Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: Облік, аналіз та аудит операцій з основними засобами (ID:27565)
| Размер: 1114 кб. | Объем: 137 стр. | Стоимость: 200 грн. | Добавлена: 22.12.2014 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 6
Розділ 2. TEXHIKO-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ххх» 20
2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників 20
2.2. Аналіз фінансового стану 26
2.3. Організація обліку і аудиту 28
РОЗДІЛ 3. ОБЛІК І АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ 31
НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ххх» 31
3.1. Фінансовий облік операцій з основними засобами 31
3.2. Управлінський облік 56
3.3. Аудит та аналіз операцій з основними засобами 65
РОЗДІЛ 4. ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ У ВЕДЕННІ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ххх» 84
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 93
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 98
ДОДАТКИ 102
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аудит операцій з основними засобами банківської установи
  Вступ. 4 1. Сутність та завдання аудиту операцій банку з основними засобами 5 2. Методика дослідження операцій банку із основними засобами 8 Висновки. 16 Література. 17

 2. Аналіз забезпечення основними засобами, їх структури і руху на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 3 1. Техніко-еконмоічна характеристика підприємства 5 2. Методичні аспекти економічого аналізу забезпеченості, структури та руху основних засобів підприємства 20 3. Аналіз забезпеченості основними засоби, їх структури та руху АТ «ххх» 34 4. Висновки і рекомендації 44 Список використаної літератури 47 Додатки 50

 3. Облік, аналіз і аудит лізингових операцій
  ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 9 1.1. Аналіз основних техніко – економічних показників діяльності ТОВ „Унібудінвест”, його галузеві особливості та оцінка фінансового стану 9 1.2. Економічна сутність, інформаційне забезпечення та економічно-правовий аналіз нормативної бази по обліку, аналізу та аудиту лізингових операцій 22 1.3. Огляд літературних джерел обліку, аналізу та аудиту лізингових операцій 37 РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 41 2.1. Організація обліку лізингових операцій 41 2.2. Аналітичний та синтетичний облік лізингових операцій. 48 2.3. Відображення лізингових операцій в фінансовій звітності. 54 2.4. Організація та методологія обліку лізингових операцій із застосуванням ПЕОМ 55 РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 64 3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу лізингових операцій. 64 3.2. Загальний аналіз лізингових операцій та її динаміка 73 РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ 79 ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 79 4.1. Організація і методика проведення аудиту лізингових операцій 79 4.2. Етапи проведення аудиту лізингових операцій. 83 4.3. Узагальнення результатів проведення аудиту лізингових операцій. 95 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 99 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 102 ДОДАТКИ 106-110 1. ПЛАН АУДИТУ лізингових операцій 2. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 3. Аудиторський висновок За результатами перевірки лізингових операцій Метою даної роботи є всебічний розгляд економічних і організаційних засад лізингових операцій; організації обліку та аналізу ефективності лізингових операцій, а саме організації первинного обліку, відображення лізингових операцій в бухгалтерському обліку. А також розгляд методики і організації аудиту лізингових операцій. Цільове спрямування роботи обумовили постановку наступних завдань: - вивчити законодавчі та нормативні документи обліку, аналізу і аудиту лізингових операцій; - визначити сутність, місце та роль лізингових операцій як економічної категорії, об'єкту фінансового обліку в ринкових умовах; - дослідити порядок розрахунків лізингових операцій на підприємстві та організаційно-економічні засади управління ними; - оцінити діючу систему обліку, аналізу і аудиту лізингових операцій на підприємстві; Об’єкт дослідження: облік, аналіз і аудит лізингових операцій. Методологія та діюча практика обліку, аналізу і аудиту лізингових операцій, договори, первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, звітність підприємства та інші документи, які пов’язані з лізинговими операціями. Предметом дослідження обране підприємство ТОВ „Унібудінвест”. В роботі використані загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, порівняння. Дослідження ґрунтувалось на положеннях діалектичного методу пізнання процесів і явищ у їх взаємозв'язку та розвитку, використовувались методи та прийоми економічного аналізу при дослідженні рівня та динаміки лізингових операцій підприємства. Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, міжнародні (стандарти) бухгалтерського обліку (М(С)БО), національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО), спеціальна література, інструкції та нормативні документи, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства (ТОВ „Унібудінвест”), розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора. В процесі використовувались роботи вчених з питань обліку лізингових операцій, матеріали науково–практичних конференцій та семінарів. Основним принципом проведеного дослідження є системний підхід до узагальнення економічної інформації у відповідності з поставленими завданнями

 4. Облік, аналіз і аудит операцій з цінними паперами
  Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретичні положення і економічна сутність операцій з цінними паперам…………………………………………………….............10 1.1. Поняття та сутність цінних паперів 10 1.2. Техніко-економічна характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства ЗАТ „ ” 23 1.3. Характеристика системи управління та прийняття управлінських рішень на прикладі ЗАТ „ ” 28 1.4. Пропозиції та напрямки вдосконалення організації обліку, аналізу і аудиту операцій з цінними паперами на прикладі ЗАТ „ ” 35 РОЗДІЛ 2. Методика організації обліку цінних паперів ………………39 2.1. Теоретичні аспекти обліку операцій з цінними паперами 39 2.2. Синтетичний та аналітичний облік операцій з цінними паперами 43 2.3. Особливості ведення та організації обліку операцій з цінними паперами 59 РОЗДІЛ 3. Методика і організація аналізу цінних паперів ………..61 3.1. Дослідження і узагальнення літературних джерел з аналізу операцій з цінними паперами 61 3.2. Організація аналізу операцій з цінними паперами 62 3.3. Висновки і рекомендації вдосконалення аналізу операцій з цінними паперами 95 РОЗДІЛ 4. Методика і організація аудиту цінних паперів ………..98 4.1. Нормативно-правова база та аналіз літературних джерел, сучасні проблеми аудиту 98 4.2. Організація і методика аудиту цінних паперів, планування аудиту, аудиторський ризик, робочі документи аудитора 102 4.3. Документальне оформлення результатів аудиторської перевірки, аудиторські висновки, шляхи покращення аудиту операцій з цінними паперами 109 РОЗДІЛ 5. Загальна характеристика інформаційного забезпечення АРМ бухгалтера в умовах коп’ютерного середовища ………………114 5.1. Характеристика сучасних АРМБ. Аналіз пакетів прикладних програм автоматизації бухгалтерського обліку, контролю і аудиту 114 5.2. Загальна характеристика інформаційного забезпечення АРМ бухгалтера 118 5.3. Постановка і комп’ютерна технологія розв’язання задач з цінними паперами 120 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ…..…………………………………………124 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………..127 ДОДАТКИ …………………………………………………………………...135 Додатки у файлі

 5. Облік, аналіз та аудит операцій з цінними паперами
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні положення і економічна сутність операцій з цінними паперами 8 1.1. Поняття та сутність цінних паперів 8 1.2. Техніко-економічна характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства ЗАТ „__” 21 1.3. Характеристика системи управління та прийняття управлінських рішень на прикладі ЗАТ „__” 26 1.4. Пропозиції та напрямки вдосконалення організації обліку, аналізу і аудиту операцій з цінними паперами на прикладі ЗАТ „__” 33 РОЗДІЛ 2. Методика організації обліку цінних паперів 37 2.1. Теоретичні аспекти обліку операцій з цінними паперами 37 2.2. Синтетичний та аналітичний облік операцій з цінними паперами 41 2.3. Висновки і рекомендації вдосконалення організації обліку операцій з цінними паперами 55 РОЗДІЛ 3. Методика і організація аналізу цінних паперів 57 3.1. Дослідження і узагальнення літературних джерел з аналізу операцій з цінними паперами 57 3.2. Організація аналізу операцій з цінними паперами 58 3.3. Висновки і рекомендації вдосконалення аналізу операцій з цінними паперами 70 РОЗДІЛ 4. Методика і організація аналізу цінних паперів 72 4.1. Нормативно-правова база та аналіз літературних джерел, сучасні проблеми аудиту 72 4.2. Організація і методика аудиту цінних паперів, планування аудиту, аудиторський ризик, робочі документи аудитора 76 4.3. Документальне оформлення результатів аудиторської перевірки, аудиторські висновки, шляхи покращення аудиту операцій з цінними паперами 83 РОЗДІЛ 5. Загальна характеристика інформаційного забезпечення АРМ бухгалтера в умовах коп’ютерного середовища 87 5.1. Характеристика сучасних АРМБ. Аналіз пакетів прикладних програм автоматизації бухгалтерського обліку, контролю і аудиту 87 5.2. Загальна характеристика інформаційного забезпечення АРМ бухгалтера 92 5.3. Постановка і комп’ютерна технологія розв’язання задач з цінними паперами 94 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 99 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 102 ДОДАТКИ 107

 6. Облік аналіз і аудит кредитних операцій (практичні частини диплому)
  Зміст Розділ 2. Організація облікового процесу кредитних операцій на підприємстві ТОВ „Оптіма - Лізинг”. 3 2.1. Організація обліку кредитних операцій на підприємстві ТОВ „Оптіма - Лізинг”. 3 2.2. Види і структура кредитних операцій її синтетичний і аналітичний облік. 10 2.3. Методичні аспекти обліку по кредитних операціях в регістрах бухгалтерського обліку і фінансової звітності. 22 2.4. Облік кредитних операцій із застосуванням автоматизованих систем на ПЕОМ. 26 Розділ 3. Організація та проведення аналізу і аудиту кредитних операцій 33 3.1. Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів підприємства і сукупність показників забезпечуючих проведення аналізу 33 3.2. Організація і планування аудиту кредитних операцій. 39 3.3. Методика перевірки і контрольні процедури з аудиту кредитних операцій. 47 3.4. Формування аудиторського висновку за результатами аудиту кредитних операцій. 62 3.5. Шляхи підвищення ефективності використання кредитних ресурсів. 65 Висновки та пропозиції 71 Список використаної літератури 75 Додатки 79-98 1. Лист - пропозиція 2. Лист - зобов’язання 3. ДОГОВІР НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ 4. ПЛАН АУДИТУ кредитних операцій підприємства 5. ПРОГРАМА АУДИТУ Кредитних операцій підприємства 6. Аудиторський висновок За результатами перевірки кредитних операцій

 7. Облік і аналіз касових операцій
  Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЇХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 6 1.1. Характеристика касових операцій 6 1.2. Нормативне - правове регулювання касових операцій 18 1.3. Характеристика підприємства ТОВ „Технологія ИА” та аналіз його основних економічних показників 22 РОЗДІЛ 2. ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 34 2.1. Організація обліку касових операцій 34 2.2. Первинний облік касових операцій 42 2.3. Аналітичний і синтетичний облік касових операцій 49 2.4. Порядок проведення інвентаризації каси та відображення її результатів в бухгалтерському обліку 52 2.5. Особливості обліку касових операцій в умовах використання комп'ютерної техніки 63 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 69 3.1. Методичні прийоми проведення аналізу 69 3.2. Аналіз надходження грошових коштів в касу 83 3.3. Аналіз цільового використання готівкових грошових коштів 88 3.4. Узагальнення результатів аналізу та шляхи покращення аналітичної роботи 93 ВИСНОВКИ 100 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 105 ДОДАТКИ. Звітність, накази, первинні документи 111-116 Метою дипломної роботи є поглиблення теоретичних знань та практичних навичок щодо, обліку і аналізу касових операцій операцій. Цільове спрямування роботи обумовили постановку наступних завдань: - своєчасне і правильне документування операцій по руху грошових коштів і розрахунків; - контроль за збереженням грошових коштів в касі підприємства; - використанням грошових коштів по їх цільовому призначенню; - своєчасність розрахунків з постачальниками, покупцями (замовниками), бюджетом, банками, органами соціального страхування, робітниками і службовцями і др.; - контроль розрахунків з дебіторами і кредиторами для попередження простроченої заборгованості; - своєчасне здійснення інвентаризації грошових коштів та оформлення розрахунків Предметом дослідження є методологія та діюча практика обліку і аналізу касових операцій підприємства ТОВ „Технологія ИА”. Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, M(C)БO, П(С)БО, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства ТОВ „Технологія ИА”, розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора. В процесі чого використовувались роботи вчених з питань обліку і аналізу касових операцій підприємства. В роботі використані загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, порівняння. Дослідження ґрунтувалось на положеннях діалектичного методу пізнання процесів і явищ у їх взаємозв'язку та розвитку, використовувались методи та прийоми економічного аналізу при дослідженні рівня та динаміки кредитних операцій підприємства. Основним принципом проведеного дослідження є системний підхід до узагальнення економічної інформації у відповідності з поставленими завданнями

 8. Облік і аналіз операцій на рахунках у банках
  Зміст частини диплому РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА РАХУНКАХ У БАНКУ 3 3.1. Методичні прийоми проведення аналізу 3 3.2. Аналіз грошових коштів на поточних рахунка в національній валюті 16 3.3. Аналіз грошових коштів на валютних та інших рахунках у банках 22 3.4. Узагальнення результатів аналізу та шляхи покращення аналітичної роботи 24 Література відсутня

 9. Облік, контроль, економічний аналіз товарних операцій
  3. Проектування системи обліку товарних операцій в роздрібній торгівлі 2 3.1. Проектування системи первинного обліку 2 3.2. Фінансовий облік товарних операцій 6 3.3. Управлінський облік товароруху 17 3.4. Податковий облік товарних операцій 22 4. Проектування системи економічного аналізу та аудиту 31 4.1. Система показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу 31 4.2. Загальний аналіз товарних операцій 37 4.3. Методика факторного аналізу 40 4.4. Основні концепції методики зовнішнього аудиту товарних операцій у роздрібній торгівлі 45 5. Автоматизація обліково-аналітичних робіт в управлінні товарними операціями магазину 60 5.1. Склад та інформаційне забезпечення задач 60 5.2. Організація обліку та аналізу товарних операцій в інформаційних бухгалтерських системах 66 5.3. Вихідні документи та їх використання у управлінні товарними операціями 78 Висновки і пропозиції 82 Список літератури 84

 10. Облік і аналіз операцій з векселями в сучасних умовах
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ 7 1.1. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з даної теми 7 1.2. Класифікація та сутність векселів 14 РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 22 2.1. Особливості обліку операцій з векселями на підприємстві 22 2.2. Оподаткування операцій з векселями 29 2.3. Організація та аналіз вексельних операцій на підприємстві 34 2.4. Контроль за рухом і погашенням векселів на підприємстві 48 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 54 3.1. Впровадження управлінського обліку вексельних операцій 54 3.2. Систематизація інформації про стан векселів на підприємстві для задач аналізу та контролю вексельних операцій 59 ВИСНОВКИ 64 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 67 ДОДАТКИ 72-82 Доклад 9 сторінок Роздаточний матеріал Метою даної роботи є дослідження особливостей обліку та аналізу операцій з векселями на рівні підприємства, а також специфіки застосування векселів у господарській діяльності суб’єктів господарювання. Об’єктом дослідження є процес участі підприємства у вексельному обігу в Україні. Предметом дослідження виступають особливості обліку, аналізу та контролю за вексельними операціями підприємства в сучасних умовах господарювання.. Робота складається зі вступу, трьох розділів висновків, списку використаних джерел та додатків. В першому розділі проведено дослідження економічної сутності векселів, розглянуто їх класифікацію за різними ознаками. Окрему увагу приділено нормативно-правовій базі, яка регулює вексельний обіг в Україні на сучасному етапі. В другому розділі розкрито особливості вексельних операцій, застосовуваних підприємствами в процесі своєї господарської діяльності. Розглянуто різні типи операцій із застосуванням векселів різних видів. Проведено дослідження організації обліку операцій з векселями. Окрему увагу приділено особливостям податкового обліку операцій з векселями. Розглянуто організацію контролю за вексельними операціями. В третьому розділі запропоновано шляхи покращання обліку, аналізу та контролю операцій з векселями. Розглянуто процес побудови управлінського обліку вексельних операцій на підприємстві та шифрування стану векселів для підвищення ефективності аналізу та контролю за операціями з векселями на підприємстві. Інформаційною базою роботи служать нормативно-правові документи, які регулюють процес обігу векселів на Україні, а також теоретичний, фактичний та методологічний матеріал, який наведено в роботах численних вітчизняних і закордонних фахівців, зокрема таких як Демченко Т.А. , Беляков Н.М., Каверін Ю.А., Лисенков Ю.М., Ляшко В.П., Малюк В.М., Мороз Ю.М., Симов’ян С.В., Юровський Б., Демківський А.В., Бутинець Ф.Ф. та багато інших.

 11. Облік і аналіз операцій з векселями в сучасних умовах господарювання
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ 6 1.1. Сутність операцій з векселями та види векселів і їх економічна характеристика 6 1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку та аналізу операцій з векселями 20 РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ 29 2.1. Фінансовий облік операцій з векселями на підприємстві 29 2.2. Оподаткування операцій з векселями 45 2.3. Впровадження управлінського обліку вексельних операцій 50 2.4. Контроль за рухом і погашенням векселів на підприємстві 55 РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 59 3.1. Систематизація інформації про стан векселів на підприємстві для задач аналізу та контролю вексельних операцій 59 3.2. Аналіз вексельних операцій на підприємстві 63 ВИСНОВКИ 71 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 75 ДОДАТКИ 78

 12. Облік, контроль та аналіз операцій з цінними паперами (на прикладі ТОВ)
  Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні положення і економічна сутність цінних паперів 9 1.1. Визначення та класифікація цінних паперів 9 1.2. Регулювання та особливості професійної діяльності на ринку цінних паперів 22 1.3. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з обліку, аналізу та аудиту цінних паперів 28 1.4. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 36 Розділ 2. Удосконалення методики і організації обліку цінних паперів 43 2.1. Оцінка цінних паперів в бухгалтерському обліку 43 2.2. Фінансовий та аналітичний облік цінних паперів 47 2.2.1. Методика обліку пайових цінних паперів 47 2.2.2. Облік боргових цінних паперів 58 2.2.3. Облік комерційної діяльності з цінними паперами 61 2.3. Розкриття інформації про цінні папери у системі фінансової звітності 69 2.4. Організація обліку цінних паперів в комп'ютерному середовищі 71 Розділ 3. Методика аналізу, контролю та аудит цінних паперів 76 3.1. Джерела інформації та методика проведення аналізу цінних паперів 76 3.2. Організація загального та факторного аналізу цінних паперів на підприємстві 80 3.3. Особливості проведення зовнішнього та внутрішнього контролю і аудиту операцій з цінними паперами 87 3.4. Інформаційне забезпечення та методика проведення аналізу, контролю та аудиту цінних паперів з використанням ПЕОМ 95 Висновок 99 Список використаної літератури 102 Додатки. 107-111

 13. Аналіз забезпечення основними фондами, їх структури і руху на підприємствах харчової промисловості
  Вступ 3 1. Теоретичні і методологічні засади формування основних фондів підприємств на сучасному етапі розвитку економіки 6 1.1. Поняття основних фондів та їх структура 6 1.2. Роль основних фондів в діяльності підприємства 9 1.3. Оцінка вартості основних фондів 15 2. Аналіз забезпечення основними фондами, їх структури і руху ВАТ «Назва» 18 2.1. Загальні відомості про підприємство 18 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 22 2.3. Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства 25 3. Напрями вдосконалення динаміки та структури основних фондів підприємства 29 3.1. Оновлення основних фондів як засіб забезпечення конкурентоспроможності підприємства 29 3.2. Основні фонди як головний чинник інноваційного розвитку 30 Висновок 36 Література 39 Додаток. Фінансова звітність за 2009 р. 42

 14. Оформлення, облік та аналіз операцій при відкритті кредитної лінії суб’єктам господарювання
  Вступ 3 1. Кредити суб’єктам господарювання та їх класифікація 5 1.1. Нормативно-правова основа виконання та обліку кредитних операцій у банках 5 1.2. Класифікація і характеристика кредитних операцій 6 2. Основні правила оформлення, обліку та аналізу операцій при відкритті кредитної лінії суб’єктам господарювання 12 2.1. Кредитна документація 12 2.2. Основні правила оформлення видачі кредитів та облік кредитних операцій 16 2.3. Аналіз кредитів 22 3. Документальне оформлення і облік операцій при відкритті кредитної лінії суб’єктам господарювання на прикладі Промінвестбанку України 25 Висновки 27 Список використаних джерел 30 Додаток А 32 Додаток Б 34

 15. Облік, аналіз і аудит дебіторської заборгованості
  Вступ 3 Розділ 1 Теоретико – методологічні основи обліку, аналізу та аудиту дебіторської заборгованості 5 1.1. Аналіз основних техніко – економічних показників діяльності ТОВ “СТЦ Охоронні системи”, його галузеві особливості та оцінка фінансового стану. 5 1.2. Поняття дебіторської заборгованості. 13 1.2.1. Довгострокова дебіторська заборгованість. 13 1.2.2. Поточна дебіторська заборгованість. 16 Розділ 2. Облік дебіторської заборгованості 23 2.1. Організація обліку дебіторської заборгованості. 23 2.2. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості. 31 2.3. Відображення дебіторської заборгованості в фінансовій звітності. 36 2.4. Автоматизація обліку дебіторської заборгованості. 37 2.3. Удосконалення організації та методології обліку дебіторської заборгованості. 39 Розділ 3 Аналіз дебіторської заборгованості 42 3.1. Загальна оцінка показників фінансової діяльності. 42 3.2. Аналіз дебіторської заборгованості. 44 3.3. Виявлення резервів погашення дебіторської заборгованості 50 Розділ 4 Методика і організація аудиту дебіторської заборгованості 51 4.1.Організація аудиту. 51 4.2. Аудит дебіторської заборгованості на підготовчому етапі перевірки. 53 4.3. Порядок проведення аудиту дебіторської заборгованості. 57 4.4. Формування аудиторського висновку. 66 Висновки та пропозиції 70 Список використаної літератури 73 Додатки 75

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua