Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Взаємодія підприємства з клієнтами на основі концепції CRM (ID:27288)
| Размер: 25 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 13.10.2014 |
Содержание
Вступ 3
1. Впровадження та розвиток CRM 3
2. Ефективність використання CRM. 13
Висновки 18
Список використаної літератури 19

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Корпоративні інформаційні системи побудовані на основі концепції планування виробничих ресурсів (MRPII)
  ВСТУП 3 1. Поняття MRP-системи та її трансформація в систему MRPII 4 2. Корпоративні інформаційні системи, побудовані на основі концепції планування виробничих ресурсів (MRPII) 5 ВИСНОВКИ 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15

 2. Формування організаційної структури управління підприємством на основі концепції маркетингу. Назвіть об’єкт, предмет та мету дослідження
  Вступ 3 1. Послуги у сучасній економіці 5 1.1. Специфіка ринку послуг 5 1.2. Розвиток сфери послуг в Україні 8 2. Класифікація та характеристика ринків промислових та споживчих товарів 2.1. Ринок промислових товарів 15 2.2. Ринок споживчих товарів в Україні та його регулювання 22 Висновки 32 3. Задача. Визначення ціни на послуги: 35 Фірма "Авіатур", що діє на ринку туристичних послуг пропонує 10-ти денний тур до Італії. Досвід туристичних фірм підказує, що за ціною 500,00 доларів може бути реалізовано 27 путівок. При зниженні ціни на тури цього класу на 10 відсотків цього класу, попит збільшується в 1,5 рази. Оренда автобуса становить 5 тисяч доларів, оформлення італійської візи 50 доларів на одну особу. Транзитна австрійська віза 70 доларів за одного пасажира, вартість страхування 15 доларів, 7-ми денне проживання у готелі коштує 110 доларів. Організаційні витрати (заробітна плата персоналу, оренда офісу) становить 1750 доларів. Витрати на рекламу 2000 доларів. Слід визначити ціну однієї путівки за 5-ти денний тур до Італії з метою отримання прибутку у розмірі 5 тис. доларів, а за несприятливих умов ринку - щонайменше повне відшкодування витрат пов’язаних з організацією туру. Література 37

 3. Формування організаційної структури управління підприємством на основі концепції маркетингу. Назвіть об’єкт, предмет та мету дослідження
  Формування організаційної структури управління підприємством на основі концепції маркетингу 3 Література 15

 4. Практична контрольна з маркетингу, на основі туристичного підприємства
  1. Опис бізнесу і товару 3 2. Концепція проведення бізнесу 6 3. Місія фірми 7 4. Аналіз маркетингових можливостей 8 5. Відбір цільових ринків 11 6. Розробка комплексу маркетингу 12 6.1 Розробка товару 12 6.2 Вибір методу ціноутворення 15 6.3 Схема розповсюдження товару 19 6.4 Методи просування товару 21 Список літератури 23

 5. Антикризове управління на основі інновацій (на прикладі підприємства)
  Вступ 2 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 4 1.1. Місце антикризового управління в економічній діяльності підприємства 4 1.2. Різновиди інновацій та механізм їх впровадження на підприємстві 9 1.3. Інновації як інструмент антикризового управління 14 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА РІВНЯ КРИЗИВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙ (меблевий центр) 22 2.1. Аналіз складових кризової ситуації на підприємстві 22 2.2. Попередні заходи з відновлення платоспроможності підприємства 30 2.3. План санації підприємства та оцінка його ефективності 33 3. МЕХАНІЗМ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ, ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД 37 3.1. Зарубіжний досвід антикризового управління підприємством 37 3.2. Державне регулювання кризових ситуацій на вітчизняних підприємствах 42 Висновки 47 Література 49 Додатки, звітність, діаграми 51-60 Метою роботи є вивчення механізмів антикризового управління підприємством на основі інновацій., що дозволяють підвищити ефективність функціонування підприємств в умовах нестабільного економічного середовища. Предметом дослідження є процеси антикризового управління підприємством. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти України, матеріали періодичних видань, наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених А. Поддєрьогіна, О.Терещенка, Т. Грамотенка, Г. Иванова

 6. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі підвищення освітнього рівня персоналу
  Зміст Вступ 2 Розділ 1. Сутність освітнього рівня персоналу підприємства і принципи його формування 4 1.1. Поняття освітнього рівня персоналу і характеристика принципів його формування 4 1.2. Аналіз впливу освітнього рівня персоналу на забезпечення конкурентоспроможності підприємства 25 1.3. Загальна характеристика інвестицій в освіту як фактора конкурентного успіху підприємства 41 Розділ 2. Аналіз можливості забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі підвищення освітнього рівня персоналу 53 2.1. Аналіз структури і динаміки ринку освітніх послуг в Україні 53 2.2. Дослідження форм, видів і напрямів підвищення освітнього рівня персоналу підприємства 71 2.3. Дослідження можливостей бізнес-освіти для підвищення освітнього рівня персоналу підприємства 92 Розділ 3. Основні напрями забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі підвищення освітнього рівня персоналу 114 3.1. Формування освітнього потенціалу конкурентоспроможного підприємства 114 3.2. Розробка принципових підходів до оцінки впливу освітнього потенціалу на конкурентоспроможність підприємства 137 Висновок 145 Список використаних джерел 148 ДОПОВІДЬ - 6 сторінок Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі підвищення освітнього рівня персоналу. Для досягнення поставленої мети в роботі були вирішені такі основні завдання: - розглянуто поняття освітнього рівня персоналу підприємства і визначено принципи його забезпечення; - досліджено вплив освітнього рівня персоналу на конкурентоспроможність підприємства; - визначено можливості здійснення інвестицій в освіту як основи конкурентного успіху підприємства; - проаналізовано структуру й динаміку ринку освітніх послуг України та досліджено форми, види й напрями підвищення освітнього рівня персоналу підприємства; - розглянуто поняття освітнього потенціалу підприємства та визначено підхід до його формування; - визначено послідовність прогнозування конкурентоспроможності підприємства із урахуванням його освітнього потенціалу. Об’єктом дослідження є освітній потенціал підприємства. Предметом дослідження є принципи, методи й практичні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі підвищення освітнього рівня персоналу. Теоретичною базою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі управління трудовими ресурсами, освітній діяльності та конкурентоспроможності підприємства. Структура і обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів і висновків, викладених на 157 сторінках. Робота містить 12 таблиць та 26 рисунків, список використаних джерел із 112 найменувань.

 7. Здійсніть оцінку конкурентоспроможності Вашого підприємства методом рангів на основі даних
  Завдання 2. Здійсніть оцінку конкурентоспроможності Вашого підприємства методом рангів на основі даних: Об'єкт оцінки Ваше підприємство Конкурент А Конкурент Б Конкурент В 1. Рентабельність обороту, % 2 1 3 4 2. Рентабельність капіталу, % 3 2 1 4 3. Тривалість операційного циклу 2 4 1 3 4.Комерційна маржа (рівень торговельної надбавки),% 4 2 1 3 Всього 11 9 6 14 Місце в конкурентній боротьбі третє друге перше четверте

 8. Удосконалення інформаційної системи туристичного підприємства на основі створення автоматизованого робочого місця
  ВСТУП 4 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 7 1.1. Місце і роль інформаційних систем та задачі їх створення 7 1.2. Принципи побудови інформаційних систем 15 1.3. Реалізація інформаційних систем 24 2. АНАЛІЗ ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ – базового ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 30 2.1. Загальна характеристика підприємства 30 2.2. Техніко-економічний стан базового туристичного підприємства 38 2.3. Аналіз стану інформатизації підприємства 47 Документальне оформлення послуг 47 Облік туристичних послуг 48 Собівартість туристичного продукту 48 Туризм у звітах 48 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ 56 3.1. Обґрунтування функцій програмного продукту 56 3.2. Економічний аналіз варіантів розробки програмного продукту 69 3.3. Обґрунтування ефективності впровадження програмного продукту 79 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 83 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 87 ДОДАТКИ 91-98 Метою дослідження є визначення стану інформатизації діяльності туристичного підприємства та розробка напрямків вдосконалення автоматизованої обробки інформації.

 9. Визначте розмір зміни рівня витрат на оплату праці туристичного підприємства в звітному періоді у порівнянні з минулим роком на основі даних
  Завдання до ситуації: Визначте розмір зміни рівня витрат на оплату праці туристичного підприємства в звітному періоді у порівнянні з минулим роком на основі даних: - рівень витрат на оплату праці в минулому році -13,4%; - темпи приросту у звітному періоді: - продуктивність праці -9,6 %; - середньої заробітної плати -8,2 %.

 10. Система управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM)
  Вступ 3 1. Поняття CRM. Причини виникнення 3 2. CRM як методика 4 3. Переваги використання стратегії CRM 6 4. Класифікація CRM-систем 7 Висновок 16 Література 18

 11. Використання пластикових карток у розрахунках з клієнтами
  Вступ 3 1. Характеристика пластикових карток 4 1.1. Сутність та види пластикових карток 4 1.2. Правила та порядок оформлення видачі пластикових карток 12 2. Загальна характеристика АКБ “Укрсоцбанк” 17 3. Використання АКБ “Укрсоцбанк” пластикових карток у розрахунках з клієнтами 22 3.1. Види пластикових карток, які надає АКБ “Укрсоцбанк” 22 3.2. Кредитна лінія на базі пластикової картки 31 3.3. Мобільний банкінг 32 Висновки 33 Список використаної літератури 35 Додатки. 38 Предметом дослідження в роботі виступають банківські операції з обслуговування фізичних осіб пластиковими картками, а об’єктом дослідження – АКБ „Укрсоцбанк”. Мета написання даної курсової роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з особливостями використання пластикових банківських карток у розрахунках з клієнтами. В роботі розкриті наступні питання: - операції з пластиковими картками: організація роботи банків щодо обслуговування клієнтів пластиковими; - види пластикових карток; - правила та порядок оформлення видачі пластикових карток; - загальна характеристика діяльності об’єкту дослідження – АКБ “Укрсоцбанк”; - обслуговування клієнтів на прикладі АКБ "Укрсоцбанк". При написанні роботи автором були використані Закони України та інші нормативні джерела, підручники та монографії збанківської справи тощо.

 12. Використання пластикових банківських карток у розрахунках з клієнтами
  Вступ 3 1. Пластикові картки та особливості їх розвитку в Україні 5 1.1. Становлення та розвиток карткового бізнесу 5 1.2. Види пластикових карток та їх призначення 11 2. Аналіз ринку платіжних карток в Україні 21 2.1. Емісія платіжних карток 21 2.2. Використання платіжних карток 29 3. Основні проблеми та перспективи розвитку ринку банківських пластикових карток в Україні 41 Висновок 46 Список використаної літератури 48 Метою роботи є дослідження теоретичних засад карткового бізнесу, аналіз обігу пластикових карток в Україні та за кордоном, виявлення проблем та визначення перспектив розвитку пластикових карток

 13. ВИКОРИСТАННЯ ПЛАСТИКОВИХ БАНКІВСЬКИХ КАРТОК У РОЗРАХУНКАХ З КЛІЄНТАМИ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ I 5 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК 5 1.1. Місце карткових платіжних інструментів в системі безготівкових розрахунків 5 1.2. Економічна характеристика банківських пластикових карток та форми розрахунків за їх допомогою 9 1.3. Сучасний стан ринку банківських пластикових карток в Україні 15 РОЗДІЛ II 20 АНАЛІЗ СТАНУ ОБОРОТУ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК НА ПРИКЛАДІ ТОВ “ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ” 20 2.1. Аналіз функціонування карткової програми ТОВ “Фінанси та кредит” 20 2.2. Аналіз розрахунків за допомогою пластикових карток, що здійснює ЧФ ТОВ “Фінанси та кредит” 32 РОЗДІЛ III 38 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАСТИКОВИХ БАНКІВСЬКИХ КАРТОК 38 3.1. Управління ризиками операцій з пластиковими картками у ТОВ “Фінанси та кредит” 38 3.2. Перспективи створення нових карткових систем в ТОВ “Фінанси та кредит” 44 ВИСНОВКИ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 53 ДОДАТКИ 56

 14. Облік і аудит розрахунків з постачальниками, клієнтами, різними дебіторами і кредиторами
  У архіві додатки і роздатковий матеріал ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ, КЛІЄНТАМИ, РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ 10 1.1. Поняття та сутність розрахунків з постачальниками, клієнтами, різними дебіторами і кредиторами 10 1.2. Огляд нормативної бази і спеціалізованої літератури з обліку розрахунків з постачальниками, клієнтами, різними дебіторами і кредиторами 31 1.3. Основи бухгалтерського обліку і аудиту розрахунків з постачальниками, клієнтами, різними дебіторами і кредиторами приватного підприємства 38 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ, КЛІЄНТАМИ, РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПП „ххх” 48 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ПП „ххх” 48 2.2. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства ПП „ххх” 53 2.3. Аналіз фінансового стану розрахунків з постачальниками, клієнтами, різними дебіторами і кредиторами підприємства ПП „ххх” 55 РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ, КЛІЄНТАМИ, РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 60 3.1. Документування розрахунків з постачальниками, клієнтами, різними дебіторами і кредиторами підприємства ПП „ххх” 60 3.2. Бухгалтерський облік розрахунків з постачальниками, клієнтами, різними дебіторами і кредиторами приватного підприємства 65 3.3. Аудит розрахунків з постачальниками, клієнтами, різними дебіторами і кредиторами підприємства 85 РОЗДІЛ 4. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ, КЛІЄНТАМИ, РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ 96 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 103 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 106 ДОДАТКИ 112

 15. Облік і аудит розрахунків з постачальниками, клієнтами, різними дебіторами і кредиторами
  Облік і аудит розрахунків з постачальниками, клієнтами, різними дебіторами і кредиторами Список літератури

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua