Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Підготувати тези інформації з питання "Повноваження трудового колективу" (ID:26714)
| Размер: 37 кб. | Объем: 21 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 16.12.2013 |
Содержание1. Повноваження трудових колективів. 3
2. Регулювання повноважень різних видів колективів 4
3. Регулювання прав трудового колективу 7
Завдання 13
Розробити структурно-логічну схему «Система заробітної плати та її види». 14
Список джерел 21
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Менеджер - керівник трудового колективу
  Вступ 3 1. Сутність та види колективів, їх структура 5 1.1 Визначення трудового колективу 5 1.2. Принципи і методи побудови стабільного трудового колективу 9 1.3 Психологічні аспекти керування трудовим колективом. Психологічні типи керівників 10 1.4 Авторитет керівника і лідерство в трудовому колективі 12 1.5. Вплив керівника на психологічний клімат колективу 15 2. Стисла характеристика ВАТ “Одеський торговий дім” 18 2.1 Загальна характеристика об’єкта дослідження 18 2.2 Особлива характеристика підприємства 20 3.Характеристика методів управління трудовим колективом ВАТ “Одеський торговий дім” 23 3.1 Вплив стратегічних цілей підприємства на мотивацію персоналу щодо їх досягнення 23 3.2 Система індикаторів в управлінні персоналом підприємства 24 3.3 Критерії оцінки персоналу підприємства 26 4. Вдосконалення керівництва колективом ВАТ “Одеський торговий дім” 28 4.1. Аналіз досягнутих результатів 28 4.2 Пропозиції, щодо вдосконалення керівництва трудовим колективом 29 4.3 Пропозиції, щодо вдосконалення роботи менеджерів - керівників колективу 30 Висновки та пропозиції 33 Література 36 Додаток 1. Принципи побудови системи керування персоналом в організації 39-43

 2. Роль сім’ї та трудового колективу у виховному процесі
  ЗМІСТ 1. Формування гуманних відносин педагогів, членів родини та учнів 3 2. Єдність традиційних та новаторських методик 5 3. Методи формування свідомості особистості 7 Список використаної літератури 10

 3. Основні напрями підвищення прибутку й доходу трудового колективу
  Вступ 3 1. Методи планування прибутку й доходу трудового колективу 5 1.1. Поняття прибутку і доходу підприємства 5 1.2. Роль доходу підприємства у формуванні його прибутку 7 1.3. Напрями збільшення прибутковості підприємства 9 2. Аналіз створення і використання прибутку й доходу трудового колективу у ВАТ «Луцький автомобільний завод» 15 2.1. Загальні відомості про підприємство 15 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності 17 2.3. Роль нерозподіленого прибутку у розвитку підприємства 25 3. Напрями вдосконалення прибутковості підприємства 28 3.1. Фінансування інвестиційної програми підприємства 28 Висновки 35 Література 39

 4. Питання до державного екзамену з методики трудового навчання
  1. Організація роботи з природними матеріалами, їх види, заготівля, зберігання, підготовка до роботи. Методика проведення уроку до виготовленню аплікацій із рослинних форм і об’ємних виробів із природних матеріалів. 2 2. Особливості уроків трудового навчання в порівнянні з іншими навчальними предметами. Структура уроку трудового навчання і характеристика його етапів (на прикладі уроку по виготовленню виробів з тканини). 3 3. Інструктаж в трудовому навчанні. Види інструктажу за часом проведення і обхватом учнів. Вимоги до проведення інструктажу. Навести приклад проведення інструктажу на уроці по виготовленню виробів з паперу. 4 4. Праця як самостійний навчальний предмет, її освітнє значення. Мета трудової політехнічної підготовки учнів 1-4 класів. 5 5. Засвоєння політехнічних завдань учнями 1-4 класів під час роботи з різними матеріалами, ознайомлення з інструментами, процесом виробництва вцілому. 6 6. Формування в учнів політехнічних умінь: уміння планувати трудовий процес, організовувати робоче місце, проводити технологічні операції: згинання, різання, монтажу. 7 7.Динаміка розвитку конструкторсько-винахідницьких умінь у учнів 1-4 класів. 8 8. Специфіка проведення уроків трудового навчання в 1 класі. Особливості їх організації. 9 9. Особливості роботи з пластичними матеріалами. Обробка глини та пластиліну. Методика організації індивідуальної та колективної роботи по виготовленню виробів із пластичних матеріалів. 9 10. Організація роботи по виготовленню виробів із паперу і картону. Методика виготовлення виробів із використанням шаблонів. Методика ознайомлення учнів 1 класу із виготовленням закладки з візерунком із квадратиків, кружечків тощо. 11

 5. Підготувати проект
  ВСТУП 3 1. Історія розвитку підприємства (Кондитерська корпорація) 5 2. Організаційно-економічні показники діяльності підприємства. Об’єм продажів 6 3. Система маркетингу комунікацій 8 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

 6. Юридична техніка, підготувати документи
  Цивільно-процесуальний документ при виконанні судового рішення УХВАЛА суду Скарга про перегляд рішення за виняткових обставин Скарга в порядку судового контролю Позовна заява клопотання Клопотання про визнання (та звернення до виконання) рішення іноземного суду касаційна скарга Заява про перегляд рішення за нововиявленими обставинами заява про встановлення факту місця відкриття спадщини Заява про видання судового наказу апеляційна скарга

 7. Джерела інформації та інформаційні посередники як джерело інформації для підготовки управлінських рішень
  Вступ 3 1. Управлінські рішення та процес їх прийняття 4 2. Джерела інформації для прийняття управлінських рішень 7 Висновки 14 Література 15

 8. Підготувати звіт по системі освіти у вищій школі
  ВСТУП 2 1. МЕТА I ПРIОРИТЕТНI НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОСВIТИ 3 2. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС – СТРУКТУРНА РЕФОРМА ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ 6 3. НАПРЯМКИ СТРУКТУРНОГО РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ З ОГЛЯДУ НА БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 10 ВИСНОВКИ 15 ЛІТЕРАТУРА 16

 9. Згуртованість і соціальний розвиток колективу
  ВСТУП 2 1. СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ І ЙОГО ПРОТИРІЧЧЯ 3 2. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА 7 ВИСНОВКИ 9 ЛІТЕРАТУРА 10

 10. Згуртованість та соціальний розвиток колективу
  1. Суть та стадії згуртованості колективу…………………………….3 – 4 2. Особливості управління персоналом на етапах розвитку колективу……………………………………………………..4 – 6 3. Колективи згуртовані, розчленовані та роз'єднані. Фактори, що впливають на згуртованість колективу………………...6 – 7 4. Роль комунікацій в управлінні персоналом………………………..7 – 8 5. Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління…………………………………………………..9 – 10 6. Психологічна сумісність працівників в організаціях……………10 – 13 7. Вимоги до психологічних якостей працівників та керівників сучасних організацій……………………………………..13 – 14 8. Психологічні риси особистості керівника, вимоги до нього як до лідера………………………………………………14 9. Специфіка процесу управління персоналом в Багатонаціональних організаціях……………………………………..15 – 17 10. Сутність та значення соціального розвитку колективу………….17 – 18 11. Література………………………………………………………………...19

 11. Поняття трудового стажу, його види. Обчислення й підтвердження трудового стажу
  1. Поняття трудового стажу, його види 3 1.1. Поняття трудового стажу, його значення і класифікація 3 1.2. Загальний трудовий стаж. Спеціальний трудовий стаж, його зміст і підвиди 5 1.3. Страховий трудовий стаж, його значення і зміст 7 1.4. Вислуга років як особливий вид спеціального трудового стажу. 10 2. Обчислення й підтвердження трудового стажу 11 2.1. Обчислення трудового стажу: види та характеристика 11 2.2. Підтвердження трудового стажу 15 Література 19

 12. Міжособистісні стосунки та їх значущість у середовищі та праці колективу
  Вступ 3 1. Сутність міжособистісних стосунків та їх значення в групах 4 2. Психологічна сумісність і конфлікт у міжособистісних стосунках 9 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 13. Види економічної інформації. Структура і властивості економічної інформації
  Вступ 3 1. Поняття економічної інформації, її види. 3 2. Структура економічної інформації 9 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 14. РОЗРОБКА ПЛАНУ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КОЛЕКТИВУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
  курсова бакалаврська ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 5 1.1. Значення соціального розвитку колективу для ефективного функціонування підприємства 5 1.2. Система розвитку персоналу підприємства 12 1.3. Матриця визначення рівня розвитку сучасної організації 23 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «Назва» 30 2.1. Загальна характеристика підприємства 30 2.2. Оцінка ефективності управління трудовими ресурсами на підприємстві 36 2.3. Діагностика стану соціального розвитку колективу туристичного підприємства 41 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КОЛЕКТИВУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВАТ "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "Назва" 47 3.1. Недоліки планування соціального розвитку колективу підприємства ВАТ «Готельний комплекс «Назва» 47 3.2. Розробка плану соціального розвитку колективу підприємства 50 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 68 ДОДАТКИ 72

 15. Розробка плану соціального розвитку колективу туристичного підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 6 1.1. Значення соціального розвитку колективу для ефективного функціонування підприємства 6 1.2. Система розвитку персоналу підприємства 12 1.3. Матриця визначення рівня розвитку сучасної організації 18 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «Назва» 22 2.1. Загальна характеристика підприємства 22 2.2. Аналіз трудових ресурсів 35 2.3. Діагностика стану соціального розвитку колективу туристичного підприємства 39 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КОЛЕКТИВУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВАТ "Назва» 45 3.1. Недоліки планування соціального розвитку колективу підприємства ВАТ «Назва» 45 3.2. Розробка плану соціального розвитку колективу підприємства 51 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 66 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 68 ДОДАТКИ 74

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua