Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Ділова мова (ID:27065)
| Размер: 20 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 13.10.2014 |
Содержание
1. Вимоги до оформлення дипломних робіт 3
2. Вимоги до оформлення реферата 7
3. Вимоги до оформлення курсової роботи 8
2. Практичне завдання. 12
2.1. Проаналізуйте статтю, подану у фаховому виданні (на вибір) за планом: 12
2.2. Випишіть із літератури вашого фаху 5 речень із прикладками, зокрема й з відокремленими. 12
2.3. З поданими словами складіть словосполучення, щоб, в одному випадку, назване слово було терміном, а в іншому, – загальновживаним словом: пояс, рукав, сорочка, шапка, мантія. 13
2.4. До якого стилю (підстилю) належить поданий нижче текст? Назвіть його основні ознаки, мовні засоби та сферу використання. 13
2.5. Матеріал на потворення 14
Список літератури 15

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Ділова мова
  2. Поданий нижче текст перекладіть українською мовою. З’ясуйте тип документа за: а) призначенням; б) формою; в) ступенем гласності; г) складністю; д) напрямом. Допишіть відсутні реквізити 3 Справка дана на запрос Министерства статистики о том, что служба по распространению печати «Куръер» объединения «Главпочтамт» объявляет 3. Перекладіть. З трьома сталими сполученнями (на вибір) складіть речення, характерні для офіційно-ділового стилю 4 Приступить к исполнению, прийти к убеждению, с чувством собственного достоинства, с вашего разрешения, самый активный, с вашего согласия. 4. Виправте помилки в слововживанні 5 Двохповерховий, в поті лиця, в міру сил, доказувати (теорему), підвести підсумки, підняти галас, підняти проблему, підписка, друг друга, дякуючи допомозі, ігровий, існуючі закони, йому везе (повезло), кажеться, керуючий відділом, правляча верхівка, правомочне рішення (зборів), праця побачила світ, ваше кінцеве рішення, миючі засоби, на рахунок стипендії, наробка. Список літератури 6

 2. Ділова мова
  І. З'ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення: 3 ІІ. Продовжіть речення : 3 ІІІ Прочитайте текст. 4 IV. Прочитайте заголовки звітів. Відредагуйте, якщо в тому є потреба. З'ясуйте відсітні рсквізити. Допишить їх. 7 V. Використовуючи прийменники та Префіксальні слова, оформіть документ, у якому йдеться про тс, що: 8

 3. Ділова мова
  ВАРІАНТ VTI Перекладіть текст українською мовою за посібником "Практикум зі стилістики української мови: науковий і офіційно-діловий стилі" Світличноі Є. І., Берестової АЛ. та ін. (текст Л6 48 "Кишечно-растворимьіе покритая"). Виконайте при текстові завдання Мв 1, 2. 2. Відредагуйте словосполучення та запишіть правильні варіанти. На основі документа на протязі року ... 3. Які є особливості використання дієслів, займенників, прийменників у науковому та офіційно-діловому стилях? 4. Перекладіть українською мовою типові мовні звороти. По истечении срока Благодаря тому, что ... 5. Складіть розписку та автобіографію. Напишіть визначення і реквізити зазначених документів. Визначте, які це документи за походженням, призначенням, формою і стадіями створення, ступенем гласності. а) РОЗПИСКА б) Автобіографія 6. Прочитайте і відредагуйте документ. Запишіть відредагований лист. Визначте, який це документ за формою, призначенням, складністю, місцем виникненням, походженням. 7. Запишіть складні слова, знявши риску, згрупуйте їх за особливостями правопису. 8. Запишіть подані іменники у формі родового відмінка однини, попередньо згрупувавши їх за лексичним значенням (за необхідності звертайтеся до тлумачного словника). речовини: 9. У поданих словосполученнях запишіть числа й числові скорочення словами. 10. З'ясуйте відмінність у значеннях поданих нижче слів. Привабливий (симпатичний) — принадливий (спокусливий); ... 11. Перекладіть і запишіть словосполучення українською мовою. З'ясуйте відповідність дієприкметникових суфіксів у російській та українській мовах. Углеродосодержащее соединение вуглецевомістка сполука ... 13. Утворіть кличну форму поданих словосполучень та слів. Пан ректор – пане ректоре! ... 14. Тести. 1. Позначте неправильний варіант переносу: 2. Позначте слова, в яких на місці пропуску пишеться буква и: 3. Позначте слова, в яких при перекладі російське „и" українською мовою буде передаватися як „і": 4. Позначте ряд, в якому зазначені іменники, від яких можна утворити прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий): 7. Установіть відповідність між словами та формами ступенів порівняння, які вони виражають (один ряд зайвий): 8. Позначте речення, в якому правильно узгоджено числівник з іменником: 9. Позначте прислівники, у кінці яких пишеться и: 10. Чи буває слово принаймні вставним: 11. Позначте ряди, в яких позначено речення з прямим порядком слів: 17. Доручення не має юридичної сили, якщо не вказано (дві правильні відповіді): 18. Позначте документ, який є письмовим підтвердженням виконаної дії • передачі й отримання документів, товарів, грошей: 19. Позначте зайвий реквізит протоколу зборів: 20. Укажіть пропущене слово. 22. Позначте ряд, в якому усі іменники, вживані у професійному мовленні, вказані у правильній числовій формі: 23. Позначте ряд, в якому всі слова можуть мати два паралельні наголоси: 24. Позначте ряди, в яких наведено пароніми: 25. Позначте ряди, в яких наведено синонімічні пари: А Седативний — заспокійливий; 26. Установіть відповідність між фразеологічними одиницями і стилями Мовлення, в яких вони вживаються (один ряд зайвий): А Художній;4 Пекти раків 27. Установіть відповідність між поняттями і графічними скороченнями (один ряд зайвий): 28. Позначте ряд, в якому подано правильний варіант перекладу назв органів рослин: 29. Позначте правильний відповідник сполучника „в качестве ":

 4. Українська ділова мова
  1. Написати заяву на ім’я керівника установи, де Ви навчаєтеся, про надання академічної відпустки. 3 2. Виправити помилки в адресуванні заяв. 4 3. Відредагувати тексти заяв. Записати правильно. 4 4. Записати правильно. 4 5. Виберіть правильну відповідь. 5 6. Написати власну автобіографію. 5 7. Записати правильно типові мовні звороти. 6 8. Записати, відповідно до норм Міністерства зв’язку, адресу, надсилаючи лист родичеві в сільську місцевість. 6 9. Виберіть правильну відповідь. 6 10. Написати довідку, розмістивши подані реквізити відповідно до правил оформлення. 7 11. Записати правильно пояснювальну записку. 8 12. Написати пояснювальну записку на ім’я керівника установи про пропуск занять. 9 13. З поданих нижче слів утворити прикметники. 10 14. Написати оголошення про проведення наукової студентської конференції, яка відбудеться на базі Вашого університету. 11 15. Написати доручення для отримання підручників у бібліотеці на Ваше ім’я. 12 16. Відредагувати текст, дописати відсутні реквізити. 13 Список використаної літератури 14

 5. Українська ділова мова
  1. Господарсько – договірні документи. 2 2.Правила складних слів. 5 3. Комунікативно – діяльнісний підхід до вивчення інформації. 10 4. Тлумачний словник професійних термінів 12 Список використаної літератури 20

 6. Ділова мова Варіант № 6
  1. Класифікація документів 2 2. Написати розписку про одержання з книгарні книжок для бібліотеки. 7 3. Зробіть переклад типових сполук ділового мовлення 8 4. Поставте подані дієслова в родовому відмінку однини 8

 7. УКРАЇНСЬКА ДІЛОВА МОВА 8
  1. Подані слова запишіть скорочено за прийнятими традицією правилами. 2 2. Відредагуйте текст. Поясніть характер і причини помилок, допущених у тексті. 2 3. Вставити, де потрібно, пропущені букви і знаки. 3 4. Поставити наголоси, пояснити значення і функціонування наведених пар слів, ввівши їх у словосполучення чи речення. 3 5. Поставте наголоси у словах. 3 6. Вкажіть неправильно складені словосполучення і запишіть їх правильно. 4 7. Доберіть українські відповідники до російських словосполучень. 4 8. Запишіть подані слова у формі офіційного звертання, використовуючи при них потрібні іменники ввічливості. 5 9. Запишіть числівники словами. 5 10. Напишіть офіційного листа, адресованого директору типографії видавництва "Юрінком", з проханням виготовити бланки трудових угод. 6 Використана література: 7

 8. Українська ділова мова 10
  1. Подані слова запишіть скорочено за прийнятими традицією правилами. 2 2. Відредагуйте текст. Поясніть характер і причини помилок, допущених у тексті. 2 3. Вставити, де потрібно, пропущені букви і знаки. 3 4. Поставити наголоси, пояснити значення і функціонування наведених нар слів, ввівши їх у словосполучення чи речення. 3 5. Поставте наголоси у словах. 3 6. Вкажіть неправильно складені словосполучення і запишіть їх правильно. 4 7. Доберіть українські відповідники до російських словосполучень. 4 8. Запишіть подані слова у формі офіційного звертання, використовуючи при них потрібні іменники ввічливості. 4 9. Запишіть числівники словами. 5 10. Напишіть витяг з протоколу засідання кафедри правознавства про результати проведення стажування. 5 Використана література 6

 9. Ділова українська мова
  1. Прислів’я та приказки. Крилаті слова 3 2. Правопис складних прикметників 9 3. Складнопідрядне речення та його пунктуація 11 Список використаної літератури 15

 10. Ділова мова і література
  Контрольна робота з української мови № 4 3 Дати короткі визначення мовознавчих понять та чітке формулювання правил навести по 10 прикладів. 3 1. Займенник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль. Співвіднесеність займенників з іменниками, прикметниками і числівниками. 3 2. Розряди займенників за значенням: особові, зворотні, присвійні, вказівні, означальні, питальні, відносні, неозначені, заперечні; їхні морфологічні ознаки. Особливості їх відмінювання та написання. Способи творення займенників. Написання разом і через дефіс. Написання займенників з прийменником. 4 3. Прислівник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль. 5 4. Розряди прислівників. Ступені порівняння якісно-означальних прислівників, творення простої та складеної форм вищого та найвищого ступенів порівняння прислівників. Зміни приголосних при творенні вищого ступеня прислівників. 6 5. Написання прислівників разом і через дефіс. Особливості написання й та і в кінці прислівників; написання н та нн у прислівниках. Правопис НЕ, НІ з прислівниками. Способи творення прислівників. 7 6. Дієслово, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль. Форми дієслова. Перехідні та неперехідні дієслова. 9 8. Дієвідміни дієслів, особливості дієвідмінювання. Час дієслова. Морфологічні ознаки дієслів теперішнього, минулого і майбутнього часу. Способи творення дієслів. 12 9. Дієприкметник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль. Активні та пасивні дієприкметники, їх творення та написання. Відмінювання дієприкметників. НЕ з дієприкметниками. Правопис -Н- у дієприкметниках та -НН- у прикметниках дієприкметникового походження. Дієприкметниковий зворот. 13 10. Дієприслівник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль. Творення дієприслівників доконаного та недоконаного виду. Написання НЕ з дієприслівниками. Написання -Й в кінці дієприслівників. Дієприслівниковий зворот. 16

 11. Ділова українська мова
  1. Предикативні конструкції на -но, -то в структурі речення офіційно-ділового тексту 3 2. Розділові знаки в складному реченні. 9 3. Підберіть по 5 прикладів, які б ілюстрували порушення морфологічних, синтаксичних і пунктуаційних норм сучасної української літературної мови. Вкажіть джерела, звідки взято приклади. Подайте правильний варіант. 12 4. Відредагуйте, використовуючи коректурні знаки, запропоновану анотацію. Подайте відредагований текст 16 Список використаних джерел 17

 12. Ділова мова. Варіант 6
  І. З’ясуйте зміст яких понять розкривають запропоновані визначення: 3 II. Продовжіть речення: 3 III. 1. Прочитайте текст. Запишіть як телеграму. 4 2. З'ясуйте, що є телеграма як документ за: 4 3. Випишіть із тексту іменники, визначте відмінок кожного з них. 4 IV. Прочитайте текст. Внправте помилки в оформленні документа. Відредагуйте. 5 V. 1. Оформіть документ, у якому: 6 2. Поясніть правопис великої літери. 6

 13. Українська ділова мова
  1. Довідково – інформаційні документи: анотація, план, протокол, витяг з протоколу, стаття, прес - реліз 3 3.Зміни приголосних при словотворенні та словозміні 7 3. Системно – описовий підхід до вивчення мовних одиниць 8 Список літератури 11

 14. Ділова українська мова 3
  1. Орфоепічні норми приголосних звуків. Приклади. 2. Від поданих слів утворіть нові слова за допомогою суфіксів -ськ- або -СТВ-. 3. Укладіть резюме для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади з вашого фаху. Варіант № З 1. Особливості вживання паронімів і синонімів у професійному мовленні. Приклади. 2. Запишіть 20 слів-термінів з вашої професійної галузі. П'ять із них введіть у речення. 3. Перекладіть українською мовою: 4. Поставте іменники в родовому відмінку однини. У дужках - пояснення значень слів. 5. Укладіть офіційну розписку про отримання в бібліотеці вашого навчального закладу двох томів "Англо-українського словника" (К., 1996). Список використаних джерел

 15. Ділова українська мова
  І. Дати відповіді на питання 3 1. Два види штампів 3 2. Усне ділове мовлення 3 3. Графічні скорочення в діловому писемному мовленні 6 4. Вимоги до оформлення акту 7 ІІ. Оформити документи 9 1. Скласти і оформити трудову угоду 9 2. Скласти і оформити пояснювальну записку 11 Література 12

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua