Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА (ID:2725)
| Размер: 40 кб. | Объем: 30 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 16.03.2005 |
СодержаниеВступ 3
1. Закупівля товарів як функція комерційної діяльності 5
2. Економіко-організаційна характеристика підприємства 8
3. Аналіз надходження товарів 12
4. Договірна робота на підприємстві 15
5. Закупівельна політика підприємства 18
Висновки і пропозиції 27
Список використаної літератури 30

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Комерційна діяльність торгівельного підприємства та її ефективність
  Вступ 3 1. Роль та значення комерційної діяльності в умовах ринкової економіки 5 2. Сучасний стан організації комерційної діяльності на підприємстві "Вест Лайн Дистрибьюшн" 13 3. Джерела постачання товарів на ПП "Вест Лайн Дистрибьюшн" 25 4. Шляхи удосконалення комерційної діяльності та оцінка її ефективності ПП "Вест Лайн Дистрибьюшн" 26 Висновки та пропозиції 44 Список використаних джерел 46 Додатки 48-53

 2. Комерційна діяльність приватного торговельного підприємства та її ефективність
  Вступ 3 1. Роль, місце та значення комерційної діяльності в сучасних умовах 5 2. Аналіз комерційної діяльності приватного підприємства на прикладі ПП «Док» 9 3. Оцінка ефективності комерційної діяльності ПП «Док» 19 4. Шляхи удосконалення комерційної діяльності ПП «Док» 24 Висновки 30 Список літератури 31 Додатки

 3. Комерційна діяльність акціонерного підприємства та шляхи її удосконалення
  Вступ 3 1. Теоретичні засади управління комерційною діяльністю підприємства 6 2. Аналіз комерційної діяльності ВАТ "__" 25 3. Господарські звязки підприємства з покупцями 46 4. Напрями вдосконалення комерційної діяльності ВАТ "__" 49 Висновки 56 Список використаної літератури 60 Додаток 1. Баланс ВАТ "__" 64 Додаток 2. Звіт про фінансові результати за 2005 рік 66 Додаток 3. Звіт про рух грошових коштів за 2005 р. ВАТ «__» 68

 4. Комерційна діяльність торгового підприємства по продажу товарів і обслуговуванню покупців
  Вступ 4 1. Теоретичне обґрунтування комерційної діяльності підприємств 6 1.1. Поняття комерційної діяльності, її складові елементи 6 1.2. Принципи та функції комерційної діяльності 9 1.3. Комерційні процеси в роздрібній торгівлі, їх роль та задачі 13 1.4. Впровадження маркетингу в комерційній діяльності 17 1.5. Розвиток комерційної діяльності - вітчизняний та закордонний досвід 19 2. Характеристика торгового підприємства "Вест Лайн" 24 3. Організація роздрібного продажу продовольчих і непродовольчих товарів на торговому підприємстві 27 4. Вивчення попиту споживачів та формування товарного асортименту 31 5. Сервісне обслуговування 34 6. Шляхи поліпшення діяльності торгового підприємства 38 Висновки та пропозиції 41 Список використаної літератури 43 Додатки 45

 5. Комерційна діяльність контрольна
  Завдання 3. Третє завдання присвячене дослідженню ефективності управління комерційною діяльністю підприємства. На першому етапі необхідно побудувати детальну структуру підрозділів, що виконують комерційні функції, навести функціональний аналіз їх обов'язків та повноважень, визначити та дослідити взаємостосунки з іншими підрозділами підприємства. На другому етапі провести аналіз ефективності укладення комерційних угод (4-5 різновидів за різними ознаками, а саме: обсягами, терміновістю оплати, формою оплати, складністю внутрішньо групового асортименту і т. ін.). Результати занести в таблицю 3. По результатах проведеного дослідження скласти пояснювальну записку та визначити шляхи підвищення ефективності управління комерційної діяльності на підприємстві. Література 9

 6. Комерційна діяльність фірмового магазину
  Вступ. 3 1. Роль і задачі комерційної діяльності універсальних (спеціалізованих) торгових підприємств в ринкових умовах 5 2. Характеристика магазину “Ронекс 2” 7 3. Формування асортименту та вивчення попиту покупців в універсальному (спеціалізованому) магазині 13 4. Розміщення, показ, зберігання товарів 15 5. Форми продажу і методи обслуговування в універсальному (спеціалізованому) магазині 17 6. Рекламна діяльність в універсальному (спеціалізованому) магазині 24 7. Висновки і пропозиції 27 Перелік використаної літератури 31 Додатки

 7. Контрольна робота комерційна діяльність
  1 Вартісний аналіз витрат на виробництво за обсяги закупок матеріальних ресурсів 3 2 Порядок проведення аналізу використання виробничих запасів 10 3 Характеристика та основні форми роздрібної торгівлі 20 Список літератури 28

 8. Комерційна діяльність сервісного обслуговування та шляхи її вдосконалення (на прикладі готелю “Братислава”)
  Вступ 3 1. Економічна сутність послуг 5 1.1. Види і сектори послуг 5 1.2. Сутність послуг 6 1.3. Класифікація послуг 8 2. Комерційна діяльність готельного комплексу “Братислава” 14 2.1. Загальна характеристика готельного комплексу 14 2.2. Аналіз доходів і витрат готельного комплексу 16 2.3. Аналіз рентабельності підприємства 26 3. Напрямки підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства 29 Висновки та пропозиції 32 Список використаної літератури 36

 9. Комерційна робота з оптової закупівлі товарів
  Реферат до курсової Вступ 3 1. Суть, роль і зміст закупівельної роботи 5 2. Вивчення і пошук комерційних товарів 6 3. Організація господарських зв’язків з постачальниками товарів 7 4. Оптові ярмарки та їх роль в закупівлі товарів 8 5. Оптові продовольчі ринки та їх роль в закупівлі товарів 10 6. Дрібнооптові магазини - склади 13 7. Ознайомлення з торговельним підприємством 14 8. Характеристика господарської діяльності підприємства 18 8.1. Дослідження товарної політики 22 8.2. Цінова політика і політика розповсюдження товарів 26 Висновки і пропозиції 29 Використана література 31

 10. Собівартість: розрахункова, фабрична, виробнича, комерційна
  Вступ 3 Собівартість: розрахункова, фабрична, виробнича, комерційна 3 Висновки 18 Список використаної літератури 20

 11. Фінансова діяльність підприємства
  ЗАВДАННЯ 1 На основі даних фінансової звітності проаналізувати: 1) Абсолютні та відносні зміни величини основного капіталу підприємства на кінець року порівняно з початком; 2) Абсолютні та відносні зміни величини оборотного капіталу підприємства ( у тому числі оборотних фондів та фондів обігу) на кінець року порівняно з початком; 3) Абсолютні та відносні зміни величини виробничого капіталу підприємства на кінець року порівняно з початком; 4) Динаміку структури капіталу за об’єктом вкладення та за джерелами формування. Інформація щодо величини та структури капіталу підприємства наведена в таблиці 1. Таблиця 1 Величина та структура капіталу підприємства ПОКАЗНИКИ Початок року Кінець року Зміни тис.грн. % до заг.велич. капіталу тис.грн. % до заг.велич. капіталу тис.грн % структурні, % 1. Основний капітал за залишковою вартістю 16210,6 50,7 15000 48,7 -1210,6 -7,5 -1,9 2. Оборотний капітал 15692,9 49,0 13781 44,8 -1911,9 -12,2 -4,3 у тому числі - оборотні фонди 7050 22,0 5365,4 17,4 -1684,6 -23,9 -4,6 - фонди обігу 8642,9 27,0 8415,6 27,3 -227,3 -2,6 0,3 3. Виробничий капітал 100 0,3 2000 6,5 1900 1900,0 6,2 4 Капітал підприємства 32003,5 100,0 30781 100,0 -1222,5 -3,8 0,0 у тому числі - власний капітал 16558,7 51,7 18579,1 60,4 2020,4 12,2 8,6 - позиковий капітал 15444,8 48,3 12201,9 39,6 -3242,9 -21,0 -8,6 ЗАВДАННЯ 2 Розрахувати показники стану та ефективності функціонування капіталу підприємства та зробити висновки. Розрахунок показників виконано в таблиці 2. Таблиця 2 Показники стану та ефективності функціонування капіталу підприємства Показники Формула для розрахунку Початок року Кінець року Зміна ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ Коефіцієнт зносу основних фондів Зо/Фк 0,19 0,29 0,10 Коефіцієнт придатності основних фондів 1-Кз 0,81 0,71 -0,10 Фондовіддача Вп / Фк 2,23 2,16 -0,07 .......... ЗАВДАННЯ 3 1. Розрахувати зміну рівня рентабельності капіталу на кінець року порівняно з початком, яка відбулася:  в результаті зміни величини прибутку підприємства;  в результаті зміни величини капіталу підприємства. Рентабельність капіталу визначається за наступною формулою: Рк = Чп/К*100% Для аналізу зміни рівня рентабельності необхідні дані по показниках, які занесемо у табл. 4. Таблиця 4 Дані для виявлення зміни рівня рентабельності капіталу Показники Початок року Кінець року Зміни Чистий прибуток підприємства, тис. грн. 5516,1 6060,8 544,8 Капітал підприємства, тис. грн. 32003,5 30781,0 -1222,5 Рентабельність капіталу, % 17,2 19,7 2,5

 12. Збутова діяльність підприємства
  Завдання 1. 2 Висвітлити зміст наступних питань 1) Сутність, основні принципи та функції збутової політики. 2) Особливості функціонування ринкової системи. Ринок як організація господарських та економічних зв'язків. 3) Організація та принципи формування системи збуту на підприємстві. Інфраструктура сфери збуту на підприємстві. 4) Сутність та характеристика концепції удосконалення ефективності збутової діяльності. 5) Основні критерії сегментування. 6) Рівні каналів збуту. Які фактори впливають на вибір каналу збуту? 7) Дайте оцінку та характеристику посередників. Наявність чи відсутність посередників залежить від ? 8) Опишіть основні методи (засоби) стимулювання збуту. 9) Опишіть основні складові ефективного управління збутом. Завдання 2. 10 2.1. Задача. Підприємство виготовляє телевізори. За останні півроку на підприємстві значно скоротилися обсяги збуту товару. Керівництвом комерційного відділу не розроблена програма пошуку ефективних каналів збуту, а головне - не визначено вибір цільового сегменту ринку. Проведіть сегментацію ринку за найпоширенішими ознаками. 2.2. Завдання. Які джерела росту обсягу збуту можна ще назвати, крім вказаних нижче?: 2.3. Завдання. Які фактори повинно враховувати підприємство при виборі посередників? Визначте кількість взаємозв'язків виробників зі споживачами в наведених нижче схемах: 2.4. Завдання. Продуктивність відділу збуту. З яких етапів складається програма підвищення продуктивності збуту? Складіть програму підвищення продуктивності збуту, враховуючи такі основні показники: 2.5. Задача. Канали збуту товарів підприємства характеризуються даними, наведеними в таблиці. Визначте ефективність каналів збуту підприємства та зробіть висновки по кожному каналу збуту: 2.6. Завдання. Використовуючи наведені нижче фактори, заповніть каналів збуту до кінцевого споживача та організації-споживача. Наведіть приклади взаємозв'язків, які підтверджують Ваше рішення. Завдання 3. Тести. 16 2.1. Задача. Підприємство виготовляє телевізори. За останні півроку на підприємстві значно скоротилися обсяги збуту товару. Керівництвом комерційного відділу не розроблена програма пошуку ефективних каналів збуту, а головне - не визначено вибір цільового сегменту ринку. Проведіть сегментацію ринку за найпоширенішими ознаками. 2.2. Завдання. Які джерела росту обсягу збуту можна ще назвати, крім вказаних нижче?: 2.3. Завдання. Які фактори повинно враховувати підприємство при виборі посередників? Визначте кількість взаємозв'язків виробників зі споживачами в наведених нижче схемах: 2.4. Завдання. Продуктивність відділу збуту. З яких етапів складається програма підвищення продуктивності збуту? Складіть програму підвищення продуктивності збуту, враховуючи такі основні показники: 2.5. Задача. Канали збуту товарів підприємства характеризуються даними, наведеними в таблиці. Визначте ефективність каналів збуту підприємства та зробіть висновки по кожному каналу збуту: 2.6. Завдання. Використовуючи наведені нижче фактори, заповніть каналів збуту до кінцевого споживача та організації-споживача. Наведіть приклади взаємозв'язків, які підтверджують Ваше рішення. №1. Мета системи збутової діяльності підприємства: №2. Які з функцій каналів розподілу стосуються усіх без винятку товарів? №3. Які саме змінні слід ураховувати фірмі в процесі вибору каналу розподілу? №4. Вироби промислового призначення, як правило, мають рівнів каналу розповсюдження проти споживчих товарів?: №5. Зі збільшенням кількості рівнів каналу розподілу частка витрат, пов'я¬заних з продажем товару: №6. Назвіть елементи маркетингової стратегії розповсюдження, розподілу: №7. Суть маркетингової стратегії збуту полягає: № 8. Характерні ознаки збутової концепції маркетингу: Список використаної літератури 18

 13. Інвестиційна діяльність підприємства
  Зміст 1. ІНВЕСТИЦІЇ: ВИЗНАЧЕННЯ, ВИДИ ТА НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ 3 2. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ЇХ СТРУКТУРА 5 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЇ 7 ЗАДАЧА 2 11 Визначіть середньорічну вартість основних виробничих фондів, якщо на початок року активна їх частина складає 200 тис. грн., частка активної частини в загальній вартості основних фондів - 0.4; в березні вводиться 50 тис. грн.: в липні- 10 тис. грн.; списується з балансу в травні -20 тис. грн.: в серпні - 15 тис. грн. ЗАДАЧА 17 12 Підприємство спеціалізується на виготовленні окулярів. У наступному році підприємство планує виготовити 600000 штук окулярів, при цьому на кінець поточного року підприємство має запас окулярів на складі в обсязі 50000 штук, на кінець наступного року залишок окулярів повинен складати 30000 штук. Ціна однієї пари окулярів 8 грн. Для виготовлення окулярів потрібні лінзи. Ціна однієї лінзи 2 грн. Щоденні витрати лінз - 5000 штук. Страховий запас їх у розмірі 10 денного споживання. Час від подання замовлення до надходження партії лінз - 14 днів. Транспортно-заготівельні витрати на одну партію лінз складають 2250 грн. Затрати підприємства на утримання запасу лінз на складах (утримання складів, відволікання капіталу у запаси) складає 25 % від їх вартості. Обчислити: а) обсяг реалізованої продукції у наступному році; б) визначити оптимальну партію поставки лінз на підприємство; в) визначити точку замовлення лінз. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 14

 14. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
  ВСТУП 3 І. Маркетинг – концепція управління в ринкових умовах 4 1.1. Визначення поняття “Маркетинг”, його функції. 4 1.2. Функцірнальна організація маркетингу. 6 ІІ. Суть маркетингової діяльності підприємства 8 2.1. Управління маркетингом 8 2.2.Основні етапи (напрямки) маркетингової діяльності 9 2.3. Планування маркетингу. 14 ВИСНОВКИ. 18 Список використаної літератури 19

 15. Інвестиційна діяльність підприємства
  ЗМІСТ Вступ 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність інвестиційної діяльності підприємства 5 1.2. Поняття інвестиційної стратегії та її роль у розвитку підприємства 11 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 15 2.1. Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності 15 2.2. Обґрунтування стратегічних напрямків і форм інвестиційної політики 22 2.3. Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів 30 3. ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ (на прикладі міжнародного проекту ТОВ «БУДІНВЕСТ») 36 3.1. Суть аналізу комерційного виконання інвестиційного проекту ТОВ "Будінвест" 36 3.2. Оцінка ефективності інвестиційного проекту 44 Висновки 54 Література 56 Додатки 57-64 1. Схема Класифікація стратегічних цілей інвестиційної діяльності по основних ознаках 2. Схема Система формування інвестиційної політики в рамках загальної інвестиційної стратегії підприємства 3. Таблиця Чутливість проекту до зміни витрат по проекту 4. Графік Залежність чистого приведеного доходу по проекту від зміни витрат 5. Таблиця Чутливість проекту до зміни доходів по проекту 6. Графік Залежність чистого приведеного доходу по проекту від зміни величини доходів 7. Схема Організаційна структура управління ТОВ "Будінвест" Метою дослідження є розглянути особливості управління інвестиційною діяльністю, розробки інвестиційної стратегії підприємства. Об'єктом дослідження є ТОВ "Будінвест". Предметом дослідження виступає комплекс факторів, які утворюють інвестиційне середовище в Україні і впливають на можливості зовнішнього фінансування ринкової трансформації її економіки. Інформаційна основа: законодавчі акти, які регулюють процес іноземного інвестування в Україні, статистична інформація Держкомстату України, інформація періодичних видань з проблематики роботи, наукові праці з питань формування інвестиційного клімату та впливу зовнішнього капіталу на розвиток економіки

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua