Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Механізм проведення міжнародних ярмарок і виставок (ID:25402)
| Размер: 22 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Механізм проведення міжнародних ярмарок і виставок. 3
2. Акредитивна форма міжнародних розрахунків. 8
3. Зовнішньоекономічні зв'язки України з Польщею. 13
Список літератури 19

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Еволюція торгівельних виставок
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 1.1. Місце виставкової діяльності в економіці країни 5 1.2. Економічні інтереси суб’єктів виставкової діяльності 7 1.3. Класифікація виставок та ярмарків 11 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА СТАНУ ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 18 2.1. Історія розвитку виставкової діяльності в Україні 18 2.2. Показники розвитку виставкової діяльності в Україні 22 2.3. Проблеми вітчизняної виставково-ярмаркової галузі, напрямки їх вирішення 26 ВИСНОВОК 33 ЛІТЕРАТУРА 35 ДОДАТКИ 37

 2. Роль суспільних заходів (туристичних виставок та салонів) у туристичній діяльності
  ВСТУП 3 1. Сутність та основні характеристики туристичної діяльності 4 2. Основні суб’єкти туристичної діяльності 6 3. Сутність виставок 13 4. Роль туристичних виставок та салонів у туристичній діяльності 19 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28

 3. Проаналізувати мету та функції міжнародних організацій (міжурядових, міжурядово-корпоративних, неурядових) у сфері міжнародних інформаційних відносин на прикладі НАТО
  1. Обмеження ПЧК 3 2. Співставлений обмеженого ПЧК із ЦВМІ 7 3. Встановлення суб'с кіного складу зовнішньо-політичної взаємодії. 12 4. Встановлення сторін, що конфліктують, союзів, що протистоять, і коаліцій 13 5. Інформаційні підрозділи НАТО: їх цілі та функції 19 6. Інформаційні та документальні ресурси організації 22 7. Визначення співвідношення сил (Т). 28 8. Загальний висновок. 28 Література 29

 4. Механізм мотивації
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Формування механізму мотивації на підприємстві 4 2. Аналіз мотиваційних механізмів на підприємстві ( на прикладі корпорації "Проктер енд Гембл" ("P&G") 14 3. Напрямки вдосконалення мотиваційного механізму на підприємствах 20 Висновки 29 Список літератури 30

 5. Механізм мотивації
  Зміст Вступ 3 1. Генеза теорії мотивації 3 2. Соціально – психологічні методи мотивації праці 17 3. Механізми мотивації до навчання 19 4. Мотивація особистості як суб’єкта діяльності 23 5. “Олюднення” гуманітарної політики держави 32 Висновки 37 Література 39

 6. Механізм зовнішньоекономічної політики України
  1. Об'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України 3 2. Основні напрямки, форми і суб'єкти зовнішньоекономічних відносин України 7 3. Роль економічної реформи в інтеграції України у світову економічну систему. 14 Список використаної літератури 18

 7. Механізм зовнішньоекономічної політики України
  Вступ 2 1. Система управління зовнішньоекономічною діяльністю 3 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності 8 3. Відносини України з партнерами по ЄЕП 14 4. Огляд Стратегії співробітництва України з МФО 18 Висновок 25 Список літератури 26

 8. Механізм фінансування експорту
  1. Механізм фінансування експорту. 3 2. Концепція зовнішньоекономічної політики України. 9 3. Зовнішньоекономічні зв'язки України з Кореєю. 15 Список літератури 19

 9. Механізм банківського кредитування
  Зміст Вступ 3 1. Визначення потреби у кредиті та укладання кредитної угоди 3 2. Кредитна експертиза 6 3. Кредитний моніторинг 9 Висновок 13 Список використаної літератури 14 Задача 1 15 Для того щоб розв'язати задачу потрібно знати модель пропозиції грошей: , (1) де: М1 – обсяг грошового агрегату М1; MB – грошова база; m – грошовий мультиплікатор. У свою чергу, , (2) де: С – готівка; R – банківські резерви. , (3) де: CR – коефіцієнт депонування; HR – норма обов’язкових банківських резервів (встановлюється центральним банком країни); ER – норма надлишкових банківських резервів. Центральний банк може впливати на розмір грошового агрегату М1, змінюючи розмір грошової бази та норму обов’язкових банківських резервів. Розв’язання задач полягає у розрахунках з метою отримання відповідей на такі питання: 1) чому дорівнює М1; 2) як зміниться М1 якщо зміниться MB, CR, HR; 3) як треба змінити МВ, щоб збільшилось М1; 4) як треба змінити HR, щоб збільшилось або зменшилось М1. Розрахунки здійснити на основі даних табл.1 Таблиця 1 Показник Значення 1. Грошова база 450 2. Коефіцієнт депонування 0,4 продовж. табл.1 3. Норма обов’язкових резервів 0,2 4. Норма надлишкових резервів 0,05 5. Значення показників після їх зміни: МВ 500 CR 0,25 НR 0,3 6. Обсяг збільшення М1, який треба здійснити за рахунок зміни МВ 300 7. Обсяг збільшення М1, який треба здійснити за рахунок зміни НR 30 Розрахункова задача 2 (варіант 7) 18 На основі вихідних даних за двома підприємствами розрахувати прибуток, рентабельність та фінансові коефіцієнти. Порівняти оде¬ржані показники підприємств і зробити відповідні висновки. Вихідні дані за підприємствами у табл. 2. Таблиця 2 Показник Значення за підприємствами Б В Дохід (виручка) від реалізації продукції 1500 2900 Собівартість реалізованої продукції 1000 1800 Адміністративні витрати 80 200 Витрат на збут 170 400 Інші операційні доходи 300 150 Інші операційні витрати 100 120 Інші доходи 70 180 Інші витрати 50 100 І. Необоротні активи 1400 2200 ІІ. Оборотні активи разом 1250 1800 У тому числі дебіторська заборгованість 480 800 Грошові кошти 100 120 Баланс 2650 4000 ІІІ. Власний капітал 1610 2500 Поточні зобов’язання 1040 1500

 10. Передатний механізм монетарної політики
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ ТА МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА 4 1.1. Загальна характеристика формування пропозиції грошей та структури грошової бази 4 1.2. Вплив монетарної політики на економіку країни 11 2. РОЛЬ ГРОШЕЙ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 16 2.1. Моделі впливу пропозиції грошей на економіку 16 2.2. Передавальний механізм впливу грошей на реальну економіку 19 3. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 25 3.1. Проведення монетарної політики Центральним банком країни 25 3.2. Формування макроекономічної стабільності в Україні 35 ВИСНОВКИ 41 ЛІТЕРАТУРА 43 Метою роботи є вивчення передатного механізму монетарної політики. Предметом дослідження є особливості становлення та напрями і механізми застосування монетарного інструментарію макроекономічного регулювання в умовах трансформації вітчизняної економіки. Об’єктом дослідження є вітчизняна економіка у трансформаційному періоді. Інформаційною базою дослідження є дані економічної літератури вітчизняних та зарубіжних авторів, матеріали конференцій, публікацій в економічних та комп’ютерних виданнях

 11. Внутрішній економічний механізм підприємства
  Завдання (частина) 1. 3 За матеріалами підприємства, на якому працює студент, потрібно проаналізувати діючу на ньому модель внутрішнього економічного механізму, а також розробити (з належними обґрунтуваннями) рекомендації щодо її оптимізації (вдосконалення). В межах цього слід визначити економічні форми функціонування окремих підрозділів підприємства (цехів, відділів, служб, дільниць); охарактеризувати застосовувані в аналізованих підрозділах системи планування і контролю результатів та витрат; обґрунтувати відповідні пропозиції, котрі б дозволили підвищити ефективність функціонування цих підрозділів як господарюючих елементів, тобто центрів відповідальності. Завдання (частина) 2. 14 За матеріалами підприємства, на якому працює студент, потрібно скласти річний (або квартальний) кошторис окремого виробничого підрозділу (цеху) за встановленими на підприємстві статтями витрат або згідно із переліком статей, відображеним у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. Особливу увагу слід звернути на статтю загальновиробничих витрат, яка є комплексною і має дворівневу структуру. В разі, якщо підприємство відноситься до невиробничої сфери, як компромісний варіант можна скласти кошторис підприємства в цілому. В межах виконання даного завдання необхідно дати детальні пояснення проведеним обчисленням. Завдання (частина) 3. 21 Керівництвом фабрики, що виготовляє сумки, прийняте рішення про збільшення обсягу виробництва в наступному (плановому) році на 20%. При цьому сукупні витрати внаслідок збільшення змінних витрат мають зрости на 10%. Збільшення обсягу виробництва потребує залучення додаткового технологічного устаткування, що також вплине на рівень сукупних витрат у плановому періоді. Інші показники фабрики для кожного студента є індивідуальними і зазначаються у додатку, а саме: обсяг виробництва у минулому (звітному) році; вартість устаткування (капітальні інвестиції), яке потрібно придбати для забезпечення зростання обсягу виробництва; розмір постійних витрат у минулому (звітному) році; ціна сумки; строк корисного використання додаткового технологічного устаткування, його ліквідаційна вартість. Потрібно обґрунтувати, що вигідніше з огляду на витрати (з урахуванням процедури дисконтування): взяти устаткування у лізинг на 3 роки з подальшим викупом за залишковою вартістю чи купити його, взявши кредит у банку. Лізингові платежі у складі амортизаційних відрахувань і лізингового доходу (останній визначено на рівні 20%) сплачуються в кінці кожного року. Кредит (“тіло” кредиту) повертається протягом двох років рівними частинами, також в кінці кожного року. Кредитна й відповідно дисконтна ставка – 25%. Вибраний варіант придбання устаткування слід врахувати в подальшому аналізі (див. наступне завдання). Для цього необхідно витрати минулого (звітного) і наступного (планового) періодів розподілити на змінні та постійні, виходячи з їх динаміки. Обсяг виробництва сумок в минулому році, тис. шт. К (капітальні інвестиції), тис. ум. од. Сп (постійні витрати в минулому році), тис. ум. од. Ціна, ум. од. Строк корисного використання додаткового устаткування, років Ліквідаційна вартість додаткового устаткування, тис. ум. од 26 2400 1600 186 6 96 Завдання (частина) 4. 23 За умовою та результатами виконання завдання (частини) 3 потрібно дати оцінку плановим заходам щодо збільшення обсягу виробництва підприємства у наступному році за методикою СVР-аналізу, взявши до уваги показники: 1) маржинальний прибуток; 2) операційний прибуток; 3) коефіцієнт маржинального прибутку; 4) обсяг виробництва, що забезпечує його загальну (бухгалтерську) беззбитковість (точку беззбитковості); 5) рівень безпеки виробництва за критерієм його прибутковості; 6) операційний ліверидж. Література 29

 12. Внутрішній економічний механізм підприємства
  Завдання (частина) 1. 3 За матеріалами підприємства, на якому працює студент, потрібно проаналізувати діючу на ньому модель внутрішнього економічного механізму, а також розробити (з належними обґрунтуваннями) рекомендації щодо її оптимізації (вдосконалення). В межах цього слід визначити економічні форми функціонування окремих підрозділів підприємства (цехів, відділів, служб, дільниць); охарактеризувати застосовувані в аналізованих підрозділах системи планування і контролю результатів та витрат; обґрунтувати відповідні пропозиції, котрі б дозволили підвищити ефективність функціонування цих підрозділів як господарюючих елементів, тобто центрів відповідальності. Завдання (частина) 2. 15 За матеріалами підприємства, на якому працює студент, потрібно скласти річний (або квартальний) кошторис окремого виробничого підрозділу (цеху) за встановленими на підприємстві статтями витрат або згідно із переліком статей, відображеним у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. Особливу увагу слід звернути на статтю загальновиробничих витрат, яка є комплексною і має дворівневу структуру. В разі, якщо підприємство відноситься до невиробничої сфери, як компромісний варіант можна скласти кошторис підприємства в цілому. В межах виконання даного завдання необхідно дати детальні пояснення проведеним обчисленням. Завдання (частина) 3. 22 Керівництвом фабрики, що виготовляє сумки, прийняте рішення про збільшення обсягу виробництва в наступному (плановому) році на 20%. При цьому сукупні витрати внаслідок збільшення змінних витрат мають зрости на 10%. Збільшення обсягу виробництва потребує залучення додаткового технологічного устаткування, що також вплине на рівень сукупних витрат у плановому періоді. Інші показники фабрики для кожного студента є індивідуальними і зазначаються у додатку, а саме: обсяг виробництва у минулому (звітному) році; вартість устаткування (капітальні інвестиції), яке потрібно придбати для забезпечення зростання обсягу виробництва; розмір постійних витрат у минулому (звітному) році; ціна сумки; строк корисного використання додаткового технологічного устаткування, його ліквідаційна вартість. Потрібно обґрунтувати, що вигідніше з огляду на витрати (з урахуванням процедури дисконтування): взяти устаткування у лізинг на 3 роки з подальшим викупом за залишковою вартістю чи купити його, взявши кредит у банку. Лізингові платежі у складі амортизаційних відрахувань і лізингового доходу (останній визначено на рівні 20%) сплачуються в кінці кожного року. Кредит (“тіло” кредиту) повертається протягом двох років рівними частинами, також в кінці кожного року. Кредитна й відповідно дисконтна ставка – 25%. Вибраний варіант придбання устаткування слід врахувати в подальшому аналізі (див. наступне завдання). Для цього необхідно витрати минулого (звітного) і наступного (планового) періодів розподілити на змінні та постійні, виходячи з їх динаміки. № п/п Обсяг виробництва сумок в минулому році, тис. шт. К (капітальні інвестиції), тис. ум. од. Сп (постійні витрати в минулому році), тис. ум. од. Ціна, ум. од. Строк корисного використання додаткового устаткування, років Ліквідаційна вартість додаткового устаткування, тис. ум. од 17 44 4200 3000 203 5 168 Завдання (частина) 4. 24 За умовою та результатами виконання завдання (частини) 3 потрібно дати оцінку плановим заходам щодо збільшення обсягу виробництва підприємства у наступному році за методикою СVР-аналізу, взявши до уваги показники: 1) маржинальний прибуток; 2) операційний прибуток; 3) коефіцієнт маржинального прибутку; 4) обсяг виробництва, що забезпечує його загальну (бухгалтерську) беззбитковість (точку беззбитковості); 5) рівень безпеки виробництва за критерієм його прибутковості; 6) операційний ліверидж. Література 31

 13. Капітал і праця, механізм і взаємодія
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність товарного виробництва 5 1.1. Становлення товарного виробництва 5 1.2. Поняття товару, вартості і капіталу 8 2. Еволюція взаємодії праці і капіталу с розвитком суспільних відносин 15 2.1. Поняття праці і характеру трудових відносин 15 2.2. Становлення докапіталістичних відносин праці і капіталу 18 2.3. Праця при капіталізмі 20 2.4. Соціальне партнерство – найбільш прогресивний тип трудових відносин 22 Висновки 27 Список використаної літератури 29 Дослідження еволюції взаємодії капіталу і праці є метою даної курсової роботи. Відповідно до мети в роботі поставлені наступні завдання: - дослідити сутність товарного виробництва; - проаналізувати поняття товару, вартості і капіталу; - прослідити еволюцію взаємодії праці і капіталу с розвитком суспільних відносин; - визначити соціальне партнерство як найбільш прогресивний тип сучасних трудових відносин. Об’єктом роботи є взаємодія капіталу і праці в процесі суспільних відносин.

 14. Лізинг як механізм фінансування інвестицій
  Вступ 3 1. Сутність лізингу та його види 5 2. Народногосподарське значення лізингу 11 3. Механізм здійснення лізингових операцій 15 4. Аналіз ефективності проведення лізингових операцій 22 5. Проблеми та перспективи розвитку лізингового кредиту в Україні 31 Висновок 38 Список використаної літератури 40

 15. Механізм прийняття стратегічних рішень
  Вступ 4 1. Механізм прийняття стратегічних рішень. 4 2. Прийняття стратегічних рішень в УДППЗ «Укрпошта» 11 Висновок 21 Список використаної літератури 23

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua