Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Эконометрика задача (ID:26627)
| Размер: 110 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 12.12.2013 |
СодержаниеЗадача 1.
Нехай ξ – прибуток туристичної фірми. У таблиці дані про прибуток за 50 місяців (у млн.. грн..).
номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг
1 =m+n-1 11 =m+n+2 21 =m+n+4 31 =m+n-10 41 =m+n+7
2 =m+n-7 12 =m+n-1 22 =m+n+3 32 =m+n 42 =m+n-2
3 =m+n 13 =m+n-4 23 =m+n+3 33 =m+n 43 =m+n-8
4 =m+n+6 14 =m+n-6 24 =m+n-1 34 =m+n+1 44 =m+n-5
5 =m+n+2 15 =m+n+4 25 =m+n-4 35 =m+n+4 45 =m+n-1
6 =m+n+2 16 =m+n+4 26 =m+n-6 36 =m+n+4 46 =m+n+12
7 =m+n+1 17 =m+n+13 27 =m+n+3 37 =m+n-3 47 =m+n+9
8 =m+n-2 18 =m+n+8 28 =m+n+9 38 =m+n+3 48 =m+n+6
9 =m+n+5 19 =m+n+8 29 =m+n+5 39 =m+n+6 49 =m+n+13
10 =m+n+10 20 =m+n+5 30 =m+n+7 40 =m+n+6 50 =m+n+5
Для нашого варіанту m=1, n= 2.
Провести статистичну обробку цих даних:
1) Побудувати інтервальний статистичний розподіл вибірки. Використовуючи 8 проміжків;
2) Знайти емпіричну функцію розподілу випадкової величини ξ та побудувати її графік;
3) Побудувати гістограму відносних частот;
4) Знайти вибіркові значення точкових оцінок для математичного сподівання, дисперсії та середнього квадратичного відхилення випадкової величини ξ;
5) Висунути гіпотезу про закон розподілу випадкової величини ξ та перевірити її за критерієм Пірсона для рівня значимості α = 0,05;
6) Знайти довірчі інтервали для математичного сподівання та середнього квадратичного відхилення випадкової величини ξ із довірчою імовірністю γ = 0,95. Обчислити відносну похибку.
Обчислення проводити у п. 1-4 та 6 з точністю до 10-2 , у п.5 – з точністю до 10-4.

Література
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Задача 10. Визначить показники: - складу реалізованої продукції; - динаміку стосовно кожного найменування продукції; - частку приросту випуску за рахунок кожного найменування. Задача 9. Проаналізувати динаміку продуктивності праці. Зробити письмовий висновок.
  Задача 10. Визначить показники: - складу реалізованої продукції; - динаміку стосовно кожного найменування продукції; - частку приросту випуску за рахунок кожного найменування. Задача 9. Проаналізувати динаміку продуктивності праці. Зробити письмовий висновок.

 2. Задача
  Задача Припустимо, що національне виробництво складається з випуску двох товарів: Х – споживчий товар; У – засіб виробництва. У поточному році було виготовлено 1500 одиниць товару Х (ціна за одиницю – 4 ум. гр. од.) та 120 од. товару У (ціна за одиницю – 10 ум. гр. од.). До кінця року 30 машин (товар У) повинні бути зміненні новими. Розрахуйте основні макроекономічні показники: а) ВНП (валовий національний продукт); б) ЧНП (чистий національний продукт); в) обсяг споживання (С); г) обсяг валових інвестицій (Ів); д) обсяг чистих інвестицій (Іч). Тестові завдання (Розписати відповіді) 1. Якщо Центральний банк продає велику кількість державних облігацій на відкритому ринку, то при цьому він переслідує таку мету: 2. Збільшення облікової процентної ставки призводять до:

 3. Задача 11
  Задача 11 Розрахуйте швидкість обігу грошей, що зберігаються на депозитних рахунках, якщо грошові агрегати складають: М0=120 млн.грн.,М1=360 млн грн..,М2=380 млн грн

 4. Задача
  Приватний підприємець «Р» викупив і переобладнав гуртожиток під готель на 8 номерів. Протягом реконструкції він уклав контракт на два роки з турагентом щодо постійного використання останнім 7 номерів. Витрати на обслуговування цих номерів, з урахуванням витрат на поточний ремонт, і невиробничі витрати готелю складають 3 тис. грн. на місяць. Витрати на утримання номерів, що залишились, у випадку їх простою, складають 90 грн. на місяць. Загальні капіталовкладення у реконструкцію готелю склали 34 тис.грн. Визначте, яку цінову стратегію найбільш доцільно обрати приватному підприємцю та якою буде ціна за користування 7 номерами на місяць відповідно обраної стратегії.

 5. Задача 11
  Задача 11 Необхідно: - Визначити суму утримань до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування за місяць; - Розрахувати суму податку з доходів фізичних осіб, що необхідно утримати з робітниками за місяць Вихідні дані : За липень 2010 року робітникові нарахували за основним місцем роботи : - Заробітну плату – 1200 грн. - Лікарняні ( виплати за листом непрацездатності) – 240 грн.

 6. Задача
  Підприємство «МИР» уклало договір з іноземним партнером «Transit» на закупівлю технологічного обладнання. Порядок розрахунків у договорі передбачено способом відкриття акредитиву. Акредитивний договір передбачає оплату послуг банку в розмірі 5 % від суми поставки, що становить 5000 $. Акредитив було відкрито 20,05. Через 5 днів після відкриття було поставлено обладнання на суму 69 000 $. Решту обладнання було поставлено на 20-й день від моменту відкриття акредитива. На яку суму було зроблено другу поставку? Яка загальна сума поставки?

 7. Задача
  Задача. Облігації номінальною вартістю 10 тис.грн. продаються за два роки до погашення зі знижкою у 10% від номінальної вартості. Щомісячна виплата процентів - 3% від оплаченої вартості облігації. Визначити доходність облігації та її ринкову ціну.

 8. Задача
  Ситуація 1 Корпорація «Проун» була створена у 1988 році і почала свою діяльність як мале підприємство приватної форми власності. В перший рік існування воно нараховало 15 чоловік і займалося будівництвом. Пізніше, заробивши певний капітал, підприємство почало шукати варіанти його реінвестування. Найбільш перспективним напрямом здалося виробництво м’яких меблів. На думку президента «Проун» Михайла Півня, на початок 1990-х років в Україні були відсутні меблеві фабрики, продукція яких відповідала б трьом умовам: помірна ціна, висока якість, хороший дизайн. Підприємство «Проун» було зорієнтовано на розробку моделей, дизайн яких відповідає кращим європейським зразкам, та проведення цінової політики, а тому захопило перші позиції на ринку меблів. У 1994 році в період приватизації в «Проун» увійшли три провідні фабрики Чернігівської області, кожна з яких стала спеціалізуватись на виробництві певної продукції. Всі фабрики об’єдналися у корпорацію для досягнення єдиної мети - підвищення прибутковості і забезпечення повного завантаження потужностей. Всю діяльність фабрик координує Рада директорів, яка підпорядкована президенту. У 1995 році у Києві було створене управління постачанням, маркетингом та реалізацією, що дозволило більш гнучко реагувати на потреби ринку. Корпорація отримала більшу маневреність, оскільки новий підрозділ почав займатись питаннями, які раніше вирішував лише президент. За 1996-1997 рр. з’явилось більше 20 моделей м’яких меблів. Корпорація націлена на сегмент м’яких меблів для середнього класу суспільства, дещо слабкіші її позиції на сегменті елітних меблів, достатньо міцно корпорація тримається на ринку офісних м’яких меблів. У зв’язку з тим, що фабрики, які приєднались до «Проун» мали проблеми, було прийнято рішення переоснастити, а також направити провідних спеціалістів до Італії для вивчення досвіду кращих меблевих фірм цієї країни. Технічне переозброєння фабрик дозволило корпорації значно збільшити виробничі потужності. Тепер вони складають близько 11 тис. Комплектів за рік. Сьогодні «Проун» вийшов на третє місце в Україні по виробництву м’яких меблів. Питання: 1. Якщо виходити з наведеної інформації, які фактори зовнішнього та внутрішнього середовища сприяли успіху корпорації «Проун»? 2. Виділить та охарактеризуйте етапи життєвого циклу організації, висвітлені в наведеному прикладу? На якому етапі, на вашу думку, корпорація «Проун» знаходиться сьогодні? 3. Дайте оцінку організаційним змінам, що відбулися в корпорації? 4. Який тип корпоративної стратегії використовує «Проун»? Які зміни та корегування корпоративної стратегії, на ваш погляд, можливі та доцільні на «Проун» у майбутньому?

 9. Задача
  Варіант 5 3. Проект включає інвестиції у сумі 400 тис. грн. Річний прибуток – 100 тис. грн. Відсоток на капітал становить 15%. Визначити, як варто вкладати кошти, якщо тривалість проекту за першим варіантом становить 5 років, за другим варіантом – 8 років.

 10. Задача
  Задача. Скласти та розв’язати за допомогою методу абсолютних та відносних різниць факторну модель залежності суми транспортних витрат від маси вантажу, що перевозиться, відстані перевезення та тарифу за 1т-км. Показники Підприємство Базисний період Звітний період Маса вантажу, що перевозиться, т 1200,0 1120,0 Середня відстань перевезення, км 20,0 18,0 Тариф за перевезення, грн./ т-км 11,0 11,5 Витрати на перевезення, тис. грн. 264 231,84

 11. Задача
  Задача 1 Визначити коефіцієнт обіговості, коефіцієнт ефективності одного обігу в днях і кофіціент загрузки нормованих обігових коштів за І квартал виходячи з наступних даних, тис. грн.: 1. Обіг з реалізації по виробничій собівартості - 4 800; 2. Обіг з реалізації в оптових цінах без ПДВ - 5 200; 3. Залишки нормованих обігових коштів на/тис, грн. 1. 01 - 1 100; 1.02 - 1 250; 1.03 - 1 300; 1.04-2 300.

 12. Задача 3.2.
  Задача 3.2. Процентні витрати за залученими ресурсами – 50 %. Норма прибутку від кредитних операцій банку – 10 %, операційні витрати з обслуговування кредиту (заробітна плата, вартість матеріалів та обладнання тощо) – 50 000 грн., норма обов’язкового резерву – 15 %. Сума кредиту – 4 000 тис. грн. Строк кредиту – 180 днів. Визначте оптимальну процентну ставку, яка дасть можливість отримати мінімально допустимий рівень доходу.

 13. Задача
  Задача 15 Визначити нарощену суму ануїтету, якщо термін накопичення капіталу становить 5 років, сума платежу — 200 грн. Платежі вносяться один раз на півроку і на них нараховується складний відсоток у розмірі 20 % річних.

 14. Задача
  Задача. А) Розрахувати коефіцієнти частоти Кч, тяжкості Кт та втрат Кв внаслідок n = 2випадків травмування на підприємстві, яке нараховує Р = 40 працівників. Загальна втрата склала Д = 20робочих днів протягом періоду t = 1року. Б) Визначити величину відшкодування підприємством втраченого заробітку, який склав А = 260 грн. на місяць працівнику, який втратив внаслідок виробничої травми, якщо вина потерпілого становить Z = 60%, а підприємства S = 40%. При цьому втрата професійної працездатності становить Y = 60%, а загальної – Х =40%.

 15. Задача
  Задача Необхідно визначити структуру випуску напоїв, динаміку зміни випуску напоїв. Обчислити відносні величини порівняння різних видів напоїв. Зробити відповідні висновки.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua