Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Економетрія Варіант 22 (ID:27456)
| Размер: 305 кб. | Объем: 37 стр. | Стоимость: 125 грн. | Добавлена: 22.12.2014 |
СодержаниеЗавдання №1. Парна лінійна регресія.
Теоретичні відомості.
Дані про залежність прибутків компанії за рік Y від суми вкладених в рекламу коштів X представлені у таблиці:
Кошти, тис. грн. 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230
Прибутки, тис. грн. 814 824 861 875 899 911 940 959 966 991

Припустимо, що між показником Y і фактором X існує лінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . Перевірити правильність розрахунків оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. З надійністю = 0,95 , використовуючи -статистику та критерій Фішера, оцінити адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати, якими будуть прибутки компанії, якщо вкласти в рекламу 240 тис. грн. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони.
Рішення.
Завдання №2. Нелінійна парна регресія.
Теоретичні відомості.
Рішення.
Завдання №3. Елементи кореляційного аналізу .
Теоретичні відомості.
Рішення.
Завдання № 4. Множинна лінійна регресія.
Теоретичні відомості.
Умова задачі.
Рішення.
Завдання №5. Регресія попиту на товари тривалого користування.
Рішення.
Література.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Економетрія Варіант 20
  Завдання №1. Парна лінійна регресія. Дані про залежність врожайності пшениці Y від кількості внесених добрив X представлені у таблиці: Добрива, кг 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Врожайність, центнерів з гектару 35,2 35,8 36,4 36,5 37,4 37,6 38,1 38,8 39,1 39,4 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує лінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . Перевірити правильність розрахунків оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. З надійністю = 0,95 , використовуючи -статистику та критерій Фішера, оцінити адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати, якою буде врожайність, якщо внести 45 кг добрив. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Завдання №2. Нелінійна парна регресія. Дані про залежність доходу корпорації за рік Y (у млн. доларів) від коштів, вкладених в рекламу своєї продукції X (у млн. доларів), представлені у таблиці: Кошти, вкладені в рекламу, млн. $ 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Доход, млн. $ 750 815 860 879 912 922 947 952 962 970 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує квазілінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . З надійністю = 0,95 за критерієм Фішера зробити висновок про адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати, який буде доход, якщо вкласти в рекламу 140 млн. доларів. Знайти: з надійністю довірчу зону базисних даних, з надійністю інтервальну оцінку прогнозу, коефіцієнти еластичності для базисних значень та прогнозу. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Завдання №3. Елементи кореляційного аналізу . Економічний показник залежить від трьох факторів . На основі статистичних даних за 15 спостережень побудувати кореляційну матрицю. Використо¬вуючи -критерій, з надійністю = 0,95 оцінити наявність загальної мультиколінеарності. Якщо існує загальна мультиколінеарність, то, використовуючи статистику з надійністю = 0,95 , виявити пари факторів, між якими існує мультиколінеарність. Якщо такі пари існують, то один із факторів цієї пари виключити із розгляду. Перевірити, що між факторами, що залишились, немає мультиколінеарності. x1 x2 x3 3 12 12,2 3,1 2 11 3,2 15 10,8 3,3 8 10,2 3,4 9 9,8 3,5 17 9,5 3,6 13 9,1 3,7 4 8,8 3,8 7 8,5 3,9 18 8,5 4 11 8,1 4,1 25 7,6 4,2 8 7,3 4,3 16 7,1 4,4 7 6,5 Завдання № 4. Множинна лінійна регресія. Економічний показник залежить від двох факторів та . Дані за 15 спостережень розміщені у таблиці. Знайти оцінки параметрів лінійної регресії. Результат перевірити, використо¬вуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. Використовуючи статистику з надійністю оцінити значущість параметрів регресії. Перевірити адекватність прийнятої математичної моделі стати¬стичним даним на основі критерію Фішера з надійністю . Якщо математична модель із заданою надійністю адеква¬тна експериментальним даним, то знайти значення прогнозу показника для значень факторів, які кожен студент вибирає самостійно. Знайти до¬вірчий інтервал прогнозу із надійністю , частинні коефіцієнти еластичності для точки прогнозу. На основі отриманих роз¬рахунків зробити економічний аналіз. x1 x2 Y 3 12 39 3,1 2 17,3 3,2 15 46,6 3,3 8 32,9 3,4 9 34,2 3,5 17 48,5 3,6 13 44,8 3,7 4 23,1 3,8 7 32,4 3,9 18 54,7 4 11 39 4,1 25 68,3 4,2 8 31,6 4,3 16 47,9 4,4 7 33,2 Завдання №5. Регресія попиту на товари тривалого користування. Припустимо, що регресія попиту на товари тривалого користування (автомобілі, телевізори, холодильники та інше) має вигляд , де – попит на товари тривалого користування; – залишок національного прибутку в ум. гр. од. (різниця між національним прибутком і затратами, необ¬хідними для підтримання життєвого рівня); – середня ціна на товар тривалого користування; – кількість товару тривалого користування, який здають у брухт. Знайти оцінки параметрів регресії та перевірити адекватність прийнятої математичної моделі експериментальним даним. Якщо модель адекватна експериментальним даним, то оці¬нити середнє значення прогнозу та його надійний інтервал з надійністю . Точку, в якій буде рахуватись прогноз, кожний студент обирає самостійно. На основі отриманої економетричної моделі зробити ви¬сновки. x1 x2 x3 Y 845 274 138 498 850 278 120 462 855 281 144 506 860 271 165 552 865 272 148 529 870 278 137 501 875 285 140 500 880 288 145 511 885 273 158 557 890 271 152 552 895 270 159 567 900 279 169 575 Література

 2. Економетрія Варіант 16
  Завдання №1. Парна лінійна регресія. Теоретичні відомості. Умова задачі. Дані про зміну середньої заробітної плати в країні Y впродовж року, в залежності від місяця X представлені у таблиці: Номер місяця 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Заробітна плата, грн. на місяць 920 959 985 1001 1028 1073 1101 1120 1153 1170 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує лінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . Перевірити правильність розрахунків оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. З надійністю = 0,95, використовуючи -статистику та критерій Фішера, оцінити адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати розмір заробітної плати у листопаді (11 місяці). Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Рішення. Завдання №2. Нелінійна парна регресія. Теоретичні відомості. Умова задачі. Рішення. Завдання №3. Елементи кореляційного аналізу . Теоретичні відомості. Рішення. Завдання № 4. Множинна лінійна регресія. Теоретичні відомості. Умова задачі. Завдання №5. Регресія попиту на товари тривалого користування. Рішення. Література.

 3. Економетрія Варіант 22
  1. Дати відповідь на запитання 2 1). Яка модель представлена на графіку? 2).Який обсяг випуску є оптимальним для фірми –монополіста? 3). Яку ціну на продукцію призначить фірма, якщо вона функціонує як проста монополія? 4). В межах яких цінових інтервалів монополісту доцільно і недоцільно знижувати ціну з огляду на досягнення мети діяльності фірми – максимізації економічного прибутку?. Поясніть; 5). Проілюструйте графічно результат діяльності фірми – позначте на графіку площу, яка відповідає економічному прибутку фірми і визначте його величину. 2. Розв’язати задачу 5 Місто потребує реконструкції мосту через ріку, що розділяє його на 2 частини. Дві фірми представили проекти реконструкції, які відрізняються за термінами виконання робіт і за витратами: Витрати 1 рік 2 рік 3 рік Витрати фірми 1 (тис. грн..) 2000 4000 0 Витрати фірми 2 (тис. грн..) 3000 2000 500 Якому проекту слід віддати перевагу, якщо процентна ставка становить 10%. 3. Розв’язати задачу 6 Фірмі, котра здійснює перевезення пасажирів по місту, пропонують купити ще одне маршрутне таксі за 350 тис. грн.. Фірма очікує одержувати від його експлуатації наступні доходи протягом трьох років: у перший рік – 200 тис. грн.., у другий рік – 100 тис. грн.., у третій рік – 50 тис. грн.. Наприкінці третього року фірма розраховує продати автомобіль за 60 тис. грн.. Ставка проценту 10%. Визначте, чи буде вигідна для фірми така покупка. Література 9

 4. Економетрія Варіант 11
  Завдання №1. Парна лінійна регресія. Дані про залежність кількості очок, набраних футбольною командою у чемпіонаті країни за сезон Y від середньої зарплати гравців X, представлені у таблиці: Зарплата, тис. $ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Кількість очок 24 30 35 37 45 51 57 59 65 71 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує лінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . Перевірити правильність розрахунків оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. З надійністю = 0,95 , використовуючи -статистику та критерій Фішера, оцінити адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати, скільки очок здобуде команда, в якої середня зарплата гравців становитиме 22 тис. $. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Рішення. Завдання №2. Нелінійна парна регресія. Рішення. Завдання №3. Елементи кореляційного аналізу . Рішення. Завдання № 4. Множинна лінійна регресія. Рішення. Завдання №5. Регресія попиту на товари тривалого користування. Рішення. Література.

 5. Економетрія Варіант 26.
  Завдання №1. Парна лінійна регресія. Дані про залежність кількості очок, набраних футбольною командою у чемпіонаті країни за сезон Y від середньої зарплати гравців X, представлені у таблиці: Зарплата, тис. $ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 Кількість очок 20 25 32 33 41 47 49 58 62 67 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує лінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . Перевірити правильність розрахунків оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. З надійністю = 0,95 , використовуючи -статистику та критерій Фішера, оцінити адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати, скільки очок здобуде команда, в якої середня зарплата гравців становитиме 21 тис. $. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Рішення. Завдання №2. Нелінійна парна регресія. Рішення. Завдання №3. Елементи кореляційного аналізу . Рішення. Завдання № 4. Множинна лінійна регресія. Рішення. Завдання №5. Регресія попиту на товари тривалого користування. Рішення.

 6. Економетрія Варіант 4
  Завдання №1. Парна лінійна регресія. Дані про залежність середнього балу студента Y від середньої кількості пропущених ним занять за місяць X представлені у таблиці: Проп. занять, пар 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Середній бал 4,78 4,71 4,67 4,58 4,27 4,01 3,84 3,71 3,51 3,21 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує лінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . Перевірити правильність розрахунків оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. З надійністю = 0,95, використовуючи -статистику та критерій Фішера, оцінити адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати, яким є середній бал студента, який пропускає 31 пару за місяць. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Рішення. Завдання №2. Нелінійна парна регресія. Рішення. Завдання №3. Елементи кореляційного аналізу . Рішення. Завдання № 4. Множинна лінійна регресія. Рішення. Завдання №5. Регресія попиту на товари тривалого користування. Рішення. Література.

 7. Економетрія Варіант 10.
  Завдання №1. Парна лінійна регресія. Теоретичні відомості. Постановка задачі. Дані про залежність роздрібної вартості певного набору кондитерських виробів Y від середньої вартості цукру X, представлені у таблиці: Вартість цукру, грн./кг 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 Вартість набору, грн. 57 60 61 64 67 68 69 71 73 74 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує лінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . Перевірити правильність розрахунків оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. З надійністю = 0,95 , використовуючи -статистику та критерій Фішера, оцінити адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати, якою буде вартість набору, якщо цукор коштуватиме 5 грн./кг. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Рішення. Завдання №2. Нелінійна парна регресія. Теоретичні відомості. Умова задачі. Рішення. Завдання №3. Елементи кореляційного аналізу . Теоретичні відомості. Умова задачі. Рішення. Завдання № 4. Множинна лінійна регресія. Теоретичні відомості. Умова задачі. Рішення. Завдання №5. Регресія попиту на товари тривалого користування. Рішення. Література.

 8. Варіант 16. Економетрія
  Завдання №1. Парна лінійна регресія. Умова задачі. Дані про зміну середньої заробітної плати в країні Y впродовж року, в залежності від місяця X представлені у таблиці: Номер місяця 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Заробітна плата, грн. на місяць 920 959 985 1001 1028 1073 1101 1120 1153 1170 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує лінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . Перевірити правильність розрахунків оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. З надійністю = 0,95, використовуючи -статистику та критерій Фішера, оцінити адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати розмір заробітної плати у листопаді (11 місяці). Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Завдання №2. Нелінійна парна регресія.Умова задачі. Дані про залежність доходу корпорації за рік Y (у млн. доларів) від коштів, вкладених в рекламу своєї продукції X (у млн. доларів), представлені у таблиці: Кошти, вкладені в рекламу, млн. $ 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Доход, млн. $ 570 633 689 722 756 768 779 788 805 810 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує квазілінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . З надійністю = 0,95 за критерієм Фішера зробити висновок про адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати, який буде доход, якщо вкласти в рекламу 140 млн. доларів. Знайти: з надійністю довірчу зону базисних даних, з надійністю інтервальну оцінку прогнозу, коефіцієнти еластичності для базисних значень та прогнозу. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Завдання №3. Елементи кореляційного аналізу . Умова задачі. Економічний показник залежить від трьох факторів . На основі статистичних даних за 15 спостережень побудувати кореляційну матрицю. Використо¬вуючи -критерій, з надійністю = 0,95 оцінити наявність загальної мультиколінеарності. Якщо існує загальна мультиколінеарність, то, використовуючи статистику з надійністю = 0,95 , виявити пари факторів, між якими існує мультиколінеарність. Якщо такі пари існують, то один із факторів цієї пари виключити із розгляду. Перевірити, що між факторами, що залишились, немає мультиколінеарності. x1 x2 x3 12,2 5 100,1 12,5 50 102,4 12,8 25 104,7 13,1 15 106,8 13,4 10 108,8 13,7 45 114,1 14 40 114,9 14,3 35 115,1 14,6 5 117,2 14,9 10 120,2 15,2 15 121,5 15,5 40 123,1 15,8 15 125,8 16,1 20 127,7 16,4 25 129,9 Завдання № 4. Множинна лінійна регресія. Умова задачі. Економічний показник залежить від двох факторів та . Дані за 15 спостережень розміщені у таблиці. Знайти оцінки параметрів лінійної регресії. Результат перевірити, використо¬вуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. Використовуючи статистику з надійністю оцінити значущість параметрів регресії. Перевірити адекватність прийнятої математичної моделі стати¬стичним даним на основі критерію Фішера з надійністю . Якщо математична модель із заданою надійністю адеква¬тна експериментальним даним, то знайти значення прогнозу показника для значень факторів, які кожен студент вибирає самостійно. Знайти до¬вірчий інтервал прогнозу із надійністю , частинні коефіцієнти еластичності для точки прогнозу. На основі отриманих роз¬рахунків зробити економічний аналіз. x1 x2 Y 12,2 5 53,6 12,5 50 141,5 12,8 25 94,4 13,1 15 75,3 13,4 10 64,2 13,7 45 137,1 14 40 128 14,3 35 118,9 14,6 5 59,8 14,9 10 67,7 15,2 15 81,6 15,5 40 133,5 15,8 15 84,4 16,1 20 95,3 16,4 25 107,2 Завдання №5. Регресія попиту на товари тривалого користування. Література.

 9. Економетрія Варіант 21
  Завдання №1. Парна лінійна регресія. Умова задачі. Дані про залежність врожайності кукурудзи Y від середньої температури у серпні X представлені у таблиці: Температура, º С 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 Врожайність, центнерів з гектару 45,7 46,8 47,3 48,9 49,9 50,5 52,4 53,1 54,4 55,1 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує лінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . Перевірити правильність розрахунків оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. З надійністю = 0,95 , використовуючи -статистику та критерій Фішера, оцінити адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати, якою буде врожайність, якщо середня температура у серпні становитиме 27 º С. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Завдання №2. Нелінійна парна регресія. Умова задачі. Дані про залежність ціни пляшки марочного портвейну Y (у доларах) від його витримки X (у роках) представлені у таблиці: Витримка, років 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 Ціна, $. 6,5 13,4 18,3 31,2 41,7 49,9 68,5 81,4 105,7 121,5 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує квазілінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . З надійністю = 0,95 за критерієм Фішера зробити висновок про адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати ціну на пляшку портвейну, витриманого 25 років. Знайти: з надійністю довірчу зону базисних даних, з надійністю інтервальну оцінку прогнозу, коефіцієнти еластичності для базисних значень та прогнозу. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Завдання №3. Елементи кореляційного аналізу . Умова задачі. Економічний показник залежить від трьох факторів . На основі статистичних даних за 15 спостережень побудувати кореляційну матрицю. Використо¬вуючи -критерій, з надійністю = 0,95 оцінити наявність загальної мультиколінеарності. Якщо існує загальна мультиколінеарність, то, використовуючи статистику з надійністю = 0,95 , виявити пари факторів, між якими існує мультиколінеарність. Якщо такі пари існують, то один із факторів цієї пари виключити із розгляду. Перевірити, що між факторами, що залишились, немає мультиколінеарності. x1 x2 x3 6 15 20,1 6,1 10 19,4 6,2 21 19,5 6,3 22 18,9 6,4 3 18,3 6,5 18 17,6 6,6 12 17,2 6,7 5 16,4 6,8 8 16,1 6,9 19 15,4 7 12 14,9 7,1 27 14,4 7,2 7 14,3 7,3 17 13,2 7,4 8 13,1 Завдання № 4. Множинна лінійна регресія. Умова задачі. Завдання №5. Регресія попиту на товари тривалого користування. Література

 10. Економетрія задачі Варіант M=1 N =6
  Задача 1. Дано сумісний розподіл двох випадкових величин ξ1 і ξ2. Знайти: 1. Одновимірні розподіли ξ1 і ξ2 та їхні основні числові характеристики (математичне сподівання, дисперсію, середнє квадратичне відхилення); 2. Умовний розподіл ξ2 при умові, що ξ1 = х2, та відповідні числові характеристики; 3. Коефіцієнт кореляції між ξ1 і ξ2. Таблиця. ξ1 ξ2 y1 y2 y3 y4 -m-2 -m 0 n x1 -3-m m/100 (m+1)/100 (31-n)/100 (32-n)/100 x2 0 n/100 (n+1)/100 (13-2m)/100 (14-2m)/100 x3 m+n (2m-1)/100 (m+1)/100 (7-m)/100 1/100 Варіант завдання: m = 1 , n = 6 Задача 2. Дано обсяги реалізації послуг туристичною фірмою за 10 останніх років Таблиця 1. Номер року Обсяг послуг Номер року Обсяг послуг 1 =(m+n)/10 6 =(3m+n+9)/10 2 =(2m+n+3)/10 7 =(m+n+14)/10 3 =(3m+n+5)/10 8 =(m+n+15)/10 4 =(2m+n+7)/10 9 =(2m+n+16)/10 5 =(2m+n+10)/10 10 =(3m+n+8)/10 Варіант: m = 1; n=6. 1. Записати лінійну економетричну модель, яка виражає залежність обсягу реалізації послуг від року. 2. Знайти точкові оцінки коефіцієнтів моделі, записати вибіркове рівняння лінійної регресії. 3. Перевірити значимість коефіцієнтів та визначити для них довірчі інтервали за допомогою двостороннього t-критерію Стьюдента для рівня значимості α = 0.05 (α =5%). Знайти відносну похибку. 4. Знайти точкову оцінку коефіцієнта кореляції, перевірити його значимість за допомогою двостороннього t-критерію Стьюдента для рівня значимості (α = 0.05), визначити коефіцієнт детермінації. Оцінити адекватність моделі. 5. Перевірити адекватність одержаної моделі за допомогою F – критерію Фішера (α = 0.05). 6. Знайти точкову та інтервальну оцінки прогнозного значення обсягу реалізації послуг для наступного (6 –го) року, і довірчий інтервал для математичного сподівання прогнозного значення ( α = 0.05). Визначити відносні похибки прогнозованих значень. 7. Побудувати пряму лінію вибіркової регресії, нанести точки, що відповідають даним спостережень. 8. Обчислення проводити з точністю 0,0001; коефіцієнти вибіркового рівняння лінійної регресії b0 і b1, довірчі інтервали для b0 і b1, та прогнозних значень y6 і M6 знаходити з точністю 0,01. Література

 11. Економетрія
  Задача 1. Дано сумісний розподіл двох випадкових величин і . Знайти: 1) одновимірні розподіли і та їхні основні числові характеристики (математичне сподівання, дисперсію, середнє квадратичне відхилення); 2) умовний розподіл при умові, що = у2, та відповідні числові характеристики; 3) коефіцієнт кореляції між і . Вихідні дані: у1 у2 у3 у4 -3 -1 0 19 Х1 -4 0,01 0,02 0,12 0,13 Х2 0 0,19 0,20 0,11 0,12 Х3 20 0,01 0,02 0,06 0,01 Задача 2. Вихідні дані: Номер року, х Обсяг послуг, у 1 2,0 2 2,4 3 2,7 4 2,8 5 3,1 6 3,1 7 3,4 8 3,5 9 3,7 10 4,0 1) Записати економетричну модель, яка виражає залежність обсягу реалізації послуг від року. 2) Знайти точкові оцінки коефіцієнтів моделі, записати вибіркове рівняння регресії. 3) Перевірити значимість коефіцієнтів та визначити для них довірчі інтервали за допомогою двостороннього t-критерію Стьюдента для рівня значимості =0,05 ( = 5%). Знайти відносну похибку. 4) Знайти точкову оцінку коефіцієнта кореляції, перевірити його значимість за допомогою двостороннього t-критерію Стьюдента ( =0,05), визначити коефіцієнт детермінації. Оцінити адекватність моделі. 5) Перевірити адекватність моделі за допомогою F-критерію Фішера ( =0,05). 6) Знайти точкову та інтервальну оцінку прогнозного значення обсягу реалізації послуг для наступного (11-го) року і довірчий інтервал для математичного сподівання прогнозного значення ( =0,05). Визначити відносні похибки прогнозних значень. 7) Побудувати пряму лінію вибіркової регресії, нанести точки, що відповідають даним спостережень. Обчислення проводити з точністю до 0,0001; коефіцієнти вибіркового рівняння регресії b0 і b1, довірчі інтервали для b0 і b1 та прогнозних значень ур, Мур знаходити з точністю до 0,01. Література

 12. Економетрія
  1. Наведіть алгоритм перетворення ЗЛП з симетричної до канонічної форми. 2 2. Дайте характеристику основних критеріїв прийняття рішень в умовах ризику. 4 3. Загальні відомості про системи економетричних рівнянь. 11 4. Задача. 18 Орендне підприємство, яке виробляє м'які куточки в великому асортименті, має можливість укласти дві різні угоди: першу угоду з фірмою в цьому ж місті, другу - з фірмою іншого міста, але з більш вигідними поставками. Можливі два варіанти прибутку при виборі першої фірми: 9000 гривень, якщо фірма буде мати змогу вкласти нову угоду, 7000 гривень, якщо це буде одинична поставка. При виборі другої фірми: 13000 гривень та 7500 гривень з урахуванням поставок. Результати та відповідні їм ймовірності наведені в таблиці. Вибрати найменш ризиковане рішення та оцінити величину ризику. Варіанти вибору фірми Результат 1 Результат 2 ймовірність прибуток ймовірність прибуток 1 0,7 9000 0,3 7000 2 0,4 13000 0,6 7500 Література 20

 13. Економетрія
  Варіант 1. Економетрична модель з двома змінними: побудова та аналіз. Завдання 1.1. На основі даних по дев’яти металобазах побудувати економетричну модель, яка характеризує залежність між витратами обігу та вантажооборотом. Проаналізувати достовірність моделі та її параметрів. Зробити економічні висновки. Таблиця 1.2 N п / п Витрати обігу Вантажо-оборот 1 2,7 15,6 2 3,0 15,3 3 2,8 14,9 4 2,9 15,1 5 2,6 16,1 6 2,5 16,7 7 2,8 15,4 8 2,6 17,1 9 2,5 16,8 Загальна економетрична модель: побудова й аналіз. Побудувати економетричну модель, що характеризує залежність між витратами обігу, обсягом вантажообороту та фондомісткістю бази. Визначити стандартні помилки параметрів. Дати змістовне тлумачення взаємозв’язку. Таблиця 2.3 N п/п Витрати Вантажо-оборот Фондо-місткість 1 2,72 15,6 106,3 2 3,04 13,5 128,5 3 2,84 15,3 118,0 4 2,89 14,9 121,2 5 2,58 15,1 120,0 6 2,64 16,1 118,4 7 2,52 16,7 108,4 8 2,75 15,4 110,0 9 2,63 17,1 105,9 ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ Завдання 3.1. Для моделі, яка побудована для даних, наведених у табл. 2.3, виконати дисперсійний аналіз, зробити висновки відносно достовірності моделі та її параметрів. Завдання 3.2. За даними, які наведені в табл. 2.3, побудувати економетричну модель за методом 1МНК на основі покрокової регресії. Порівняти оцінки параметрів даної економетричної моделі з оцінками параметрів моделі для відповідних даних завдання 2.3. Дати змістовне тлумачення оцінок параметрів, зробити висновки. 4.2. Дослідження наявності мультиколінеарності на основі алгоритму Феррара—Глобера Завдання 4.1. Нехай на витрати обігу впливають: обсяг вантажообороту, запаси по вантажообороту та трудомісткість його одиниці. Щоб побудувати економетричну модель цієї залежності на основі методу 1МНК, необхідно бути впевненим, що між факторами вантажообороту, запасів та трудомісткості не існує мультиколінеарності. Треба дослідити наявність мультиколінеарності між цими факторами на основі даних, що наведені в табл. 4.3. Таблиця 4.3 № п / п Вантажо-оборот Запаси Трудоміст-кість 1 15,6 40,4 2,11 2 13,5 38,9 2,78 3 15,3 36,6 2,17 4 14,9 41,4 2,15 5 15,1 32,2 2,11 6 16,1 31,4 1,97 7 16,7 32,6 1,96 8 15,4 38,7 2,12 9 17,1 44,3 2,02 10 16,8 39,3 2,13 5.2. Застосування параметричного тесту Гольдфельда—Квандта для визначення гетероскедастичності Завдання 5.1. Для побудови економетричної моделі, що характеризує залежність між затратами на реалізацію продукції, обсягом товарообігу та середнім рівнем товарних запасів необхідно перевірити гіпотезу про наявність гетероскедастичності для вихідних даних, які наведені в табл. 5.1. Таблиця 5.1 № складу Затрати на реалізацію продукції, млн. грн. Обсяг товарообігу, млн.т. Середній рівень товарних запасів, млн. т 1 300 25 5 2 280 20 4 3 350 30 6 4 340 30 7 5 330 28 7 6 320 28 5 7 310 25 6 8 300 24 4 9 320 27 5 10 280 22 4 11 340 35 6 12 360 30 7 13 320 29 7 14 300 28 5 15 310 25 6 16 350 26 4 6.2. Економетрична модель з автокорельованими залишками: побудова та аналіз На основі даних, які наведені в таблиці, побудувати економетричну модель зайнятості населення: Рік Виробництво Зайнятість Експорт, т 1-й 28 11 25 2-й 30 14 26 3-й 37 16 26 4-й 35 16 24 5-й 36 17 25 6-й 38 15 28 7-й 40 18 30 8-й 45 20 32 9-й 46 21 35 10-й 50 24 38 1. Дослідити залишки на наявність автокореляції. 2. Якщо залишки автокорельовані, то оцінити параметри моделі на основі методу Ейткена. 3. Оцінити достовірність економетричної моделі та її параметрів, визначити довірчі інтервали параметрів. 4. Виконати прогноз зайнятості населення за умови, що в прогнозному періоді обсяг виробництва досягне 55 одиниць, а експорт — 40. 5. Дати економічний аналіз характеристик взаємозв’язку. МЕТОД ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗМІННИХ. Завдання 1. На основі даних, які наведено у табл. 7.7, треба побудувати економетричну модель інвестицій, яка характеризує залежність інвестицій від розміру основних фондів (млрд. грн.). Таблиця 7.7 Рік Інвестиції Основні фонди 1 2 3 1-й 10,1 78 2-й 12,4 86 3-й 13,5 94 4-й 14,1 100 5-й 15,7 110 6-й 16,4 122 7-й 17,8 139 8-й 19,1 131 9-й 21,4 144 10-й 22,7 150 11-й 24,3 155 12-й 26,6 164 13-й 28,9 166 Вказівка: Прийнявши до уваги, що вихідні дані можуть мати помилки виміру, для оцінки параметрів моделі використати метод інструментальних змінних. Необхідно: 1. Оцінити параметри моделі за методом 1МНК. 2. Оцінити параметри моделі за методом Вальда. 3. Для оцінки параметрів моделі застосувати оператор Бартлета. 4. Оцінити параметри моделі на основі оператора Дарбіна. 5. Визначити матрицю коваріацій і стандартні помилки оцінок параметрів кожної моделі. 6. Побудувати довірчі інтервали оцінок параметрів моделі для різних моделей. 7. Провести верифікацію моделей. 8. Дати порівняльний аналіз кожної економетричної моделі, зробити висновки.

 14. Економетрія 17
  Зміст Самостійна робота № 1. Парна лінійна регресія 2 Завдання 1. Дані про залежність ринкової вартості автомобіля певної марки Y від пробігу X представлені у таблиці: Пробіг, тис. км 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 Вартість, тис. грн. 127 124 117 114 110 101 100 94 90 88 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує лінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . Перевірити правильність розрахунків оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. З надійністю = 0,95 , використовуючи -статистику та критерій Фішера, оцінити адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати, якою є вартість автомобіля, що має пробіг 240 тис. км. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Самостійна робота № 2. Нелінійна парна регресія 11 Дані про залежність ціни яхти Y (у млн. $) від її довжини X (у метрах) представлені у таблиці: Довжина, м 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Вартість, млн. $ 20 25 31 37 41 52 57 64 74 80 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує квазілінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . З надійністю = 0,9 за критерієм Фішера зробити висновок про адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати ціну при довжині у 85 м. Знайти: з надійністю довірчу зону базисних даних, з надійністю інтервальну оцінку прогнозу, коефіцієнти еластичності для базисних значень та прогнозу. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Самостійна робота №3. Елементи кореляційного аналізу 15 Економічний показник залежить від трьох факторів . На основі статистичних даних за 15 спостережень побудувати кореляційну матрицю. Використовуючи -критерій, з надійністю = 0,95 оцінити наявність загальної мультиколінеарності. Якщо існує загальна мультиколінеарність, то, використовуючи статистику з надійністю = 0,95 , виявити пари факторів, між якими існує мультиколінеарність. Якщо такі пари існують, то один із факторів цієї пари виключити із розгляду. Перевірити, що між факторами, що залишились, немає мультиколінеарності. Варіант 17. x1 x2 x3 15 2,4 91 17 2,7 88 18 28 85 21 8,5 79 25 4,2 70 27 21,5 66 28 20 64 30 12,2 60 31 2 58 33 25,1 55 35 11,8 51 38 31 52 40 12,8 40 41 18 38 42 8,9 36 Самостійна робота № 4. Множинна лінійна регресія 19 Економічний показник залежить від двох факторів та . Дані за 15 спостережень розміщені у таблиці. Знайти оцінки параметрів лінійної регресії. Результат перевірити, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. Використовуючи статистику з надійністю оцінити значущість параметрів регресії. Перевірити адекватність прийнятої математичної моделі стати¬стичним даним на основі критерію Фішера з надійністю . Якщо математична модель із заданою надійністю адеква¬тна експериментальним даним, то знайти значення прогнозу показника для значень факторів, які кожен студент вибирає самостійно. Знайти до¬вірчий інтервал прогнозу із надійністю , частинні коефіцієнти еластичності для точки прогнозу. На основі отриманих роз¬рахунків зробити економічний аналіз. Варіант 17. x1 x2 Y 15 2,4 55,8 17 2,7 60,4 18 28 117 21 8,5 84 25 4,2 89,4 27 21,5 128 28 20 129 30 12,2 118,4 31 2 104 33 25,1 157,2 35 11,8 135,6 38 31 184 40 12,8 153,6 41 18 167 42 8,9 147,8 Самостійна робота № 5. Регресія попиту на товари тривалого користування 26 Припустимо, що регресія попиту на товари тривалого користування (автомобілі, телевізори, холодильники та інше) має вигляд , де – попит на товари тривалого користування; – залишок національного прибутку в ум. гр. од. (різниця між національним прибутком і затратами, необхідними для підтримання життєвого рівня); – середня ціна на товар тривалого користування; – кількість товару тривалого користування, який здають у брухт. Знайти оцінки параметрів регресії та перевірити адекватність прийнятої математичної моделі експериментальним даним. Якщо модель адекватна експериментальним даним, то оцінити середнє значення прогнозу та його надійний інтервал з надійністю . Точку, в якій буде рахуватись прогноз, кожний студент обирає самостійно. На основі отриманої економетричної моделі зробити висновки. Варіант 17. x1 x2 x3 Y 150 137 1320 383 155 131 1355 412 160 144 1427 405 165 138 1412 423 170 135 1400 440 175 133 1395 455 180 137 1377 459 185 139 1480 472 190 142 1430 471 195 137 1448 496 200 138 1420 498 205 143 1379 488 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 31

 15. Економетрія
  1. МОДЕЛІ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ 3 1.1. Моделі однофакторних виробничих функцій 3 1.2. Моделі багатофакторних виробничих функцій 5 2. ЗАЛЕЖНІ ТА НЕЗАЛЕЖНІ ЛАГОВІ ЗМІНИ, ЇХ ОЦІНКА 9 2.1. Лаги незалежних змінних 9 2.2. Лаги залежної змінної 10 2.3 Оцінювання залежних та незалежних лагових змін 12 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua