Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Економічне обґрунтування інвестиційних проектів впровадження в експлуатацію нового обладнання вар. 7 (ID:25911)
| Размер: 63 кб. | Объем: 10 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 26.11.2013 |
СодержаниеВизначення поточних витрат з експлуатації нового обладнання.
Оцінка економічної ефективності впровадження в експлуатацію нового обладнання.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Економічне обґрунтування інвестиційних проектів впровадження в експлуатацію нового обладнання
  Визначення поточних витрат з експлуатації нового обладнання. Оцінка економічної ефективності впровадження в експлуатацію нового обладнання (розрахунки)

 2. Економічне обґрунтування інвестиційних проектів впровадження в експлуатацію нового обладнання
  1. Визначити витрати з експлуатації нового обладнання по варіантах проекту. 2. Розрахувати основні економічні показники ефективності за двома альтернативними інвестиційними проектами впровадження в експлуатацію нового обладнання: чисту поточну вартість (чисті дисконтовані вигоди) – NPV; коефіцієнт „Вигоди/витрати” (В/С); термін окупності інвестицій (Ток); внутрішню ставку доходу (норму рентабельності) проекту – IRR. 3. На підставі проведених розрахунків скласти порівняльну таблицю економічних показників ефективності впровадження в експлуатацію нового обладнання, побудувати графіки розрахунку внутрішньої ставки рентабельності та терміну окупності інвестицій за альтернативними проектами. 4. Провести аналіз результатів розрахунку та зробити висновки і рекомендації щодо вибору найбільш ефективного варіанту проекту. У розрахунках слід виходити із умови, що запропоновані до впровадження варіанти нового обладнання мають термін реалізації проекту (життєвий цикл) n, що дорівнює 7 рокам. Передбачається, що щорічне зниження поточних експлуатаційних витрат складає 2%, а доходи (вигоди) щорічно збільшується на 1,5% до попереднього року. Вихідну ставку відсотку у розрахунках прийняти 10%. На світовому ринку позичальники отримують кредити за ставками у межах 8-12% річних. Вихідні дані для розрахунку поточних витрат з експлуатації обладнання Обсяг робіт технічного обслуговування, тис. нормо-год. Коефіцієнт, що вра-ховує трудомісткість поточних ремонтів та капітальних вкладень Середня погодинна тарифна ставка, грн. / нормо-год. Коефіцієнт, що враховує додаткову заробітну плату 2 проект 2 проект 1 проект 2 проект 1 проект 2 проект 1 проект 2 проект 17 20 1,15 1,17 1,36 1,27 1,20 1,18 Вартість обладнання та доходи (вигоди), одержані від експлуатації обладнання, тис.грн. № п/п Показники Номер варіанту 6 1. Закупівельна ціна, тис.грн. 1-й проект 870 2-й проект 580 2. Доходи (вигоди), тис. грн. 1-й проект 1300 2-й проект 1100 Додаткові інвестиції, пов’язані з впровадженням нового обладнання, тис. грн. Роки Номер варіанту роботи 6 Номер проекту 1 2 1 185 93 2 115 64 3 76 37 4 45 24 5 54 16 6 13 –– 7 21 10

 3. Економічне обґрунтування інвестиційних проектів впровадження в експлуатацію нового обладнання
  1. Визначаємо поточні витрати з експлуатації нового обладнання за формулою: Векс = Впр+Внпр 1.1. Прямі витрати розраховуємо за формулою: Впр = Взп+Всз+Вам+Вмат+Він.пр 1.1.1. Витрати на оплату праці персоналу, якій обслуговує обладнання (Взп), визначаємо за формулою: Взп = WтоКтрТзпКдод Підставляємо у формулу дані з умови задачі: 1-ий варіант проекту 2-ий варіант проекту Wто 56 61 Ктр 1,29 1,32 Тзп 1,63 1,58 Кдод 1,32 1,25 ... 2. Розраховуємо основні економічні показники ефективності за двома альтернативними інвестиційними проектами впровадження в експлуатацію нового обладнання...

 4. Економічне обґрунтування інвестиційних проектів впровадження в експлуатацію нового обладнання
  Визначення поточних витрат з експлуатації нового обладнання. Оцінка економічної ефективності впровадження в експлуатацію нового обладнання.

 5. Економічне обґрунтування інвестиційних проектів впровадження в експлуатацію нового обладнання ВАРІАНТ 3
  Економічне обґрунтування інвестиційних проектів впровадження в експлуатацію нового обладнання Визначення поточних витрат з експлуатації нового обладнання. Оцінка економічної ефективності впровадження в експлуатацію нового обладнання.

 6. Економічне обґрунтування інвестиційних проектів впровадження в експлуатацію нового обладнання вариант З,Х - 1
  Економічне обґрунтування інвестиційних проектів впровадження в експлуатацію нового обладнання вариант З,Х - 1

 7. Контролінг інвестиційних проектів у системі контролінгу. Визначення якості інвестиційних проектів з урахуванням ризиків
  1. Контролінг інвестиційних проектів у системі контролінгу 3 2. Визначення якості інвестиційних проектів з урахуванням ризиків 8 Література 15

 8. Контролінг інвестиційних проектів у системі контролінгу. Визначення якості інвестиційних проектів з урахуванням ризиків
  Вступ 3 1 Контролінг інвестиційних проектів у системі контролінгу 4 2 Визначення якості інвестиційних проектів з урахуванням ризиків 9 Висновки 17 Список літератури 18

 9. Аналіз інвестиційних проектів
  1. Анализ технической базы проекта (оборудование и технология). 3 1.1. Понятие и классификация инвестиционных проектов. 4 1.2. Предварительная стадия разработки и анализа проекта. 7 1.3.Общая последовательность разработки и анализа проекта. 7 1.4. Технический анализ проекта. 7 2. Анализ социальных аспектов проекта. 10 2.1.Оценка внутренних социальных факторов 10 2.2. Основные приоритеты анализа внешних факторов 11 2.3.Общественное значение инвестиционных проектов. 12 Задача 1. 13 Выберите менее рискованный проект, если проведенные расчеты дали три возможных варианта суммарной приведенной прибыли по проекту. Вариант расчета Прогноз прибыли по проекту А Б 1 2 3 21 30 27 122 135 129 Задача 2. 14 Определите внутреннюю норму прибыльности проекта и сравните с ожидаемой инвестором доходностью инвестиций на уровне 40 процентов. Сделайте вывод о целесообразности проекта. Год реализации проекта Объем инвестиций Текущие доходы от проекта Текущие затраты по проекту (затраты на производство) Первый Второй Третий 120 250 260 260 200 210 200 Задача 3. 15 Определите суммарную приведенную прибыль по проекту при ставке дисконтирования в 20 процентов, если проект рассчитан на три года и прогноз прибыли в первом году 101 тыс. грн., во втором - 113 тыс. грн., в третьем - 119 тыс. грн. Задача 4. 15 Литература. 18 Выберите лучший проект по показателю чистой приведенной стоимости. Год реализации проекта Объем инвестиций Доходы Текущие затраты на производство Проект А Первый Второй Третий Четвертый 170 300 330 340 350 220 220 230 250 Проект Б Первый Второй Третий 370 780 780 770 630 635 630 Литература 18

 10. Аналіз інвестиційних проектів
  ЗАДАЧА Компанія розглядає можливість реалізації інвестиційного проекту, прогнозовані надходження і витрати коштів якого наведено в таблиці. Ставка дисконту прогнозується на рівні 20% для всіх років реалізації інвестиційного проекту. Обґрунтувати доцільність інвестиційного проекту, визначивши показники його ефективності (NPV, PI, PP, та IRR) Показник рік 0 1 2 3 4 Грошовий потік - 1700 2100 2300 4050 Інвестиції 2300 1100 - - -

 11. Аналіз інвестиційних проектів
  1. Реальні інвестиції: зміст, джерела фінансування, форми реалізації 3 2. Практична частина 8 Задача 1. Розрахувати розмір ставки дисконту з урахуванням інфляції, якщо річний реальний середньоринковий рівень доходу на валютні інвестиції — А, очікувана річна інфляція — Б. Варіант А, % Б, % 5 14 18 Завдання 2. Капітал компанії сформовано за рахунок:  довгострокової позики в банку в розмірі А тис. грн. під Б% річних;  привілейованих акцій на суму В тис. грн. (вартість капіталу — Г%);  звичайних акцій на суму Д тис. грн. (вартість капіталу — Є%). Варіант 5 А, тис. грн. 500 Б, % 15 В, тис. грн. 200 Г, % 9 Д, тис. грн. 1600 Є, % 12 Розрахувати середньозважену вартість капіталу (СЗВК) компанії в цілому. Завдання 3. За двома проектами було отримано по три прогнозні оцінки вірогідного доходу. За допомогою стандартного середньоквадратичного відхилення і коефіцієнта варіації визначте, якому з проектів віддасть перевагу інвестор, не схильний до ризику. Варіант роботи Варіант розрахунку Прогноз прибутку за проектом Проект А Проект Б 5 1 180 80 2 150 60 3 160 49 Завдання 4. Оберіть кращий проект, використовуючи значення чистої приведеної вартості та індексу прибутковості. Ставка дисконтування становить 20 %.... Завдання 5. Впровадження проекту з початковими інвестиціями в розмірі А тис. грн. передбачає такі грошові надходження протягом чотирьох років: 1-й рік — Б тис. грн., 2-й — В тис. грн., 3-й — Г тис. грн., 4-й рік — Д тис. грн. Коефіцієнт дисконтування становить 10 %. Розрахувати строк окупності інвестиційного проекту за допомогою спрощеного показника, а також точнішим методом. Завдання 6. Визначте внутрішню норму прибутковості проекту і порівняйте з очікуваною інвестором доходністю інвестицій на рівні 30 %. Зробіть висновок щодо доцільності реалізації проекту... Завдання 7. Нехай підприємство виробляє і продає А тис. виробів за місяць при ціні одиниці Б грн. При заданому обсязі виробництва сумарні витрати дорівнюють В тис. грн., з них постійні витрати Г тис. грн. Знайти точку беззбитковості. Визначити прибутки (збитки) за заданих умов. Визначити можливі прибутки (або збитки), якщо постійні витрати зменшаться на 20 %, а змінні зростуть на 5 %... Список використаних джерел: 15

 12. Класифікація інвестиційних проектів
  Вступ 2 1. Дослідження літературних джерел щодо класифікаційних ознак 3 2. Класифікація інвестиційних проектів 5 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 13. Аналіз інвестиційних проектів
  Аналіз інвестиційних проектів Підприємство розглядає проект організації виробництва товарів масового споживання з використанням ліцензійної технології. Завдання 1. Визначити загальний обсяг інвестування, джерела фінансування, витрати виробництва та грошові потоки по роках реалізації проекту. Завдання 2. Розрахувати аналітично та визначити графічно точку беззбитковості. Завдання 3. Визначити графічно період окупності капітальних вкладень. Завдання 4. Зробити висновки щодо перспективності проекту. Загальні умови Період реалізації проекту - 10 років, з яких перші два роки приходяться на будівництво виробничого об'єкта, а три наступних - на освоєння виробничої потужності. Перелік вихідних даних для розрахунків 1. Ціна одиниці продукції, грн.. 2. Виробнича потужність підприємства (проекту), тисяч виробів за рік. 3. Графік освоєння потужності, % виробничої потужності: 3-й рік реалізації проекту;4-й рік реалізації проекту. 4. Капітальні вкладення, тис. грн.: земля і підготовка майданчика; будівлі і споруди (графік освоєння по роках довільний); комп'ютери та комп'ютерні програми; обладнання; оборотний капітал. 5. Джерела фінансування проекту, тис. грн.: Акціонерний капітал і розмір дивідендів по ньому у відсотках; Банківський кредит з відсотком річних; Облігаційна позика з відсотком річних. 6. Умовно-змінні витрати, тис.грн. на рік 7. Адміністративні витрати, тис.грн. на рік 8. Початкова ставка дисконтування (%), яка щорічно збільшується на 1%. Позиція за „Перелі¬ком..." 8 25 1 210 300 2 130 180 3.1 20 35 3.2. 65 80 4.1 30,0 90 4.2 100,0 190 4.3 140 810 4.4 550 2950 4.5 145 820 5.1 485 (7,0) 2560 (6,0) 5.2 210 (19,0) 840 (20,0) 5.3 120 (8,0) 640 (10,0) 6 9800 12000 7 2900 4250 8 17 16

 14. Аналіз інвестиційних проектів
  ВСТУП 3 Блок 1.Складання прогнозу доходів. 4 Блок 2. Розрахунок амортизаційних відрахувань 5 Блок 3. Складення прогнозу витрат 7 Блок 5. Складання плану погашення банківського кредиту 8 Блок 6. Складання прогнозу фінансового результату 10 Блок 7. Складання прогнозу грошових потоків 12 Блок 8. Розрахунок показників фінансової ефективності 14 Висновки 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 17

 15. Аналіз інвестиційних проектів
  ВСТУП 2 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 2. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 6 2.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 6 2.2. ПРОЦЕС АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ 9 2.3. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 11 2.4. ЕТАПИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ 12 3. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТОВ “ІНВЕСТ-СЕРВІС” 13 3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 13 3.2. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ПІДПРИЄМСТВА 14 3.3. МЕТОДИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 16 3.4. АНАЛІЗ ІВЕСТИЦІЙ СТАТИСТИЧНИМИ МЕТОДАМИ 18 СТРОК ОКУПНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ (PAYBACK PERIOD - PP) 18 3.5. ДИНАМІЧНІ МЕТОДИ 21 3.5.1.Чиста приведена вартість (Net Present Value - NPV) 21 3.5.2. Індекс рентабельності проекту (Profitability Index - PI) 27 3.5.3.Внутрішня норма прибутку інвестицій (Internal Rate of Return - IRR) 29 3.6. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТІВ РІЗНОЇ ТРИВАЛОСТІ 36 3.7. ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ПРИ ОБМЕЖЕННИХ В КОШТАХ. 38 ВИСНОВОК 41 ЛІТЕРАТУРА 43

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua