязаних з виготовленням або збутом підроблених грошей та цінних паперів 20 2.1. Експертиза підроблених банкнот або цінних паперів 20 2.2. Обшук приміщення, що належить підозрюваному у виготовленні та збуті підроблених грошей або цінних паперів 21 Висновки 34 Список використаної літератури 36

 8. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Розрахунок витрат, пов'язаних з реалізацією стратегічних планів по вдосконаленню виготовлення продукції і надання послуг
  Завдання 1 3 1. Розрахунок витрат, пов'язаних з реалізацією стратегічних планів по вдосконаленню виготовлення продукції і надання послуг 3 2. Доцільність у використанні матеріальних ресурсів 8 3. Визначення цінової стратегії фірми. Модифікація цін 12 Завдання 2 19 Приватний підприємець «Д» викупив і переобладнав гуртожиток під готель на 18 номерів. Протягом реконструкції він уклав контракт на три роки з турагентом щодо постійного використання останнім 17 номерів. Витрати на обслуговування цих номерів, з урахуванням витрат на поточний ремонт, і невиробничі витрати готелю складають 5 тис. грн. на місяць. Витрати на утримання номерів, що залишились, у випадку їх простою, складають 1900 грн. на місяць. Загальні капіталовкладення у реконструкцію готелю склали 314 тис.грн. Визначте, яку цінову стратегію найбільш доцільно обрати приватному підприємцю та якою буде ціна за користування 17 номерами на місяць відповідно обраної стратегії. Література 21

 9. Розкрити порядок проведення перевірок при банкрутстві підприємства
  1.Розкрити порядок проведення перевірок при банкрутстві підприємства. 3 2. Розкрити особливості при контрольних перевірках на підприємстві будівельної галузі. 8 Список літератури 14

 10. Установи та органи держави, що виконують покарання пов’язані з виправно-трудовим впливом, та їхні основні завдання
  Вступ 3 1. Органи виконання покарань, повязаних з виправно-трудовим впливом 4 2. Основні задачі Державного департаменту України з питань виконання покарань 13 Висновки 19 Перелік використаної літератури 20

 11. Управління фінансовою санацією підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Аналіз вихідних даних 5 Розділ 2. Стратегія санації, оперативна (CRASH-) програма 9 Розділ 3. План антикризових заходів 11 Розділ 4. Ефективність антикризового управління. 17 Список використаних джерел 20 Додатки Базою дослідження є закрите акціонерне товариство

 12. Практична частина Управління фін. санацією підприємства
  Варіант 7 1. При проведені ліквідаційної процедури від реалізації майна банкрута було отримано 6,4 млн. грн. Описати та розрахувати черговість задоволення вимог кредиторів, якщо вимоги по кредитах, забезпечених заставою становили 2,8 млн. грн.; витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство - 50 тис. грн.; вимоги по відшкодуванню кредиту, отриманого на виплату вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута - 240 тис. грн.; податкова заборгованість - 290 тис. грн., внески членів трудового колективу до статутного фонду підприємства - 3,6 млн. грн.; вимоги кредиторів, не забезпечені заставою - 1,4 млн. грн. 2. Спрогнозувати ймовірність банкрутства підприємства за моделлю Спрінгейта, якщо його виробничі запаси склали 4878 тис. грн., незавершене виробництво – 129 тис. грн., запаси готової продукції – 2439 тис. грн., векселі одержані – 849 тис. грн., дебіторська заборгованість 36120 тис. грн., грошові кошти 35 тис. грн., поточні зобов’язання – 34576 тис. грн., валюта балансу – 95840 тис. грн., виручка від реалізації продукції – 84208 тис. грн., прибуток до сплати податків – 8374 тис. грн. 3.1. Яких форм може набирати фінансова участь кредиторів у санації боржників? 3.2. В яких формах персонал підприємства може фінансувати санацію? 3.3. За формальними ознаками розрізняють два види санації:

 13. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА та ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ
  Розрахункове завдання 4 Умови завдання. Акціонерне товариство перебуває у фінансовій кризі. Баланс підприємства на 1. 01. 2012 року наведений у таблиці 1. Таблиця 1. Баланс підприємства на 1. 01. 2012 року актив пасив 1 Необоротні активи 1 100 000 1 Власний капітал 700 000 1.1 Основні засоби 1 000 000 1.1 Статутний капітал 900 000 1.2 Нематеріальні активи 100 000 1.2 Резервний капітал 2 Оборотні активи 700 000 1.3 Непокриті збитки (200000) 2.1 Запаси 500 000 2 Довгостр. зобов'язання 200 000 2.2 Дебіторська заборгованість 190 000 3 Поточні зобов'язання 900 000 2.3 Грошові кошти 10 000 3.1 Кредити банку 800 000 3.2 Інші зобов'язання 100 000 Баланс 1 800 000 Баланс 1 800 000 Загальними зборами товариства прийнято рішення про санацію підприємства шляхом зменшення статутного капіталу у співвідношенні 3:2. Складіть баланс після зменшення статутного капіталу. Задача 1 7 Умови завдання. Компанія виготовляє продукт А. Величина постійних витрат - 230 тис. грн. для даного виробництва. Максимально можливий обсяг випуску продукції становить 2000 одиниць. Одиниця продукції реалізується за ціною 840 гри., перемінні витрати складають - 260 грн. на одиницю продукції. Визначити точку беззбитковості математично та графічно. Задача 2 9 Умови завдання. Інвестор планує одержати 16% доходу на свої інвестиції в земельну ділянку. Для фінансування угоди є можливість отримати кредит у розмірі 60% від вартості землі під 10 % річних. Визначити ставку капіталізації та вартість землі при умові, якщо чистий операційний доход під неї становить 68 000 грн. Перелік літератури 10

 14. Питання до іспиту з предмету Управління фінансовою санацією підприємства шпора білети
  1. Фінансова криза на підприємстві та її фактори 5 2. Поняття, фази і види фінансової кризи на підприємстві 5 3. Характеристика першочергових заходів, спрямованих на поліпшення ліквідності активів підприємства 6 4. Економічна сутність, мета та порядок проведення фінансової санації підприємства 7 5. Класична модель фінансової санації 7 6. Стратегія санації 8 7. Випадки, в яких може прийматися рішення про проведення санації підприємств 9 8. Досудова санація. Поняття та порядок проведення досудової санації державних підприємств 10 9. Санація підприємства в судовому порядку 10 10. Зміст та теоретичні основи антикризового фінансового управління підприємством 11 11. Поняття оперативного санаційного контролінгу, сутність, необхідність та основні завдання 12 12. Поняття системи раннього попередження та реагування 13 13. Дискримінантний аналіз та методи прогнозування банкрутства підприємств 14 14. Характеристика методів контролінгу 15 15. Опитування як метод санаційного контролінгу 16 16. Факторний аналіз відхилень як метод санаційного контролінгу 16 17. СОФТ-аналіз як метод санаційного контролінгу 17 18. Портфельний аналіз як метод санаційного контролінгу 17 19. Вартісний аналіз як метод санаційного контролінгу 18 20. Аналіз точки беззбитковості як метод санаційного контролінгу 18 21. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Нуль-базис-бюджетування 19 22. ABC(XYZ) - аналіз як метод санаційного контролінгу 20 23. Бенчмаркінг як метод санаційного контролінгу 21 24. Методологічні основи, порядок складання та зміст плану санації 22 25. Поняття та основні принципи аудиту, особливості та замовники санаційного аудиту 23 26. Сутність, мета, завдання та характерні риси санаційного аудиту 23 27. Методика та етапи проведення санаційного аудиту 24 28. Сутність та економічні критерії санаційної спроможності підприємства 25 29. Характеристика методів та інструментів санаційного аудиту 25 30. Опитування як метод санаційного аудиту 26 31. Факторний аналіз відхилень як метод санаційного аудиту 26 32. СОФТ-аналіз як метод санаційного аудиту. Виявлення сильних та слабких місць на підприємстві 27 33. Портфельний аналіз як метод санаційного аудиту 28 34. Вартісний аналіз як метод санаційного аудиту 28 35. Аналіз точки беззбитковості як метод санаційного аудиту 29 З6.Бюджетування як метод санаційного аудиту. Нуль-базис бюджетування 29 37. ABC(XYZ) — аналіз як метод санаційного аудиту 30 38. Бенчмаркінг як метод санаційного аудиту 31 39. Характеристика джерел інформації для проведення санаційного аудиту 32 40. Система показників, що використовується при проведенні санаційного аудиту 33 41. Поняття та етапи проведення аудиту фінансової сфери 33 42. Методика оцінки фінансового стану еплатоспроможного підприємства 33 43. Аналіз динаміки та структури валюти балансу 34 44. Аудит власного капіталу 35 45. Оцінка ринкової активності AT 35 46. Аудит позичкового капіталу та кредиторської заборгованості 36 47. Оцінка ліквідності активів підприємства та його платоспроможності 36 48. Аналіз дебіторської заборгованості 38 49. Аудит реальних та фінансових інвестицій 38 50. Аналіз Cash-flow 39 51. Аналіз прибутковості підприємства 39 52. Оцінка ділової активності підприємства 40 53. Аналіз виробничо-господарської діяльності як елемент санаційного аудиту 40 54. Оцінка становища підприємства на ринку факторів виробництва та па ринку збуту готової продукції 42 55. Складання та зміст акту аудиторської перевірки 42 56. Оцінка ефективності та наслідки санації підприємства 44 57. Економічний зміст та завдання санації балансу 44 58. Санаційний прибуток та його складові частини 44 59. Завдання та методи зменшення статутного капіталу підприємств. Мотиви 45 60. Форми, правила та умови фінансування санації підприємств 46 61. Визначення потреби в капіталі, необхідному для фінансування санації підприємства 47 62. Внутрішні фінансові джерела санації підприємств, їх класифікація і зміст 47 63. Форми участі власників у санації підприємства 48 64. Фінансові джерела збільшення статутного фонду у разі санації. Мотиви 49 65. Двоступінчата санація 50 66. Альтернативна санація як метод фінансування оздоровлення підприємств 50 67. Участь кредиторів у фінансуванні санації підприємства-боржника 50 68. Форми фінансової участі персоналу в санації підприємства 51 69. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації) 52 70. Поняття і форми реструктуризації залежно від характеру застосовуваних заходів 53 71. Реорганізація як специфічна форма фінансування санації підприємства. Поняття і форми реорганізації 54 72. Законодавчі передумови і вимоги при реорганізації 54 73. Характеристика основних форм реорганізації, спрямованих на укрупнення підприємств. Характеристика мотивів, які можуть спонукати санатора до реорганізації, спрямованої на укрупнення 55 74. Реорганізація злиттям та приєднанням. Принципова різниця. Реорганізація поглинанням 56 7 5. Характеристика основних форм реорганізації, спрямованих на розукрупнення підприємств. Характеристика мотивів, які можуть спонукати санатора до реорганізації, спрямованої на розукрупнення 57 7 6. Реорганізація поділом та виокремленням. Принципова різниця. Реорганізація перетворенням. 58 77. Передавальний та розподільний баланси 59 78. Продаж в процедурі санації частини майна боржника 60 79. Продаж в процедурі санації майна боржника як цілісного майнового комплексу 60 80. Зміст, необхідність, форми та методи державної санаційної підтримки підприємств 61 81. Надання фінансових ресурсів на поворотній та безповоротній основі 62 82. Непрямі методи державного фінансового сприяння суб'єктам господарювання 63 83. Необхідність, мета та види експертної оцінки вартості майна підприємства 64 84. Методи оцінки вартості майна підприємства 64 85. Доарбітражне врегулювання господарських спорів 65 86. Арбітражне врегулювання господарських спорів 66 87. Підстави та порядок порушення справи про банкрутство 67 88. Характеристика судових процедур, які застосовуються до боржника в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 68 89. Поняття банкрутства підприємств. Характеристика правової бази, що регулює фінансові відносини, що виникають в процесі провадження у справі про банкрутство 68 90. Поняття та види банкрутства підприємств. Характеристика правової бази, що регулює фінансові відносини, що виникають в процесі провадження у справі про банкрутство 69 91. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство 69 92. Зміст і функції Закону "Про банкрутство". Характеристика правової бази, що регулює фінансові відносини, що виникають в процесі провадження у справі про банкрутство в Україні 71 93. Підготовче засідання Арбітражного суду, попереднє засідання, проведення зборів кредиторів 71 94. Порядок оголошення підприємства банкрутом 72 95. Учасники провадження у справі про банкрутство 72 96. Функції та повноваження розпорядника майна в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 73 97. Функції та повноваження керуючого санацією в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 75 98. Функції та повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 76 99. Функції та повноваження арбітражного керуючого в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 76 100. Порядок складання, затвердження та зміст плану санації боржника в ході провадження справи про банкрутство 77 101. Порядок складання, затвердження та зміст звіту керуючого санацією боржника 78 102. Порядок проведення санації згідно Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 79 103. Поняття добровільної та примусової ліквідації. Ліквідаційна процедура згідно Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 80 104. Порядок оцінки майна банкрута, визначення ліквідаційної маси. Продаж майна банкрута 80 105. Черговість задоволення претензій кредиторів в ліквідаційній процедурі 81 106. Ліквідаційний баланс. Можливі комбінації статей ліквідаційного балансу 82 107. Порядок складання, затвердження та зміст звіту ліквідатора 83 108. Поняття, порядок та умови укладення мирової угоди. Наслідки її виконання (невиконання) 84 109. Порядок списання і розстрочення податкової заборгованості платників податків при укладенні мирової угоди у справі про банкрутство 85 110. Особливості санації та банкрутства державних підприємств 86 111. Особливості санації та банкрутства містоутворюючих та особливо небезпечних підприємств 88 112. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств 89 113. Санація та банкрутство селянського (фермерського) господарства 90 114. Особливості санації банкрутства страховиків 91 115. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів 92 116. Банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності — фізичної особи 93 117. Фінансова санація, банкрутство та ліквідація комерційного банку 94 118. Функції та повноваження державного органу з питань санації та банкрутства 94

 15. Процедури одержання аудиторських доказів
  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ ТА ЇХ ВИДИ 4 2. ЗНАЧИМІСТЬ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ 8 3. ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ 10 4. ПРОЦЕДУРИ ОТРИМАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ 13 5. ТЕСТИ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ 17 6. ПРОЦЕДУРИ ПЕРЕВІРКИ НА СУТТЄВІСТЬ 19 ВИСНОВКИ 25 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 26

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua