Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Задача з фінансового менеджменту (ID:26742)
| Размер: 5 кб. | Объем: 4 стр. | Стоимость: 30 грн. | Добавлена: 16.12.2013 |
СодержаниеУмови завдання. Визначити початкові інвестиції, виходячи із наступних даних:
- ціна нового обладнання -100 000 грн.;
- податки на дохід від реалізації старих активів - 3 200 грн.;
- дохід від продажу старого обладнання - 25 000 грн.;
- витрати на транспортування - 3 000 грн.;
- витрати на монтаж нового обладнання - 7 000 грн.;
- податкові пільги на інвестиції - 1 500 грн.
Перелік літератури
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Задача: Визначити для кожного фінансового інструменту
  Задача Визначити для кожного фінансового інструменту рівень дохідності, який не пов'язаний з урахуванням ризику, а також розмір їх номінальної дохідності, якщо відомо, що реальна процентна ставка на фінансовому ринку становить 3%, а інформація про очікувану інфляцію та розміри премій за ризик представлена в таблиці: Фінансовий інструмент Очікуваний рівень інфляції, % Розмір премії за ризик для кредитора, % А 6 3 Б 8 2 В 11 1

 2. Робота з фінансового менеджменту
  Завдання 1 3 За даними фінансової звітності (табл. 1, 2) розрахувати фінансові коефіцієнти. Результати розрахунків занести в табл. 3. Порівняти їх з нормативними значеннями. Проаналізувати фінансовий стан підприємства. Скласти аналітичну записку; запропонувати заходи поліпшення фінансового стану підприємства. Література 13

 3. К/р з міжнародного фінансового менеджменту
  Теоретична частина 3 1. Управління вхідними грошовими потоками 3 2. Капітал підприємства та його структура 9 Практична частина 15 1. Ситуація з СП "Компютерний центр" 15 1.1.Проаналізуйте слабкі та сильні сторони фінансової стратегії СП 1.2. Розробіть власний варіант фінансової стратегії СП Література 19

 4. Контрольна з фінансового менеджменту
  1. Об’єкт і суб’єкт фінансового менеджменту 3 2. Класифікація фінансових ризиків 5 3. Розробка цінової політики та її оптимізація на підприємстві 9 Список використаної літератури 12

 5. Контрольна з основ фінансового менеджменту
  1. Оперативне планування надходження і використання грошових коштів підприємства 3 2. Управління вхідними грошовими потоками 9 3. Управління вихідними грошовими потоками 13 Список використаної літератури 20 Додаток 21

 6. Задачі з фінансового менеджменту вар. 2
  Задача 1 Клієнт уклав угоду ануїтету на 5000 доларів з розрахунку 8 % річних на 5 років. Знайти суму грошей, яку клієнт буде отримувати щорічно. Задача 2 В кінці 3 року Вам надходить бізнес пропозиція з прибутком 2000 доларів. В цей час банківський депозит можливий під 8% річних. Яка вартість бізнес пропозиції сьогодні? Задача 3 Стандартне відхилення проекту А — 650. Математичне очікування ймовірності розподілу — 3000. Знайдіть міру відносної дисперсії (або коефіцієнт варіації). Задача 4 Потрібно знайти коефіцієнт заборгованості. Пасиви фірми — 56000. Чиста вартість капіталу (власний капітал) — 180000. Задача 5 Виручка від реалізації — 650000. Чистий прибуток — 120000. Сума матеріальних активів — 1400000. Дивіденди на 1 акцію — 10 доларів. Знайти коефіцієнт оборотності активів. Задача 6 Знайти ринкову ціну облігацій. Номінал облігацій — 1000 доларів. Строк — 3 роки. Номінальний відсотковий дохід — 6 відсотків. Необхідна дохідність — 10 відсотків. Задача 7 Вартість привілейованої акції — 80 доларів. Ставка дисконтування — 14 відсотків. Визначити розмір дивіденду. Задача 8 Дохід по казначейському векселю США 3,5 відсотку. Дохідність інвестиційного фонду 13 відсотків. Коефіцієнт бета компанії — 1,2. Визначити дохідність акцій компанії. Задача 9 Які акції називаються агресивними, а які консервативними? Бета 1 — 1,2; Бета 2 — 0,8. Перелік використаної літератури

 7. Практичне завдання з фінансового менеджменту
  Завдання 1 3 Маркетингові досліджування встановили падіння попиту на певний вид продукції. Приймається рішення щодо зменшення цін на продукцію. Керівництво підприємства доручає фінансовим менеджерам обґрунтувати величину прибутку від операційної діяльності з урахуванням різної структури витрат. 1. Визначити очікуваний обсяг реалізації з урахуванням еластичності попиту. 2. Обчислити маржинальний прибуток й операційний прибуток підприємства у базовому та прогнозному періодах. 3. Визначити рівень операційного важеля у базовому та прогнозному періодах. Пояснити економічний зміст операційного важеля. 4. Обґрунтувати найкращий варіант розвитку підприємства з урахуванням структури витрат. Вихідні дані Показники Значення Середня ціна одиниці продукції, грн. 275 Прогнозне зменшення ціни, % 5 Загальні витрати на одиницю продукції, грн. 170 Фактичний обсяг реалізації продукції, тис. один. 45 Коефіцієнт еластичності попиту 1,5 Структура витрат, % І варіант - змінні витрати - постійні витрати 73 27 ІІ варіант - змінні витрати - постійні витрати 70 30 Завдання 2 7 1. Використовуючи результати розрахунків попереднього завдання визначити беззбитковий обсяг виробництва у вартісному виразі (критичну виручку від реалізації продукції), розкрити економічний зміст показника. 2. Навести графічну інтерпретацію беззбиткового обсягу реалізації продукції у вартісному виразі. 3. Обґрунтувати запас фінансової міцності, зобразити показник на графіку беззбитковості, пояснити його зміст. 4. Обґрунтувати напрямки фінансової політики підприємства у межах короткострокового і довгострокового періодах. Завдання 3 9 1. Використовуючи результати розрахунків попередніх завдань визначити прибуток, що підлягає оподаткуванню. 2. Розрахувати податок на прибуток й величину чистого прибутку підприємства. 3. Визначити економічну рентабельність активів й чисту рентабельність власного капіталу за умов різної структури капіталу. 4. Розрахувати ефект фінансового важеля, пояснити його економічну сутність. Література 12

 8. Контрольна робота з фінансового менеджменту
  Зміст. 1 (45). Оптимізація портфелю цінних паперів за допомогою використання моделі Марковиця. 2 2 (46). Оптимізація портфелю цінних паперів за допомогою використання моделі Шарпа. 10 Задача № 6.1. 18 Підприємство має можливість прокредитувати інше підприємство на суму 100 тис. грн. під 20% річних на 2 дні, але власних грошових коштів є лише 70 тис. грн. Решту коштів підприємство мас можливість залучити шляхом отримання короткострокових кредитів у трьох банках по 10 тис. грн. у кожному. Банки пропонують фінансові ресурси за такими процентними ставками: банк А - 17% річних, банк Б 20%, банк В - 22% річних. Нарахування здійснюється за простим відсотком. Необхідно обчислити фінансовий результат від такої операції. Задача № 6.2. 19 Керівництво підприємства розглядає питання про модернізацію обладнання. Витрати на проведення модернізації складають 150000 грн. Очікуваний строк експлуатації обладнання 5 років. При цьому після модернізації щорічний чистий грошовий потік зросте з 50000грн. до 90000грн. Якщо не модернізувати обладнання, то воно не має залишкової ринкової вартості. При модернізації залишкова вартість обладнання через п'ять років складе 70000 грн. Вартість капіталу компанії 14%. Необхідно оцінити доцільність модернізації, використовуючи показник NPV, зробіть висновки. Задача № 6.3. 21 Керівництво підприємства розглядає питання про модернізацію обладнання. Витрати на проведення модернізації складають 150000 грн. Очікуваний строк експлуатації обладнання 5 років. При цьому після модернізації щорічний чистий грошовий потік зросте з 50000грн. до 90000грн. Якщо не модернізувати обладнання, то воно не має залишкової ринкової вартості. При модернізації залишкова вартість обладнання через п'ять років складе 70000 грн. Вартість капіталу компанії 14%. Необхідно оцінити доцільність модернізації, використовуючи показник NPV, зробіть висновки. Аналітична ситуація №6.4. 21 Визначити розрахункову рентабельність виробництва, якщо підприємством на придбання запасів та матеріалів було витрачено 140 000 000 гривень, з яких 12% прокредитовані банком під 10% річних з простим нарахуванням. Ставка податку на прибуток становить 30%. Обсяг товарної продукції підприємства - 200 000 000 грн. Література. 24

 9. Грошові потоки як об'єкт фінансового менеджменту
  1. Грошові потоки як об'єкт фінансового менеджменту 3 2. Управління формуванням доходів суб'єкта господарювання 10 Література 14

 10. Сутність, задачі, функції фінансового менеджменту
  Вступ 3 1. Фінанси і фінансові ресурси підприємства 4 2 Сутність, цілі і задачі фінансового менеджменту 5 3 Фінансова робота і фінансові служби підприємства 9 4. Інформаційна база фінансового менеджменту підприємства 14 5. Функції служби фінансового менеджменту на підприємстві 15 Література 21

 11. Контрольна робота з фінансового менеджменту у банку
  Зміст 1. Аналіз ресурсної бази АППБ “Аваль” 4 2. Аналіз процентних доходів та витрат 8 3. Удосконалення депозитної політики банку 10 Список використаної літератури 13 Додатки 14

 12. Оптимізація фінансового менеджменту на туристичному підприємстві (бакалавр)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 5 1.1. Поняття фінансового менеджменту 5 1.2. Роль і місце фінансового менеджменту в системі управління бізнесом 16 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «НАЗВА» 24 2.1. Загальна характеристика діяльності туристичного підприємства ТОВ «Назва» 24 2.2. Аналіз фінансового стану туристичного підприємства 28 2.3. Оцінка фінансових показників діяльності туристичного підприємства 41 РОЗДІЛ 3. ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «НАЗВА» 46 3.1. Розробка організаційно-економічних заходів по забезпеченню реалізації фінансової стратегії туристичного підприємства 46 3.2. Ефективність запропонованих заходів з підвищення рівня організації управління фінансами туристичного підприємства ТОВ «Назва» 57 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 62 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 66 ДОДАТКИ 69

 13. Класифікація методів фінансового менеджменту в охороні здоров’я
  ВСТУП 3 1. Нормативно-правове регулювання діяльності закладів охорони здоров’я в Україні 5 2. Фінансовий менеджмент в охороні здоров’я 13 3. Класифікація методів фінансового менеджменту в охороні здоров’я 16 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 25

 14. Класифікація методів фінансового менеджменту в охороні здоров’я
  ВСТУП 3 1. Нормативно-правове регулювання діяльності закладів охорони здоров’я в Україні 5 2. Фінансовий менеджмент в охороні здоров’я 13 3. Класифікація методів фінансового менеджменту в охороні здоров’я 16 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 25

 15. Характеристика функцій фінансового менеджменту як управління підсистеми
  1. Характеристика функцій фінансового менеджменту як управління підсистеми 3 2. Фінансовий механізм 6 3. Ієрархія в організації (підприємстві, фірмі) та її ланцюговість 10 4. Практичне завдання 18 Консалтингова група «Єйлис» викупила готель на 120 номерів. Протягом реконструкції було укладено контракт на два роки з провідним тур оператором про постійне ним використання 110 номерів. Витрати на обслуговування цих номерів, з урахуванням витрат на поточний ремонт, і невиробничі витрати готелю складають 120 тис. грн. на місяць. Витрати на утримання номерів, що залишились у випадку їх простою, складають 180 грн. на місяць. Норма планового прибутку – 25%.ю Загальні капіталовкладення у реконструкцію готелю склали 320 тис. грн. Визначте, яку цінову стратегію найбільш доцільно обрати консалтинговій компанії та якою буде ціна за користування 110 номерами на місяць у відповідності до цієї стратегії. Список використаної літератури 21

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua