Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ПрактикаТема: Звіт з практики (Дошкільний навчальний заклад) (ID:25750)
| Размер: 68 кб. | Объем: 49 стр. | Стоимость: 125 грн. | Добавлена: 25.11.2013 |
Содержание1. Індивідуальний план проходження 4
2.Довідка про результати перевірки ДНЗ 5
3. План проведення методичного заходу 13
4. Звіт про проходження практики. 19
5. Сценарій проведення методичного заходу(з рецензією методиста районного управління освіти) 34
6. Ознайомлення з роботою завідувача ДНЗ з різними категоріями працівників, проведення інструктажу з працівниками ДНЗ 37
Література 43
ДОДАТКИ 44

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Звіт з практики (приватний лікувальний заклад)
  Вступ 3 Резюме 4 1. Опис підприємства 7 2. Нормативно-правова база діяльності підприємства 14 2.1. Законодавча база 14 2.2. Статут ТОВ «Назва» 21 3. Характеристика підприємства 29 3.1. Опис послуги 29 3.2. Дослідження ринку 31 3.3. Виробничий план 43 3.4. Управління підприємством 47 3.5. Маркетинговий план 48 3.6. Стратегія фінансування 50 3.7. Фінансовий план 52 3.8. Можливі ризики 53 Висновки 58 Список використаної літератури 60 Об’єкт дослідження – система створення та функціонування приватного лікувального закладу.

 2. ЗВІТ з виробничої практики (Місце практики дитячий санаторій)
  Вступ 3 1. Ознайомлення з виробничо – господарською діяльністю підприємства Дитячий санаторій та організацією обліку 6 2. Облік власного капіталу 10 3. Облік грошових коштів та розрахунків 11 4. Облік оплати праці та страхування 18 5. Облік виробничих запасів 22 6. Облік основних засобів та інших необоротних активів 26 7. Облік довгострокових і поточних зобов’язань 30 8. Облік витрат 32 9. Облік готової продукції (товарів, робіт, послуг) та їх реалізації 36 10. Облік доходів та результатів діяльності 38 11. Автоматизація обліку на підприємстві 39 12. Звітність підприємства 40 Висновок 43 Список використаних джерел 44 Додатки 46-85

 3. ЗВІТ про виконання програми виробничої практики Спеціальність: «Менеджмент організацій». База практики дитячий санаторій
  1. Вступ. 3 2. Основні лікувальні фактори, що використовуються в санаторії 5 3. Основні установчі та нормативні документи, що регламентують діяльність санаторно-курортного закладу. 6 4 . Управління персоналом. 8 5. Управління фінансами. 15 6. Матеріально-технічне забезпечення. 20 7. Управління маркетингом. 22 8. Організація діагностичного і лікувального процесів у санаторії. 23 9. Організація харчування в санаторії. Дотримання принципів лікувального харчування. 25 10. Організація дозвілля пацієнтів 31 11. Висновки та пропозиції. 32 Список використаної літератури 34

 4. Звіт з практики
  Вступ 3 1. Вивчення установчих документів підприємства – бази практики 4 2. Вивчення і аналіз організаційної структури управління підприємством 9 3. Ознайомлення із системою планування діяльності підприємства, зокрема його персоналу 12 4. Аналіз системи управління персоналом і економіки праці на підприємстві 18 5. Аналіз системи матеріального стимулювання та організації оплати праці 19 6. Аналіз системи мотивації персоналу 20 7. Аналіз основних складових роботи з персоналом 21 8. Вивчення організації інформаційного забезпечення діяльності підприємства 23 Висновки 27 Література 29 Додаток. Фінансова звітність ЗАТ «Назва» 31

 5. Звіт з практики
  ЗАВДАННЯ 1. 4 Дати коротку характеристику бази практики 4 Галузева приналежність. Хлібопекарська галузь. 4 ЗАВДАННЯ 2. (Варіант 3) 11 3.1. Вивчити й описати методи професійного підбору різних категорій персоналу, що застосовуються в організації, оцінити їх ефективність 11 3.2. З’ясувати, чи є в організації кадровий резерв на заміщення ключових посад, як він формується; чи практикується планування трудової (ділової, службової) кар’єри. Заповнити таблицю 17 3.3. Навести загальну характеристику умов праці в організації, назвати робочі місця (професії, посади), а також де та які відхилення існують від нормальних умов праці. 24 Зробити аналіз основних причин втрат робочого часу через тимчасову непрацездатність працівників організації за минулий звітний рік 24 3.4. На прикладі конкретного структурного підрозділу оцінити соціально-психологічний клімат, який панує у колективі, та його вплив на ефективність діяльності організації. Додатки 31

 6. Звіт з практики
  ВСТУП 3 1. Аналіз літератури з теми та огляд нормативно-правової бази 5 2. Загальна характеристика діяльності ТОВ „__” 9 3. Характеристика кадрового потенціалу ТОВ „__” 11 4. Стимуляційна політика персоналу ТОВ „__” як засіб досягнення цілей закладу охорони здоров’я 23 5. Шляхи підвищення стимуляції праці як функція управління ТОВ „__” 32 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44 ДОДАТКИ 47 Метою переддипломної практики є розгляд та аналіз системи стимуляції праці в закладі охорони здоров’я на прикладі ТОВ

 7. звіт з практики
  Вступ 3 1. Вивчення установчих документів підприємства – бази практики 5 1. Вивчення установчих документів підприємства – бази практики 5 2. Вивчення і аналіз організаційної структури управління підприємством 8 3. Ознайомлення із системою планування діяльності підприємства, зокрема його персоналу 13 4. Аналіз системи управління персоналом і економіки праці на підприємстві 18 5. Аналіз впровадження біоетичних принципів в роботі персоналу Київської міської дитячої клінічної лікарні № 2 22 Висновки 32 Література 35 Додаток 38

 8. Звіт з практики
  ВСТУП 3 1. Вивчення установчих документів підприємства — бази практики 4 2. Вивчення і аналіз організації структури управління підприємством 4 3. Ознайомлення з системою планування діяльності підприємства 7 4. Дослідження системи управління підприємством 8 5. Проведення аналізу організації робочого дня керівника 12 6. Складання схем комунікаційних зв 'язків на підприємстві 14 7. Участь у проведенні оперативних заходів на підприємстві 20 8. Організація інформаційного забезпечення діяльності менеджерів 23 9. Правове забезпечення управлінської діяльності 27 10. Індивідуальне завдання 31 Проаналізувати стан фінансового менеджменту на підприємстві 31 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36 ДОДАТКИ 38 Об’єктом виробничої практики є ПРАТ "***". Вивчення діяльності підприємства проводилося у логічній послідовності. У ході проходження практики : 1. проведено вивчення установчих документів підприємства; 2. здіснено ознайомлення з плануванням підприємства; 3. проведено вивчення і аналіз організації структури управління підприємством; 4. досліджено системи управління підприємства; 5. здійснений хронометраж робочого дня керівника; 6. розроблені схеми комунікаційних зв’язків підрозділів підприємства; 7. вивчена участь у проведенні оперативних заходів на підприємстві; 8. надана характеристика інформаційного забезпечення діяльності керівника; 9. здійснено ознайомлення з правовим забезпеченням управлінської діяльності.

 9. Звіт з практики
  Календарний план проходження практики ВСТУП 4 1. Інжиніринг - поняття і визначення інжинірингу 5 2. Поняття, основні принципи, система та правова діяльність підприємства 10 3. Зміст та характеристика конкретно виконаної роботи 15 Висновок 20

 10. ЗВІТ З ПРАКТИКИ
  Щоденник з практики ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Характеристика підприємства – бази практики 4 2. Аналіз стану стратегічного управління і планування 6 3. Функція організації 12 4. Функція мотивування 17 5. Функція контролювання 20 6. Функція координування 24 7. Освітня функція 26 8. Управління інноваційною діяльністю 31 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТКИ 41

 11. Звіт з практики
  Направлення на практику Календарний план проходження практики Звіт про виконання програми практики Відгук керівника практики від підприємства Висновок керівника практики ВНЗ ВСТУП 3 1. Вивчення установчих документів підприємства – бази практики 4 2. Вивчення й аналіз організаційної структури управління підприємством 9 3. Ознайомлення із системою планування діяльності підприємства, зокрема його персоналу 11 4. Дослідження системи управління персоналом підприємства 12 5. Аналіз організації оплати праці 14 6. Складання схем комунікаційних зв’язків на підприємстві 18 7. Аналіз основних складових кадрового менеджменту 20 8. Аналіз системи мотивації персоналу підприємства 29 9. Вивчення організації інформаційного забезпечення діяльності менеджерів з персоналу 35 10. Оцінювання правового забезпечення управлінської діяльності підприємства та здійснення розрахунків соціальної або економічної їх доцільності 37 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43 ДОДАТКИ 46-52

 12. Звіт з практики
  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ В __ РАЙОНІ м. КИЄВА 5 1.1. Завдання та організаційна структура ДПІ у __ районі м. Києева 5 1.2. Функції відділів ДПІ 9 1.3. Характеристика джерел фінансування ДПІ у __ районі м. Києва 12 РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕДУРА ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛА 15 РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДДІЛУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 19 ВИСНОВОК 22 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА: 25 ДОДАТКИ 27-43

 13. Звіт за практики
  Вступ 3 Розділ 1. Аналіз господарської діяльності ВАТ «__» 4 Розділ 2. Аналіз фінансової діяльності банка 13 Висновок 28 Список використаної літератури 30 Додатки 33

 14. Звіт з практики
  Вступ 3 1. Характеристика підприємства — бази практики 4 2. Характеристика та оцінювання загальної системи організації управління підприємством 8 3. Аналіз стану стратегічного планування роботи з персоналом 12 4. Вивчення та аналіз процесу формування і розвитку кадрового менеджменту та кадрової політики в організації 15 5. Характеристика діючої організації праці, системи оцінювання професійних, ділових та особистісних якостей персоналу 23 Спеціалісти 27 6. Аналіз організації оплати та мотивації праці персоналу 29 7. Проведення аудиту персоналу 39 8. Техніко-економічне обґрунтування управлінських рішень. Оцінка ефективності запропонованих пропозицій 43 Висновки 48 Додатки 51-54

 15. Звіт з практики
  ЗМІСТ ЗАДАННЯ 1. 3 Дайте коротку загальну характеристику бази практики ЗАВДАННЯ 5 12 5.1. Наведіть і прокоментуйте штатний розпис служби персоналу. Включіть до звіту Положення про службу персоналу та (якщо така є), посадову інструкцію керівника служби персоналу або менеджера (інспектора) з кадрової роботи. 12 Опишіть, якими методами та засобами регулюється використання робочого часу в організації, включити до звіту фактичний баланс використання робочого часу за минулий звітний рік. 12 5.2. Вивчіть, як в організації вирішуються питання розвитку соціального партнерства, чи є колективний договір, коли він укладений, як він виконується. Наведіть структуру колективного договору. З'ясуйте, що відомо працівникам про Генеральну угоду, про угоди на рівні галузі та регіону 18 5.3. Розробіть кар'єрограму для конкретного працівника організації 23 5.4. Побудуйте план роботи з персоналом Вашої організації на наступний рік, оформіть у вигляді таблиці із зазначенням планових заходів, терміну їх виконання та відповідальних осіб (або підрозділів) 24 ЗАВДАННЯ 11 30 Сформулюйте у письмовому вигляді перелік відмінностей між поняттям „команда” і „трудовий колектив”. Сформулюйте і запишіть умови формування згуртованої команди за формою таблиці 30 ЗАВДАННЯ 15 32 Опишіть послідовність етапів прийому на роботу різних категорій працівників (керівника, спеціаліста, робітника). Відстежте відмінності їх документального оформлення 32 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ...................................................................................................................42 ДОДАТКИ..........................................................................................................................................43

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua