Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Доготовчий цех на 65 посадочних місць, ресторан "ххх" (ID:27484)
| Размер: 217 кб. | Объем: 55 стр. | Стоимость: 150 грн. | Добавлена: 22.12.2014 |
СодержаниеВступ 3
1. Характеристика ресторану « ххх» 4
2. Техніко-економічне обґрунтування. 6
3. Технологічна частина 10
3.1.Виробнича програма закладу 10
3.1.1.Визначення чисельності споживачів за розрахунковий день 10
3.1.2.Визначення кількості страв 12
3.1.3.Визначення кількості страв кожного виду страв. 13
3.1.4.Визначення кількості страв інших видів. 14
3.1.5.Визначення кількості страв по відсотковому асортиментному відношенню страв відповідно до обраного ресторану. 15
3.1.6.Графік завантаження залу. 15
3.1.7.План - меню. 16
3.1.8.Меню 20
3.1.9.Графік реалізації страв. 23
3.2.Розрахунок сировини по меню. 25
4. Визначення виробничої програми доготівельного холодного цеху. 26
4.1. Характеристика та призначення цеху, режим роботи. 29
4.2. Розрахунок кількості відходів та напівфабрикатів 34
4.3. Розрахунок холодильного обладнання. 36
4.4. Розрахунок чисельності працівників. 38
4.5. Розрахунок та підбір немеханічного обладнання. 40
4.6. Розрахунок і підбір мийних ванн 43
4.7. Організація праці в цеху 47
Висновок 48
Графічна частина. (ПЛАН СХЕМА ЦЕХУ по темі курсової роботи)Список використаної літератури 50
Список використаної літератури 51

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Заготівельний цех (м"ясо, риба) на 150 посадочних місць, ресторан "ххх"
  Вступ 3 1. Характеристика ресторану « ххх» 4 2. Техніко-економічне обґрунтування. 7 3. Технологічна частина 9 3.1.Виробнича програма закладу 9 3.1.1.Визначення чисельності споживачів за розрахунковий день 9 3.1.2.Визначення кількості страв 11 3.1.3.Визначення кількості страв кожного виду страв. 12 3.1.4.Визначення кількості страв інших видів. 13 3.1.5.Визначення кількості страв по відсотковому асортиментному відношенню страв відповідно до обраного ресторану. 14 3.1.6.Графік завантаження залу. 14 3.1.7.План - меню. 15 Розрахункове меню ресторану на 150 місць 15 3.1.8.Меню 18 3.1.9.Графік реалізації страв. 21 3.2.Розрахунок сировини по меню. 22 4. Визначення виробничої програми заготівельного цеху. 23 4.1. Характеристика та призначення цеху, режим роботи. 29 4.2. Лінії обробки окремих видів сировини. 32 4.3. Розрахунок кількості відходів та напівфабрикатів 36 Таблиця 36 4.4. Розрахунок та підбір механічного обладнання 37 4.5. Розрахунок холодильного обладнання. 38 4.6. Розрахунок чисельності працівників. 40 4.7. Розрахунок та підбір немеханічного обладнання. 42 4.8. Розрахунок і підбір мийних ванн 44 4.9. Організація праці в цеху 49 Висновок 51 9. Графічна частина. (ПЛАН СХЕМА ЦЕХУ по темі курсової роботи)Список використаної літератури 53 Список використаної літератури 54

 2. Організація обліку на підприємстві ресторан "Назва"
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти організації обліку. 5 1.1. Загальна характеристика організаційної та господарської діяльності підприємства ресторан „Назва”. 5 1.2. Організаційна побудова бухгалтерії. 8 Розділ 2. Наказ про облікову політику й організацію бухгалтерського обліку на підприємстві ресторан „Назва”. 10 Розділ 3. Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку 22 Висновки та рекомендації 26 Список використаної літератури. 28

 3. Економіка готельно-ресторан бізнесу контрольна робота
  ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ Характеристика експлуатаційної програми готелю та порядок її економічного обґрунтування. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ На основі даних експертної оцінки 2 проектів будівництва готельного ресторану (А та Б) визначити менш ризикований проект. Вихідні дані: Проект А: Ймовірність результату Сума можливого обсягу доходу, тис. грн. 0,10 0,20 0,40 0,20 0,10 2000 2200 2900 2600 2400 Проект Б: 0,15 0,30 0,40 0,15 1900 2300 2600 2000 ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 1. Якщо ціна на послугу нееластичної о попиту зросла з 5 до 8 ум.гр.од., то обсяг валового доходу готелю за інших рівних умов: 1. скоротиться 2. зросте 3. залишиться без змін 2. Потенційну виробничу потужність засобів розміщення в готельно-ресторанному бізнесі характеризує показник: 1. кількість місць в господарстві 2. кількість днів роботи підприємства 3. загальна площа підприємства 3. Умовно-постійні витрати готелю не включають: 1. витрати по інкасації виручки 2. витрати на прискорену амортизацію основних засобів 3. витрати на утримання будівель і споруд 4. Швидкість обороту коштів в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу характеризує: 1. кількість оборотів середнього розміру оборотних коштів за певний період часу 2. тривалість одного обороту середнього розміру оборотних коштів в днях за певний період часу 3. обсяг оборотних коштів, необхідний для безперебійної роботи підприємства впродовж певного періоду часу 5. Який з видів поточних витрат не відноситься на собівартість послуг? 1. на державне соціальне страхування 2. на обов'язкове медичне страхування 3. на соціальний розвиток колективу 6. Який з факторів, що впливає на собівартість послуги харчування гостей готелю, є постійним і не залежить від підприємства? 1. загальний обсяг наданих послуг готелем 2. рівень продуктивності праці працівників готелю 3. темпи інфляції на енергетичні ресурси 7. Який з видів прибутків готельного комплексу відображає його розмір з урахуванням темпів інфляції? 1. бухгалтерський 2. економічний 3. реальний 8. Як визначається показник рентабельності поточних витрат підприємств готельно-ресторанного бізнесу? 1. Р = Валовий прибуток х100/Загальні поточні витрати 2. Р = Загальні поточні витрати х 100/Валовий прибуток 3. Р = Валовий прибуток х 100/Середньорічна вартість основних засобів 9. Середній рівень використання місць для помешкання в номерному фонді підприємств готельно-ресторанного бізнесу за визначений період часу .характеризується за допомогою показника: 1. Середній коефіцієнт оборотності одного місця 2. процент завантаження готелю 3. кількість місць в експлуатації 4. середня тривалість перебування одного гостя 10. Розмір якого з фінансових фондів готелю повинен становити не менше 25% статутного фонду? 1. амортизаційний фонд 2. резервний фонд 3. фонд виробничого розвитку Література

 4. Економіка готельно-ресторан бізнесу контрольна робота
  Зміст ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 3 Методи складання планових калькуляцій собівартості і відпускної вартості додаткових послуг на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 10 Визначити розмір зниження (підвищення) поточних витрат готелю в сумі і відсотках до суми доходів, відносну економію поточних витрат (перевитрат) у звітному році, якщо сума доходів від усіх видів діяльності за планом на рік 10600 тис. грн., фактичне виконання плану доходів - 11000 тис. грн. Фактичні загальні витрати склали 6000 тис. грн., а рівень витрат по плану – 58,4%. ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 11 1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів ресторану характеризує: 1. обсяг оборотних коштів, авансованих в кожні 100 грн. запасів товарно-матеріальних цінностей за певний період часу 2. кількість оборотів середнього розміру оборотних коштів за певний період часу 3. тривалість одного обороту середнього розміру оборотних коштів в днях за певний період часу 2. Назвіть форми прямих інвестицій: 1. капітальні вкладення, приватизація державного майна 2. придбання цінних паперів і іноземної валюти з метою тривалого зберігання 3. придбання ліцензій, патентів, ноу-хау в області новітніх технологій 3. Виберіть найбільш ефективний інвестиційний проект за значенням індексу прибутковості (ІП): 1. ІП=1 2. IП<1 3. ІП>1 4. Що розуміється під поняттям "чистий прибуток" підприємств готельно-ресторанного бізнесу? 1. валовий прибуток без податкових та інших обов'язкових платежів, котрі сплачуються з прибутку 2. величина перевищення сукупного доходу підприємства над сукупними витратами 3. прибуток, що відповідає уявленням власника про мінімальний рівень рентабельності на вкладений капітал 5. Доход від володіння корпоративними правами готелю — це: 1. доход від продажу акцій підприємства 2. доход, отриманий підприємством у зв'язку з правом власності на частку (пай) в статутному фонді юридичної особи, створеної у вигляді об'єднання капіталів 3. доход від пайової участі в спільному підприємстві 6. Назвіть форми фінансових інвестицій готелю: 1. фінансування участі в розробці науково-технічних програм, придбання .ліцензій, патентів, ноу-хау, витрати на підготовку і перепідготовку кадрів 2. витрати на придбання цінних паперів інших підприємств 3. капітальні вкладення та приватизація державного майна 7. Про зниження платоспроможності готелю свідчить: 1. збільшення статутного фонду підприємства за рахунок відрахувань від прибутку 2. зменшення розміру нерозподіленого прибутку 3. зменшення загального коефіцієнту покриття 8. Який з видів прибутку характеризує його купівельну спроможність? 1. номінальний 2. економічний 3. реальний 9. При застосуванні відрядно-преміальної оплати праці робітників до якого виду витрат слід віднести витрати готельного підприємства на державне соціальне страхування? 1. частково до умовно-постійних, частково до умовно-змінних 2. до умовно-змінних 3. до умовно-постійних 10. Назвіть, які з форм регулювання оплати праці не є функцією державних органів: 1. визначення мінімального розміру заробітної плати 2. встановлення форм і систем оплати праці працівників підприємства 3. визначення механізму оподаткування особистих доходів громадян СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14

 5. Організація продовольчого постачання в підприємствах ресторанного бізнесу (на прикладі ВАТ „Ресторан „Вітряк”)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДОВОЛЬЧОГО ПОСТАЧАННЯ 5 1.1. Сутність запасів підприємства та їх види 5 1.2. Фактори, що впливають на обсяг і структуру запасів готової продукції 9 1.3. Методи нормування запасів готової продукції 13 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ТА ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ "РЕСТОРАН "ВІТРЯК" 18 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДОВОЛЬЧОГО ПОСТАЧАННЯ ВАТ "РЕСТОРАН "ВІТРЯК" 27 РОЗДІЛ 4. РЕЗЕРВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ВАТ "РЕСТОРАН "ВІТРЯК" 32 ВИСНОВОК 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36 Додатки 37-48

 6. Організація робочих місць. Умови праці
  Вступ 3 1. Сутність організації робочого місця менеджера 4 2. Планування робочого місця менеджера 8 3. Умови праці 13 4. Механізація і автоматизація управлінської праці 16 Висновок 22 Список літератури 23

 7. Ергономічні основи організації робочих місць
  1. Особливості будови рухового апарату людини та його використання 3 2. Статичні і динамічні навантаження у процесі праці 7 3. Робоча поза працівників і фактори, що впливають на її вибір 9 4. Робоче місце та вимоги до його проектування 11 5. Ергономічна оцінка конкретного робочого місця за антропометричними, біохімічними, психофізіологічними та санітарно-гігієнічними показниками 18 6. Обгрунтувати проект заходів по раціоналізації робочого місця, робочої пози і трудових рухів працівника 21 Список літератури 24

 8. Ергономічні вимоги до організації робочих місць
  Вступ 3 1. Сутність організації та планування робочого місця менеджера 4 3. Вимоги до освітленості робочих місць 11 4. Оптимізація несприятливих чинників зовнішнього середовища 14 Висновок 17 Список використаної літератури 19

 9. Стратегія розвитку нових місць туристичного призначення
  Вступ 1.Науково-методичні основи нових місць туристичного призначення 1.1.Причини і шляхи появи нових місць туристичного призначення (характер їх та цілі) 1.2.Моделі розвитку місць туристичного призначення (міри призначення нових місць) 1.3.Мотиваційні аспекти вибору місць туристичного призначення

 10. Дослідження шляхів удосконалення організації робочих місць
  Вступ 3 1. Удосконалення розміщення робочих місць та покращення умов праці 4 2. Механізація і автоматизація управлінської праці як шлях до удосконалення організації робочого місця 8 Висновки 14 Література 15

 11. Класифікація цехів, виробничих дільниць та робочих місць підприємства
  Вступ 3 1. Класифікація цехів та виробничих дільниць 3 2. Види робочих місць підприємства 9 Висновки 11

 12. Атестація робочих місць як процес удосконалення організації праці
  Вступ 3 1. Сутність та види атестації 4 2. Порядок проведення атестації персоналу в організації. 5 3. Методи проведення атестації 9 Висновок 12 Література 13 Додаток 14

 13. Проект гарячого і овочевого цехів загальнодоступного кафе на "..." і десертного бару на "..." місць за місцем проживання
  1. ВСТУП 3 2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ 4 2.1. Характеристика ринку ресторанного господарства Оболонського району 4 2.2 Визначення необхідної кількості місць підприємств ресторанного господарства на проспекті Г.Сталінграда м. Києва 5 2.3 Визначення дислокації закладів ресторанного господарства обраного району, режиму їх роботи, типу, та реальної 6 кількості місць у мережі ресторанного господарства 6 2.4 Визначення контингенту потенційних споживачів проектованого закладу 7 2.5 Обґрунтування режиму роботи та форм обслуговування в закладі 8 2.6 Вивчення можливості підключення закладу до мереж комунікацій 9 3. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ 10 3.1 Виробнича програма підприємства 10 3.1.1 Визначення кількості споживачів за день 10 3.1.2 Визначення кількості і асортиментного складу продукції 11 3.1.3 Складання розрахункового меню 12 3.2 Розрахунок виробничих цехів підприємства 16 3.2.1 Виробнича програма гарячого цеху 16 3.2.2 Підбір та розрахунок устаткування цеху 20 3.2.3 Визначення площі цеху 22 3.2.4 Визначення складу приміщень підприємства, їх площі 23 4. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 24 5. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24

 14. Аналіз технології надання туристичних послуг на прикладі туристичного підприємства «КР Сервіс», готелю «Київ», ресторан «Київ»
  Вступ 3 І. Аналіз технологій туристської діяльності на прикладі туристського підприємства «КР Сервіс» 5 1.1. Загальна характеристика туристського підприємства 5 1.2. Основні напрямки діяльності туристичного підприємства 7 1.3. Аналіз технологічних процесів в діяльності туристичного підприємства при організації нового туру 10 II. Аналіз технології гостинності на прикладі готелю «Київ» 20 2.1. Загальна характеристика підприємства 20 2.2.Аналіз технології готельних послуг 24 2.3.Визначення ріння готельних послуг 27 III. Аналіз технології ресторанних послуг на прикладі ресторану «Київ» 32 3.1. Загальна характеристика підприємства 32 3.2. Аналіз технології надання ресторанних послуг 34 3.3. Визначення якості наданих ресторанних послуг 51 Висновки 53 Перелік використаної літератури 55 Додатки 57-63 (заповлені додатки) Предметом дослідження виступають туристичне підприємство «КР Сервіс», готель «Київ», та ресторан «Київ». Мета роботи полягає в аналізі технології надання туристичних послуг

 15. БЖД. Який передбачається захист від шуму в будинках і при проектуванні генеральних планів населених місць і підприємств?
  1. Який передбачається захист від шуму в будинках і при проектуванні генеральних планів населених місць і підприємств? 3 2. Поясніть (з ескізом) улаштування майданчика монтажника (пересувного і перехідного) 6 3. Поясніть (зі схемою) положення сталевого канату для прив’язки запобіжного поясу робітника при монтажі великопанельних плит. 8 4. Що таке температура самозапалювання і температура самозаймання. Приведіть приклади. 10 5. Поясніть принцип улаштування автоматичного пожежогасіння і системи електричної пожежної сигналізації 13 Література 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua