Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Задача з економетрії (ID:25711)
| Размер: 150 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 23.11.2013 |
СодержаниеЗадача 1.
Нехай ξ – прибуток туристичної фірми. У таблиці дані про прибуток за 50 місяців (у млн.. грн..).
номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг
1 =m+n-1 11 =m+n+2 21 =m+n+4 31 =m+n-10 41 =m+n+7
2 =m+n-7 12 =m+n-1 22 =m+n+3 32 =m+n 42 =m+n-2
3 =m+n 13 =m+n-4 23 =m+n+3 33 =m+n 43 =m+n-8
4 =m+n+6 14 =m+n-6 24 =m+n-1 34 =m+n+1 44 =m+n-5
5 =m+n+2 15 =m+n+4 25 =m+n-4 35 =m+n+4 45 =m+n-1
6 =m+n+2 16 =m+n+4 26 =m+n-6 36 =m+n+4 46 =m+n+12
7 =m+n+1 17 =m+n+13 27 =m+n+3 37 =m+n-3 47 =m+n+9
8 =m+n-2 18 =m+n+8 28 =m+n+9 38 =m+n+3 48 =m+n+6
9 =m+n+5 19 =m+n+8 29 =m+n+5 39 =m+n+6 49 =m+n+13
10 =m+n+10 20 =m+n+5 30 =m+n+7 40 =m+n+6 50 =m+n+5
Для нашого варіанту m=1, n=6.
Провести статистичну обробку цих даних:
1) Побудувати інтервальний статистичний розподіл вибірки. Використовуючи 8 проміжків;
2) Знайти емпіричну функцію розподілу випадкової величини ξ та побудувати її графік;
3) Побудувати гістограму відносних частот;
4) Знайти вибіркові значення точкових оцінок для математичного сподівання, дисперсії та середнього квадратичного відхилення випадкової величини ξ;
5) Висунути гіпотезу про закон розподілу випадкової величини ξ та перевірити її за критерієм Пірсона для рівня значимості α = 0,05;
6) Знайти довірчі інтервали для математичного сподівання та середнього квадратичного відхилення випадкової величини ξ із довірчою імовірністю γ = 0,95. Обчислити відносну похибку.
Обчислення проводити у п. 1-4 та 6 з точністю до 10-2 , у п.5 – з точністю до 10-4.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Задача з економетрії
  Нехай ξ – прибуток туристичної фірми. У таблиці дані про прибуток за 50 місяців (у млн.. грн..). номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг 1 =m+n-1 11 =m+n+2 21 =m+n+4 31 =m+n-10 41 =m+n+7 2 =m+n-7 12 =m+n-1 22 =m+n+3 32 =m+n 42 =m+n-2 3 =m+n 13 =m+n-4 23 =m+n+3 33 =m+n 43 =m+n-8 4 =m+n+6 14 =m+n-6 24 =m+n-1 34 =m+n+1 44 =m+n-5 5 =m+n+2 15 =m+n+4 25 =m+n-4 35 =m+n+4 45 =m+n-1 6 =m+n+2 16 =m+n+4 26 =m+n-6 36 =m+n+4 46 =m+n+12 7 =m+n+1 17 =m+n+13 27 =m+n+3 37 =m+n-3 47 =m+n+9 8 =m+n-2 18 =m+n+8 28 =m+n+9 38 =m+n+3 48 =m+n+6 9 =m+n+5 19 =m+n+8 29 =m+n+5 39 =m+n+6 49 =m+n+13 10 =m+n+10 20 =m+n+5 30 =m+n+7 40 =m+n+6 50 =m+n+5 Для нашого варіанту m=1, n=3. Провести статистичну обробку цих даних: 1) Побудувати інтервальний статистичний розподіл вибірки. Використовуючи 8 проміжків; 2) Знайти емпіричну функцію розподілу випадкової величини ξ та побудувати її графік; 3) Побудувати гістограму відносних частот; 4) Знайти вибіркові значення точкових оцінок для математичного сподівання, дисперсії та середнього квадратичного відхилення випадкової величини ξ; 5) Висунути гіпотезу про закон розподілу випадкової величини ξ та перевірити її за критерієм Пірсона для рівня значимості α = 0,05; 6) Знайти довірчі інтервали для математичного сподівання та середнього квадратичного відхилення випадкової величини ξ із довірчою імовірністю γ = 0,95. Обчислити відносну похибку. Обчислення проводити у п. 1-4 та 6 з точністю до 10-2 , у п.5 – з точністю до 10-4.

 2. Задачі з економетрії
  Задача 1. Дано сумісний розподіл двох випадкових величин ξ1 і ξ2. Знайти: 1. Одновимірні розподіли ξ1 і ξ2 та їхні основні числові характеристики (математичне сподівання, дисперсію, середнє квадратичне відхилення); 2. Умовний розподіл ξ2 при умові, що ξ1 = х2, та відповідні числові характеристики; 3. Коефіцієнт кореляції між ξ1 і ξ2. Таблиця. ξ1 ξ2 y1 y2 y3 y4 -m-2 -m 0 n x1 -3-m m/100 (m+1)/100 (31-n)/100 (32-n)/100 x2 0 n/100 (n+1)/100 (13-2m)/100 (14-2m)/100 x3 m+n (2m-1)/100 (m+1)/100 (7-m)/100 1/100 Варіант завдання: m = 2 , n = 7 Задача 2. Дано обсяги реалізації послуг туристичною фірмою за 10 останніх років Таблиця 1. Номер року Обсяг послуг Номер року Обсяг послуг 1 =(m+n)/10 6 =(3m+n+9)/10 2 =(2m+n+3)/10 7 =(m+n+14)/10 3 =(3m+n+5)/10 8 =(m+n+15)/10 4 =(2m+n+7)/10 9 =(2m+n+16)/10 5 =(2m+n+10)/10 10 =(3m+n+8)/10 Варіант: m = 2; n=7. 1. Записати лінійну економетричну модель, яка виражає залежність обсягу реалізації послуг від року. 2. Знайти точкові оцінки коефіцієнтів моделі, записати вибіркове рівняння лінійної регресії. 3. Перевірити значимість коефіцієнтів та визначити для них довірчі інтервали за допомогою двостороннього t-критерію Стьюдента для рівня значимості α = 0.05 (α =5%). Знайти відносну похибку. 4. Знайти точкову оцінку коефіцієнта кореляції, перевірити його значимість за допомогою двостороннього t-критерію Стьюдента для рівня значимості (α = 0.05), визначити коефіцієнт детермінації. Оцінити адекватність моделі. 5. Перевірити адекватність одержаної моделі за допомогою F – критерію Фішера (α = 0.05). 6. Знайти точкову та інтервальну оцінки прогнозного значення обсягу реалізації послуг для наступного (6 –го) року, і довірчий інтервал для математичного сподівання прогнозного значення ( α = 0.05). Визначити відносні похибки прогнозованих значень. 7. Побудувати пряму лінію вибіркової регресії, нанести точки, що відповідають даним спостережень. 8. Обчислення проводити з точністю 0,0001; коефіцієнти вибіркового рівняння лінійної регресії b0 і b1, довірчі інтервали для b0 і b1, та прогнозних значень y6 і M6 знаходити з точністю 0,01.

 3. Реферат з економетрії
  Вступ. 1. Поняття про математичну модель економічного об’єкту. 2. Означення мультіколеніарності, її теоретичні та практичні наслідки. Висновок Література.

 4. Контрольна з економетрії
  1. Історія розвитку економіко-математичних методів і моделей. 3 2. Моделі міжгалузевого балансу. 8 Задача. 13 По восьми робітникам промислового підприємства мають місце такі дані...Вибрати вид рівняльної регресії, розрахувати параметри рівняння регресії, дати графічне зображення залежності, розрахувати коефіцієнт тісноти кореляційного зв’язку між чинниками. Список використаної літератури: 16

 5. Контрольна робота з економетрії
  1. Статистична база економетричних досліджень, збирання і класифікація даних 3 2. Суть методу найменших квадратів 5 3. Перевірка простої регресійної моделі на адекватність 7 4. Коефіцієнти множинної кореляції та детермінації в багатофакторній регресійній моделі 9 5. Поняття про гомо- та гетероскедастичність. Їх вплив на оцінювання параметрів 11 6. Метод Ейткена оцінювання параметрів лінійної економетричної моделі за наявності автокореляції 13 7. Поняття про системи одночасних регресійних рівнянь 15 8. Dummy-змінні та їх застосування в економетричних дослідженнях 17 Література 19

 6. Задача 10. Визначить показники: - складу реалізованої продукції; - динаміку стосовно кожного найменування продукції; - частку приросту випуску за рахунок кожного найменування. Задача 9. Проаналізувати динаміку продуктивності праці. Зробити письмовий висновок.
  Задача 10. Визначить показники: - складу реалізованої продукції; - динаміку стосовно кожного найменування продукції; - частку приросту випуску за рахунок кожного найменування. Задача 9. Проаналізувати динаміку продуктивності праці. Зробити письмовий висновок.

 7. Задача
  Ситуація 1 Корпорація «Проун» була створена у 1988 році і почала свою діяльність як мале підприємство приватної форми власності. В перший рік існування воно нараховало 15 чоловік і займалося будівництвом. Пізніше, заробивши певний капітал, підприємство почало шукати варіанти його реінвестування. Найбільш перспективним напрямом здалося виробництво м’яких меблів. На думку президента «Проун» Михайла Півня, на початок 1990-х років в Україні були відсутні меблеві фабрики, продукція яких відповідала б трьом умовам: помірна ціна, висока якість, хороший дизайн. Підприємство «Проун» було зорієнтовано на розробку моделей, дизайн яких відповідає кращим європейським зразкам, та проведення цінової політики, а тому захопило перші позиції на ринку меблів. У 1994 році в період приватизації в «Проун» увійшли три провідні фабрики Чернігівської області, кожна з яких стала спеціалізуватись на виробництві певної продукції. Всі фабрики об’єдналися у корпорацію для досягнення єдиної мети - підвищення прибутковості і забезпечення повного завантаження потужностей. Всю діяльність фабрик координує Рада директорів, яка підпорядкована президенту. У 1995 році у Києві було створене управління постачанням, маркетингом та реалізацією, що дозволило більш гнучко реагувати на потреби ринку. Корпорація отримала більшу маневреність, оскільки новий підрозділ почав займатись питаннями, які раніше вирішував лише президент. За 1996-1997 рр. з’явилось більше 20 моделей м’яких меблів. Корпорація націлена на сегмент м’яких меблів для середнього класу суспільства, дещо слабкіші її позиції на сегменті елітних меблів, достатньо міцно корпорація тримається на ринку офісних м’яких меблів. У зв’язку з тим, що фабрики, які приєднались до «Проун» мали проблеми, було прийнято рішення переоснастити, а також направити провідних спеціалістів до Італії для вивчення досвіду кращих меблевих фірм цієї країни. Технічне переозброєння фабрик дозволило корпорації значно збільшити виробничі потужності. Тепер вони складають близько 11 тис. Комплектів за рік. Сьогодні «Проун» вийшов на третє місце в Україні по виробництву м’яких меблів. Питання: 1. Якщо виходити з наведеної інформації, які фактори зовнішнього та внутрішнього середовища сприяли успіху корпорації «Проун»? 2. Виділить та охарактеризуйте етапи життєвого циклу організації, висвітлені в наведеному прикладу? На якому етапі, на вашу думку, корпорація «Проун» знаходиться сьогодні? 3. Дайте оцінку організаційним змінам, що відбулися в корпорації? 4. Який тип корпоративної стратегії використовує «Проун»? Які зміни та корегування корпоративної стратегії, на ваш погляд, можливі та доцільні на «Проун» у майбутньому?

 8. Задача
  Підприємство «МИР» уклало договір з іноземним партнером «Transit» на закупівлю технологічного обладнання. Порядок розрахунків у договорі передбачено способом відкриття акредитиву. Акредитивний договір передбачає оплату послуг банку в розмірі 5 % від суми поставки, що становить 5000 $. Акредитив було відкрито 20,05. Через 5 днів після відкриття було поставлено обладнання на суму 69 000 $. Решту обладнання було поставлено на 20-й день від моменту відкриття акредитива. На яку суму було зроблено другу поставку? Яка загальна сума поставки?

 9. Задача
  Задача 1 Визначити коефіцієнт обіговості, коефіцієнт ефективності одного обігу в днях і кофіціент загрузки нормованих обігових коштів за І квартал виходячи з наступних даних, тис. грн.: 1. Обіг з реалізації по виробничій собівартості - 4 800; 2. Обіг з реалізації в оптових цінах без ПДВ - 5 200; 3. Залишки нормованих обігових коштів на/тис, грн. 1. 01 - 1 100; 1.02 - 1 250; 1.03 - 1 300; 1.04-2 300.

 10. Задача 11
  Задача 11 Розрахуйте швидкість обігу грошей, що зберігаються на депозитних рахунках, якщо грошові агрегати складають: М0=120 млн.грн.,М1=360 млн грн..,М2=380 млн грн

 11. Задача 3.2.
  Задача 3.2. Процентні витрати за залученими ресурсами – 50 %. Норма прибутку від кредитних операцій банку – 10 %, операційні витрати з обслуговування кредиту (заробітна плата, вартість матеріалів та обладнання тощо) – 50 000 грн., норма обов’язкового резерву – 15 %. Сума кредиту – 4 000 тис. грн. Строк кредиту – 180 днів. Визначте оптимальну процентну ставку, яка дасть можливість отримати мінімально допустимий рівень доходу.

 12. Задача 11
  Задача 11 Необхідно: - Визначити суму утримань до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування за місяць; - Розрахувати суму податку з доходів фізичних осіб, що необхідно утримати з робітниками за місяць Вихідні дані : За липень 2010 року робітникові нарахували за основним місцем роботи : - Заробітну плату – 1200 грн. - Лікарняні ( виплати за листом непрацездатності) – 240 грн.

 13. Задача
  Задача Необхідно визначити структуру випуску напоїв, динаміку зміни випуску напоїв. Обчислити відносні величини порівняння різних видів напоїв. Зробити відповідні висновки.

 14. Задача
  Задача 15 Визначити нарощену суму ануїтету, якщо термін накопичення капіталу становить 5 років, сума платежу — 200 грн. Платежі вносяться один раз на півроку і на них нараховується складний відсоток у розмірі 20 % річних.

 15. Задача
  Задача Припустимо, що національне виробництво складається з випуску двох товарів: Х – споживчий товар; У – засіб виробництва. У поточному році було виготовлено 1500 одиниць товару Х (ціна за одиницю – 4 ум. гр. од.) та 120 од. товару У (ціна за одиницю – 10 ум. гр. од.). До кінця року 30 машин (товар У) повинні бути зміненні новими. Розрахуйте основні макроекономічні показники: а) ВНП (валовий національний продукт); б) ЧНП (чистий національний продукт); в) обсяг споживання (С); г) обсяг валових інвестицій (Ів); д) обсяг чистих інвестицій (Іч). Тестові завдання (Розписати відповіді) 1. Якщо Центральний банк продає велику кількість державних облігацій на відкритому ринку, то при цьому він переслідує таку мету: 2. Збільшення облікової процентної ставки призводять до:

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua