Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Економіка праці і соціально трудові відносини вар 6 (ID:26346)
| Размер: 23 кб. | Объем: 21 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 06.12.2013 |
Содержание1. Індекс людського розвитку: методологія визначення, призначення, сфера використання. 3
2. Соціальні гарантії в сфері зайнятості 8
Література 19
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Економіка праці й соціально–трудові відносини
  1. Планування фонду заробітної плати. Середня заробітна плата. Співвідношення темпів її зростання з темпами росту продуктивності праці 3 2. Поняття рівня життя населення і фонди нагромадження та споживання 10 Література 16

 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини
  1. Соціальне партнерство в умовах ринкових відносин. Роль колективного договору в системі соціально-трудових відносин. 3 2. Організаційно-правові засади регулювання соціально-трудових відносин у Франції 9 3. Задача 1 16 Користуючись даними табл. 1, визначити показники денної та річної продуктивності праці, порівняти їх значення за два періоди, розрахувати при-ріст випуску продукції за рахунок зростання продуктивності праці. Зробити висновки. Показники Варіант 2 Базовий період Звітний період 1. Годинний виробіток робітника, ум.од, 265 273 2. Чисельність працюючих, осіб 2150 2130 3. Чисельність робітників, осіб 2010 2010 4. Відпрацьовано одним робітником за рік: - днів 230 228 - годин 1794 1783 Перелік використаної літератури 20

 3. Економіка праці й соціально-трудові відносини
  1. Категорії працюючих на підприємстві 3 2. Розробка балансу робочого часу одного робітника 5 3. Методи розрахунку чисельності робітників 7 4. Методика розрахунку чисельності керівників, фахівців, технічних службовців 9 5. Планування фонду заробітної плати 11 Список використаних джерел 13

 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини
  1. Страхування на випадок безробіття 3 2. Завдання 15 Розкрити стратегію в питаннях управління персоналом на прикладі під-ва Список використаної літератури 35

 5. Економіка праці та соціально трудові відносини
  1. МОП ТА ЇЇ СИСТЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 3 2. МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 5 3. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ У 2010-2011 Р. 8 4. ПЛАНУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЗА КІЛЬКІСТЮ РОБОЧИХ МІСЦЬ І НОРМАМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 13 5. ЕМЕРСОН Г. «ДВАНАДЦЯТЬ ПРИНЦИПІВ ПРОДУКТИВНОСТІ» 20 ЛІТЕРАТУРА 22

 6. Економіка праці і соціально-трудові відносини
  Зміст 1. Структура й склад працівників підприємства: особливості обліку, оцінки, формування й оптимізації. 3 1.1 Структура й склад працівників підприємства: 3 1.2. Особливості обліку 4 1.3. Особливості формування і оцінки і оптимізації складу працівників підприємства 9 1.4. Особливості оптимізації складу і структури працівників підприємства 18 2. Проблеми збалансованості витрат і підвищення економічних результатів праці. 20 Практичне завдання № 3 24 Визначити технологічну трудомісткість програми цеху по видах робіт і в цілому по цеху, виходячи з даних, наведених в таблиці 1 Таблиця 1 Види робот нормовані витрати праці відрядників, тис. нормо-годин Витрати праці робітників, зайнятих на погодинних роботах, тис. людино-годин токарських 52,6 7,5 фрезерних 33,2 5,7 розточувальних 21,6 3,2 Практичне завдання № 4 25 Визначити темпи зростання обсягу виробництва на продуктивності праці, виходячи з даних, наведених в таблиці 2 Номер виробу Трудовитрати на 1 виріб, нормо-годин Обсяг виготовленої продукції (тис. т.) Базисний період Звітний період 1 5,4 2750 2490 2 10,5 730 910 3 12,2 1240 1130 4 18,1 540 600 5 8,6 1230 1250 Чисельність працюючих: 320 300 Практичне завдання № 5 26 Визначити непряму відрядну розцінку та заробіток слюсаря-ремонтника за місяць, якщо відомо: 1. Слюсар-ремонтник, оплачуваний за непрямою відрядною системою оплати праці, обслуговує чотирьох основних робітників. Його денна тарифна ставка дорівнює 4,5 грн., змінна норма виробітку основних робітників, що обслуговуються ним - по 9 виробів. 2. Фактично основними робітниками виготовлено за місяць 940 виробів. 3. Відпрацьований 21 робочий день У випадку виконання основними робітниками місячної норми виробітку слюсар отримує премію з розмірі 20% відрядного заробітку.

 7. Економіка праці та соціально-трудові відносини
  1. Умови праці та фактори її формування 3 2. Аналіз динаміки трудових ресурсів 10 Список використаної літератури 15

 8. Економіка праці й соціально-трудові відносини
  1. Рівень та вартість життя. Кількісні та якісні показники рівня життя. Методи визначення вартості життя 3 2.Мінімальний споживчий бюджет та методи його визначення 10 3.Задача 26 Використовуючи дані таблиці, визначити показники годинної, денної та річної продуктивності праці. Визначити їх абсолютну зміну. Розрахувати абсолютний приріст випуску за рахунок зміни чисельності та продуктивності праці. Показники Базовий період Звітний період 1. Річний обсяг виробництва продукції, тис. ум.од. 18200 18650 2. Чисельність працюючих, осіб 1930 1935 3. Чисельність робітників, осіб 1750 1753 4. Відпрацьовано робітниками всього за рік: - тис. людино-днів 380 382 - тис. людино-годин 3000 3038 Література 28

 9. Економіка праці і соціально трудові відносини
  Варіант 6 1 1. Індекс людського розвитку: методологія визначення, призначення, сфера використання. 3 2. Соціальні гарантії в сфері зайнятості 8 Література 19

 10. Контрольна робота з «Економіка праці та соціально трудові відносини»
  Варіант № 2 Зміст 1. НАУКОВО - ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС - ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 3 2. МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7 ЗАДАЧА 12 Змінна тарифна ставка підсобного робітника становить 15 грн, він об-слуговує двох основних робітників, змінні норми виробітку яких 36 шт. та 24 шт. виробів відповідно. Фактично за зміну основні робітники виготовили 42 шт та 28 шт. виробів відповідно. Обчислити за непрямою відрядною систе-мою заробіток підсобного робітника за зміну. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 14

 11. Контрольна робота з «Економіка праці та соціально трудові відносини»
  Варіант № 3 Зміст 1. ВПЛИВ ПРИВАТИЗАЦІЇ НА ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 3 2. СУТНІСТЬ, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ПРАЦІ 7 ЗАДАЧА 13 У бригаді працює п'ять робітників. Двоє з них мають V розряд, один - IV, один - III і один - І розряд. Годинна тарифна ставка робітника першого розряду становить 1,35 грн. Обчислити середній тарифний коефіцієнт робітників дільниці та серед-ню тарифну ставку, зважаючи на дані тарифної сітки: Тарифні розряди І II III | IV V VI Тарифний коефіцієнт 1,0 1,11 1,25 | 1,33 1,45 1,54 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 15

 12. Контрольна робота з «Економіка праці та соціально трудові відносини»
  Варіант № 1 Зміст 1. ПРАЦЯ ЯК СФЕРА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Й ОСНОВНИЙ ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА 3 2. ОСНОВНІ СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ 5 ЗАДАЧА 13 ЗАДАЧА 14 Чисельність населення країни 55 млн. чол. Із них: 1) Особи, що одержують пенсію за віком та інвалідністю -1 млн. чол.; 2) Особи, що працюють на власному підприємстві - 5 млн. чол.; 3) Діти віком до 16 років - 13 млн. чол.; 4) Особи, що шукають роботу і готові відразу приступити до її вико-нання - 1,5 млн. чол.; 5) Особи, що навчаються за направленням служби зайнятості - 0,8 млн. чол.; 6) Особи, що працюють на підприємствах державної форми - 10 млн. чол.; 7) Особи, що зайняті неповний робочий день - 2,5 млн. чол. Визначити рівень безробіття в країні. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 16

 13. Контрольна робота економіка праці і соціально трудові відносини
  Соціально-трудові відносини та їх характеристика 3 Вступ 3 Формування системи соціального партнерства в Україні 4 Соціальне партнерство та його суть у ринкових умовах 6 Висновки 9 Тести 10 1. Свідома доцільна діяльність людей, спрямована на створення матеріальних і духовних благ, що відбувається під дією зовнішніх стимулів або за внутрішнім спонуканням: 2. До показників характеру праці належать (може бути декілька правильних відповідей): 3. Кількісна характеристика праці проявляється в таких поняттях (може бути декілька правильних відповідей): 4. Показник руху населення, що розраховується як відношення суми прибулих і вибулих з даної території за рік до середньорічної чисельності населення даної території: 5. Вид руху населення, що характеризується зміною його трудової активності: 6. Особи, що припинили пошуки роботи, згідно з вимогами МОП відносяться до: 7. Ринок праці - це: 8. Попит на ринку праці, який визначається кількістю і структурою робочих місць, що існують в економіці країни - це: 9. Згідно сучасних поглядів на ринку праці продається: 10.В базовій моделі ринку праці залежність попиту на працю від ціни праці визначається дією: а) обернену залежність попиту на працю від її ціни; 11 Дія ефекту заміщення спричиняє: 12. Ринок праці, що утворюється у зв’язку з переміщенням працівників з однієї посади (роботи) на іншу в межах одного підприємства (по горизонталі й вертикалі) – це: 13. Вид безробіття, що виникає внаслідок неповоротності ринку праці у зведенні вакантних місць і здобувачів роботи: 14. Згідно із законом Оукена щорічний приріст ВНП приблизно на 2,7% : 15. Продуктивність праці – це є складова групи показників ефективного використання: 16. Чи можна зіставити продуктивність праці на хлібопекарному та цукровому підприємствах: 17. Виробіток продукції за годину становив 12 деталей. Трудомісткість після впровадження нової технології знизилася на 20%. Як зміниться продуктивність праці: 18. Коли обсяг виробництва продукції збільшується, а витрати праці залишаються незмінними - продуктивність праці: 19. Дати назву методам вимірювання продуктивності праці, які виражені за допомогою формул: 20. Найточніший результат при визначенні продуктивності праці, в умовах ринкової економіки, дає використання в розрахунках показника: 21.Вартість робочої сили - це: 22.Ціна робочої сили залежить від: 23.Грошові доходи населення складаються з (може бути декілька варіантів відповідей): 24.Межа малозабезпеченості формується на основі: 25.Розмір прожиткового мінімуму встановлюється: 26. Мінімальне споживання на нормативно достатньому рівні визначається таким показником як: 27.Визначити елементи, що входять до складу додаткової заробітної плати: 28. Система оплати праці, при якій розмір заробітку встанов¬люється за виконання всього комплексу робіт із визначенням тер¬міну виконання: 29. Суб’єктами системи соціально-трудових відносин є (може бути декілька відповідей): 30. Колективний трудовий спір щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці повинен вирішуватися: 31. Які із зазначених категорій працівників належать до допоміжних робітників промислово-виробничого персоналу? 32. Кількість робочих днів, яка максимально може бути відпрацьована протягом планового періоду – це: 33. Показник планування праці, що розраховується як добуток явочної чисельності працівників на коефіцієнт середньооблікового складу – це: 34. Які вихідні дані необхідні для розрахунку економії чисельності від впровадження комплексних бригад у виробництво (може бути декілька відповідей): 35. Які вихідні дані необхідні для розрахунку річного фонду оплати праці спеціалістів: 36. Під час розподілу заробітної плати між членами колективу за безтарифної системи оплати праці враховуються (може бути декілька відповідей): 37. Показник, який характеризує купівельну спроможність заробітної плати під впливом змін споживчих цін на товари і послуги і рівня податків й обов’язкових платежів: 38. Показник, який характеризує співвідношення між різними розрядами і показує, у скільки разів рівень складності та оплата праці даної кваліфікації перевищує рівень складності й відповідальності та оплату роботи, віднесеної до пер¬шого розряду: Задача 21 Число прибулих в країну за звітний рік 700 тис осіб, число вибулих з країни протягом звітного року – 740 тис.осіб. Загальна чисельність населення країни на кінець звітного року 50 млн. осіб, а середньорічна чисельність – 49,1 млн.осіб. Розрахувати абсолютні та відносні показники механічного руху населення. Список літератури 22

 14. Контрольна робота економіка праці і соціально-трудові відносини
  ВСТУП 3 Теоретичні питання: Варіант 33 4 1. Акордна і бригадна системи оплати праці: сутність і зміст. 4 2. Методи розрахунку трудомісткості операцій, норм виробітку та нормованих завдань. 10 Розрахункова частина 15 Водій вантажного автомобіля ЗИЛ-130 відпрацював за місяць фактично стільки ж днів, скільки передбачалось планом. Автомобіль їздить на газі-метані (ціна 0,82 грн. за 1 м3), а заводиться і прогрівається на бензині А-76 (ціна 5,28 Ти. за 1 літр). Норми витрат: • газ-метан (Нг1) - 40 м3 на 100 км пробігу; • бензин А-76 (Нб1) - 3 л на день. За рахунок відрегульованої топливної системи фактичні витрати бензину А-76 становлять 2,5 л на день (Vб1 = 2,5 л), а газу-метану згідно з варіантом за табл. 3.3. За плановим завданням за одну ходку водій має перевезти 8 тонн вантажу (Рпл1 = 8 т). Необхідно визначити: 1) відстань, яку проїхав водій за місяць, км; 2) норму витрат газу-метану за місяць, м3; 3) фактичні витрати газу-метану за місяць, м3; 4) вартість зекономленого газу-метану за місяць, грн.; 5) вартість зекономленого бензину А-76 за місяць, грн.; 6) суму доплат за економію палива, грн.; 7) відсоток перевиконання планового завдання, %; 8) суму доплат за перевиконання планового завдання, грн.; 9) суму доплат за виконання планового завдання, грн.; 10) суму доплат за класність, грн.; 11) загальну суму заробітної плати водія вантажного автомобіля за місяць, грн. ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

 15. Контрольна робота економіка праці і соціально-трудові відносини
  Вступ 3 1. Сутність і головні завдання профорієнтації 4 2. Психофізіологічні основи організації праці 11 ВИСНОВКИ 16 3. Розрахункова частина контрольної роботи 18 Водій вантажного автомобіля ЗИЛ – 130 відпрацював за місяць фактично стільки ж днів, скільки передбачалось планом. Автомобіль їздить на газі - метані (ціна 0,82 грн. за 1 м3), а заводиться та прогрівається на бензині А-76 (ціна 5 грн. за літр). Норми витрат: Газ-метан (Нгl) – 40 м3 на 100 км пробігу; Бензин марки А-76(Нбl) – 3 л на день. За рахунок відрегульованої топ ливної системи фактичні витрати бензину А-76 становлять 2,5 л на день (Vбl=2,5 л). а газу-метану згідно з варіантом за Табл. 3.3.. За плановим завданням на одну ходку водій має перевезти 8 тон вантажу (Рплl = 8 т). Необхідно визначити: 1) Відстань. Яку проїхав водій за місяць, км; 2) Норму витрат газу-метану за місяць, м3; 3) Фактичні витрати газу-метану за місяць, грн..; 4) Вартість зекономленого газу-метану за місяць, грн..; 5) Вартість зекономленого бензину А-76 за місяць, грн..; 6) Суму доплат за економію пального, грн..; 7) Відсоток перевиконання планового завдання, %; 8) Суму доплат за перевиконання планового завдання, грн..; 9) Суму доплат за виконання планового завдання, грн..; 10) Суму доплат за класність, грн..; 11) Загальну суму заробітної плати водія вантажного автомобіля за місяць, грн. Вихідні дані для розрахунку Таблиця 3.2. № п/п Вихідні дані Варіант Д 1 Відстань однієї ходки (в один бік), l1, км 20 2 Кількість ходок за день, kx 5 3 Фактична кількість відпрацьованих днів за місяць, Фм, днів 21 4 Відсоток доплат за економію палива, Вдеп.,% 16 5 Фактична кількість перевезеного вантажу за одну ходку, Рф1, т 8,5 6 Відсоток доплат за кожен відсоток перевиконання планового завдання,Вдп, % 1,7 7 Відсоток доплат за виконання планового завдання, Вдв, % 11 ЛІТЕРАТУРА 24

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua