Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Управління якістю. Поява елементів управління якості товарів (послуг) на основі розвитку та впровадження стандартизації (ID:27046)
| Размер: 21 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 13.10.2014 |
Содержание1. Поява елементів управління якості товарів (послуг) на основі розвитку та впровадження стандартизації 3
2. Розвиток управління якістю в країні: контроль якості, оцінка якості, системний підхід до управління якістю 6
Список використаних джерел 18
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Управління асортиментом та якістю товарів і послуг
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ОСНОВНА ЧАСТИНА 6 1.1 Формування і управління асортиментом 6 1.2. Менеджмент системи якості 13 1.3. Досвід зарубіжних компаній 17 1.4. Характеристика підприємства „Ельдорадо” 21 1.5 Аналіз управління асортиментом продукції 24 1.6. Аналіз управління якістю торговельних послуг 28 2. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 35 2.1. Висновки 35 2.2. Пропозиції 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 Метою даної дипломної роботи є поглиблення теоретичних і практичних знань з питань управління асортиментом товарів та якістю торговельних послуг підприємства, вироблення умінь застосовувати ці знання при вирішенні конкретних практичних завдань, сприяння пошуку сучасних наукових досягнень в сфері управління асортиментом та якістю та уміння їх застосовувати при вирішенні прикладних проблем. Основними завданнями даної роботи є : 1. Систематизація та творчий аналіз сучасної вітчизняної і світової наукової літератури та розробка на цій основі власних підходів до управління асортиментом товарів та якістю обслуговування торговельного підприємства. 2. Систематизація, закріплення та розширення практичних знань, а також застосування їх при вирішенні наукових та економічних завдань. 3. Дослідження управління товарним асортиментом та якістю на підприємстві. Об’єктом дослідження є діяльність українських підприємств на ринку, пов'язана з управлінням асортиментом та якістю. Предметом дослідження є розробка методологічних основ та практичних рекомендацій формування стратегії підприємства „Ельдорадо” по управлінню асортиментною політикою та управлінню якістю послуг. У ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, методи порівнянь, угруповань, спостереження, обстеження, комплексної оцінки, аналітичні процедури й ін. Дана робота складається з вступу, двох розділі, списку використаних джерел та додатків. Перший розділ складається з шести підрозділів. В даному розділі досліджено такі теоретичні питання як формування і управління асортиментом, питання менеджменту системи якості, досвід зарубіжних компаній по управлінню якістю, а також практичні питання: проведено характеристику підприємства, аналіз управління асортиментом товарів на підприємстві „Ельдорадо”, аналіз управління якістю послуг на підприємстві. В другому розділі підведено підсумки дослідження та надано пропозиції по удосконаленню роботи на підприємстві.

 2. Контрольна робота основи стандартизації, метрології та управління якістю
  1.19. Міжнародні організації з питань стандартизації (діяльність та функції) 3 2.33. Похибки вимірювань. 8 3.46. Оцінка рівня якості продукції: характеристика та порядок здійснення. 11 4.70. Використовуючи каталог нормативних документів, визначити, з якими міжнародними стандартами гармонізовані такі державні стандарти України: ДСТУ 2035-92; ДСТУ 2202-93; ДСТУ 2773-94. 14 5.72. Використовуючи каталог нормативних документів, встановити, чи входять наступні стандарти до переліку міждержавних нормативних документів, які розроблені країнами-учасницями відповідної угоди, та чи чинні вони на території України: ГОСТ ИСО 1389-II-93; КНД 3-01-9-94; ГОСТ МЭК 384-14-95. 15 Список використаної літератури 16

 3. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
  ЗМІСТ 0 ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПОНЯТТЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СИСТЕМИ ЯКОСТІ 6 1.1. Суть та поняття якості 6 1.2. Значення стандартизації та сертифікації 18 1.3. Менеджмент системи якості 30 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 46 2.1. Загальна характеристика підприємства 46 2.2. Аналіз системи управління якістю 52 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 61 3.1. Характеристика систем управління якістю підприємств даної галузі 61 3.2. Шляхи удосконалення менеджменту якості на підприємстві 76 ВИСНОВОК 90 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 98 ДОДАТКИ 107

 4. Управління якістю продукції та послуг на тур підприємстві
  Вступ 3 1. Якість продукції та послуг і шляхи її забезпечення 5 1.1. Поняття, показники та класифікація якості продукції та послуг 5 1.2 Управління якістю продукції 12 1.3 Стандартизація та сертифікація продукції 18 2. Аналіз управління якістю на ТОВ “Загір’я” 26 2.1. Відомості про організацію 26 2.2. Політика в області якості 28 2.3. Аналіз системи управління якістю 29 3.Сучасний стан, проблеми та перспективи подальшого розвитку забезпечення якості в туризмі 41 Висновок 47 Список використаних джерел 49

 5. Управління якістю послуг підприємства у фармацевтичній галузі
  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні засади управління якістю послуг в ринкових умовах 6 1.1. Стандарти з управлінням якістю 6 1.2. Принципи управління якістю. 8 1.3. Реалізація управління якістю в фармацевтичній галузі 14 2. ЗАТ «Борщагівський ХФЗ» як приклад успішної діяльності у конкурентному середовищі на основі управління якістю 23 2.1. Загальні відомості про підприємство 23 2.2. Становище на ринку та основні конкуренти 29 2.3. Аналіз управління якістю у діяльності підприємства 32 3. Шляхи вдосконалення управління якістю у фармацевтичній галузі 34 3.1. Вдосконалення товарної політики у фармацевтичній галузі на основі управління якістю 34 3.2. Шляхи вдосконалення управління якістю ЗАТ НВЦ “Борщагівський хімфармзавод “ 38 Висновки 45 Література 49 Додатки 51-55 Метою роботи є розробка теоретичних, методичних і прикладних засад формування і реалізації системи управління якістю послуг підприємствами фармацевтичної галузі України.

 6. Управління якістю та конкурентоспроможністю медичних послуг у лікувально-профілактичних закладах
  Вступ 3 1. Проблеми та перспективи зростання якості медичних послуг в умовах переходу до ринку 6 1.1. Проблеми державного управління якістю медичної допомоги в Україні та світі 6 1.2. Дослідження ефективності державного контролю якості медичної допомоги 9 1.3. Доступна і якісна медична допомога – нова парадигма розвитку державної політики України в галузі охорони здоров’я 14 2. Аналіз якості медичних послуг та конкурентоспроможності ЗАТ «Медичний центр «Назва» 19 2.1. Загальні відомості про підприємство 19 2.2. Стан компанії на ринку платних медичних послуг 22 2.3. Аналіз конкурентоспроможності ЗАТ «Медичний центр «Назва» 27 3. Напрямки вдосконалення діяльності ЗАТ «Медичний центр «Назва» 31 3.1. Управління фінансовим забезпеченням лікувальних установ. 31 3.2. Приватні клініки у сучасній системі медичних послуг 40 3.3. Напрями вдосконалення конкурентоспроможності медичних послуг ЗАТ «Медичний центр «Назва» 48 Висновки 54 Література 57 Додаток. Фінансова звітність МЦ «Назва» 61-66

 7. Розробка системи управління якістю послуг підприємства готельного господарства ( на прикладі готелю)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 6 1.1. Система управління якістю як основа конкурентоспроможності підприємства готельного господарства 6 1.2. Категорія послуги в індустрії гостинності та її основні характеристики 18 1.3. Управління якістю готельних послуг: система, методи, функції та нормативно-правове регулювання 24 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ У ВАТ „ГОТЕЛЬ „Назва” 45 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика готельного підприємства 45 2.2. Дослідження системи управління якістю на прикладі ВАТ „Готель „Назва” 60 2.3. Аналіз стратегії поліпшення якості послуг ВАТ „Готель „Назва” 73 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ В ГОТЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ У ВАТ „ГОТЕЛЬ „Назва” В УМОВАХ РИНКУ 76 3.1. Проблемні аспекти розробки та впровадження систем управління якістю (СУЯ) в діяльність ВАТ „Готель „Назва” 76 3.2. Розробка програми удосконалення якості послуг у ВАТ „Готель „Назва” 87 3.3. Визначення стратегічних пріоритетів кадрової політики з метою поліпшення якості готельних послуг 98 3.4. Прогнозна оцінка ефективності реалізації системи управління якістю готельних послуг 107 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 112 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 115 ДОДАТКИ 120

 8. Впровадження інформаційних технологій - шлях підвищення якості послуг гостинності в засобах розміщення
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 5 1.1. Особливості використання інформаційнoї інфраструктури у туристичній індустрії України 5 1.2. Інформаційні технології як чинник підвищення ефективності управління готельним підприємством 11 1.3. Інформаційні системи і мережі у структурі світового готельного господарства 14 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ „ххх” М. КИЄВА 18 2.1. Особливості готельного господарства 18 2.2. Дослідження роботи служб прийому і розміщення 23 2.2.1. Система бронювання 23 2.2.2. Система розміщення 27 2.2.3. Система розрахунку 31 2.3. Обґрунтування необхідності впровадження інформаційних технологій в готелі „ххх” 33 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЗАСТОСУВАННЯМ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГОТЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 35 3.1. Комллексне дослідження практики застосування сучасних інформаційних технологій готелем „ххх” 35 3.2. Розрахунок сумарних витрат на комплексну автоматизацію діяльності готелю „ххх” 37 ВИСНОВКИ 45 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49 ДОДАТКИ 53

 9. Використовуючи дані таблиці, обчисліть рівень валової рентабельності послуг та проаналізуйте вплив чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на його зміну. Зробити висновок.
  Задача 25 Використовуючи дані таблиці, обчисліть рівень валової рентабельності послуг та проаналізуйте вплив чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на його зміну. Зробити висновок.

 10. Управління асортиментом товарів основні властивості товарів
  Вступ 3 1. Економічна сутність та види товарного асортименту 5 2. Управління асортиментом товарів 10 3. Основні властивості товарів 14 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 11. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
  2. Сутність статистичних методів контролю якості. Порядок збирання інформації. 3 1. Що таке сфера послуг ? 8 2. Економічні проблеми, які виникають у сфері послуг на макрорівні. 11 3. Значення показника загального обсягу споживання послуг для галузі обслуговування. 15 Література 20

 12. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
  Завдання 1. 3 1. Типи аудиторський перевірок та моделей оцінювання рівня якості. Причини проведення оцінки якості. 3 2. Причини мотивації проведення оцінки якості. Характеристика типів аудиторських перевірок якості. Достовірність результатів оцінювання. Самостійне оцінювання. 7 Завдання 2. 13 1. Чим відрізняються стандарти ISO серії 9000-2000 від їх попередньої версії? 13 2. Якою є структура комплексу міжнародних стандартів ISO серії 9000? 19 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 25

 13. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
  1. Вимоги до аудиторів (інспекторів). Обов'язки аудиторів. 3 2. Корегувальні дії щодо виправлення виявлених невідповідностей. 9 Завдання 2 12 1. Визначте мету і завдання управління якістю. 12 2. Назвіть основні напрямки діяльності української асоціації споживачів та української асоціації якості. 13 Література 20

 14. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
  Сутність статистичних методів контролю якості. Порядок збирання інформації. 3 1. Що таке сфера послуг ? 8 2. Економічні проблеми, які виникають у сфері послуг на макрорівні. 11 3. Значення показника загального обсягу споживання послуг для галузі обслуговування. 15 Література 20

 15. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
  Завдання 1. 3 1. Підготовка до зовнішнього аудиту щодо відповідності стандартам ISO серії 9000. Попередня організаційна робота. Підготовка документації. Технологія здійснення процедури зовнішнього аудиту 3 2. Сертифікаційний та внутрішній аудити. Процес сертифікації щодо відповідності стандартам TSO серії 9000. Мета проведення внутрішнього аудиту, основні етапи. 5 Завдання 2. 9 1. У чому полягає досвід Японії щодо впровадження систем управління якістю та підвищення конкурентоспроможності продукції? 9 2. Назвіть основні аспекти досвіду управління якістю в США 15 Література 21

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua