Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
МатериалТема: Вид опублікованого документа: газета, журнал (ID:2593)
| Размер: 15 кб. | Объем: 12 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 22.08.2003 |
СодержаниеВид опублікованого документа: газета
Вид опублікованого документа: журнал
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Книга як вид документа
  Вступ 3 1. Історичний розвиток значення поняття «документ» 5 1.1. Походження терміна «документ» 5 1.2. Різноманітність значень поняття «документ» 7 2. Типологія книги як різновиду документа 17 2.1. Підходи до визначення поняття «книга» у порівнянні з класифікацією документів 17 2.2. Місце книги в соціальному комунікаційно-інформаційному процесі 21 2.3. Співвідношення понять «документ», «книга», «видання», «твір друку», «література», «публікація» 24 2.4. Структура книги 28 Висновок 33 Література 36

 2. Журнал реєстрації господарських операцій САТВТ «Лілея» за серпень 2008 року
  Журнал реєстрації господарських операцій САТВТ «Лілея» за серпень 2008 року №з/п Дата Зміст господарської операції Сума, гри. Кореспонденція рахунків 1 01.08 Надійшла готівка в касу з поточного рахунку на видачу заробітної плати працівникам основного виробництва 2700,00 301 311 2 01.08 Видано з каси готівку у підзвіт Василюк В.К, на придбання запасних частин до сільськогосподарської техніки 3800,00 372 301 3 02.08 Отримано грошові кошти в касу в рахунок погашення заборгованості Житомирського ХПП 2349,00 301 361 ... ЛІТЕРАТУРА

 3. Особливість документа, як джерела доказів
  Вступ 3 1. Встановлення змін у первісному змісті документів 6 2. Установлення технічної підробки підпису 10 3. Дослідження машинописних текстів 17 4. Дослідження підробок відбитків печаток і штампів 21 5. Дослідження матеріалів документів 24 Висновки 27 Література: 30

 4. Права власника охоронного документа в разі виявлення порушення його прав
  Вступ 3 1. Поняття інтелектуальної власностї 4 2. Питання захисту інтелектуальної власностї 5 2. Основні принципи авторського права 9 Висновок 15 Список використаних джерел 16

 5. Аналіз та зміст структури нормативного документа (розкрити будь-який стандарт Україні за планом)
  1. Позначення та назва стандарту? ДСТУ 3768:2009 Пшениця. Технічні умови. 2. Хто є розробником стандартів? 3. Коли стандарт набув чинності в Україні? 4. Назвати основні розділи та додатки 5. Сфера застосування стандарту 6. Проаналізувати стисло змістову частину стандарту Список використаних джерел

 6. Підприємництво як вид господарської діяльності
  ВСТУП 3 1. Поняття підприємницького права 4 2. Характеристика підприємництва 9 ВИСНОВОК 16 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 18

 7. Керівництво як вид продуктивної діяльності
  Вступ 3 1. Керівництво та лідерство як соціальні феномени 4 2. Психологія індивідуального стилю управління 8 3. Ділова кар'єра керівника: планування та реалізація 11 4. Підготовка та прийняття управлінських рішень. Делегування керівником своїх повноважень 14 Висновки 19 Список літератури 20

 8. Політична участь як вид політичної діяльності
  Вступ 3 1. Поняття політичної участі 4 2. Взаємозв’язок політичної участі та політичної діяльності 7 3. Характер і зміст соціальної і політичної дії в структурі політичної участі 12 4. Політична співучасть, як вид політичної діяльності 17 Висновки 20 Перелік використаної літератури 22

 9. Операції як вид діяльності на підприємствах України
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ОПЕРАЦІЙ 5 1.1. Особливості операцій та операційного менеджменту 5 1.2. Операція як вид діяльності на підприємствах України 8 1.3. Операційна функція в організації 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 12 2.1. Оцінка потенціалу підприємства "___" 12 2.2. Діагностика операційної системи "___" 17 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 32 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43

 10. Контракт — особливий вид трудового договору
  Вступ 3 1. Сфера застосування контракту 4 2. Закони, що передбачають укладення контракту. 7 3. Вимоги до укладання контракту 10 Висновок 15 Список використаної літератури 17

 11. Фізіологія (вікова та ВИД) з основами генетики
  Опишіть будову та функції тканин людини: епітеліальної, сполучної, м'язової та нервової. 3 Перерахуйте гігієнічні вимоги до освітлення навчальних приміщень і робочого місця учнів. 5 Охарактеризуйте роль нирок у підтриманні водно- сольового гомеостазу. Які є вікові особливості роботи нирок? 7 Які є вікові особливості роботи нирок? 8 Список використаної літератури 9

 12. Предмет: Мікроекономіка. Вид роботи: контрольна
  Варіант 9 3 1. Вхідні та вихідні бар’єри та їх вплив на економічний стан виробника учасника 3 2. Праця як фактор виробництва. Формування ціни праці у різних ринкових структурах 7 Задача 13 Список використаної літератури 17 Варіант 6 18 1. Залежність споживання від зміни доходу споживача. Лінія Енгеля 18 2. Типовий характер зміни витрат виробництва у довгостроковому періоді 21 Задача 28 Список використаної літератури 32 Варіант 7 33 1. Залежність споживання від варіацій цін на блага. Побудова ліній „ціна-споживання” та ліній попиту 33 2. Рівновага фірми, галузі, ринку в довгостроковому періоді за умов досконалої конкуренції, її рухливість та механізм відновлення 39 Задача 44 Список використаних джерел 48

 13. Предмет: Бізнес-тренінг. Вид: Контирольна
  1. Характеристика одноосібного володіння 2 2. Бізнес-план як інструмент розвитку підприємницької діяльності 7 Література 15

 14. Предмет: статистика. Вид роботи: курсова робота
  Теоретична частина роботи 2 Вступ. 2 1. Сутність статистичних показників, їх види та типи. 2 2. Абсолютні та відносні величини 5 3. Середні величини 9 4. Показники варіації 16 Висновок. 19 Розрахункова частина роботи 20 Виконання практичної частини роботи 21 Висновки 36 Література 38 Додаток 1. 39 Додаток 2 42 Розрахункова частина роботи Розрахункова частина КР виконується на основі статистичних показників, що характеризують процеси інвестування з України в економіку інших країн, а також процеси інвестування в українську економіку (дані наведені в таблицях додатку 1). Виконання II частини передбачає визначення: відносних та абсолютних статистичних показників, мір центральної тендеції, показників динаміки, показників виконання плану і планового завдання, прогнозних показників. Результати розрахунків оформлюються у вигляді таблиці,макет якої наведений в додатку 2. При виконанні практичної частини курсової роботи необхідно представити результати проведених розрахунків у вигляді графіків, полігонів частот, гістограм або діаграм. Підсумком розрахункової частини є висновки, в яких коментується стан досліджуваного явища чи процесу, а також визначаються тенденції його розвитку. Виконання практичної частини роботи Проведемо розрахунки відносних та абсолютних статистичних показників, мір центральної тенденції, показників динаміки, показників виконання плану і планового завдання, прогнозних показників. Результати розрахунків оформимо у вигляді таблиці, макет якої наведений в додатку 2. 1. Абсолютні прирости В залежності від того, яка база взята для порівняння, розрізняють характеристики базисні і ланцюгові. Якщо база порівняння постійна, то характеристики динаміки називають базовими. Якщо база порівняння змінюється, то характеристики динаміки будуть називатися ланцюговими. Одним із показників аналітичного дослідження динаміки є абсолютний приріст (зменшення). Це різниця між двома рівнями ряду динаміки. Він показує, наскільки даний рівень ряду перевищує рівень ряду, прийнятий за базу порівняння. • Для ланцюгових показників • Для базисних показників де – абсолютний приріст ряду yi – рівень періоду, що порівнюється, yi-1 – рівень попереднього періоду y0 – рівень базисного періоду. Коефіцієнти або темпи зростання показує, у скільки разів збільшився або зменшився рівень ряду відносно базового. • Для базового ряду: • Для ланцюгового ряду: де – абсолютний приріст ряду yi – рівень періоду, що порівнюється, yi-1 – рівень попереднього періоду y0 – рівень базисного періоду. Добуток ланцюгових темпів зростання становить базовий темп зростання. Таблиця 1. Абсолютні та відносні зміни в динаміці інвестицій ....

 15. Предмет: туристичні ринки світу. Вид роботи: к/р
  План 1. Загальна характеристика стану внутрішнього ринку Італії 2 2. Ступінь інтегрованості ринку Італії в світову економіку 3 3. Оцінка туристсько-рекреаційних ресурсів Італії 4 4. Оцінка сфери гостинності Італії 6 5. Оцінка туристичного процесу 7 6. Місце країни на туристичному ринку світу, регіону 9 7. Стан двосторонніх відносин країни Італії і України 10 8. Оцінка сучасного стану відносин в сфері туризму 11 9. Освоєність туристичними фірмами України (Києва) туристичного ринку 16 10. Перспективи розвитку двосторонніх відносин між країною та Україною та напрямки їх удосконалення 17 Список використаної літератури 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua