Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз організації оплати праці (ID:25845)
| Размер: 89 кб. | Объем: 43 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 25.11.2013 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Науково-методичні основи аналізу організації оплати праці на підприємстві 5
Розділ 2. Аналіз організації оплати праці у ВАТ «ххх» 18
Розділ 3. Характеристика підприємства 28
Висновки 33
Література 36
Додатки 38
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз організації оплати праці
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Аналітичний огляд теорії питання 5 2. Аналіз організації оплати праці 16 2.1. Характеристика підприємства 16 2.2. Аналіз динамічних змін, та структурних зрушень 20 2.3. Факторний аналіз 28 2.4. Регресивно-кореляційний аналіз 33 2.5. Рейтингова оцінка цільності 36 Висновки та пропозиції 39 Список використаних джерел 44 Курсова робота виконана на базі навчально-торговельного центру “Елен”. В процесі виконання курсової роботи було досліджено статистичну, бухгалтерську, податкову звітність ТОВ “Елен”, оперативну та внутрішньо-нормативну інформацію. Також було вивчено нормативні та підзаконні акти, якими регулюється сфера управління витратами на оплату праці, інструктивні матеріали, періодичні видання, підручники та монографії вітчизняних і зарубіжних авторів. Курсова робота складається із вступної частини, двох розділів, висновків та пропозицій за результатами роботи, переліку використаної літератури та додатків. В першому розділі висвітлюється соціально-економічна сутність витрат на оплату торговельного підприємства, фактори, що обумовлюють їх обсяг та структуру та характеризується комплекс задач управління витратами на оплату праці з використанням ПЕОМ. В другому розділі курсової роботи здійснено аналіз обсягів та структури витрат на оплату праці робітників ТОВ “Елен”, здійснена кількісна оцінка факторів, що обумовлюють їх обсяги та структуру та оцінено ефективність витрат ТОВ «Елен» на оплату праці. В третьому розділі висвітлено методику планування витрат на оплату праці на майбутній період та наведено шляхи оптимізації їх обсягу та структури. Для більшої зрозумілості частина матеріалу подано у вигляді таблиці, рисунків, графіків та діаграм. За результатами дослідження, проведеного в ході курсової роботи зроблено висновки і запропоновано заходи щодо збільшення ефективності витрат на оплату праці.

 2. СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
  ВСТУП 3 1. ФОРМУВАННЯ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 4 2. ПРИНЦИПИ І СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 8 3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 12 ВИСНОВКИ 16 ЛІТЕРАТУРА 17

 3. Проект удосконалення організації оплати праці у видавництві
  Вступ 3 1. Напрями удосконалення оплати праці 6 2. Аналіз організації оплати праці у видавництві 26 2.1. Аналіз виробничо-господарської діяльності видавництва 26 2.2. Аналіз рівня організації оплати праці у видавництві 55 3. Проект удосконалення організації оплати праці у видавництві 63 Висновок 94 Література 99-104 Метою дослідження є розробка механізмів з стимулювання та оплати праці і науково-методичних рекомендацій із соціально-економічного обґрунтування величини коштів, що спрямовуються на оплату праці, та їх регулювання в залежності від результатів праці в системі управління підприємством. Об’єктом дослідження є процеси оплати і стимулювання праці на промислових підприємствах видавничо-поліграфічного комплексу, зокрема ДСВО. Предметом дослідження є механізми управління коштами, що спрямовуються на оплату праці, на підприємствах видавничо-поліграфічного комплексу. Теоретичною та методологічною основою роботи є діалектичний метод пізнання економічних явищ, класичні положення економічної теорії, фундаментальні труди вітчизняних і зарубіжних вчених та практиків з питань оплати та стимулювання праці. У процесі дослідження використовувалися методи системного підходу, аналізу і синтезу (при визначенні економічної сутності категорій стимулювання праці); методи економічного аналізу

 4. Розробка проекту організації та оплати праці комплексної бригади
  Вступ 3 1. Теоретичні та методичні засади організації та оплати праці у комплексних бргадах 6 1.1. Роль бригади у колективній формі організації праці 6 1.2. Спеціалізовані та комплексні бригади 7 1.3. Оплата праці в бригадах 11 2. Аналіз організації та оплати праці комплексних бригад на прикладі ВАТ «ххх» 23 2.1. Загальні відомості про підприємство 23 2.2. Аналіз організації і управління ремонтним виробництвом 25 2.3. Аналіз системи оплати праці на підприємстві 31 Висновок 35 Література 38

 5. Розробка проекту організації та оплати праці комплексної бригади (на прикладі)
  Вступ 3 1. Теоретичні та методичні засади організації та оплати праці у комплексних будівельних бригадах 6 1.1. Загальні питання організації та технології будівельного виробництва 6 1.2. Організація та оплата праці в комплексній будівельній бригаді 9 1.3. Наукова організація праці в будівництві 13 2. Аналіз ефективності організації та оплати праці комплексних бригад ТОВ «ххх» 17 2.1. Організаційно-економічна характеристика товариства 17 2.2. Оцінка ефективності виробничо-господарської діяльності 20 3. Напрями вдосконалення організації та оплати робіт комплексних будівельних бригад ТОВ «ххх» 25 Висновки 31 Література 33

 6. Аналіз праці та її оплати в рослинництві (АПК)
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти аналізу праці та її оплати 7 1.1. Сутність, функції та принципи заробітної плати 7 1.2. Форми і системи заробітної плати 12 1.3. Формування фонду заробітної плати на підприємстві 23 2.Аналіз використання праці в рослинництві та її продуктивності 29 2.1. Рівень оплати праці у сільському господарстві 29 2.2. Форми і системи оплати в підприємствах АПК 35 3. Методика аналізу використання коштів на оплату праці в рослинництві 37 3.1. Аналіз оплати праці у ВАТ «Бурякорадгосп «Шевченківський» 37 3.2. Напрями вдосконалення оплати праці у рослинництві 41 Висновки 46 Список використаної літератури 49 Додаток 1. Баланс ВАТ «Бурякорадгосп Шевченківський» на 01.01.06 р. 52 Додаток 2. Звіт про фінансові результати ВАТ «Бурякорадгосп Шевченківський» 54

 7. Аналіз та планування фонду оплати праці на підприємстві
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу фонду оплати праці на підприємстві 5 1.1. Поняття заробітної плати 5 1.2. Теоретичні аспекти аналізу фонду оплати праці 11 1.3. Планування фонду оплати праці 12 2. Економічний аналіз фонду оплати праці на підприємстві 15 2.1. Продуктивність на підприємстві та її вплив на фонд оплати праці 15 2.2. Застосування статистичних засобів економічного аналізу фонду оплати праці 19 3. Планування фонду оплати праці 25 Висновки і пропозиції 28 Список літератури 31 Додаток 1 32

 8. Аналіз ефективності системи оплати праці підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Науково-методичні основи аналізу ефективності системи оплати праці на підприємстві 5 Розділ 2. Аналіз ефективності системи оплати праці підприємства 17 2.1. Характеристика підприємства ПАТ «ххх» 17 2.2. Аналіз системи оплати праці у ПАТ «ххх» 21 Висновки 29 Література 32 Додаток 35

 9. Системи оплати праці та аналіз ефективності їх застосування на підприємстві
  Вступ...………………………………………………………………………….3 Розділ 1. Теоретичні аспекти організації оплати праці на підприємстві 5 1.1. Сутність, функції та принципи заробітної плати. 5 1.2. Форми та системи оплати праці 9 Розділ 2. Аналіз ефективності організації оплати праці на ТОВ «Назва» 14 2.1. Техніко-економічна характеристика ТОВ «Назва» 14 2.2. Аналіз ефективності використання фонду оплати праці 24 2.3. Оцінка факторів впливу на використання фонду оплати праці на підприємстві 27 2.4. Аналіз системи оплати праці на ТОВ «Назва» 34 Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності організації оплати праці на підприємстві 39 3.1. Методи удосконалення системи оплати праці на ТОВ «Назва» 39 3.2. Формування системи мотивації праці на підприємстві 43 Висновки 49 Література 51 Додатки ………………………………………………………………………54

 10. Облік, аналіз та аудит розрахунків з оплати праці на підприємствах хлібопекарської
  Вступ 3 1. Економічна сутність оплати плати та її види 5 2. Облік розрахунків з оплати праці 9 3. Аналіз та аудит розрахунків з оплати праці 12 Висновки 19 Список використаних джерел 20 Додатки 24

 11. Види туризму за принципом оплати та організації продажу
  Види туризму за принципом оплати та організації продажу Література

 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ У ВУЗАХ
  1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ У ВУЗАХ 5 2. ПОРЯДОК СПИСАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20

 13. Облік розрахунків з оплати праці
  ВСТУП 3 1.Огляд літератури по обліку розрахунків з оплати праці 5 2.Економічний зміст заробітної плати , системи, форми та види оплати праці 10 3.Облік робочого часу, виробітку та виконання норм виробітку 24 4.Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці 27 5.Облік розрахунків з працівниками по заробітній платі 32 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38 ДОДАТКИ 40

 14. Контрактна система оплати праці
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність контрактної системи оплати праці 4 2. Державне регулювання застосування контрактної форми трудового договору 7 Список використаної літератури 13

 15. Правове регулювання оплати праці
  Вступ 3 1. Поняття, структура заробітної плати та її відмінність від винагород за цивільно-правовими договорами, гарантійних і компенсаційних виплат 5 2. Методи регулювання заробітної плати. Організація оплати праці на підприємстві. Тарифна система та характеристика її елементів 7 3. Система регулювання заробітної плати та її види 14 4. Оплата праці при відхиленні від встановлених нормальних умов праці 15 5. Порядок виплати заробітної плати. Обмеження утримання із заробітної плати 17 6. Індексація і компенсація заробітної плати у зв'язку з затримкою виплати 19 Висновок 20 Задача 23 Література: 25

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua