Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Задачі менеджмент туризму (ID:25708)
| Размер: 13 кб. | Объем: 5 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 23.11.2013 |
СодержаниеЗміст
Завдання 2.1. 2
Завдання 2.1. Вимагає чіткого визначення та розв’язання аналітико-розрахункової задачі з поясненням. (Оцінюється за трибальною системою)
У ході оперативного контролінгу за реалізацією моделі стратегічної поведінки підприємства на ринку слід дати оцінку за системою балів і обрати варіант розвитку одного із продуктів А чи Б. Поріг припинення випуску продукції визначений у 50%.
Вихідні дані:
Чинники успіху підприємства Продукт А (кількість одиниць) Продукт Б (кількість одиниць)
1.Ступінь інновацій,68% 70 46
2.Забезпеченість ресурсами,32% 25 40

Завдання 2.2. 2
Завдання 2.2. Вимагає чіткого визначення та розв'язання аналітико-розрахункової задачі з поясненням. (Оцінюється за трибальною системою)
Вихідні дані:
Туристичне підприємство, що працює на ринку як туроператор вже понад 10 років виявило, що наявний персонал використовується неефективно, а саме: на 1 працюючого припадає 1,5 керівника. Необхідно визначити:
1. До яких наслідків може призвести така тенденція.
2. Суттєві, за Вашим переконанням, заходи для покращення існуючої ситуації.
3.Стратегію, яку доцільно буде використати для даного підприємства, та обґрунтувати.

Література. 6

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Менеджмент туризму задачі
  Стратегічне управління №1. Туристична фірма «П» займається продажем туристичних путівок на літній відпочинок до Єгипту. Щороку вона планує закуповувати блок місць на 200 номерів у готелях Хургади. Визначте, яку з чистих стратегій випуску продукції задіяти туристичній фірмі «П». Відповідь аргументуйте. № 2. Річний чистий прибуток фірми 10,08 млн. грн. Ставка рефінансування 28 % річних. Вартість активів фірми 25 млн. грн. Визначити ціну фірми. № 7. Здійсніть оцінку конкурентоспроможності Вашого підприємства методом рангів на основі даних: Об'єкт оцінки Ваше підприємство Конкурент А Конкурент Б Конкурент В 1. Рентабельність обороту, % 2 1 3 4 2. Рентабельність капіталу, % 3 2 1 4 3. Тривалість операційного циклу 2 4 1 3 4.Комерційна маржа (рівень торговельної надбавки),% 4 2 1 3 Всього 11 9 6 14 Місце в конкурентній боротьбі третє друге перше четверте № 8. Акціонерне товариство опинилося у кризовому стані, вихідним явищем якого є скорочення пропозиції сировинних ресурсів та матеріалів. Оборотність капіталу та рентабельність основної діяльності акціонерного товариства за останні три роки наведена у таблиці. Показники (коефіцієнти )ділової активності 2011 2012 2013 Оборотність капіталу 1,6 2,8 3,2 Рентабельність основної діяльності 2,1 3,8 4,3 № 9. На реалізацію інноваційного проекту організація планувала витратити 80 тис. грн.., а фактично було інвестовано на 13,75 % менше. Планована собівартість повинна бути становити 12 тис. грн., а фактично збільшилась на 0,5 тис. грн.. Визначити показники господарського ресурсозбереження і затрати інвестиційних коштів. № 10. Відомо, що обсяг проектно-конструкторських робіт становив 19 000 грн.,а обсяг робіт, що виконаний власними силами організації, на 23,7 % нижчий. Визначити показник кваліфікації наукових кадрів.

 2. Задачі економіка туризму
  Завдання 2 Український ринок подорожей до Туреччини вже визначився. На ньому діють туроператори «С», «М», «А», «Б» та готельні комплекси Туреччини «1», «З» і Ваша фірма «Я». Вони відповідно реалізують на рік 100, 200, 300, 500, 150, 150 та 700 путівок на місяць, Застосуйте для першого року стратегію зворотньої вертикальної інтеграції, а для другого -горизонтальної. Поясніть, які зміни відбудуться з Вашою фірмою та як буде розподілений ринок у першому та другому роках. Відповідь обгрунтуйте. 2.2. Річний чистий прибуток фірми 10,08 млн. грн. Ставка рефінансування 28% річних. Вартість активів фірми 25 млн. грн. Визначити ціну фірми

 3. Задачі з маркетингу туризму
  2.1. Український ринок подорожей до Франції вже визначився. На ньому діють туроператори «А», «Б», «С», «Д», турагенти «О» та Ваша компанія «Я». Вони відповідно реалізують на рік 300, 400, 400, 700, 150, 700 та 800 путівок на місяць. Застосуйте для першого року стратегію прямої вертикальної інтеграції, а для другого - горизонтальної. Поясніть, які зміни відбудуться з Вашою компанією та як буде розподілений ринок у першому та другому роках. Відповідь обгрунтуйте. 2.2.Визначити затрати на реалізацію стратегії інноваційного розвитку підприємства на конструктивному етапі при розробці поліпшеної технології, якщо відомо, що затрати, що пов'язані зі створенням промислового зразка, становили 127 тис. грн., затрати на оплату праці - 15 тис. грн., відрахування єдиного соціального податку і страхових внесків від нещасних випадків на виробництві з цієї суми, амортизаційні відрахування - 12,5 тис. грн.., накладні витрати - 46,9 тис. грн..

 4. Задачі менеджмент
  Зміст Задача 4 3 Економіка країни виробила 9 тис. ум. од. продукції, в тому числі засобів виробництва 6 тис. ум. од., предметів споживання - 3 тис. ум. од. В процесі її виробництва було спожито основний капітал на суму 5,6 тис. ум. од., в тому числі в першому підрозділі суспільного виробництва 4,0 тис. ум. од., в другому 1,6 тис. ум. од. Нагромадження основного капіталу може бути забезпечене в обсязі?: а) 0,4 тис. ум. од.; б) 3,4 тис. ум. од.; в) 2 тис. ум. од.; г) 5 тис. ум. од. Задача 5 3 Розрахувати валові внутрішні приватні інвестиції, якщо інвестиції у будівництво житла становили 272 млрд. дол., у виробничі запаси - 16 млрд. дол., чисті інвестиції - 221 млрд. дол., виробничі капіталовкладення - 624 млрд. дол. Задача 6 3 Визначити реальний валютний курс, якщо номінальний становить 5,3 грн. за 1дол. Індекс споживчих цін в Україні становив 120%, а в США - 105%. Перелік літератури 5

 5. Менеджмент ЗАДАЧІ
  1. Розрахунок чисельності управлінського персоналу 4 На підприємстві працює т робітників. Кількість одиниць технологічного обладнання, що використовується у виробництві - п. На основі залежності складності управління від кількості робітників та обладнання (залежність В.М. Глушкова) розрахувати необхідну кількість управлінців для управління підприємством. Вхідна інформація: 1. Коефіцієнт залежності складності управління с - 50. 2. Пропускна спроможність управлінця з обробки інформації А = 106 операцій/рік. 2. Аналіз завантаження управлінського персоналу підприємства 6 Підприємство характеризується показниками: т - кількість робітників; п - кількість одиниць технологічного обладнання; М - кількість управлінців. Використовуючи залежність складності управління від кількості робітників та обладнання (залежність В.М. Глушкова), визначити завантаження управлінського персоналу підприємства. Вхідна інформація: 1. Коефіцієнт залежності складності управління с = 50. 2. Пропускна спроможність управлінця з обробки інформації А = 106 операцій/рік. 3. Визначення параметрів об’єкта управління 8 З метою отримання річного прибутку р підприємець прийняв рішення про створення виробничого підприємства. Для будівництва даного підприємства потрібно визначити його параметри, які б забезпечили отримання наміченого прибутку. Для спрощення приймаємо, що об'єкт управління (підприємство) можна описати основними ресурсами (факторами), що наведені в таблиці 5. Таблиця 5. Довідник ресурсів (факторів) № з/п Ресурс Одиниця виміру 1 Фінансові ресурси грн 2 Продукція шт. 3 Виробнича потужність шт. 4 Виробнича площа м2 5 Виробничі приміщення грн 6 Обладнання грн 7 Трудові ресурси чол. 8 Матеріально-технічні запаси грн 9 Соціально-культурний побут грн 10 Прибуток грн Перелік літератури 12

 6. Задачі менеджмент
  Варіант 11. Завдання 1. Провести ранжування наведених нижче чинників, розмістивши в порядку спадання їх значення. Дати коментар впливу кожного чинника на вибір надійної страхової компанії. • Розмір статутного фонду страхової компанії. • Величина страхових резервів. • Величина та структура страхового портфеля. • Наявність гарантійного фонду. • Місце розташування та зовнішній вигляд головного офісу. • Рейтинг компанії на страховому ринку. • Наявність іноземного капіталу в статутному фонді компанії. • Кількість ліцензій, на здійснення окремих видів страхування. Завдання 2. Використовуючи інформацію розміщену в Інтернеті (або інших джерелах), здійснити порівняльний аналіз умов страхування обраного об’єкту (наприклад, автотранспорт, будівлі, медичні витрати, тварини тощо) 2-3 страхових компаній та обрати кращий варіант страхування (мотивувати вибір). Література.

 7. Задачі менеджмент
  ЗАДАЧА 1. Служба управління персоналом великого підприємства містить декілька функціональних підсистем. Середньоспискова чисельність працівників організації становить 3850 осіб, у т.ч. чисельність управлінського персоналу - 40% від загальної чисельності працівників. Корисний фонд робочого часу одного працівника - 1940 год. на рік. Коефіцієнт додаткових витрат часу, не врахованих в плановій трудомісткості -1,15. Річна трудомісткість функцій для кожної підсистеми служби управління персоналом становить: - найму, відбору та обліку персоналу - 12420 люд.-год.; - розвитку персоналу — 8340 люд.-год.; - планування та маркетингу персоналу - 11260 люд.-год.; - розробки засобів стимулювання праці — 9800 люд.-год.; - трудових відносин - 4600 люд.-год.; - умов праці - 3240 люд.-год.; - соціальної інфраструктури - 8560 люд.-год.; - юридичних послуг - 2190 люд.-год.; Уявіть, що Ви обіймаєте посаду менеджера з персоналу цієї організації. Виконайте поставлені завдання: 1. Розрахуйте планову чисельність кожної підсистеми служби управління персоналом. 2. Розрахуйте рівень керування в цій організації, обґрунтуйте розрахунки. 3. Побудуйте організаційну структуру служби управління персоналом зазначеної організації, зазначте назви всіх підрозділів та посади працівників в ній. 4. Розробіть систему заходів щодо скорочення або додаткового залучення працівників до служби управління персоналом оптової торговельної бази. 5. Складіть оперограму проектування системи управління персоналом великого торговельного підприємства із врахуванням трудомісткості всіх операцій, зазначених в умові задачі. ЗАДАЧА 2. Провести соціометричне опитування в колективі, в якому Ви працюєте (7 -10 чоловік), за формальним критерієм — робота. На його основі побудувати соціоматрицю і соціограму стосунків у колективі, а також визначити індивідуальні та групові індекси, що характеризують міжособистісні стосунки у групі. ЗАДАЧА 3. Вивчити порядок укладання контрактів із службовцями. Недоліки та переваги контрактних форм. Навести зразок.

 8. Стратегічний менеджмент, задачі
  1. Задача №1 2 До складу портфеля бізнесу підприємства входять 5 стратегічних господарських підрозділів – А, В, С, D, E. Використовуючи дані табл. 1.1 виконати такі завдання: - побудувати матрицю Бостонської консалтингової групи; - охарактеризувати ринкові позиції стратегічних господарських підрозділів – А, В, С, D, E та підприємства в цілому; - визначити маркетингові стратегії щодо кожного стратегічного господарського підрозділу та підприємства в цілому. Таблиця 1.1 СГП Обсяг продажу СГП, тис. грн. Реальна ємність ринку, тис. грн. Обсяг продажу 2 найбільших конкурентів Темпи зростання ринку, % 1 конкурент 2 конкурент А 8 80 8 15 2 В 4 60 5 3 12 С 18 65 12 10 15 D 23 100 30 35 8 Е 10 90 9 8 -1 Розв’язання 2 2. Задача №2 7 До складу портфеля підприємства входять 3 стратегічні господарські підрозділи – А, В, С. За наведеними в таблицях 2.1 та 2.2 даними виконати такі завдання: - побудуйте матрицю Артура Д. Літла; - охарактеризувати ринкові позиції стратегічних господарських підрозділів – А, В, С та підприємства в цілому; - сформулюйте маркетингові стратегії щодо кожного стратегічного господарського підрозділу. Таблиця 2.1 Характеристики стратегічних господарських підрозділів Показник Значення показника А В С Обсяг збуту невеликий великий зростаючий Прибуток дуже низький великий зростаючий Кількість конкурентів дуже низька велика зростає Рівень витрат дуже високі відносно скорочуються високі, повільно зменшуються Цільова група споживачів новатори масовий ринок масовий ринок Частка ринку 0,08 0,22 0,18 Таблиця 2.2 Показники конкурентоспроможності СГП Показник Коефіцієнт вагомості Ранг А В С А В С Ринкова частка 0,1 0,1 0,2 3 5 4 Якість товару 0,6 0,1 0,2 4 3 3 Темп зростання ринкової частки 0,1 0,6 0,1 5 2 4 Імідж 0,05 0,06 0,2 2 3 3 Сукупні витрати 0,05 0,1 0,2 3 4 3 Рекламна ефективність 0,1 0,04 0,1 4 2 2 Розв’язання 8 Список використаних джерел 13

 9. Фінансовий менеджмент задачі
  Фінансовий менеджмент (задачі) 1. Вам запропоновано проаналізувати два варіанти інвестицій в основні активи проектів “А” та “Б”. Кожен з проектів коштує $ 10 000, вартість капіталу для обох проектів становить 12%. Очікувані чисті грошові потоки проектів: Рік Очікувані чисті грошові потоки Проект “А” Проект “Б” 0 (10 000) (10 000) 1 6 500 3 500 2 3 000 3 500 3 3 000 3 500 4 1 000 3 500 Всього: 13 500 14 000 1). Розрахуйте для кожного проекту період окупності , NPV, IRR, MIRR. 2). Який проект слід прийняти, якщо вони незалежні? 3). Який проект слід прийняти, якщо вони виключають один одного? 2. Складіть бюджет грошових коштів на 2007 рік, із врахуванням наступних квартальних надходжень виручки від реалізації готової продукції: І кварт. ІІ кварт. ІІІ кварт IV кварт Запланований обсяг виручки від реалізації, грн. 20 500 10 800 30 000 20 500 3. Компанія має наступну структуру капіталу: Джерела капіталу $ % Кредитні ресурси (борг) 2 500 000 25,0 Привілейовані акції 1 250 000 12,5 Звичайні акції (25 х 250 000) 6 250 000 62,5 10 000 000 100,0 - Курс акцій Ро = $25; - Дивіденди на акцію за попередній період Dо = 1,256 (інвестор, що купує акції сьогодні, отримає наступний дивіденд D1); - Очікувана швидкість зростання дивідендів g = 8%; - Процент за новими облігаціями (до сплати податків) Кв = 12%; - Витрати на залучення капіталу за привілейованими акціями К рs = 12%, Тс = 30%. Припустимо, що інвестиційні плани компанії вимагають залучення $ 1 млн. Для збереження оптимальної структури капітал буде залучатися із різноманітних джерел в наступних пропорціях (і відповідно отримає): Залучення Отримані кошти Витрати по залученню 25% - борг $ 250 000 – боргові зобов’язання 12% (до оподаткування), 8,4 % (після оподаткування) 12,5 % - привілейовані акції $ 125 000 - привілейовані акції 12% 62,5% - нерозподілений прибуток $ 625 000 – звичайні акції 13% Визначити: - вартість нерозподіленого прибутку (K R/Е); - WACC при використанні нерозподіленого прибутку; - WACC при використанні нової емісії. 4. Розрахуйте β-коефіцієнт портфеля цінних паперів банку на інвестиції, виходячи з таких даних. № З/п Назва емітента Вартість пакета цінних паперів, грн В-акцій 1 АТ"A" 10500 0,9 2 АТ "B" 8100 1,1 3 АТ "C" 650 1,8 4 АТ "D" 12300 0,8 5 АТ "E" 743 1,55

 10. Податковий менеджмент задачі
  Задача 1 Умова «Підприємством реалізовано продукції (за цінами виробника з ПДВ) на суму 300 тис. грн., у тому числі в оплату прийнято вексель на суму 30 тис. грн. Отримано дохід від продажу основних засобів у сумі 22 тис. грн.., надходження від оперативного лізингу склали 18 тис грн. Придбано товарно-матеріальних цінностей на суму 45 тис. грн. Визначити суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету». Задача 2 Умова Визначити суму податку на прибуток, що буде перераховано підприємством до бюджету за звітний період (квартал), виходячи з податкового законодавства (ставка 25%): 1. У звітному кварталі платник податку: а) отримав виручку від реалізації продукції – 7000 тис. грн.. з ПДВ; б) відвантажив продукції, яка неоплачена покупцем – 600 тис. грн.. з ПДВ; в) надав послуги, кошти надійшли на банківський рахунок – 500 тис. грн.. з ПДВ; д) отримав кошти у вигляді прямих інвестицій – 200 тис грн. – не оподатковуються); е) отримав дохід від продажу цінних паперів – 40 тис. грн.; є) отримав емісійний дохід – 90 тис. грн.; 2. У звітному кварталі підприємство нарахувало амортизаційних відрахувань – 120 тис. грн. 3. Загальна сума валових витрат, пов’язана з основною виробничою діяльністю підприємства – 4000 тис. грн. 4. Витрати підприємства на благодійну діяльність – 70 тис. грн. 5. Витрати підприємства пов’язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації – 80 тис грн. 6. Витрати підприємства на забезпечення діяльності об’’єктів соціальної інфраструктури – 120 тис. грн.. 7. Витрати на придбання торгового патенту – 30 тис. грн. 8. Підприємство сплатило штрафи іншим суб’’єктам підприємницької діяльності – 85 тис грн Визначити суму податку на прибуток, що буде перераховано підприємством до бюджету за звітний період (квартал), виходячи з податкового законодавства (ставка 25%): Задача 3 Умова Підприємство у звітному кварталі отримало виручку від реалізації продукції на суму 160 тис. грн. з ПДВ, безповоротну фінансову допомогу на суму 70 тис. грн.., позареалізаційних доходів на суму 35 тис. грн.. В цей же період фірма понесла витрат (матеріальних) на суму 66 тис. грн.. з ПДВ. Сума амортизаційних відрахувань склала 10 тис. грн.. Визначте суму податку на прибуток за звітний квартал. Задача 4 Умова Працівники підприємства направляються керівником у відрядження. У бухгалтерію робітники подають затверджені керівником підприємства авансові звіти про використанні у відрядженні грошові кошти. Поясніть, в яких випадках суми, використані працівниками під час перебування у відрядженні можуть бути включені до їх сукупного доходу з метою оподаткування прибутковим податком із громадян? Задача 5 Умова Юридична особа займається виробництвом і реалізацією підакцизних товарів. За звітний період реалізовані товари в таких обсягах: - пиво солодове – 10100 л.; - вина виноградні – 1800 л.; - вина ігристі – 1750 л. Ставки акцизного збору відповідно до реалізованих товарів – 0,21 грн. за 1л., 0,8 грн. за 1 л.; 1,6 грн. за 1 л. На підставі наведених даних визначте суму акцизного збору.

 11. Задачі менеджмент персоналу
  ЗАДАЧА 1. Служба управління персоналом великого підприємства містить декілька функціональних підсистем. Середньоспискова чисельність працівників організації становить 3850 осіб, у т.ч. чисельність управлінського персоналу - 40% від загальної чисельності працівників. Корисний фонд робочого часу одного працівника - 1940 год. на рік. Коефіцієнт додаткових витрат часу, не врахованих в плановій трудомісткості -1,15. Річна трудомісткість функцій для кожної підсистеми служби управління персоналом становить: - найму, відбору та обліку персоналу - 12420 люд.-год.; - розвитку персоналу — 8340 люд.-год.; - планування та маркетингу персоналу - 11260 люд.-год.; - розробки засобів стимулювання праці — 9800 люд.-год.; - трудових відносин - 4600 люд.-год.; - умов праці - 3240 люд.-год.; - соціальної інфраструктури - 8560 люд.-год.; - юридичних послуг - 2190 люд.-год.; Уявіть, що Ви обіймаєте посаду менеджера з персоналу цієї організації. Виконайте поставлені завдання: 1. Розрахуйте планову чисельність кожної підсистеми служби управління персоналом. 2. Розрахуйте рівень керування в цій організації, обґрунтуйте розрахунки. 3. Побудуйте організаційну структуру служби управління персоналом зазначеної організації, зазначте назви всіх підрозділів та посади працівників в ній. 4. Розробіть систему заходів щодо скорочення або додаткового залучення працівників до служби управління персоналом оптової торговельної бази. 5. Складіть оперограму проектування системи управління персоналом великого торговельного підприємства із врахуванням трудомісткості всіх операцій, зазначених в умові задачі. ЗАДАЧА 2. Провести соціометричне опитування в колективі, в якому Ви працюєте (7 -10 чоловік), за формальним критерієм — робота. На його основі побудувати соціоматрицю і соціограму стосунків у колективі, а також визначити індивідуальні та групові індекси, що характеризують міжособистісні стосунки у групі. ЗАДАЧА 3. Вивчити порядок укладання контрактів із службовцями. Недоліки та переваги контрактних форм. Навести зразок. КОНТРАКТ

 12. Операційний менеджмент задачі
  Варіант 5. ЗАДАЧА 1. Побудувати сітьовий графік та розрахувати його параметри аналітичним, табличним та матричним способами. Вихідні дані для розрахунків наведені у табл. 1. Таблиця 1 Код роботи Код попередніх робіт відповідно до варіанту Тривалість робіт відповідно до варіанту, днів Варіант 5 Варіант 5 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х - А А Б Б Б В В В Г Д Е К,Л З И Ж М,Н О,П Р С,Т У,Ф 7 2 5 2 10 3 7 6 9 8 11 9 10 7 9 4 8 5 10 6 4 ЗАДАЧА 2. Обстеження ринку показало зміну попиту на конкретний виріб. Керівництво підприємства вирішило змінити ціну. Використовуючи дані, наведені у табл. 2, необхідно: 1. Обґрунтувати доцільність діяльності підприємства за допомогою визначення точки беззбитковості продукції та представити результати розрахунку графічно, 2. Визначити який фінансовий результат отримає підприємство при базовому обсязі виробництва і реалізації продукції, 3. Визначити який фінансовий результат отримає підприємство при базовому обсязі виробництва і реалізації продукції, якщо воно змінить ціну, 4. Оцінити вигідність зміни ціни на продукцію, якщо підприємство працює в умовах інфляції, 5. Прорахувати та обґрунтувати що очікує підприємство у випадку, коли воно залишить незмінною ціну продажу виробів в умовах інфляції, 6. Визначити при якому обсязі виробництва і реалізації продукції підприємство в умовах інфляції отримає базовий прибуток (результат розрахунку п.2), якщо воно змінить ціну продажу продукції. Таблиця 2 Показники Варіант 5 1. Обсяг виробництва і реалізації продукції, шт. 6750 2. Ціна 1 виробу, грн. 26 3. Змінні витрати на 1 виріб, грн. 18 4. Постійні витрати, тис. грн. 47.3 5. Інфляція, % 4 6. Зміна ціни, %: - збільшення - зменшення 5 - ЗАДАЧА 3. На підприємстві виготовляється складна продукція, яка складається з декількох деталей. Для того, щоб продукція була вироблена вчасно, необхідно визначити розміри партій, які повинні відповідати потребам в деталях на один або декілька періодів. Визначити якими будуть загальні витрати та розміри партій при використанні методів “партія за партією” (Lot-For-Lot – L4L), економічного розміру замовлення (Economic Order Quantity – EOQ), найменших загальних витрат (Least Total Cost – LTC) та найменших питомих витрат (Least Unit Cost – LUC) та вибрати оптимальний розмір партії (для якого загальні витрати будуть мінімальними). Вихідні дані для розрахунку наведені в табл. 3. Таблиця 3 Варіант Чиста потреба в деталях по тижням, од. Витрати на пусконалагоджувальні роботи, грн. Тижневі витрати на зберігання 1 виробу, грн. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 20 10 30 15 30 20 10 30 15 20 105 0.20 Література

 13. Задачі фінансовий менеджмент
  Задача 3 Порівняйте суму доходів, одержаних власниками облігацій, виходячи з таких даних. Показники Облігація "А" Облігація 'В" Номінальна ціна, грн 10000 1000 Термін обігу, роки 3 3 Частота нарахування доходу раз на рік щоквартально Купонний дохід, % річних 30 27 Дохід на облігацію в обох випадках нараховується за системою складних відсотків. Проведемо розрахунки доходність за облігацією «А» за допомогою таблиці 1. Задача 4 Вам, як фінансовому працівнику корпоративного підприємства, необхідно визначити джерела фінансування реконструкції та технічного переозброєння підприємства (враховуючи можливість отримання кредиту в банку) і скласти план фінансування на основі таких даних (у тис. грн.): - обсяг капіталовкладень – 2500, з них будівельно-монтажні роботи – 1800, в тому числі підлягає виконанню господарським способом – 850; - кошти, що отримані з інноваційного фонду і спрямовуються на фінансування капіталовкладень – 200; - доходи від супутнього добування піску та виконання інших будівельно-монтажних робіт – 400; - централізовані фінансові ресурси міністерства, що надані підприємству з метою фінансування капіталовкладень – 350 грн. На фінансування капіталовкладень використовуються також: А) кошти фонду соціального розвитку: очікуваний залишок коштів цього фонду на початок планового року – 85, нараховано за планом на майбутній рік – 265, підлягає спрямуванню на капіталовкладення в плановому році – 40%. Б) амортизаційні відрахування (балансова вартість основних фондів) на початок планового року – 9000. Загальна норма амортизації по звіту за рік – 10%, з них на капіталовкладення – 50%; В) економія від зниження собівартості робіт, що виконуються господарським способом – 5%; Г) мобілізація (іммобілізація) внутрішніх ресурсів у будівництві на плановий рік характеризується такими даними: - наявність оборотних коштів на початок року – 6000; - потреби в оборотних активах на кінець року – 53000. Задача 5 Компанія “Зевс” розглядає два взаємно виключних проекти; витрати та грошові потоки за якими наступні. Рік Проект ”А” Проект ”В” 0 ($1000) ($1000) 1 100 100 2 300 100 3 400 500 4 700 500 Проекти мають однаковий рівень ризику та вартість капіталу – 12%. 1). Розрахуйте NPV при 15% - ставці дисконтування та IRR для обох проектів. 2). Розрахуйте MIRR для обох проектів та зробіть відповідні рекомендації базуючись на цьому показникові. Задача 6 Складіть бюджет грошових коштів на 2008 рік, із врахуванням наступних квартальних надходжень виручки від реалізації готової продукції: І кварт. ІІ кварт. ІІІ кварт IV кварт Запланований обсяг виручки від реалізації, грн. 20 500 20 800 40 000 30 500 Дебіторська заборгованість на 01.01.2008 р. становить 5 000 грн. Підприємство має 45 – денний середній термін отримання дебіторської заборгованості. Запланований обсяг реалізації на 01.01.2009р. становить 40 500 грн.

 14. Податковий менеджмент задачі
  Задача 1 Умова «Підприємством реалізовано продукції (за цінами виробника з ПДВ) на суму 300 тис. грн., у тому числі в оплату прийнято вексель на суму 30 тис. грн. Отримано дохід від продажу основних засобів у сумі 22 тис. грн.., надходження від оперативного лізингу склали 18 тис грн. Придбано товарно-матеріальних цінностей на суму 45 тис. грн. Визначити суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету». Задача 2 Умова Визначити суму податку на прибуток, що буде перераховано підприємством до бюджету за звітний період (квартал), виходячи з податкового законодавства (ставка 25%): 1. У звітному кварталі платник податку: а) отримав виручку від реалізації продукції – 7000 тис. грн.. з ПДВ; б) відвантажив продукції, яка неоплачена покупцем – 600 тис. грн.. з ПДВ; в) надав послуги, кошти надійшли на банківський рахунок – 500 тис. грн.. з ПДВ; д) отримав кошти у вигляді прямих інвестицій – 200 тис грн. – не оподатковуються); е) отримав дохід від продажу цінних паперів – 40 тис. грн.; є) отримав емісійний дохід – 90 тис. грн.; 2. У звітному кварталі підприємство нарахувало амортизаційних відрахувань – 120 тис. грн. 3. Загальна сума валових витрат, пов’язана з основною виробничою діяльністю підприємства – 4000 тис. грн. 4. Витрати підприємства на благодійну діяльність – 70 тис. грн. 5. Витрати підприємства пов’язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації – 80 тис грн. 6. Витрати підприємства на забезпечення діяльності об’’єктів соціальної інфраструктури – 120 тис. грн.. 7. Витрати на придбання торгового патенту – 30 тис. грн. 8. Підприємство сплатило штрафи іншим суб’’єктам підприємницької діяльності – 85 тис грн Визначити суму податку на прибуток, що буде перераховано підприємством до бюджету за звітний період (квартал), виходячи з податкового законодавства (ставка 25%): Задача 3 Умова Підприємство у звітному кварталі отримало виручку від реалізації продукції на суму 160 тис. грн. з ПДВ, безповоротну фінансову допомогу на суму 70 тис. грн.., позареалізаційних доходів на суму 35 тис. грн.. В цей же період фірма понесла витрат (матеріальних) на суму 66 тис. грн.. з ПДВ. Сума амортизаційних відрахувань склала 10 тис. грн.. Визначте суму податку на прибуток за звітний квартал. Задача 4 Умова Працівники підприємства направляються керівником у відрядження. У бухгалтерію робітники подають затверджені керівником підприємства авансові звіти про використанні у відрядженні грошові кошти. Поясніть, в яких випадках суми, використані працівниками під час перебування у відрядженні можуть бути включені до їх сукупного доходу з метою оподаткування прибутковим податком із громадян? Задача 5 Умова Юридична особа займається виробництвом і реалізацією підакцизних товарів. За звітний період реалізовані товари в таких обсягах: - пиво солодове – 10100 л.; - вина виноградні – 1800 л.; - вина ігристі – 1750 л. Ставки акцизного збору відповідно до реалізованих товарів – 0,21 грн. за 1л., 0,8 грн. за 1 л.; 1,6 грн. за 1 л. На підставі наведених даних визначте суму акцизного збору.

 15. Предмет та задачі курсу «Фінансовий менеджмент»
  1. Предмет та задачі курсу «Фінансовий менеджмент». Функції служби фінансового менеджера на підприємстві. 3 2. Сутність і класифікація капіталу підприємства. 12 Власний капітал підприємства та його структура 14 Особливості формування позикового капіталу підприємства 16 Література 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua