Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні (ID:25878)
| Размер: 22 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 25.11.2013 |
Содержание1. Поняття, ознаки і структура механізму держави 3
2. Правовий статус Президента України: поняття, ознаки та його місце в системі органів державної влади. 7
Список використаної літератури 18
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні
  Вступ 3 1. Зародження місцевого самоврядування в середньовічній Україні. 4 2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування. 9 Висновок 16 Список використаної літератури 18

 2. Задачі державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні
  Задача 1. На сесії Верховної Ради України 10 народних депу¬татів України звернулись із пропозицією внести до порядку денного сесії депутатський запит до Президента Україна із вимогою надання офіційної відповіді на нього у 10-денннй отрок. Головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради України відмовив, мотивуючи не тим, що депутатський запит до Президента повинен бути попередньо схвалений на засі¬данні Погоджувальної ради депутатських фракцій. Після чого народні депутати України направили свій запит до Секретарі¬ату Президента України. Чи відповідають дії народних депутатів України і головуючого на засіданні вимогам законодавства? Який порядок направлення і розгляду запиту до Президента Україна? Як має діяти у цій ситуації Секретаріат Президента Украї¬ни ? Задача 2 Під час перебування Президента України з офіцій¬ним візитом за кордоном глава Секретаріату Президента України, здійснюючи моніторинг актів Кабінету Міністрів України, встановив, що постанова Кабінету Міністрів, на його погляд, прийнята з перевищенням повноважень уряду. У зв'язку з цим він видав розпорядження про зупинення дії по¬станови Кабінету Міністрів України до розгляду цього питання Президентом України. Чи відповідають дії глави Секретаріату Президенту України вимогам законодавства? З яких питань глава Секретаріату Президента України може видавати розпорядження? Задача 3 Прем’єр-міністр України скликав засідання уряду і доручив міністру Кабінету Міністрів України протягом 24 годин організувати його проведення, повідомити членів Кабі¬нету Міністрів України та надати їм відповідні матеріали. У ході підготовки урядового засідання міністр Кабінету Міністрів України сформував проект порядку денного, визначив коло осіб, запрошених на засідання, до якого ввійшли: керівни¬ки деяких державних комітетів та служб. Голова Ради мініст¬рів Автономної Республіки Крим, голови профільних коміте¬тів Верховної Ради України, голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівники фахових управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України а також надав дозвіл щодо присутності на урядовому засі¬данні представників офіційних засобів масової інформації. Чи правомірні дії міністра Кабінету Міністрів Украї¬ни? Який порядок підготовки і проведення засідань Кабінету Міністрів України? Задача 4. Вуличний комітет звернувся до секретаря міської ради з вимогою провести слухання з питань екологічних про¬блем міста Секретар міській ради відмовив вуличному комітету, пояснивши, що слухання проводяться на вимогою не менш як 300 членів територіальної громади і пропозицію про проведення слухання слід попередньо узгодити і виконавчим комітетом міської ради. Прокоментуйте дії вуличного комітету і секретаря міської ради. Як відбувається організація слухань у місцевій раді (наведіть приклади, керуючим статутом територіальної громади та регламентом місцевої ради). Список джерел

 3. Державне будівництво і місцеве самоврядування
  1. Принципи місцевого самоврядування 3 2. Компетенція міської ради 8 3. Категорія посад та рангів посадових осіб місцевого самоврядування 15 Список використаної літератури 19

 4. Контрольна робота державне будівництво та самоврядування в Україні
  ЗМІСТ 1. Принципи, завдання та функції місцевого самоврядування 3 2. Матеріальна та фінансова основи місцевого самоврядування 9 Список використаної літератури 16

 5. Державне управління та місцеве самоврядування
  1. Поясніть, чому наукові проблеми державної виконавчої влади входять до предмета науки державного управління? 2 2. У чому полягає основна мета державної політики у сфері державного управління? Охарактеризуйте ланцюг причинно-наслідкових зв’язків, які виникають при здійсненні державної політики у сфері державного управління. Який вплив на ефективність державного управління має ефект зворотного зв'язку? 5 3. Поясніть, у чому відмінність функціональної структури управління від лінійної. Як зміниться структура державного управління в цілому, якщо зазначені структури досягнуть повної рівності? 9 Література 12

 6. НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ в 20 - 30-ті роки
  Вступ 3 1. Входження України до складу СРСР 4 2. Українізація, Причини згортання та наслідки 8 Висновок 16 Література 18

 7. Місцеве самоврядування
  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 4 2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 8 ВИСНОВКИ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 15

 8. Місцеве самоврядування
  1) Місцеве самоврядування. Вертикаль виконавчої влади.

 9. Сучасна система місцевого самоврядування в Україні: територіальна громада, представницькі органи місцевого самоврядування, виконавчі органи місцевого самоврядування, посадові особи місцевого самоврядування
  1 Сучасна система місцевого самоврядування в Україні: територіальна громада, представницькі органи місцевого самоврядування, виконавчі органи місцевого самоврядування, посадові особи місцевого самоврядування. 3 2 Специфіка управління у сфері туризму. 11 Список літератури 15

 10. Державне управління та мiсцеве самоврядування
  1. Поясніть, чому державне управління в Україні нестабільне 2 2. У чому полягають сучасні характерні риси американського та японського управління? 6 3. Що таке бюрократизація та які її форми? 8 Література 10

 11. Конституційна модель місцевого самоврядування в Україні
  1. Конституційна модель місцевого самоврядування - продукт становлення конституційної держави в Україні. 3 2. Поняття і зміст конституційної моделі місцевого самоврядування 10 3. Конституційні принципи місцевого самоврядування 12 4. Проблеми реалізації та захисту конституційної моделі місцевого самоврядування 19 Загальні висновки 22 Питання для самоконтролю 23 Чим визначаються загальні засади місцевого самоврядування? Дайте конституційне визначення місцевого самоврядування Дайте визначення Конституцією України саме територіальної громади як первинного суб'єкта місцевого самоврядування Чи входять органи місцевого самоврядування до системи органів державної влади? Розкрийте систему принципів місцевого самоврядування Назвіть проблеми реалізації та захисту конституційної моделі місцевого самоврядування Література 24

 12. Перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні
  1. Місцеве самоврядування в Україні 3 2. Особливості місцевого самоврядування міст обласного та районного підпорядкування 8 3. Правовий статус районних рад та їх взаємодія з районними державними адміністраціями 11 4. Місцеве самоврядування в Ірпінському регіоні 13 Висновки 16 Список використаних джерел 17 Додатки 18

 13. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні концепції місцевого самоврядування 6 1. Поняття місцевого самоврядування 6 2. Світовий досвід місцевого самоврядування 17 3. Сучасна практика – зміст місцевого самоврядування 26 Розділ ІІ. Основні засади організації місцевого самоврядування в Україні 32 1. Система місцевого самоврядування 32 2. Повноваження органів місцевого самоврядування 39 3. Порядок формування та організація роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування 53 Висновок 70 Література 72

 14. Організаційно-економічний механізм місцевого самоврядування в Україні
  Використана література 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997р. Відомості Верховної Ради України. - 1997.-№ 24. - Ст. 170. 3. Біленчук П.Д., Кравченко В. В., Підмогильний М. В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). — К., 2000. — 304 с. 4. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування. — К., 2000. — 297 с.

 15. Організація місцевого самоврядування в Україні на прикладі Чорнобильского фонду
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади організації та функціонування органів місцевого самоврядування 6 1.2. Поняття і система органів місцевого самоврядування 10 Розділ 2. Засади діяльності органів місцевого самоврядування щодо щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 15 2.1. Органи місцевого самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень 15 2.2. Використання потенціалу органів місцевого самоврядування, як головний резерв у подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи 24 Розділ 3. Шляхи та напрями удосконалення системи місцевого самоврядування 30 3.1. Проблеми правового статусу Чорнобильського фонду 30 3.2. Удосконалення регламентації правового статусу органів місцевого самоврядування 32 3.3. Особливості функціонування та розвитку місцевого самоврядування в умовах різкого загострення соціальних проблем 35 Висновок 37 Список використаної літератури 40 Метою курсової роботи є науково-теоретичне обґрунтування й узагальнення дій органів місцевого самоврядування на територіях, яка постраждали внаслідок техногенної аварії, для потенційного використання їх досвіду в аналогічних ситуаціях. Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: – проаналізувати результати досліджень проблем діяльності органів місцевого самоврядування в регіонах, постраждалих від аварії на ЧАЕС; – дослідити теоретико-методологічні основи здійснення місцевого самоврядування в умовах надзвичайних техногенних ситуацій, визначити особли¬вості функціонування системи місцевого самоврядування; – сформувати концептуальні підходи до відродження соціально-еконо¬мічного та екологічного стану постраждалих регіонів; – узагальнити позитивний досвід роботи органів місцевого самоврядування в умовах ліквідації наслідків аварії; – виявити основні тенденції соціально-економічного розвитку потерпілих районів; – визначити доцільні форми організації управління на місцях щодо вирішення соціальних проблем потерпілого населення. Об’єкт дослідження – діяльність органів місцевого самоврядування потерпілих від аварії на ЧАЕС районів України, в тому числі діяльність Чорнобильського фонду. Предмет дослідження – діяльність органів місцевого самоврядування щодо нейтралізації впливу аварії на ЧАЕС та вирішення проблем соціально-економічного й екологічного розвитку постраждалих територій. Теоретичною та методологічною основою дослідження слугували фундаментальні положення сучасних теорій державного управління та місцевого самоврядування, основоположні законодавчі й нормативні акти України а також наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з питань місцевого самоврядування, соціально-економічного планування й розвитку постраждалих територій, особливостей формування державної та регіональної політики в умовах трансформації економіки. Для досягнення поставленої мети було використано сучасні методи дослідження. Так, на основі системно-аналітичного методу зроблено теоретичне узагальнення наукових концепцій, розробок і пропозицій провідних вчених, присвячених ролі місцевого самоврядування в регулюванні соціально-економічного та екологічного розвитку в умовах надзвичайних техногенних ситуацій. Для вирішення інших завдань дослідження використовувались такі методи: статистичного аналізу, проблемно-орієнтований. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновку та списку використаної літератури.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua