Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Правова основа і правове забезпечення аудиту. Стандарти і норми аудиту (ID:26474)
| Размер: 30 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 11.12.2013 |
Содержание1. Правова основа і правове забезпечення аудиту. Стандарти і норми аудиту.
2. Особливості проведення внутрішнього аудиту.
Список використаної літератури
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Міжнародні стандарти аудиту
  Завдання 22. На прикладі базового підприємства та на основі МСА 300 підготувати план проведення аудиту поточних забов'язань по розрахунках з Пенсійним фондом з переліком необхідних аудиторських процедур. Тема №12. Завдання з надання впевненості, які можуть виконувати суб'єкти аудиторської діяльності в Україні і які не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації відповідно до МСА та Рішення АПУ під 27.09.2007 p., № 182/5.

 2. Міжнародні стандарти аудиту
  Завдання 24. 3 На прикладі базового підприємства та на основі МСА 300 підготувати план проведення аудиту грошових коштів в іноземних валютах з переліком необхідних аудиторських процедур. Тема №18. 6 Загальна характеристика частини А КЕПБ та її етичні вимоги. Список використаної літератури 17

 3. Міжпредметний тренінг Міжнародні стандарти аудиту
  Інформація про підприємство 3 Завдання для тренінгу 1 5 1. На основі отриманої інформації, використовуючи положення МСА 240 “Відповідальність аудитора стосовно шахрайства під час аудиту фінансових звітів”, визначити фактори ризику шахрайства, що стосуються викривлень у наслідок неправдивої фінансової звітності в сучасних умовах економічної кризи в Україні. 2. На основі отриманої інформації, використовуючи положення МСА 240 “Відповідальність аудитора стосовно шахрайства під час аудиту фінансових звітів”, визначити фактори ризику шахрайства обумовлені викривленнями в наслідок незаконного привласнення активів в сучасних умовах економічної кризи в Україні. 3. На основі отриманої інформації, використовуючи положення МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання та його середовища», визначити особливості бізнесу клієнта, їх можливий вплив на його діяльність, вірогідні ризики, пов’язані з ними. 4. Використовуючи фінансову звітність підприємства, визначити основні тенденції результатів його діяльності, можливі причини суттєвих змін по окремих показниках, можливі прогнозні перспективи з позиції безперервності його функціонування в майбутньому. 5. На основі зроблених висновків, використовуючи положення МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики», визначити основні особливості проведення аудиторських робіт: можливе збільшення (зменшення) кількості аудиторських процедур щодо окремих груп операцій, залучення додаткових експертів, використання консультацій з третіми особами щодо окремих питань. 6. Виходячи з отриманих результатів, використовуючи положення МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності», розробити загальну стратегію та скласти план проведення аудиту, де вказати: напрямки перевірки, основні методи перевірки та джерела інформації щодо них, особливості проведення їх перевірки (за наявності таких). 7. В процесі проведення аудиту було зафіксовано наступні невідповідності: 1.За рахунок зменшення залишків готової продукції помилково було збільшено собівартість її реалізації на суму 2000.00грн. 2.Орендну плату, отриману від орендаря 28 грудня звітного року за операційну оренду основних засобів за 1 квартал наступного за звітним року помилково було зараховано до складу доходів звітного року в сумі 12000.00грн.(в т.ч. ПДВ). Податкове забов’язання у складі орендної плати відображено правильно. Виявлені помилки призвели до викривлення статей фінансової звітності . Помилок і перекручень в аудиті інших об’єктів не віднайдено. Помилки виправлено після подання звітності. Довідково: Рівень суттєвості для окремих об’єктів обліку і статей звітності: - «Готова продукція» та «Доходи майбутніх періодів» - 500,00 грн. - валюта балансу – 1% Список використаної літератури 34

 4. Які нормативи, стандарти аудиту прийняті Аудиторською палатою України? Що таке тести систем контролю та як вони застосовуються у аудиті?
  1. Які нормативи, стандарти аудиту прийняті Аудиторською палатою України? 3 2. Що таке тести систем контролю та як вони застосовуються у аудиті? 8 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 13 Завдання 1 Складіть програму аудиторської перевірки будь-якого (на вибір) об'єкта обліку підприємства. Вкажіть які основні положення повинні бути відображені в програмі аудиту. Завдання 2 Складіть угоду на проведення аудиту з об’єктом підприємницької діяльності за встановленою структурою. Вкажіть які основні положення повинні бути відображені в угоді на проведення аудиту. Завдання 3 Наведіть форму стандартного позитивного аудиторського висновку та його варіанти Завдання 4 За даними балансу підприємства (додаток 3 до розділу 9) визначте фінансові показники: 1. Чистий обіговий капітал 2. Коефіцієнт автономії 3. Коефіцієнт маневрування 4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 5. Коефіцієнт термінової ліквідності 6. Коефіцієнт покриття 7. Рентабельність підприємства 8. Коефіцієнт загальної платоспроможності За результатами виконаних розрахунків дайте оцінку фінансового стану підприємства Завдання 5 За даними додатку 4 розрахуйте наступні показники: 1 Рентабельність продаж 2 Оборотність активів 3 Тривалість одного обігу обігових коштів. 4 Період інкасації дебіторської заборгованості. 5 Тривалість обігу кредиторської заборгованості. 6 Курс акцій. Завдання 6 За даними додатків 3 і 4 до розділу 9 проведіть оцінку ефективності використання власного капіталу за показниками: 1. Коефіцієнт обігу власного капіталу. 2. Рентабельність власного капіталу. 3. Коефіцієнт віддачі на вкладений капітал. Завдання 7 Проведіть оцінку стабільності отримання прибутків фірмою за 5 років на підставі даних додатку 5 до розділу 9. Розрахуйте середньо квадратичне відхилення в прибутках і коефіцієнт варіації прибутків. Завдання 8 Із сукупності перевірених документів аудитором зроблена вибірка. У результаті вивчення вибірки виявлені перекручення в кількох документах. Необхідно визначити коефіцієнт перекручення і сумарне перекручення у всій сукупності документів на основі даних додатку 6 до розділу 9. Список літератури 31

 5. Аудит. Суть аудиту. Необхідність виникнення аудиту
  1. Суть аудиту. Необхідність виникнення аудиту. 3 13. Робочі документи аудитора та їх види 6 44. Аудит розрахунків з оплати праці. 8 Задачи 16 1. Вихідні дані Аудитору необхідно підтвердити оцінку товарних запасів. Загальна вартість запасів становить 10 000 грн. Припустима помилка — 50 грн. Ризик при вибірці становить 10%. Потрібно: Визначити розмір вибірки, якщо: 1) помилки не очікуються; 2) очікується одна помилка. 2. Вихідні дані Аудитор перевірив 60 документів на купівлю і знайшов дві помилки. Потрібно: Визначити припустиму помилку, якщо рівень довіри становить 90%. Список використаних джерел 19

 6. Суть аудиту. Необхідність виникнення аудиту
  Зміст 2 1. Суть аудиту. Необхідність виникнення аудиту. 3 2. Робочі документи аудитора та їх види 9 3. Аудит розрахунків з оплати праці 13 Задачи 19 1. Вихідні дані Аудитору необхідно підтвердити оцінку товарних запасів. Загальна вартість запасів становить 10 000 грн. Припустима помилка — 50 грн. Ризик при вибірці становить 10%. Потрібно: Визначити розмір вибірки, якщо: 1) помилки не очікуються; 2) очікується одна помилка. 2. Вихідні дані Аудитор перевірив 60 документів на купівлю і знайшов дві помилки. Потрібно: Визначити припустиму помилку, якщо рівень довіри становить 90%. Список використаних джерел 23

 7. Стандарти і норми аудиторської діяльності
  Вступ 3 1. Поняття і призначення стандартів аудиту 3 2. Зміст і види стандартів аудиту 9 3. Використання стандартів аудиту 17 Висновок 24 Практична частина Варіант 2. 25 Завдання 1 25 Завдання 1 Розрахуйте рівень істотності, і процентне відхилення показників, використовуючи наступні базові показники: Найменування показників Значення базового показника бухгалтерської звітності суб'єкта, що перевіряється Частка, % Значення, вживані при знаходженні рівня істотності (ЗІ) 1 2 3 4 1.Балансовий прибуток 355 5 17,8 2. Валовий об'єм реалізації без ПДВ 25367,9 2 507,4 3. Валюта балансу 10280 5 514,0 4.Власний капітал 4012 10 401,2 5.Загальні витрати підприємства 13 250,6 5 662,5 Завдання 2 26 Аудитор має намір перевірити сальдо рахунків дебіторів, які є клієнтами підприємства. Він бажає бути впевненим на 80 %, що є не більше ніж 7 рахунків у кожній сотні, які містять помилки. Усього є 300 рахунків дебіторів. Необхідно визначити величину вибірки, якщо: 1. Аудитор не очікує ніяких помилок; 2. Аудитор очікує одну помилку. Таблиця 1. ФРАГМЕНТ ТАБЛИЦІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА НАДІЙНОСТІ Кількість помилок у вибірці Рівні довіри, % 70 80 85 90 95 97,5 99 0 1,21 1,61 1,90 2,31 3,00 3,69 4,61 1 2,44 3,00 3,38 3,89 4,75 5,58 6,64 2 3,62 4,28 4,73 5,33 6,30 7,23 8,41 3 4,77 5,52 6,02 6,69 7,76 8,77 10,05 4 5,90 6,73 7,27 8,00 9,16 10,25 11,61 5 7,01 7,91 8,50 9,28 10,52 11,67 13,11 6 8,11 9,08 9,71 10,54 11,85 13,06 14,58 7 9,21 10,24 10,90 11,78 13,15 14,43 16,00 Завдання 3 27 Маємо компанію-клієнта з низьким рівнем ризику. Величина внутрішньогосподарчого ризику складає 75% (висока норма рентабельності; стабільна галузь). Ризик системи контролю 20% (чітка система внутрішнього контролю і відсутність зауважень з боку аудиторів за наслідками попередніх перевірок). Допустимий рівень сукупного аудиторського ризику 5%. Визначити граничну величину ризику не виявлення. Завдання 4 28 При проведенні аудиту фінансової звітності підприємства аудитор зіткнувся з порушеннями у області бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності (табл. 1). Використовуючи вимоги стандарту класифікуйте ці порушення як шахрайство або помилки. Порушення, віднесене до шахрайства або помилки, відзначте знаком «+». Список використаної літератури 30

 8. Облікове забезпечення складання форм консолідованої фінансової звітності, аналіз та розробка програм аудиту
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи складання форм консолідованої фінансової звітності 7 1.1. Сутність, значення та класифікація бухгалтерської звітності, вимоги до її складання 7 1.2. Місце та роль консолідованої фінансової звітності підприємства 24 1.4. Організаційні та технологічні особливості підприємства "Броварський районний підрозділ "АЕС " та їх вплив на організацію і методологію обліку складання форм консолідованої фінансової звітності 46 Розділ 2. Методика і організація складання консолідованої фінансової звітності на підприємстві "Броварський районний підрозділ "АЕС " 57 2.1. Організація, складання та надання консолідованої фінансової звітності 57 2.2. Порядок формування показників консолідованої звітності за формою №1 „Баланс” та №2 „Звіт про фінансові результати” 64 2.3. Консолідація показників форм фінансової звітності №3 „Звіт про рух грошових коштів, №4 „Звіт про власний капітал” та №5 „Примітки до річної фінансової звітності 78 2.4. Гармонізація складання консолідованої фінансової звітності до потреб нового податкового законодавства 87 Розділ 3. Аналіз консолідованої фінансової звітності на підприємстві "Броварський районний підрозділ "АЕС " 92 3.1. Система методів та показників аналізу консолідованої фінансової звітності 92 3.2. Загальний аналіз показників консолідованої фінансової звітності 101 3.3. Методика і порядок оцінки показників консолідованої фінансової звітності 104 Розділ 4. Методологія та організація аудиту консолідованої фінансової звітності на підприємстві "Броварський районний підрозділ "АЕС " 134 4.1. Методи та процедури аудиту консолідованої фінансової звітності 134 4.2. Організація аудиту консолідованої фінансової звітності 140 4.3. Розробка програми аудиту консолідованої фінансової звітності 152 Висновки і пропозиції 158 Список використаних джерел 163 Додатки 174

 9. Норми бухгалтерського обліку депозитних операцій комерційних банків: українська практика та міжнародні стандарти
  1. Норми бухгалтерського обліку депозитних операцій комерційних банків: українська практика та міжнародні стандарти 3 Задача 1 14 Скласти бухгалтерські проведення за наведеними нижче операціями (табл. 1). Виконати необхідні розрахунки… Задача 2 16 Виконайте необхідні розрахунки та складіть необхідні бухгалтерські проведення: АКБ «Альфа» 1.10.05 р. надав короткостроковий кредит на суму 2600 тис. грн. АКБ «Бета» під річну ставку 10% терміном на 10 днів на умовах сплати процентів одночасно з поверненням кредиту по закінченні строку дії угоди. Cписок використаної літератури 17

 10. Норми бухгалтерського обліку депозитних операцій комерційних банків: українська практика на міжнародні стандарти
  Норми бухгалтерського обліку депозитних операцій комерційних банків: українська практика на міжнародні стандарти 3 Список літератури 13

 11. Господарські договори: правова основа, класифікація та функції
  1. Правова основа господарського договору та його загальна характеристика 3 2. Класифікація господарських договорів 6 3. Характеристика функцій та форм господарського договору 9 Список використаної літератури 14

 12. Правова основа діяльності спеціалізованих організацій в індустрії туризму
  Предмет: Міжнародне туристичне право Вступ 3 1. Основні етапи розвитку правового регулювання міжнародних туристичних відносин 3 2. Система правового регулювання міжнародних туристичних відносин 5 Висновки 13 Література. 15

 13. ПОНЯТТЯ "БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНА". ПРАВОВА ОСНОВА ТА РОЛЬ СБ УКРАЇНИ У ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
  ВСТУП 3 1. Поняття економічної безпеки 4 2. Сектор безпеки України 5 3. Правова основа та роль СБ України у забезпеченні економічної безпеки 11 ВИСНОВКИ 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

 14. Правове регламентування – основа чіткої організації бюджетного процесу
  Вступ 3 1. Регламентування бюджетного процесу 4 2. Правова регламентація бюджетних повноважень 5 3. Правове регламентування порядку складання проекту бюджету, його розгляду і прийняття 9 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 15. Міжнародна нормативно-правова та організаційна основа регулювання митної діяльності держави
  ВСТУП 3 1. Міжнародна нормативно-правова основа регулювання митної діяльності держави 4 2. Організаційна основа митної діяльності держави 7 ВИСНОВОК: 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua