Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Економіко-математичне моделювання (ID:27233)
| Размер: 79 кб. | Объем: 12 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 13.10.2014 |
СодержаниеЗавдання 1.1.
Побудуйте модель системи будь-якої установи або процесу із зазначенням входу, виходу, стану і параметрів системи.
Завдання 1.2.

Побудуйте модель системи, яка містила б розглянуту у попередньому завданні систему як одну з своїх підсистем. Вкажіть входи, виходи та зв’язки між підсистемами.
Завдання 2.1.

На розрахунковий період задано матрицю міждержавних зв’язків типу „витрати-випуск”.
Країна імпортер кінцевий продукт разом
1 2 3 4 5 експорт спожив. накоп.
Експортер 1 41,1 73,3 26,1 76,1 15,7 97,2 39,3 56,0 424,8
2 39,4 79,6 7,1 48,7 78,5 19,0 35,4 54,4 362,1
3 47,7 96,2 85,3 26,4 19,5 77,7 66,8 80,8 500,4
4 93,4 31,1 2,1 84,0 7,6 21,9 73,0 5,9 319,0
5 4,8 46,5 25,1 30,3 66,1 34,5 8,9 95,4 311,6
Імпорт 23,8 4,2 42,6 6,4 14,9
оплата праці 59,5 10,6 106,4 16,1 37,3
Прибуток 115,1 20,5 205,7 31,0 72,0
Разом 424,8 362,1 500,4 319,0 311,6 1917,9
Припустимо, що прогнозуються зміни в експортній політиці країн такі, що нові значення експорту дорівнюють:
Країна 1 2 3 4 5
Експорт 93,6 13,0 67,7 26,5 36,5

Знайти нові значення валового випуску та виробничих витрат .
Завдання 2.2.

Нехай в динамічній балансовій моделі задано матрицю коефіцієнтів прямих витрат ( ) :
0,117 0,015 0,124 0,093 0,025
0,120 0,053 0,107 0,032 0,010
0,094 0,080 0,074 0,140 0,056
0,030 0,024 0,121 0,031 0,062
Завдання 3.1.
Розв’язати задачу лінійного програмування:

Завдання 3.2.
Розв’язати задачу лінійного програмування:
1) графічним методом;

2) симплекс-методом;


Завдання 4.


Компанія має 3 заводи з виробництва продукції, які експортують її у 5 країн. Задано максимальну потужність виробництва кожного заводу, вартість виробництва та транспортування одиниці товару від кожного заводу до країни-імпортера та мінімальні потреби кожної країни імпортера. Знайти
- опорний план транспортної задачі методом апроксимації Фогеля.
- оптимальний план транспортної задачі методом потенціалів.
- розв’язати задачу засобами MS Excel, перевірити правильність розв’язку.

Максимальна потужність
імпортери


1
2
3
4
5
Заводи
1
725
17
18
14
16
12

2
518
10
16
16
12
16

3
504
14
17
16
10
11
Потреби
263
263
264
155
165
Завдання 5.


У таблиці 1 наведено інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі України товарами за 2005-2009 рр. (у млн. дол. США, джерело - дані держкомстату України, www.ukrstat.gov.ua), у таблиці 2 –значення ВВП країн (у млрд. дол. США, джерело - "The World Factbook", www.cia.gov, vvp.org.ua). У таблиці 3 наведено значення середньої відстані перевезень .
Використовуючи MS Excel:
1) знайти оцінку коефіцієнта гравітаційної моделі
Список використаної літератури
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Економіко-математичне моделювання
  1. На базі n = 12 статистичних даних певного регіону побудувати лінійну регресійну модель залежності витрат на споживання C від доходів D, збережень S і заробітної плати L. 2. Оцінити її параметри за МНК. i C(i) D(i) S(і) L(i) 1 5,25 9,11 7,05 16,05 2 11,24 13,57 8,68 18,68 3 16,27 14,01 9,57 20,06 4 18,75 17,29 10,10 29,67 5 21,78 19,58 11,55 31,55 6 24,58 21,07 13,31 34,01 7 27,09 22,47 15,37 35,34 8 31,76 24,68 17,01 36,01 9 35,94 25,75 19,67 38,54 10 38,57 27,05 21,92 41,92 11 41,47 30,87 25,08 43,27 12 44,71 33,65 28,05 45,29 Вказівка. Для утворення різних варіантів початкових даних до кожного числа у таблиці (крім першого стовпця) додати число N/10, де N=46 - порядковий номер студента за списком групи або дві останні цифри номера залікової книжки. Варіант N=46 i C(i) D(i) S(і) L(i) 1 9,85 13,71 11,65 20,65 2 15,84 18,17 13,28 23,28 3 20,87 18,61 14,17 24,66 4 23,35 21,89 14,7 34,27 5 26,38 24,18 16,15 36,15 6 29,18 25,67 17,91 38,61 7 31,69 27,07 19,97 39,94 8 36,36 29,28 21,61 40,61 9 40,54 30,35 24,27 43,14 10 43,17 31,65 26,52 46,52 11 46,07 35,47 29,68 47,87 12 49,31 38,25 32,65 49,89 Сума 372,61 314,3 242,56 445,59 Вправа 5. Провести дослідження моделі множинної регресії, побудованої згідно завдання попереднього заняття (Вправа 4). А саме: 1. обчислити стандартну похибку рівняння, незміщену дисперсію залишків, коефіцієнт детермінації і множинної кореляції; 2. перевірити адекватність моделі загалом і значущість коефіцієнта кореляції і окремих параметрів моделі. Вправа 7. Для задачі четвертого інтернет-заняття дослідити мультиколінеарність моделі залежності витрат на споживання C від доходів D, збережень S і заробітної плати L на базі n = 12 статистичних даних певного регіону. i C(i) D(i) S(і) L(i) 1 5,25 9,11 7,05 16,05 2 11,24 13,57 8,68 18,68 3 16,27 14,01 9,57 20,06 4 18,75 17,29 10,10 29,67 5 21,78 19,58 11,55 31,55 6 24,58 21,07 13,31 34,01 7 27,09 22,47 15,37 35,34 8 31,76 24,68 17,01 36,01 9 35,94 25,75 19,67 38,54 10 38,57 27,05 21,92 41,92 11 41,47 30,87 25,08 43,27 12 44,71 33,65 28,05 45,29 У разі необхідності запропонувати способи усунення мультиколінеарності. Вказівка. Для утворення різних варіантів початкових даних до кожного числа у таблиці (крім першого стовпця) додати число N/10 , де N=46 - порядковий номер студента за списком групи або дві останні цифри номера залікової книжки. Варіант N=46 i C(i) D(i) S(і) L(i) 1 9,85 13,71 11,65 20,65 2 15,84 18,17 13,28 23,28 3 20,87 18,61 14,17 24,66 4 23,35 21,89 14,7 34,27 5 26,38 24,18 16,15 36,15 6 29,18 25,67 17,91 38,61 7 31,69 27,07 19,97 39,94 8 36,36 29,28 21,61 40,61 9 40,54 30,35 24,27 43,14 10 43,17 31,65 26,52 46,52 11 46,07 35,47 29,68 47,87 12 49,31 38,25 32,65 49,89 Сума 372,61 314,3 242,56 445,59 Вправа 8. Залишки моделі, побудованої на попередньому занятті (Вправа 7), перевірити на автокореляцію за критерієм Дарбіна-Уотсона, а також перевірити залишки на гетероскедастичність, припускаючи, що змінювання дисперсії залишків може викликати будь-який із факторів. Група 1 Група 2 Група 3 9,85 26,38 40,54 15,84 29,18 43,17 20,87 31,69 46,07 Середня 23,35 36,36 49,31 Вправа 9. Для заданої моделі лінійної регресії на рівні α = 0,05 побудувати: 1. надійні інтервали регресії; 2. надійні інтервали параметрів; 3. визначити точковий прогноз результативного показника при прогнозних значеннях факторних змінних Xpr = (1; 48,74;34,68;27,69;49,69) 4. визначити інтервальний прогноз результативного показника та його математичного сподівання на рівні α = 0,05. 5. на підставі парної регресії залежності факторних змінних від значення i обчислити прогнозні значення кожної з них для моменту i = 13; 6. обчислити прогнозне значення результативної змінної за допомогою рівняння парної регресії, яка описує залежність показника від значення i, а також за допомогою рівняння множинної регресії для прогнозних значень факторних змінних. Порівняти результати. Зробити висновки щодо моделі загалом і отриманих за її допомогою результатів. Вправа 11. 1. За наведеними даними по ВНП (Y), споживанню (C) і інвестиціям (I) для вигаданої економіки за 20 років: Y 95,75 98,55 103,55 109,00 108,25 C 60,45 62,45 65,90 68,90 68,45 I 14,30 15,85 17,75 19,70 18,10 Y 107,40 112,70 117,75 123,45 126,55 C 70,00 73,55 76,55 79,70 81,60 I 14,60 17,35 20,00 22,15 22,30 Y 125,85 128,10 125,35 130,25 138,30 C 81,55 82,55 83,45 87,35 91,55 I 19,80 21,00 18,00 20,00 25,25 Y 142,65 146,80 151,30 157,40 161,25 C 95,50 99,00 101,75 105,40 107,45 I 24,85 24,50 25,00 25,80 26,15 a. оцінити за МНК параметри β0 і β1 функції споживання ct = β0 + β1yt + εt. b. Оцінити ті ж параметри за схемою найпростішої кейнсіанської моделі формування прибутків на основі НМНК. c. Порівняти отримані результати. Зробити висновки про якість оцінок. Вказівка. Варіанти завдань утворити додаванням до кожного спостереження числа N, де N=46- останні дві цифри номера залікової книжки або порядковий номер у списку групи. 2. Розглядається наступна модель: Вправа 13. Розглядаються два проекти А та В щодо інвестування. Відомі оцінки прогнозованих значень доходу від кожного з цих проектів та відповідні значення ймовірностей. Цифрові дані наведено в таблиці. Потрібно оцінити міру ризику кожного з цих проектів та обрати один із них для інвестування (той, що забезпечує меншу величину ризику), якщо за величину ризику приймається: a. величина дисперсії; b. величина коефіцієнта варіації; c. величина семіваріації; d. величина коефіцієнта семі варіації; e. величина коефіцієнту асиметрії; f. величина коефіцієнту ексцесу. Вправа 15. 1. В наступній виборці представлені дані по ціні Р деякого блага і кількості (Q) даного блага, що домогосподарство купує щомісяця впродовж року. Вправа 19. 1. Перевірити наявність тенденції в часовому ряді: 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 14,1+N/10 9,3–N/10 19,4+N/10 19,7–N/10 5,4+N/10 24,2–N/10 13,8+N/10 24,5–N/10 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 14,7+N/10 16,6–N/10 5,6+N/10 16,2–N/10 25,3+N/10 11,9–N/10 18,5–N/10

 2. Економіко-математичне моделювання
  1. Що можна сказати про кількість розв’язків сумісної системи m лінійних рівнянь з n невідомими (m

 3. Економіко-математичне моделювання задачі
  Завдання 1.1. Побудуйте модель системи будь-якої установи або процесу із зазначенням входу, виходу, стану і параметрів системи. Завдання 1.2. Побудуйте модель системи, яка містила б розглянуту у попередньому завданні систему як одну з своїх підсистем. Вкажіть входи, виходи та зв’язки між підсистемами. Завдання 2.1. На розрахунковий період задано матрицю міждержавних зв’язків типу „витрати-випуск”. Країна імпортер кінцевий продукт разом 1 2 3 4 5 експорт спожив. накоп. Експортер 1 69,8 17,4 19,0 88,4 13,8 92,5 88,6 64,9 454,4 2 35,9 76,9 40,1 50,9 57,0 24,8 71,5 29,0 386,1 3 21,0 26,0 42,1 87,5 57,8 36,8 93,4 75,5 440,1 4 55,1 65,8 57,9 31,1 18,9 54,1 16,6 38,3 337,8 5 52,6 8,4 49,6 72,3 25,1 5,7 64,5 38,8 317,0 Імпорт 72,6 63,2 76,4 2,5 47,7 оплата праці 26,4 23,0 27,8 0,9 17,3 Прибуток 121,0 105,4 127,3 4,2 79,4 Разом 454,4 386,1 440,1 337,8 317,0 1935,4 Припустимо, що прогнозуються зміни в експортній політиці країн такі, що нові значення експорту дорівнюють: Країна 1 2 3 4 5 Експорт 98,1 23,8 41,2 59,7 2,7 Знайти нові значення валового випуску та виробничих витрат . Завдання 2.2. Нехай в динамічній балансовій моделі задано матрицю коефіцієнтів прямих витрат ( ) : 0,071 0,167 0,080 0,132 0,093 0,079 0,141 0,110 0,111 0,008 0,053 0,087 0,166 0,030 0,092 0,097 0,010 0,064 0,102 0,133 0,116 0,095 0,156 0,020 0,083 та коефіцієнтів капіталовкладень ( ): 0,0050 0,0036 0,0002 0,0027 0,0044 0,0047 0,0078 0,0013 0,0071 0,0060 0,0074 0,0082 0,0011 0,0075 0,0080 0,0031 0,0015 0,0018 0,0035 0,0087 0,0074 0,0058 0,0041 0,0080 0,0004 а також значення валового випуску за попередній період та кінцевого продукту на поточний період : Країна 1 2 3 4 5 Валовий випуск за попередній період, 293,0 361,0 333,0 442,0 276,0 Кінцевий випуск на поточний період, 231,2 135,1 136,2 75,1 224,6 Знайти значення валового випуску на поточний період . Завдання 3.1. Розв’язати задачу лінійного програмування: Завдання 3.2. Розв’язати задачу лінійного програмування: 1) графічним методом; 2) симплекс-методом; Завдання 4. Компанія має 3 заводи з виробництва продукції, які експортують її у 5 країн. Задано максимальну потужність виробництва кожного заводу, вартість виробництва та транспортування одиниці товару від кожного заводу до країни-імпортера та мінімальні потреби кожної країни імпортера. Знайти - опорний план транспортної задачі методом апроксимації Фогеля. - оптимальний план транспортної задачі методом потенціалів. - розв’язати задачу засобами MS Excel, перевірити правильність розв’язку. Максимальна потужність імпортери 1 2 3 4 5 Заводи 1 529 10 17 13 14 18 2 814 14 11 18 16 16 3 888 13 20 12 11 15 Потреби 206 235 218 182 227 Завдання 5. У таблиці 1 наведено інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі України товарами за 2005-2009 рр. У таблиці 3 наведено значення середньої відстані перевезень . Використовуючи MS Excel: 1) знайти оцінку коефіцієнта гравітаційної моделі та її 95%-ий довірчий інтервал; 2) перевірити гіпотезу з рівнем значущості ; 3) Обчислити середню відносну похибку та коефіцієнт детермінації де – прогнозований обсяг торгівлі у рік , – середній річний фактичний обсяг торгівлі, – середній річний прогнозований обсяг торгівлі, 4) побудувати діаграму залежності обсягів експорту від добутку ВВП країн за 2005-2009 рр. з лінією тренду. Таблиця 1. Зовнішня торгівля України товарами з країнами ЄС та СНД за 2005-2009 рр., млн. дол. США, . Країна 2005 2006 2007 2008 2009 Нідерланди 979.4 1349.4 1646.7 2401.6 1272.4 Таблиця 2. ВВП країн ЄС та СНД за 2005-2009 рр., млрд. дол. США, . Країна 2005 2006 2007 2008 2009 Україна 299.1 77.9 81.5 140.5 116.2 Нідерланди 481.1 586.7 612.7 768.7 794.8 Таблиця 3. Країна Середня відстань перевезень, , км. Нідерланди 2070 Список використаної літератури

 4. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ
  ЗМІСТ Завдання 1.1. 2 Побудуйте модель системи будь-якої установи або процесу із зазначенням входу, виходу, стану і параметрів системи. Завдання 1.2. 2 Побудуйте модель системи, яка містила б розглянуту у попередньому завданні систему як одну з своїх підсистем. Вкажіть входи, виходи та зв’язки між підсистемами. Завдання 2.1. 3 На розрахунковий період задано матрицю міждержавних зв’язків типу „витрати-випуск”. Країна імпортер кінцевий продукт разом 1 2 3 4 5 експорт спожив. накоп. Експортер 1 26,1 4,0 56,4 24,2 27,1 49,1 49,4 77,7 314,0 2 3,5 53,3 99,8 77,2 84,0 53,7 65,2 1,5 438,2 3 16,8 75,8 74,2 37,4 64,4 86,8 3,8 87,6 446,8 4 79,5 22,8 1,5 25,7 24,0 61,8 73,3 3,5 292,1 5 51,8 22,5 37,9 16,0 4,1 64,3 87,4 35,7 319,7 Імпорт 38,2 72,7 49,6 31,2 32,5 оплата праці 17,7 33,8 23,0 14,5 15,1 Прибуток 80,4 153,3 104,4 65,8 68,5 Разом 314,0 438,2 446,8 292,1 319,7 1810,8 Припустимо, що прогнозуються зміни в експортній політиці країн такі, що нові значення експорту дорівнюють: Країна 1 2 3 4 5 Експорт 52,1 53,5 89,6 56,6 63,7 Знайти нові значення валового випуску та виробничих витрат . Завдання 2.2. 4 Нехай в динамічній балансовій моделі задано матрицю коефіцієнтів прямих витрат ( ) : 0,060 0,156 0,010 0,003 0,016 0,152 0,021 0,026 0,053 0,033 0,083 0,001 0,092 0,057 0,061 0,123 0,144 0,009 0,056 0,073 0,114 0,095 0,130 0,048 0,102 Завдання 3.1. 5 Розв’язати задачу лінійного програмування: Завдання 3.2. 6 Розв’язати задачу лінійного програмування: 1) графічним методом; 2) симплекс-методом; Завдання 4. 8 Компанія має 3 заводи з виробництва продукції, які експортують її у 5 країн. Задано максимальну потужність виробництва кожного заводу, вартість виробництва та транспортування одиниці товару від кожного заводу до країни-імпортера та мінімальні потреби кожної країни імпортера. Знайти - опорний план транспортної задачі методом апроксимації Фогеля. - оптимальний план транспортної задачі методом потенціалів. - розв’язати задачу засобами MS Excel, перевірити правильність розв’язку. Максимальна потужність імпортери 1 2 3 4 5 Заводи 1 655 19 12 19 17 10 2 818 18 11 10 13 16 3 526 12 17 12 15 11 Потреби 266 232 161 238 256 Завдання 5. 16 У таблиці 1 наведено інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі України товарами за 2005-2009 рр. (у млн. дол. США, джерело - дані держкомстату України, www.ukrstat.gov.ua), у таблиці 2 –значення ВВП країн (у млрд. дол. США, джерело - "The World Factbook", www.cia.gov, vvp.org.ua). У таблиці 3 наведено значення середньої відстані перевезень . Список використаної літератури 19

 5. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ вар22
  Завдання 1. Системний підхід у моделюванні. Завдання 1.1 Побудуйте модель системи будь-якої установи або процесу із зазначенням входу, виходу, стану і параметрів системи. Завдання 1.2. Побудуйте модель системи, яка містила б розглянуту у попередньому завданні систему як одну з своїх підсистем. Вкажіть входи, виходи та зв’язки між підсистемами. Завдання 2. Статичні та динамічні моделі міжгалузевого балансу. Завдання 2.1. На розрахунковий період задано матрицю міждержавних зв’язків типу „витрати-випуск”. Країна імпортер кінцевий продукт разом 1 2 3 4 5 експорт спожив. накоп. Експортер 1 80,4 8,3 31,9 45,3 11,5 40,5 72,7 53,4 344,0 2 91,2 46,5 74,1 95,3 17,5 13,5 35,1 91,2 464,4 3 67,6 33,4 49,6 92,4 48,6 75,3 55,5 85,6 508,0 4 61,3 59,3 27,1 2,9 41,8 58,5 53,0 35,2 339,1 5 34,8 64,0 17,2 27,3 43,4 56,2 60,6 12,8 316,3 Припустимо, що прогнозуються зміни в експортній політиці країн такі, що нові значення експорту дорівнюють: Країна 1 2 3 4 5 Експорт 45,1 12,1 72,5 55,3 46,6 Знайти нові значення валового випуску та виробничих витрат . Завдання 2.2. Нехай в динамічній балансовій моделі задано матрицю коефіцієнтів прямих витрат ( ) : 0,099 0,073 0,144 0,119 0,086 0,099 0,015 0,113 0,107 0,074 0,062 0,006 0,053 0,042 0,079 0,110 0,079 0,145 0,034 0,076 0,035 0,065 0,100 0,122 0,126 та коефіцієнтів капіталовкладень ( ): 0,0054 0,0092 0,0015 0,0004 0,0092 0,0095 0,0025 0,0014 0,0075 0,0047 0,0072 0,0040 0,0088 0,0097 0,0031 0,0091 0,0074 0,0087 0,0078 0,0071 0,0004 0,0017 0,0069 0,0061 0,0084 а також значення валового випуску за попередній період та кінцевого продукту на поточний період : Країна 1 2 3 4 5 Валовий випуск за попередній період, 440,0 436,0 308,0 189,0 409,0 Кінцевий випуск на поточний період, 107,9 176,7 105,9 192,7 122,7 Знайти значення валового випуску на поточний період . Список використаної літератури

 6. Економіко-математичне моделювання як засіб вивчення господарської діяльності
  Вступ 3 1. Загальна характеристика математичних методів аналізу 4 2. Економіко-математичне моделювання як спосіб вивчення господарської діяльності 9 Висновок 16 Список використаної літератури 17

 7. Економіко-математичне моделювання як засіб вивчення господарської діяльності
  1. Сутність моделювання в господарської діяльності . 3 2. Порядок застосування моделей для вивчення господарської діяльності. 6 Задача 1 8 Проаналізувати рівномірність виконання плану оптової реалізації підприємства промисловості. Назвати методи аналізу, що застосовані для вирішення задачі. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних. Література 10

 8. Математичне моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах
  1. Сутність і цілі внутрішньофірмового фінансового прогнозування та планування. 3 2. Поточне фінансове планування. 4 3. Оперативне фінансове планування (бюджетування). 7 4. Прогнозування показників фінансової звітності. 11 Література 15

 9. Контрольна робота математичне моделювання програмування (теорія)
  1. Задачі нелінійного програмування 3 2. Задачі стохастичного програмування 9 Література 21

 10. Зв’язок економіко-математичного моделювання з міжнародною економікою
  Вступ 2 Використання економіко-математичних методів в міжнародній економіці. 2 Висновок 7 Література 8

 11. математичне програмування
  Задача 14.21 3 Розв’язати систему методом Жордана – Гаусса. Задача 18.21 3 Розв`язати графічним методом задачу лінійного программування. Задача 19.21 5 Розв’язати симплексним методом задачу лінійного програмування. Задача 20.21 6 Скласти двоїсту задачу до задачі лінійного програмування Задача 21.21 7 На підприємствах ( ) виробляється однорідна продукція обсягом од. Готова продукція доставляється в пункти ( ), потреби яких становлять од. транспортні витрати при перевезенні одиниці продукції з пункту до пункту становлять . Скласти план перевезень продукціх, при якому буде перевезена вся вироблена продукція з мінімальними сумарними витратами. Числові дані транспортної задачі задані таблицею: Запаси 2 3 4 1 300 9 1 6 7 300 6 1 2 8 250 Потреби 150 140 340 220

 12. Дисконтування банківське і математичне
  Дисконтування банківське і математичне Література

 13. Економіко-математичні моделі в інформаційних системах
  Вступ 3 Економіко-математичні моделі 4 Основні етапи моделювання. 6 Основні задачі економіко-математичного моделювання 7 Висновок 12 Список використаної літератури 13

 14. Процес побудови економіко-статистичних моделей
  Вступ 3 1.Основи статистики та статистичного моделювання 5 2.Методи статистичного аналізу 6 3.Прикладні статистичні моделі та методи в економіці 9 Висновок 15 Література 16

 15. Економіко-математичні концепції А.Курно, Г. Госсена, С. Джевонса
  Зміст Вступ 3 1. Антуан Курно 4 2. Герман Генріх Госсен 9 3. Стенлі Джевонс 11 Висновки 15 Список використаних джерел 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua