Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Оцінка значимості регресії (ID:2634)
| Размер: 26 кб. | Объем: 8 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 10.02.2005 |
Содержание1. Загальні поняття оцінки значимості регресій 4
2. Критерій Фішера 5
3. Дисперсія 6
4. Коефіцієнт кореляції 6
4. Коефіцієнт еластичності 7
5. Довірчий інтервал 7
Список використаної літератури 9
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Оцінка конкурентоспроможності
  Вступ 2 1. Поняття конкурентоспроможності 5 2. Практична частина 10 Параметри конкурентоспроможності (варіанти величини та вагомості - таблиця для вибору завдання) 1) Розрахунки параметричних індексів 2) Побудова радару конкурентоспроможності Висновки 15 Список літератури 16

 2. Оцінка бізнесу
  1. Питання № 11. Взаємозв’язок стратегічного і поточного планування як основа досягнення цілей оцінки бізнесу 3 2. Питання № 41. Фактори конкурентоспроможності підприємства на ринку 7 3. Тести. Варіант 20 13 1. Операційні витрати поділяються на: 2. Елементом оцінки вартості підприємства є: 3. Оцінка вартості підприємства виникає у випадках: 4. Середньозважена вартість капіталу це: 5. Методи оцінки фізичного зносу: 4. Задача 5 14 Трьома фізичними особами (А, Б і В) прийнято рішення про заснування товариства з обмеженою відповідальністю. Формування стартового капіталу ТОВ характеризується такими даними: - зазначена в установчих документах відносна частка окремих учасників у статутному капіталі становить: А — 40 %; Б — 35 %; В — 25 %; - на момент реєстрації ТОВ учасник В вніс 44 тис. грн, що становить 110 % його частки в статутному капіталі; учасник А — 50 тис. грн, учасник Б — 60 тис. грн. Навести всі позиції першого розділу пасиву балансу наново створеного ТОВ. Список використаної літератури 16

 3. Оцінка складності управління
  1. Методологічний підхід до вироблення принципів управління 3 Практичне завдання 1 17 На Підприємстві працює т=400 робітників. Кількість одиниць технологічного обладнання, що використовується у виробництві, - n=350. На основі залежності складності управління від кількості робітників та обладнання (залежність В.М. Глушкова) розрахувати необхідну кількість управлінців для управління підприємством. Вхідна інформація: 1. Коефіцієнт залежності складності управління с = 50. 2. Пропускна спроможність управлінця з обробки інформації А = 106 операцій/рік. Практичне завдання 2 18 Підприємство характеризується показниками: т=535 - кількість робітників; п=490 - кількість одиниць технологічного обладнання; М=40 - кількість управлінців. Використовуючи залежність складності управління від кількосгі робітників та обладнання (залежність В.М. Глушкова), визначити завантаження управлінського персоналу підприємства. Вхідна інформація: 1. Коефіцієнт залежності складності управління с = 50. 2. Пропускна спроможність управлінця з обробки інформації А = 106 операцій/рік. Практичне завдання 4 19 Формалізація та розрахунок кількості задач управління підприємством (по підсистемах Метод декомпозиції системи управління дозволяє виявити та формально представити повний перелік задач управління. Оскільки в результаті декомпозиції отримано множину одиничних чарунок, які описуються координатами чотирьохмірного простору, для визначення простору управління необхідно вказати значення, які будуть приймати кожна з чотирьох координат в рамках заданої системи. Весь простір управління можна представити так: , а будь-яку задачу управління - Максимальну кількість задач в системі можна розрахувати за формулою; Структури систем управління підприємством (об'єкту та управляючої системи) наведені вище. Відповідно до варіанту 3 у таблиці наведені різні підсистеми управління підприємством: Управління цехом № 2 у першому кварталі. Необхідно проаналізувати відповідну систему (підсистему): 1. визначити простір управління. Для цього прийняти наступні позначення: k – керований процес, l- виробничий підрозділ, p – фаза управління, t – період управління, 2. Розрахувати кількість задач по системі, підсистемі; 3. Навести назви трьох задач управління з відповідної системи, підсистеми. Література 22

 4. Сутність та оцінка технологій
  1. Сутність, види, структура та способи отримання технологій (для підприємств) 3 2. Загальна характеристика та оцінка системи технологій підприємства 8 3. Сутність та оцінка технології 12 4. Сутність та оцінка технологій управління персоналом проекту 17 Література 22

 5. Мотивація і оцінка персоналу
  1. Форми мотивації, їх коротка характеристика 2 2. Методи оцінки персоналу 9 Література 17

 6. Оцінка вартості фірми
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 8 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ФІРМИ 8 1.1 Сутність категорії «вартість фірми» 8 1.2 Методи оцінки вартості підприємства 12 1.3 Проблеми які виникають при визначенні вартості фірми 20 РОЗДІЛ 2 26 ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ФІРМИ НА ПРИКЛАДІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОТЕЛЬ «МОСКВА» 26 2.1 Загальна характеристика підприємства: майновий та фінансовий стан, положення на ринку 26 2.2 Оцінка вартості підприємства по методології NOPLAT 34 2.3 Оцінка вартості фірми за моделлю Гордона 45 РОЗДІЛ 3 52 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ФІРМИ У ВІДДАЛЕНИХ ЧАСОВИХ ПЕРІОДАХ 52 3.1 Передумови та методика проведення фундаментального аналізу 52 3.2 Оцінка тенденцій у вартості фірми в майбутньому 72 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 94 СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 98 ДОДАТКИ 101-117

 7. Оцінка майна підприємства
  Вступ 3 1. Необхідність, завдання і принципи експертної оцінки вартості підприємства 5 2. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства 8 2.1. Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства 9 2.2. Майновий (витратний) підхід 17 2.3. Оцінка вартості підприємства на основі ринкового підходу 19 3. Оцінка активів підприємства як цілісного майнового комплексу 21 3.1. Метод балансової оцінки сукупної вартості активів 23 3.2. Метод оцінки вартості заміщення ("затратний метод") 26 3.3. Метод оцінки ринкової вартості цілісного майнового комплексу оснований на ринкових індикаторах цін купівлі-продажу аналогічної сукупності активів. 32 3.4. Метод оцінки майбутнього чистого грошового потоку 35 3.5. Метод оцінки на основі регресивного моделювання оснований на використанні багатофакторних математичних моделей. 40 3.6. Експертний метод оцінки 41 Висновки. 45 Література. 48

 8. Оцінка вартості капіталу
  1. Концепція вартості капіталу 3 2. Оцінка вартості окремих елементів власного капіталу 9 Список використаної літератури 16

 9. Сутність та оцінка технологій
  1. Сутність, види, структура та способи отримання технологій (для підприємств) 3 2. Загальна характеристика та оцінка системи технологій підприємства 8 3. Сутність та оцінка технології 13 4. Сутність та оцінка технологій управління персоналом 17 Висновок 24 Література 26

 10. Оцінка вартості підприємства
  1. Засади проведення оцінки вартості підприємства. 3 2. Загальна характеристика майнового підходу. 8 Задача 3. 13 Фірмі потрібно накопичити 2 млн. грн., щоб через 10 років придбати бу-дівлю під офіс. Найбезпечнішим способом накопичення є придбаним безризи-кових державних цінних паперів, що генерують річний доход по ставці 8% при піврічному нарахуванні відсотків. Яким повинен бути первинний внесок фір-ми? Задача 8. 14 Фінансування діяльності підприємства здійснюється на 50 % за рахунок власних коштів і на 50 % за рахунок позики. Вимоги доходності для позикових коштів -20%, для власних - 15%. Очікувані середні темпи зростання прибутку - 4%. Розрахувати загальний коефіцієнт капіталізації. Перелік використаної літератури 15

 11. Сутність та оцінка технологій
  1. Сутність, види, структура та способи отримання технологій 3 2. Загальна характеристика та оцінка системи технологій підприємства 6 3. Сутність та оцінка технологій виробництва (надання послуг) 9 4. Сутність та оцінка технологій (управління) 12 Література 20

 12. Оцінка попиту на холодильники
  1. Опис ринків, на яких діє ВАТ "Київський ЦУМ" 3 2. Опис асортименту холодильників ВАТ „Київський ЦУМ” 5 3. Дослідження споживчих переваг покупців 8 Список використаних джерел 11

 13. Оцінка складності управління
  Практичне завдання 4 3 Формалізація та розрахунок кількості задач управління підприємством (по підсистемах Метод декомпозиції системи управління дозволяє виявити та формально представити повний перелік задач управління. Оскільки в результаті декомпозиції отримано множину одиничних чарунок, які описуються координатами чотирьохмірного простору, для визначення простору управління необхідно вказати значення, які будуть приймати кожна з чотирьох координат в рамках заданої системи. Весь простір управління можна представити так: , а будь-яку задачу управління - Максимальну кількість задач в системі можна розрахувати за формулою; Структури систем управління підприємством (об'єкту та управляючої системи) наведені вище. Відповідно до варіанту 5 у таблиці наведені різні підсистеми управління підприємством: Управління забезпеченням виробництва матеріальними ресурсами на заводі. Необхідно проаналізувати відповідну систему (підсистему): 1. визначити простір управління. Для цього прийняти наступні позначення: k – керований процес, l- виробничий підрозділ, p – фаза управління, t – період управління, 2. Розрахувати кількість задач по системі, підсистемі; 3. Навести назви трьох задач управління з відповідної системи, підсистеми. Література 6

 14. Оцінка складності управління
  Практичне завдання 1 3 На Підприємстві працює т=300 робітників. Кількість одиниць технологічного обладнання, що використовується у виробництві, n=600. На основі залежності складності управління від кількості робітників та обладнання (залежність В.М. Глушкова) розрахувати необхідну кількість управлінців для управління підприємством. Вхідна інформація: 1. Коефіцієнт залежності складності управління с = 50. 2. Пропускна спроможність управлінця з обробки інформації А = 106 операцій/рік. Практичне завдання 2 5 Підприємство характеризується показниками: т=400 - кількість робітників; п=300 - кількість одиниць технологічного обладнання; М=30 - кількість управлінців. Використовуючи залежність складності управління від кількосгі робітників та обладнання (залежність В.М. Глушкова), визначити завантаження управлінського персоналу підприємства. Вхідна інформація: 1. Коефіцієнт залежності складності управління с = 50. 2. Пропускна спроможність управлінця з обробки інформації А = 106 операцій/рік. Практичне завдання 4 8 Формалізація та розрахунок кількості задач управління підприємством (по підсистемах Метод декомпозиції системи управління дозволяє виявити та формально представити повний перелік задач управління. Оскільки в результаті декомпозиції отримано множину одиничних чарунок, які описуються координатами чотирьохмірного простору, для визначення простору управління необхідно вказати значення, які будуть приймати кожна з чотирьох координат в рамках заданої системи. Весь простір управління можна представити так: , а будь-яку задачу управління - Максимальну кількість задач в системі можна розрахувати за формулою; Структури систем управління підприємством (об'єкту та управляючої системи) наведені вище. Відповідно до варіанту 3 у таблиці наведені різні підсистеми управління підприємством: Управління цехом № 2 у першому кварталі. Необхідно проаналізувати відповідну систему (підсистему): 1. визначити простір управління. Для цього прийняти наступні позначення: k – керований процес, l- виробничий підрозділ, p – фаза управління, t – період управління, 2. Розрахувати кількість задач по системі, підсистемі; 3. Навести назви трьох задач управління з відповідної системи, підсистеми. Література 11

 15. Оцінка конкурентоспроможності відчизняних товарів
  Вступ 2 1. Оцінка конкурентоспроможності товара. 4 1.1. Цінові фактори конкурентоспроможності. 4 1.2. Нецінові фактори конкурентоспроможності. 6 2. Розрахунок конкурентноздатності ринку типочрафічних послуг. 17 2.1. Розрахунок конкурентоспроможності 17 2.2. Розробка конкурентної стратегії. 23 Висновок. 27

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua