Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Виробничий менеджмент (ID:26700)
| Размер: 9 кб. | Объем: 6 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 16.12.2013 |
СодержаниеСИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА 1

Ви отримали одночасно два термінових завдання – перше від Вашого безпосереднього, друге від вище посадового керівника. Часу для узгодження строків у вас не має. Необхідно почати роботу, Ваші дії:
1. В першу чергу буду виконувати завдання того, кого більш поважаю.
2. Спочатку буду виконувати завдання, яке мені здається найбільш важливим.
3. Буду виконувати завдання свого вище посадового керівника.
4. Буду виконувати завдання свого безпосереднього керівника, запропонувавши йому пояснити все вище посадовому керівнику.

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА 2

Ваш підлеглий ігнорує Ваші вказівки, робить все по своєму, не виправляє того, що Ви сказали. Ваша поведінка по відношенню до нього:
1. Розібратись в мотивах впертості й бачачи, що їх незначна кількість, використати адміністративні заходи, не гаючи часу на розмови.
2. В інтересах справ намагатись переконати, настроїти на довірливі надалі контакти.
3. Насамперед намагатись вплинути на нього через актив й співробітників, що користуються авторитетом.
4. Спочатку подумати про те, що залежить від моєї поведінки, чи не роблю я сам помилок, а вже потім вияснити в чому правий і неправий підлеглий

ЛІТЕРАТУРА
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Виробничий операційний менеджмент
  1. Характеристика виробничої структури ТОВ «__» 3 2. Положення про відділ бухгалтерського обліку ТОВ «__» 10 3. Посадові інструкції спеціалістів ТОВ «__» 16 Список використаної літератури 20

 2. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики
  Вступ 2 1. Поняття операційного менеджменту та його концепції 3 2. Поняття виробничого менеджменту 8 3. Спільні та відмінні риси виробничого і операційного менеджменту 11 Висновок 13 Список використаних джерел 14

 3. Мікросередовище фірми та її виробничий профіль
  Вступ. 3 1. Сутність мікро середовища та виробнича місія фірми. 5 1.1 Зовнішне середовище фірми та фактор, що спливають на нього. 5 1.2 Місія, цілі підприємств та сучасні ринкові проблеми. 7 2. Методика формування розробки функціональних стратегій на підприємстві. 10 2.1 Аналіз зовнішнього середовища. 10 2.2 Аналіз конкурентного середовища. 14 2.2.1 Конкуренти усередині галузі. 14 2.2.2 Споживачі продукції та потенціальні конкуренти. 14 2.3 Аналіз внутрішнього середовища. 17 2.4 Види і вибір стратегії. 20 Висновок. 25 Список використаних літературних джерел. 27

 4. Виробничий процес і його організація
  1. Виробничий процес і його організація 3 2. Поняття і цілі створення підприємств 5 3. Ремонт, модернізація і заміна діючих засобів праці 6 4. Виробничі запаси та нормування витрат на них 7 5. Визначення рівня продуктивності праці 8 6. Поняття нематеріальних активів 9 Література 12

 5. Виробничий та науково-технічний потенціал України
  Вступ 3 1. Сутність виробничого потенціалу та його значення для розвитку економіки України 4 2. Науково-технічний потенціал України: сучасний стан та особливості територіальної організації 8 3. Напрями розвитку науково-технічного та виробничого потенціалу України 12 Література 17

 6. Виробничий потенціал підприємства та резерви його кращого використання (на прикладі)
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні дослідження потенціалу підприємства 5 1.1 Теоретичні засади визначення категорії «виробничий потенціал підприємства» 5 1.2 Складові потенціалу підприємства як важлива умова його розвитку 8 1.3 Методика аналізу виробничого потенціалу підприємства 10 Розділ 2. Дослідження використання виробничого потенціалу ВАТ "ххх" 13 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 13 2.2 Аналіз формування та ефективного використання виробничого потенціалу ВАТ "ххх" 16 Розділ 3. Шляхи вдосконалення формування та ефективного використання виробничогопотенціалу ВАТ "ххх" 33 3.1 Розробка заходів по підвищенню діяльності підприємства 33 3.2 Оцінка ефективності розроблених заходів 37 Висновки 42 Список використаної літератури 45 Додатки 48

 7. Маркетинг в банке комерційний банк «Назва» виробничий звіт з практики
  1. Загальне ознайомлення з діяльністю підприємства 2 2. Ознайомлення з специфікою діяльності маркетингових служб підприємства 6 3. Організація здійснення маркетингових досліджень 8 4. Товарна політика підприємства 18 5. Маркетингова цінова політика підприємства 22 6. Канали розподілу і ефективність їх діяльності 24 7. Маркетингова комунікаційна політика підприємства 26 8. Планування маркетингової діяльності 31 9. Контроль за виконанням маркетингових заходів 35

 8. Виробничий кооператив «Будівельник», ставши співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд»
  Задача Виробничий кооператив «Будівельник», ставши співзасновником товариства з обмеженою відповідальністю «Прайд», зобов'язався внести до статутного фонду товариства 300 тис. грн. До реєстрації товариства кооператив вніс мінімально необхідну частину вкладу, однак решта вкладу у встановлений строк кооперативом не була внесена. Яку частину вкладу вніс кооператив до статутного фонду товариства? У який строк кооператив був внести свій вклад повністю? Які санкції, ким і в якому порядку можуть бути застосовані до кооперативу за прострочку внесення вкладу?

 9. Перелік питань Інвестиційний менеджмент, МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ, ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
  1. Сутність інвестицій як об'єкта управління, класифікація видів інвестицій в туризмі за різними ознаками. 2. Поняття інвестиційної діяльності туристичних підприємств, характеристика її особливостей. 3. Інвестиційний менеджмент: сутність, цілі та основні принципи. 4. Характеристика функцій інвестиційного менеджменту. 5. Аналіз інвестиційної діяльності туристичних підприємств: поняття, інформаційне забезпечення, методи проведення. 6. Методика аналізу грошових потоків від інвестицій. 7. Методика аналізу інвестиційних проектів з урахуванням фактору інфляції. 8. Методика оцінки рівня ліквідності об'єктів інвестування. 9. Інвестиційне планування в туристичному підприємстві: прогнозування, поточне та оперативне планування. 10. Поняття інвестиційного ринку, характеристика його учасників. 11. Класифікація видів інвестиційних ринків за різними ознаками. 12. Методика оцінки та прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку. 13. Характеристика специфічних об'єктів інвестиційної діяльності в сфері туризму. 14. Інвестиційна привабливість туристичної галузі, система показників і методів її оцінки. 15. Методика оцінки привабливості окремих туристсько-рекреаційних регіонів. 16. Інвестиційна стратегія туристичного підприємства та порядок її розробки. 17. Характеристика стратегічних напрямів і форм інвестиційної діяльності в туризмі. 18. Критерії та методи оцінки результативності реалізації інвестиційної стратегії підприємства. 19. Поняття та види інвестиційних ресурсів туристичного підприємства, джерела їх формування. 20. Основні етапи та принципи розробки політики формування інвестиційних ресурсів туристичного підприємства. 21. Методика розрахунку загального обсягу формування інвестиційних ресурсів туристичного підприємства. 22. Особливості та форми здійснення реальних інвестицій туристичного підприємства. 23. Принципи та показники оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. 24. Бізнес-план реального інвестиційного проекту, його зміст та порядок розробки. 25. Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій туристичного підприємства 26. Методика оцінки ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти. 27. Поняття портфеля інвестицій підприємства, їх типи. 28. Методичні підходи до формування диверсифікованого портфеля фінансових інвестицій туристичного підприємства. 29. Сутність та види інвестиційних ризиків туристичного підприємства. 30. Методи та показники оцінки фактора ризику в інвестиційних розрахунках. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ „ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" 1. Основні підходи до визначення інновації. 2. Властивості інновації. 3. Сутність понять „новинка", „інновація", „інноваційний проект", „винахід", „інноваційний процес", „інноваційна діяльність". 4. Класифікації інновацій та їх специфіка. 5. Теорія циклічних економічних криз 6. Теорія довгих хвиль 7. Інноваційні теорії економічного розвитку 8. Теорія економічного розвитку 9. Концепція технологічних устроїв ІО.Еволюційно-інституційні теорії економічного розвитку 11 .Інноватика як наука. 12.Науково-технічні революції в історії економічного розвитку 13.Типи економічного розвитку 14.Класична крива поширення інновації в галузі: інкубаційний період, прискорена дифузія, повільна дифузія. 15.Суб'єкти інноваційного ринку: венчури, spin-off, експлеренти, патієнти, комутанти, віоленти. 16.Інноваційний потенціал держави, регіону, галузі, підприємства. 17.Поняття інноваційного процесу. 18.Основні етапи інноваційного процесу. 19.Зміст інноваційної діяльності, джерела її фінансування, рівень ризику, очікувана віддача та роль маркетингу на різних етапах інноваційного процесу. 20.Трансфер технологій. 21.Лінійна й інтерактивна моделі інноваційного процесу. 22.Рівні регулювання інноваційною діяльністю. 23.Інноваційна політика в системі регуляторів соціально-економічних процесів. 24.Функції держави в інноваційній сфері. 25.Національні особливості інноваційних систем розвинених країн світу. 26.Українська інноваційна система в умовах ринкової економіки. 27.Методи державної підтримки інноваційної діяльності. 28.1нституційна структура інноваційного ринку. 29.Інноваційна інфраструктура ЗО.Бізнес інкубатори 31 .Технологічні парки 32.Технополіси. 33.Роль інформаційно-технологічних систем у розвитку інноваційної інфраструктури. 34.Значення менеджменту технологічних інновацій для розвитку конкурентних переваг. З5.Основні функції й особливості інноваційного менеджменту. 36.Поняття інноваційної стратегії. Загальна й інноваційна стратегія підприємства. 37.Стратегії технологічних і товарних інновацій. З 8. Конку рентні стратегії диференціації та скорочення витрат, спрямованість товарних і технологічних інновацій. З9.Етапи розробки інноваційної стратегії підприємства. 40.Технологічний аудит і етапи його проведення. 41.Інноваційний потенціал підприємства й організації. 42.Методи розробки й обґрунтування інноваційних стратегій. 43.Ризики процесу виведення на ринок нових товарів і послуг. 44.Фактори успішної реалізації стратегії: організаційні структури,персонал, фінансова підтримка. 45.Поняття інноваційного проекту, його ознаки та характеристики. 46.Стадії життєвого циклу інноваційного проекту. 47.Методи комплексної оцінки та відбору інноваційних проектів. 48.Планування інноваційного проекту. 49.Формування портфелю проектів. 50.Джерела фінансування інновацій. 51 .Венчурний бізнес й організація венчурного фінансування. 52.Венчурний капітал в Україні. 53.Принципи ціноутворення на інноваційну продукцію. 54.Комплексна оцінка ефективності інвестицій у інновації. 55. Методи оцінки економічної ефективності інновацій, їх призначення та класифікація. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ» 1. Інтеграційні структури сучасного світового туристичного ринку 2. Види організаційних структур підприємства-туроператора 3. Види організаційних структур підприємства-турагента 4. Організаційно-правові форми туристичних підприємств 5. Форми об'єднання туристичних підприємств України (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, ...) 6. Форми організації підприємництва (одноосібне володіння, партнерство, корпорація...) 7. Інноваційні форми підтримки підприємництва (кластери, бізнес-інкубатори, ...) 8. Корпоративні стандарти туристичного підприємства 9. Політика підприємства відносно подарків клієнтам 10. Процедура відповіді на телефонні дзвінки 11. Політика відносно використання робочого часу, зарплатні, понаднормової роботи та додаткових пільг 12. Політика підприємства відносно відсутності на роботі та запізнень 13. Політика підприємства відносно ознайомчих турів 14. Політика підприємства відносно продажу персоналу турів або послуг зі знижкою 15. Політика туристичного підприємства відносно відпусток персоналу 16. Політика відносно навчання персоналу, навчальних семінарів, підвищення кваліфікації 17. Політика відносно організації презентацій, прийомів, коктейлів та участі в них персоналу 18. Політика відносно підвищення на посаді та процедура підвищення 19. Норми поведінки персоналу в робочий час 20. Політика відносно подарків з боку клієнтів або постачальників 21. Норми роботи з діловою документацією 22. Процедура ділового листування 23. Вимоги до одягу (дресс-код) персоналу підприємства 24. Використання транспортних засобів компанії 25. Норми та правила врегулювання конфліктних ситуацій 26. Процедури, пов'язані зі скаргами співробітників 27. Процедури, пов'язані зі скаргами клієнтів 28. Технологічні схеми співпраці ініціативного туроператора з рецептивним туроператором 29. Технологічні схеми співпраці туроператора з підприємствами розміщення 30. Технологія обслуговування клієнтів на туристичному підприємстві 31. Фінансова схема роботи ініціативного туроператора 32. Фінансова схема роботи рецептивного туроператора 33. Кадрові проблеми туристичних підприємств України 34. Конфліктні ситуації туристичного підприємства, пов'язані з туристами 35. Види ризиків туристичного підприємства 36. Методи попередження та зниження ризиків у туризмі 37. Методи мотивації персоналу туристичного підприємства 38. Управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства 39. Управління процесом розробки туру 40. Система туристичної статистики в Україні 41. Сучасні тенденції ринку виїзного туризму України 42. Сучасні тенденції ринку іноземного туризму України 43. Сучасні тенденції ринку внутрішнього туризму України 44. Способи мотивації туристичних агентів, що застосовуються туристичними операторами 45. Збутові схеми туристичного оператора 46. Проблеми розвитку ринку засобів розміщення України 47. Порядок заснування підприємства-туроператора 48. Порядок заснування підприємства-турагента 49. Державна підтримка розвитку підприємницької діяльності в сфері туризму України 50. Сучасні методи представлення туристичного продукту клієнту

 10. Операційний менеджмент, менеджмент організацій, економіка підприємства.
  1. Сутність, необхідність і зміст менеджменту, характеристика його основних видів. 2. Особливості управлінської діяльності. Типи менеджерів та вимоги до них. 3. Еволюція наукового менеджменту, характеристика основних етапів його розвитку. 4. Основні положення сучасної системи поглядів на менеджмент. 5. Сутність та характеристика принципів управління. 6. Сутність і класифікація методів управління. 7. Влада та особистий вплив в управлінні. Джерела влади менеджерів. 8. Зміст основних концепцій лідерства. 9. Сутність та особливості основних стилів лідерства. 10. Сутність та роль конфлікту в діяльності організації. 11. Класифікація організаційних конфліктів. 12. Порядок дій менеджерів по управлінню конфліктами. 13. Методи управління конфліктами. 14.Ділові переговори: сутність, види, порядок підготовки і проведення. 15. Фінансовий менеджмент у системі організації. 16. Властивості організації ж об'єкта управління. 17. Організаційні форми підприємств в Україні. 18. Типи бюрократичних структур управління організацією, їх особливості. 19. Типи адаптивних структур управління організацією, їх переваги і недоліки. 20. Порядок і принципи проектування організаційних структур управлінні 21. Елементи проектування організаційних структур управління. 22. Зміст процесу прийняття рішень в організації. 23.Методи прийняття управлінських рішень. 24. Типи об'єднань підприємств в Україні, їх характеристика. 25. Типи і особливості діяльності господарських товариств. 26. Система управління персоналом організації. 27. Інноваційний менеджмент у системі організації. 28. Організація управління виробничою Інфраструктурою підприємства. 29. Маркетинговий менеджмент у системі організації. 30. Показники ефективності організаційної структури управління підприємством. 4 31 .Сутність і роль операційного менеджменту в системі управління організації. 32.Принципи операційного менеджменту. 33.Функції операційного менеджменту. 34.Методи операційного менеджменту. З5.Особливості та властивості операційної системи. З6.Складові операційної системи 37.Класифікаційні підходи до операційних систем. З8.Поняття операційної діяльності підприємства. 39.Типи операційних процесів, їх ознаки. 40.Організація операційного процесу у просторі і часі. 41 .Поняття, структура та тривалість операційного циклу. 42.Сутність, цілі та етапи проектування операційної системи. 43.Прийняття рішень з просторової організації підприємства. 44.Функції оперативного управління операційною діяльністю. 45.Роль і завдання управління матеріальними ресурсами і запасами. 46.Методи управління запасами. 47.Поняття, значення та фактори абезпечення якості товарів і послуг. 48.Показники якості та методи їх оцінки. 49.Організаційне забезпечення якості продукції підприємства. 50.Продуктивність операційної діяльності як основна мета операційного менеджменту. 51 .Шляхи підвищення продуктивності організацій. 52.Роль та функції підсистеми забезпечення операційної діяльності. 53.Функція планування в операційному менеджменті. 54.Функція організації в операційному менеджменті. 55.Функція контролю в операційному менеджменті. 56.Шляхи оптимізації операційного процесу. 57.0сновні функції диспетчерської служби на підприємстві. 58.Охарактеризуйте основні показники продуктивності операційної системи. 59.Виробнича потужність підпр ємства. 60.Охарактеризуйте технологію управління продуктивністю операційної системи. 61. Оцінка та видова класифікація основних фондів. 62. Показники ефективності використання основних фондів. 63. Структура і нормування оборотних фондів підприємства. 64. Нематеріальні активи: сутність, склад, методи оцінки вартості. 65. Структура та нормування оборотних коштів. 66. Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства. 67.Визначення обсягу та джерел фінансування реальних інвестицій. 68. Організація оплати праці на підприємстві. 69. Сучасні форми та системи оплати праці. Безтарифна система. 70. Системи участі праціШшків підприємств у прибутках. Дивідендна політика. 71. Витрати та собівартість продукції. Класифікація витрат. 72. Управління витратами на підприємстві. Кошторис виробництва. 73. Форми фінансової діяльності підприємства. 74.Планування фінансової діяльності: сутність, форми, інструменти. 75. Сутність і види прибутку. Джерела формування та напрямки використання прибутку. 76. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства за допомогою показників. 77. Оцінка прибутковості та ділової активності підприємства. 78. Фінансова стійкість та платоспроможність підприємства: характеристика і показники оцінки 79. Система показників ефективності діяльності підприємства. 80. Чинники зростання ефективності виробництва. 81. Шляхи активізації інноваційної діяльності підприємств. 82. Сутність, форми і види реструктуризації підприємств. 83.Санація (фінансове оздоровлення) суб'єктів господарювання. 84.0цінка ефективності технічних та організаційних нововведень. 85. Визначення рівня беззбитковості виробництва. 86. Державне регулювання цін. Цінова політика підприємства. 87.Нормування праці на підприємстві: призначення і функції. 88. Характеристика відрядної системи оплати праці. 89. Рентабельність підприємства та його продукції. 90. Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів підприємства.

 11. Менеджмент
  1. Концепція та розвиток організаційної (корпоративної) культури 3 2. Значення невербальних форм спілкування в налагодженні ефективного партнерства в менеджменті 11 3. Практичне завдання №1 17 Розробіть власну модель особистих і ділових якостей, якими повинен володіти менеджер та поясніть її. Проведіть оцінку своїх ділових якостей, використовуючи метод бальної оцінки (експертним шляхом). Наскільки Ваші якості відповідають розробленій моделі "ідеальних" якостей? Зробіть відповідні висновки. Рекомендації; Для виконання цього завдання Вам необхідно познайомитися з темами "Менеджер: його місце та роль в організації", "Психологічні аспекти менеджменту" тощо. Висновки доцільно зробити по кожній з названих Вами "ідеальних" якостей, а порівняння найкраще здійснити у відсотках. 4. Практичне завдання №2 19 Зміст завдання: Заповніть наведену нижче форму табл., забезпечивши логіку в поясненні Ваших бажань і потреб. Рекомендації: Для виконання даного завдання Ви повинні вивчити всі мотиваційні теорії, викладені в двох попередніх завданнях та види потреб працівників. Картка А буде містити перелік Ваших найважливіших бажань або короткострокових планів у житті, а у картці В розмістіть перелік Ваших довгострокових бажань (планів). Список використаної літератури 21

 12. Менеджмент
  1. Природа та різновиди відповідальності в менеджменті 3 2. Практичне завдання 13 Якими конкретними навичками повинні володіти керівники вищої, середньої, і нижчої ланок? Назвати їх, проаналізувати і записати за ступенем важливості. Можна навести приклад конкретного підприємства. Відповідь записати у таблицю. Не менше 10 осіб. Ступінь важливості Навички керівника ланки вищої середньої нижчої 1 2 3 … 3. Поняття 15 Управління за цілями. Система. Технологічні методи менеджменту. Список використаної літератури 17

 13. Менеджмент
  І. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 3 1. Місце комунікацій в реалізації організаційно-управлінських рішень 3 2. Порівняльна характеристика шкіл менеджменту 6 3. Характеристика внутрішнього середовища підприємства 11 ІІ. ПРАКТИЧНЕ ПИТАННЯ 13 Сформулювати місію підприємства і систему цілей, реалізація яких забезпечує досягнення місії цього підприємства. 13 ІІІ. ДАТИ ВІДПОВІДІ НА ПОСТАВЛЕНІ ТЕСТОВІ ПИТАННЯ 14 1. Діяльність з координації роботи підрозділів та окремих виконавців у середині підрозділів - це: 2. Хто переважно формує культуру менеджменту у підприємстві, яке створюється? 3. Які організації слід вважати формальними: 4. Особливий стан психіки індивіда, що являє собою усвідомлену незадоволеність — це: 5. До основних завдань контролю не належать: IV. ДАТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЗНАЧЕНИМ ПОНЯТТЯМ 15 Функціональна організаційна структура управління Організаційні зміни Методи менеджменту ЛІТЕРАТУРА 16

 14. Менеджмент
  1. Контроль як функція менеджменту 3 2. Сутність конфлікту та його характерні риси 6 3. Трудовий колектив як об’єкт управління 11 4. Практичне завдання 15 Для забезпечення переробки м'яса (молока) та необхідності випуску ковбасних (молочних) виробів для потреб населення в районі, територіальне віддаленому від існуючого м'ясокомбінату (молокозаводу), розробити план заходів щодо створення мінізаводу (як окремої юридичної одиниці) з випуску ковбасних виробів (незбираномолочних продуктів) і копченостей (твердих сирів) на базі існуючого продуктового заводу. 5. Тести 17 1. Дуглас Мак-Грегор назвав положення про авторитарне керівництво: 2. Яким чином поділяються організації на: 3. Про який тип влади йдеться: це влада, яка базується на бажанні підлеглого бути таким як його керівник, тому що його характеристики або риси дуже для нього привабливі: 4. До економічних методів менеджменту не відносяться: 5. За ступенем обов'язковості виконання розрізняються такі управлінські рішення: 6. Визначення 18 1. Соціально-психологічні методи менеджменту. 2. Правило. 3. Функції менеджменту. Список використаної літератури 19

 15. Менеджмент
  1) ТРИ ГОЛОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНУ «МЕНЕДЖМЕНТ» 3 2) КОМУНІКАЦІЇ В КЕРІВНИЦТВІ 7 3) ЦІЛІ, ІДЕЇ, РЕСУРСИ МЕНЕДЖМЕНТУ 11 ЛІТЕРАТУРА 14 СИТУАЦИЯ 2 15 Стратегическое планирование на фирме «Сире» 2. Как ценности членов комитета стратегического планирования повлияли на их отношение к диверсификации? 3. Что руководством воспринимается как основные сильные стороны «Сире»? 4. Судя по тексту, какую стратегическую альтернативу выбрала «Сире? 5. Что вы думаете относительно процесса, который используется комитетом стратегического планирования при разработке плана диверсификации? ЛИТЕРАТУРА 21

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua