Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
БесплатноеТема: "Краса душі, краса любові-найвища на землі краса"(краса почуттів в інтимній ліриці українських поетів кінця 19-20 століття) (ID:26888)
| Размер: 7 кб. | Объем: 4 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 18.12.2013 |
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Безсмертя та добро вічність і краса - основа життя людини на землі (за повістю Віктора Близнеця (Звук павутинки)

 2. Моральна краса дівчини-українки за драмою І. Котляревського „Наталка Полтавка”

 3. «Краса вірності в коханні» твір за повістю М. Коцюбинського «Дорогою ціною» 8 клас

 4. Життя без любові – не життя, а існування. За творами поетів романтиків

 5. РЕЧЕННЯ ЯК КОМУНІКАТИВНА ОДИНИЦЯ (на матеріалі ЗМІ кінця ХХ століття)
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЧЕНЬ 6 1.1. Основні принципи опису синтаксичних одиниць як елементів комунікації (до історії питання) 6 1.2. Особливості комунікативно-функціонального підходу до речення як одиниці синтаксису (теоретико-методологічний аспект дослідження) 11 РОЗДІЛ ІІ. КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ РЕЧЕНЬ У ЗМІ 17 2.1. Структурно-семантичні особливості композитів-модифікаторів речень публіцистичного стилю 17 2.2. Функціональний аспект одиниць інфраструктурного рівня речення в публіцистичних текстах 23 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33 Предметом нашого дослідження обрано проблеми функціонування різних типів речень в українських ЗМІ. Матеріалом дослідження є мовлення українських ЗМІ. Основним джерелом є україномовна періодична преса кінця ХХ століття. Метою розвідки є комплексний опис речення як комунікативної одиниці в сучасних ЗМІ. Основними завданнями нашого дослідження маємо визнати такі: 1. Вибір такого теоретичного підґрунтя, яке надає найбільш послідовне та повне уявлення про речення як комунікативну одиницю у межах обраного предмета дослідження. 2. Опис комунікативно-функціональних речень у ЗМІ. Методологію роботи складають дослідження з питань лексикології і культури мови вітчизняних і зарубіжних мовознавців, презентовані у списку використаної літератури. Це, зокрема, розвідки М.І. Пентилюк, О.Д.Пономаріва, В.В. Різуна, І.Р. Вихованця, Ф. С.Бацевича, Н.Д. Бабич, М.С.Зарицького, лексикографічні видання та ін. Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній здійснено спробу комплексного опису речення як комунікативної одиниці публіцистичного стилю, що дає змогу поширювати аспекти вивчення цієї проблеми на загальному лінгвістичному просторі. Це й складає перспективу дослідження. Теоретичне значення роботи ґрунтується на доповненні знань про синтаксичні норми української мови та їх використання у ЗМІ. Практичне значення роботи полягає в тому, що висвітлені в ній аспекти і висновки складають інтерес у плані їх використання в навчальному процесі з різноманітних курсів культури мовлення, лексикології, основ журналістської та редакторської майстерності. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел.

 6. Західноукраїнські землі в першій половині ХІХ століття під владою Австрійської імперії
  1. Україна під владою імперії 3 2. Реформи Гобсбургів у західній Україні. 4 3. Національно-визвольний рух в західних землях 6 Висновок 12

 7. Суспільно-політичний лад і право на західно-українських землях кінця XVIII – початку ХІХ ст.
  Вступ 3 1. Адміністративно-територіальний устрій та населення західно-українських земель у складі Австрійської імперії 5 2. Суспільно-політичний лад на західно-українських землях наприкінці XVIІI – початку XІХ ст. 8 2.1. Правове становище панівного класу феодалів 8 2.2. Правове становище кріпаків і селян 8 2.3. Правове становище міського населення 12 2.4. Державний лад 14 3. Судово-правові органи на західно-українських землях наприкінці XVIІI – початку XІХ ст. 20 3.1. Судові органи 20 3.2. Цивільне право 22 3.3. Кримінальне право 24 4. Революція 1848-1849 pp. 26 Висновки 31 Список використаної літератури 33

 8. Діяльність поетів як туристичний ресурс
  Вступ 3 1. Культура як фактор туристичної мотивації 5 1.1. Культурний, чи пізнавальний, туризм 5 1.2. Актуалізація культурно-історичної спадщини 8 1.3. Особливості проведення літературних екскурсій 11 2. Туристичні маршрути, пов’язані з життям та діяльністю видатних українських поетів 15 2.1. Тарас Шевченко – видатний син України 15 2.2. Реконструкція музею Т.Г. Шевченка в Каневі як дзеркало розвитку українського літературного туризму 21 2.3. Шляхами Івана Франка 26 3. Напрями вдосконалення літературного туризму в Україні 30 Висновок 35 Література 39 Додаток. Т.Г. Шевченко і туристична Черкащина 41

 9. Світогляд як найвища форма самоусвідомлення
  Вступ 3 1. СТРУКТУРА СВІТОГЛЯДУ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ 4 2. ЧОМУ СВІТОГЛЯД Є ВИЩОЮ ФОРМОЮ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ, А НЕ ПРОСТО СУМОЮ ЗНАНЬ? 6 3. ТИПИ СВІТОГЛЯДУ: ЇХ СПОРІДНЕНІСТЬ ТА ВІДМІННІСТЬ 9 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ СВІТОГЛЯДНОЇ ПАРАДИГМИ 15 Висновки 19 Література 20

 10. Світогляд як найвища форма самоусвідомлення
  1. Структура світогляду та принципи його формування 3 2. Чому світогляд є вищою формою систематизації знань, а не простою сумою знань? 6 3. Які можливі типи світогляду: їх спорідненість та відмінність 8 4. Дайте характеристику сучасної світоглядної парадигми 12 Список використаної літератури 14

 11. Методи та засоби виховання у дітей діяльності та любові до природи
  Методи та засоби виховання у дітей діяльності та любові до природи Список літератури

 12. Характеристика емоцій і почуттів
  1. Характеристика емоцій і почуттів у професійній діяльності працівників органів внутрішніх справ 3 2. Психологія особистості правопорушника 10 3. Завдання 17 "У наш час можна впевнено сказати, що незважаючи на постійну напруженість та соціальну відповідальність, велику роль у діяльності правознавця, в успішному виконанні ним професійних завдань відіграють такі якості, як працездатність, психічна витривалість, швидка орієнтація в нових умовах, глибоке та динамічне мислення, рішучість, моральна стійкість". Визначити, про які компоненти структури особистості йдеться у наведеному вислові ? Список використаних джерел 18

 13. Особливості дослідження емоцій і почуттів людини
  Теоретична частина 3 1. Характеристика методів дослідження емоцій і почуттів людини 3 2. Труднощі у застосуванні методів і методик вивчення емоційної сфери особистості 7 Практична частина 9 Лабораторна робота № 1 9 Лабораторна робота № 1 Мета: ознайомити студентів із процедурою дослідження рівня тривожності (за методикою Філліпса). Методика особистісна. Призначена для вивчення рівня і характеру тривожності, пов'язаною зі школою у дітей молодшого і середнього віку. Стимульний матеріал тесту складається з 58 питань, які можуть зачитуватися школярам, а можуть і пропонуватися письмово. На кожне питання потрібно однозначно відповісти «та чи ні». Автором виділяються наступні чинники (шкали) тривожності: ... Лабораторна робота № 2 12 Мета: сформувати у студентів уміння застосовувати методику дослідження самооцінки емоційного стану особистості. Методика дослідження самооцінки особистості по Дембо – Рубінштейн. ... Лабораторна робота № З 15 Мета: сформувати у студентів навички використання методів візуальної психодіагностики (згідно з методикою розпізнавання емоцій за виразом обличчя). Розпізнавання емоцій проводиться за наступною схемою Основні параметри 1. Стать сприйманої людини і пов'язані з цим психологічні якості. 2. Вікові особливості індивіда і загальне враження про пройдений ним життєвий шлях. 3. Тнп статури і обумовлені типові особливості (пік¬нік, атлетик, астенік). 4. Специфічний людський тип (художній, мислительний, змішаний). 5. Тип темпераменту (сангвінічний, флегматичний, холеричний, ме¬ланхолічний) і його можливі поєднання (складний темперамент). 6. Тнп особистості (що пізнає, емоційно-комунікативний, практи¬чний). 7. Вид професійної діяльності людини. Додаткові дані 8. Голова і обличчя: співвідношення частин голови; загальна будова обличчя і його пропорції; лоб, зморшки, бровн; очі і ніс; рот і підборіддя. 9. Мімічні рухи, особливості погляду, окремо сміх і усмішка. Особливості ходи, постава, характеристики стійкі і посадки. 10. Форма рук і пальців, особливості жестикуляції (жести захисту, оцен¬ки, агресивності, відвертості і т. д.). 11. Характеристики голосу і дистанція в спілкуванні (швидкість і гучність мови, артикуляція, висота і режим голосу, відстань в розмові та ін.). 12. Загальне читання "сигналів тіла" і характеристика основних рис особистості (активність — пасивність, егоїзм — альтруїзм, екстраверсія —інтроверсія, воля—безволля, впевненість — невпевненість, відкритість—лице¬мірство і т. д.) 13. Особливості оформлення зовнішнього вигляду і "територіального" оточення (кольори, яким віддається перевага, предмети особистого ужитку, обстанов¬ка і т. д.). 14. Особливості протікання поведінкових реакцій (характер емоційних проявів). Список використаної літератури 19 Додаток 21

 14. Недорозвинення батьківських почуттів, як допомога психолога-консультанта
  ВСТУП 3 1. Недорозвинення батьківських почуттів як психологічна проблема 5 2. Особливості психологічного консультування при недорозвиненні батьківських почуттів 8 Висновок 14 Список використаних джерел 15

 15. Ринок землі
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗЕМЛЯ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ РЕСУРС 5 1.1. Поняття землі як фактора виробництва та її особливості 5 1.2. Пропозиція землі 7 1.3. Попит на землю 8 РОЗДІЛ 2. ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА ТА ЦІНА ЗЕМЛІ 11 2.1. Ренти (види) 11 2.2. Формування ціни землі 15 РОЗДІЛ 3. РИНОК ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ 19 3.1. Оренда землі 19 3.2. Необхідність ринку землі 26 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua