Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Економетрія задачі Варіант M=1 N =6 (ID:27584)
| Размер: 138 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 04.02.2015 |
СодержаниеЗадача 1.
Дано сумісний розподіл двох випадкових величин ξ1 і ξ2. Знайти:
1. Одновимірні розподіли ξ1 і ξ2 та їхні основні числові характеристики (математичне сподівання, дисперсію, середнє квадратичне відхилення);
2. Умовний розподіл ξ2 при умові, що ξ1 = х2, та відповідні числові характеристики;
3. Коефіцієнт кореляції між ξ1 і ξ2.
Таблиця.
ξ1
ξ2 y1 y2 y3 y4
-m-2 -m 0 n
x1 -3-m m/100 (m+1)/100 (31-n)/100 (32-n)/100
x2 0 n/100 (n+1)/100 (13-2m)/100 (14-2m)/100
x3 m+n (2m-1)/100 (m+1)/100 (7-m)/100 1/100
Варіант завдання: m = 1 , n = 6

Задача 2.
Дано обсяги реалізації послуг туристичною фірмою за 10 останніх років
Таблиця 1.
Номер року Обсяг послуг Номер року Обсяг послуг
1 =(m+n)/10 6 =(3m+n+9)/10
2 =(2m+n+3)/10 7 =(m+n+14)/10
3 =(3m+n+5)/10 8 =(m+n+15)/10
4 =(2m+n+7)/10 9 =(2m+n+16)/10
5 =(2m+n+10)/10 10 =(3m+n+8)/10
Варіант: m = 1; n=6.
1. Записати лінійну економетричну модель, яка виражає залежність обсягу реалізації послуг від року.
2. Знайти точкові оцінки коефіцієнтів моделі, записати вибіркове рівняння лінійної регресії.
3. Перевірити значимість коефіцієнтів та визначити для них довірчі інтервали за допомогою двостороннього t-критерію Стьюдента для рівня значимості α = 0.05 (α =5%). Знайти відносну похибку.
4. Знайти точкову оцінку коефіцієнта кореляції, перевірити його значимість за допомогою двостороннього t-критерію Стьюдента для рівня значимості (α = 0.05), визначити коефіцієнт детермінації. Оцінити адекватність моделі.
5. Перевірити адекватність одержаної моделі за допомогою F – критерію Фішера (α = 0.05).
6. Знайти точкову та інтервальну оцінки прогнозного значення обсягу реалізації послуг для наступного (6 –го) року, і довірчий інтервал для математичного сподівання прогнозного значення ( α = 0.05). Визначити відносні похибки прогнозованих значень.
7. Побудувати пряму лінію вибіркової регресії, нанести точки, що відповідають даним спостережень.
8. Обчислення проводити з точністю 0,0001; коефіцієнти вибіркового рівняння лінійної регресії b0 і b1, довірчі інтервали для b0 і b1, та прогнозних значень y6 і M6 знаходити з точністю 0,01.

Література
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Економетрія задачі
  Задача 2. Дано обсяги реалізації послуг туристичною фірмою за 10 останніх років номер року Обсяг послуг номер року Обсяг послуг 1 =(m+n)/10 6 =(3m+n+9)/10 2 =(2m+n+3)/10 7 =(m+n+14)/10 3 =(3m+n+5)/10 8 =(m+n+15)/10 4 =(2m+n+7)/10 9 =(2m+n+16)/10 5 =(2m+n+10)/10 10 =(3m+n+8)/10 Де m = 2; n=10. 1. Записати лінійну економетричну модель, яка виражає залежність обсягу реалізації послуг від року. 2. Знайти точкові оцінки коефіцієнтів моделі, записати вибіркове рівняння лінійної регресії. 3. Перевірити значимість коефіцієнтів та визначити для них довірчі інтервали за допомогою двостороннього t-критерію Стьюдента для рівня значимості α = 0.05 (α =5%). Знайти відносну похибку. 4. Знайти точкову оцінку коефіцієнта кореляції, перевірити його значимість за допомогою двостороннього t-критерію Стьюдента для рівня значимості (α = 0.05), визначити коефіцієнт детермінації. Оцінити адекватність моделі. 5. Перевірити адекватність одержаної моделі за допомогою F –критерію Фішера (α = 0.05). 6. Знайти точкову та інтервальну оцінки прогнозного значення обсягу реалізації послуг для наступного (6 –го) року, і довірчий інтервал для математичного сподівання прогнозного значення ( α = 0.05). Визначити відносні похибки прогнозованих значень. 7. Побудувати пряму лінію вибіркової регресії, нанести точки, що відповідають даним спостережень. 8. Обчислення проводити з точністю 0,0001; коефіцієнти вибіркового рівняння лінійної регресії b0 і b1, довірчі інтервали для b0 і b1, та прогнозних значень y6 і M6 знаходити з точністю 0,01. Задача 1. Дано сумісний розподіл двох випадкових величин ξ1 і ξ2. Знайти: 1. Одновимірні розподіли ξ1 і ξ2 та їхні основні числові характеристики (математичне сподівання,дисперсію, середнє квадратичне відхилення); 2. Умовний розподіл ξ2 при умові, що ξ1 = Х2, та відповідні числові характеристики; 3. Коефіцієнт кореляції між ξ1 і ξ2. Таблиця. ξ1 ξ2 y1 y2 y3 y4 -m-2 -m 0 n x1 -3-m m/100 (m+1)/100 (31-n)/100 (32-n)/100 x2 0 n/100 (n+1)/100 (13-2m)/100 (14-2m)/100 x3 m+n (2m-1)/100 (m+1)/100 (7-m)/100 1/100 Література

 2. Економетрія Варіант 20
  Завдання №1. Парна лінійна регресія. Дані про залежність врожайності пшениці Y від кількості внесених добрив X представлені у таблиці: Добрива, кг 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Врожайність, центнерів з гектару 35,2 35,8 36,4 36,5 37,4 37,6 38,1 38,8 39,1 39,4 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує лінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . Перевірити правильність розрахунків оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. З надійністю = 0,95 , використовуючи -статистику та критерій Фішера, оцінити адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати, якою буде врожайність, якщо внести 45 кг добрив. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Завдання №2. Нелінійна парна регресія. Дані про залежність доходу корпорації за рік Y (у млн. доларів) від коштів, вкладених в рекламу своєї продукції X (у млн. доларів), представлені у таблиці: Кошти, вкладені в рекламу, млн. $ 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Доход, млн. $ 750 815 860 879 912 922 947 952 962 970 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує квазілінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . З надійністю = 0,95 за критерієм Фішера зробити висновок про адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати, який буде доход, якщо вкласти в рекламу 140 млн. доларів. Знайти: з надійністю довірчу зону базисних даних, з надійністю інтервальну оцінку прогнозу, коефіцієнти еластичності для базисних значень та прогнозу. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Завдання №3. Елементи кореляційного аналізу . Економічний показник залежить від трьох факторів . На основі статистичних даних за 15 спостережень побудувати кореляційну матрицю. Використо¬вуючи -критерій, з надійністю = 0,95 оцінити наявність загальної мультиколінеарності. Якщо існує загальна мультиколінеарність, то, використовуючи статистику з надійністю = 0,95 , виявити пари факторів, між якими існує мультиколінеарність. Якщо такі пари існують, то один із факторів цієї пари виключити із розгляду. Перевірити, що між факторами, що залишились, немає мультиколінеарності. x1 x2 x3 3 12 12,2 3,1 2 11 3,2 15 10,8 3,3 8 10,2 3,4 9 9,8 3,5 17 9,5 3,6 13 9,1 3,7 4 8,8 3,8 7 8,5 3,9 18 8,5 4 11 8,1 4,1 25 7,6 4,2 8 7,3 4,3 16 7,1 4,4 7 6,5 Завдання № 4. Множинна лінійна регресія. Економічний показник залежить від двох факторів та . Дані за 15 спостережень розміщені у таблиці. Знайти оцінки параметрів лінійної регресії. Результат перевірити, використо¬вуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. Використовуючи статистику з надійністю оцінити значущість параметрів регресії. Перевірити адекватність прийнятої математичної моделі стати¬стичним даним на основі критерію Фішера з надійністю . Якщо математична модель із заданою надійністю адеква¬тна експериментальним даним, то знайти значення прогнозу показника для значень факторів, які кожен студент вибирає самостійно. Знайти до¬вірчий інтервал прогнозу із надійністю , частинні коефіцієнти еластичності для точки прогнозу. На основі отриманих роз¬рахунків зробити економічний аналіз. x1 x2 Y 3 12 39 3,1 2 17,3 3,2 15 46,6 3,3 8 32,9 3,4 9 34,2 3,5 17 48,5 3,6 13 44,8 3,7 4 23,1 3,8 7 32,4 3,9 18 54,7 4 11 39 4,1 25 68,3 4,2 8 31,6 4,3 16 47,9 4,4 7 33,2 Завдання №5. Регресія попиту на товари тривалого користування. Припустимо, що регресія попиту на товари тривалого користування (автомобілі, телевізори, холодильники та інше) має вигляд , де – попит на товари тривалого користування; – залишок національного прибутку в ум. гр. од. (різниця між національним прибутком і затратами, необ¬хідними для підтримання життєвого рівня); – середня ціна на товар тривалого користування; – кількість товару тривалого користування, який здають у брухт. Знайти оцінки параметрів регресії та перевірити адекватність прийнятої математичної моделі експериментальним даним. Якщо модель адекватна експериментальним даним, то оці¬нити середнє значення прогнозу та його надійний інтервал з надійністю . Точку, в якій буде рахуватись прогноз, кожний студент обирає самостійно. На основі отриманої економетричної моделі зробити ви¬сновки. x1 x2 x3 Y 845 274 138 498 850 278 120 462 855 281 144 506 860 271 165 552 865 272 148 529 870 278 137 501 875 285 140 500 880 288 145 511 885 273 158 557 890 271 152 552 895 270 159 567 900 279 169 575 Література

 3. Економетрія Варіант 16
  Завдання №1. Парна лінійна регресія. Теоретичні відомості. Умова задачі. Дані про зміну середньої заробітної плати в країні Y впродовж року, в залежності від місяця X представлені у таблиці: Номер місяця 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Заробітна плата, грн. на місяць 920 959 985 1001 1028 1073 1101 1120 1153 1170 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує лінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . Перевірити правильність розрахунків оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. З надійністю = 0,95, використовуючи -статистику та критерій Фішера, оцінити адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати розмір заробітної плати у листопаді (11 місяці). Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Рішення. Завдання №2. Нелінійна парна регресія. Теоретичні відомості. Умова задачі. Рішення. Завдання №3. Елементи кореляційного аналізу . Теоретичні відомості. Рішення. Завдання № 4. Множинна лінійна регресія. Теоретичні відомості. Умова задачі. Завдання №5. Регресія попиту на товари тривалого користування. Рішення. Література.

 4. Економетрія Варіант 4
  Завдання №1. Парна лінійна регресія. Дані про залежність середнього балу студента Y від середньої кількості пропущених ним занять за місяць X представлені у таблиці: Проп. занять, пар 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Середній бал 4,78 4,71 4,67 4,58 4,27 4,01 3,84 3,71 3,51 3,21 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує лінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . Перевірити правильність розрахунків оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. З надійністю = 0,95, використовуючи -статистику та критерій Фішера, оцінити адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати, яким є середній бал студента, який пропускає 31 пару за місяць. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Рішення. Завдання №2. Нелінійна парна регресія. Рішення. Завдання №3. Елементи кореляційного аналізу . Рішення. Завдання № 4. Множинна лінійна регресія. Рішення. Завдання №5. Регресія попиту на товари тривалого користування. Рішення. Література.

 5. Економетрія Варіант 22
  Завдання №1. Парна лінійна регресія. Теоретичні відомості. Дані про залежність прибутків компанії за рік Y від суми вкладених в рекламу коштів X представлені у таблиці: Кошти, тис. грн. 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 Прибутки, тис. грн. 814 824 861 875 899 911 940 959 966 991 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує лінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . Перевірити правильність розрахунків оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. З надійністю = 0,95 , використовуючи -статистику та критерій Фішера, оцінити адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати, якими будуть прибутки компанії, якщо вкласти в рекламу 240 тис. грн. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Рішення. Завдання №2. Нелінійна парна регресія. Теоретичні відомості. Рішення. Завдання №3. Елементи кореляційного аналізу . Теоретичні відомості. Рішення. Завдання № 4. Множинна лінійна регресія. Теоретичні відомості. Умова задачі. Рішення. Завдання №5. Регресія попиту на товари тривалого користування. Рішення. Література.

 6. Економетрія Варіант 11
  Завдання №1. Парна лінійна регресія. Дані про залежність кількості очок, набраних футбольною командою у чемпіонаті країни за сезон Y від середньої зарплати гравців X, представлені у таблиці: Зарплата, тис. $ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Кількість очок 24 30 35 37 45 51 57 59 65 71 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує лінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . Перевірити правильність розрахунків оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. З надійністю = 0,95 , використовуючи -статистику та критерій Фішера, оцінити адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати, скільки очок здобуде команда, в якої середня зарплата гравців становитиме 22 тис. $. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Рішення. Завдання №2. Нелінійна парна регресія. Рішення. Завдання №3. Елементи кореляційного аналізу . Рішення. Завдання № 4. Множинна лінійна регресія. Рішення. Завдання №5. Регресія попиту на товари тривалого користування. Рішення. Література.

 7. Економетрія Варіант 22
  1. Дати відповідь на запитання 2 1). Яка модель представлена на графіку? 2).Який обсяг випуску є оптимальним для фірми –монополіста? 3). Яку ціну на продукцію призначить фірма, якщо вона функціонує як проста монополія? 4). В межах яких цінових інтервалів монополісту доцільно і недоцільно знижувати ціну з огляду на досягнення мети діяльності фірми – максимізації економічного прибутку?. Поясніть; 5). Проілюструйте графічно результат діяльності фірми – позначте на графіку площу, яка відповідає економічному прибутку фірми і визначте його величину. 2. Розв’язати задачу 5 Місто потребує реконструкції мосту через ріку, що розділяє його на 2 частини. Дві фірми представили проекти реконструкції, які відрізняються за термінами виконання робіт і за витратами: Витрати 1 рік 2 рік 3 рік Витрати фірми 1 (тис. грн..) 2000 4000 0 Витрати фірми 2 (тис. грн..) 3000 2000 500 Якому проекту слід віддати перевагу, якщо процентна ставка становить 10%. 3. Розв’язати задачу 6 Фірмі, котра здійснює перевезення пасажирів по місту, пропонують купити ще одне маршрутне таксі за 350 тис. грн.. Фірма очікує одержувати від його експлуатації наступні доходи протягом трьох років: у перший рік – 200 тис. грн.., у другий рік – 100 тис. грн.., у третій рік – 50 тис. грн.. Наприкінці третього року фірма розраховує продати автомобіль за 60 тис. грн.. Ставка проценту 10%. Визначте, чи буде вигідна для фірми така покупка. Література 9

 8. Економетрія Варіант 10.
  Завдання №1. Парна лінійна регресія. Теоретичні відомості. Постановка задачі. Дані про залежність роздрібної вартості певного набору кондитерських виробів Y від середньої вартості цукру X, представлені у таблиці: Вартість цукру, грн./кг 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 Вартість набору, грн. 57 60 61 64 67 68 69 71 73 74 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує лінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . Перевірити правильність розрахунків оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. З надійністю = 0,95 , використовуючи -статистику та критерій Фішера, оцінити адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати, якою буде вартість набору, якщо цукор коштуватиме 5 грн./кг. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Рішення. Завдання №2. Нелінійна парна регресія. Теоретичні відомості. Умова задачі. Рішення. Завдання №3. Елементи кореляційного аналізу . Теоретичні відомості. Умова задачі. Рішення. Завдання № 4. Множинна лінійна регресія. Теоретичні відомості. Умова задачі. Рішення. Завдання №5. Регресія попиту на товари тривалого користування. Рішення. Література.

 9. Економетрія Варіант 26.
  Завдання №1. Парна лінійна регресія. Дані про залежність кількості очок, набраних футбольною командою у чемпіонаті країни за сезон Y від середньої зарплати гравців X, представлені у таблиці: Зарплата, тис. $ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 Кількість очок 20 25 32 33 41 47 49 58 62 67 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує лінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . Перевірити правильність розрахунків оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. З надійністю = 0,95 , використовуючи -статистику та критерій Фішера, оцінити адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати, скільки очок здобуде команда, в якої середня зарплата гравців становитиме 21 тис. $. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Рішення. Завдання №2. Нелінійна парна регресія. Рішення. Завдання №3. Елементи кореляційного аналізу . Рішення. Завдання № 4. Множинна лінійна регресія. Рішення. Завдання №5. Регресія попиту на товари тривалого користування. Рішення.

 10. Економетрія Варіант 21
  Завдання №1. Парна лінійна регресія. Умова задачі. Дані про залежність врожайності кукурудзи Y від середньої температури у серпні X представлені у таблиці: Температура, º С 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 Врожайність, центнерів з гектару 45,7 46,8 47,3 48,9 49,9 50,5 52,4 53,1 54,4 55,1 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує лінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . Перевірити правильність розрахунків оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. З надійністю = 0,95 , використовуючи -статистику та критерій Фішера, оцінити адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати, якою буде врожайність, якщо середня температура у серпні становитиме 27 º С. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Завдання №2. Нелінійна парна регресія. Умова задачі. Дані про залежність ціни пляшки марочного портвейну Y (у доларах) від його витримки X (у роках) представлені у таблиці: Витримка, років 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 Ціна, $. 6,5 13,4 18,3 31,2 41,7 49,9 68,5 81,4 105,7 121,5 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує квазілінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . З надійністю = 0,95 за критерієм Фішера зробити висновок про адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати ціну на пляшку портвейну, витриманого 25 років. Знайти: з надійністю довірчу зону базисних даних, з надійністю інтервальну оцінку прогнозу, коефіцієнти еластичності для базисних значень та прогнозу. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Завдання №3. Елементи кореляційного аналізу . Умова задачі. Економічний показник залежить від трьох факторів . На основі статистичних даних за 15 спостережень побудувати кореляційну матрицю. Використо¬вуючи -критерій, з надійністю = 0,95 оцінити наявність загальної мультиколінеарності. Якщо існує загальна мультиколінеарність, то, використовуючи статистику з надійністю = 0,95 , виявити пари факторів, між якими існує мультиколінеарність. Якщо такі пари існують, то один із факторів цієї пари виключити із розгляду. Перевірити, що між факторами, що залишились, немає мультиколінеарності. x1 x2 x3 6 15 20,1 6,1 10 19,4 6,2 21 19,5 6,3 22 18,9 6,4 3 18,3 6,5 18 17,6 6,6 12 17,2 6,7 5 16,4 6,8 8 16,1 6,9 19 15,4 7 12 14,9 7,1 27 14,4 7,2 7 14,3 7,3 17 13,2 7,4 8 13,1 Завдання № 4. Множинна лінійна регресія. Умова задачі. Завдання №5. Регресія попиту на товари тривалого користування. Література

 11. Варіант 16. Економетрія
  Завдання №1. Парна лінійна регресія. Умова задачі. Дані про зміну середньої заробітної плати в країні Y впродовж року, в залежності від місяця X представлені у таблиці: Номер місяця 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Заробітна плата, грн. на місяць 920 959 985 1001 1028 1073 1101 1120 1153 1170 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує лінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . Перевірити правильність розрахунків оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. З надійністю = 0,95, використовуючи -статистику та критерій Фішера, оцінити адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати розмір заробітної плати у листопаді (11 місяці). Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Завдання №2. Нелінійна парна регресія.Умова задачі. Дані про залежність доходу корпорації за рік Y (у млн. доларів) від коштів, вкладених в рекламу своєї продукції X (у млн. доларів), представлені у таблиці: Кошти, вкладені в рекламу, млн. $ 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Доход, млн. $ 570 633 689 722 756 768 779 788 805 810 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує квазілінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії . З надійністю = 0,95 за критерієм Фішера зробити висновок про адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати, який буде доход, якщо вкласти в рекламу 140 млн. доларів. Знайти: з надійністю довірчу зону базисних даних, з надійністю інтервальну оцінку прогнозу, коефіцієнти еластичності для базисних значень та прогнозу. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Завдання №3. Елементи кореляційного аналізу . Умова задачі. Економічний показник залежить від трьох факторів . На основі статистичних даних за 15 спостережень побудувати кореляційну матрицю. Використо¬вуючи -критерій, з надійністю = 0,95 оцінити наявність загальної мультиколінеарності. Якщо існує загальна мультиколінеарність, то, використовуючи статистику з надійністю = 0,95 , виявити пари факторів, між якими існує мультиколінеарність. Якщо такі пари існують, то один із факторів цієї пари виключити із розгляду. Перевірити, що між факторами, що залишились, немає мультиколінеарності. x1 x2 x3 12,2 5 100,1 12,5 50 102,4 12,8 25 104,7 13,1 15 106,8 13,4 10 108,8 13,7 45 114,1 14 40 114,9 14,3 35 115,1 14,6 5 117,2 14,9 10 120,2 15,2 15 121,5 15,5 40 123,1 15,8 15 125,8 16,1 20 127,7 16,4 25 129,9 Завдання № 4. Множинна лінійна регресія. Умова задачі. Економічний показник залежить від двох факторів та . Дані за 15 спостережень розміщені у таблиці. Знайти оцінки параметрів лінійної регресії. Результат перевірити, використо¬вуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. Використовуючи статистику з надійністю оцінити значущість параметрів регресії. Перевірити адекватність прийнятої математичної моделі стати¬стичним даним на основі критерію Фішера з надійністю . Якщо математична модель із заданою надійністю адеква¬тна експериментальним даним, то знайти значення прогнозу показника для значень факторів, які кожен студент вибирає самостійно. Знайти до¬вірчий інтервал прогнозу із надійністю , частинні коефіцієнти еластичності для точки прогнозу. На основі отриманих роз¬рахунків зробити економічний аналіз. x1 x2 Y 12,2 5 53,6 12,5 50 141,5 12,8 25 94,4 13,1 15 75,3 13,4 10 64,2 13,7 45 137,1 14 40 128 14,3 35 118,9 14,6 5 59,8 14,9 10 67,7 15,2 15 81,6 15,5 40 133,5 15,8 15 84,4 16,1 20 95,3 16,4 25 107,2 Завдання №5. Регресія попиту на товари тривалого користування. Література.

 12. Задачі з інвестування Варіант 6, 12, 16
  Варіант 6 Задача 1 Компанія сплачує річний дивіденд в розмірі 10 грн. на акцію. Необхідна ставка доходності за акціями становить 11 відсотків. Визначте ціну акції. Задача 2 Річний обсяг закупівлі товару фірмою становить 35978,8 гривень, річний обсяг продажу – 77378,09 гривень. Щорічні витрати на оренду приміщення, упаковку, оплату праці персоналу складають 27500,16 гривень. Який мінімальний річний обсяг, при якому фірма не несе збитків? Варіант 12 Задача 1 Компанія сплачує річний дивіденд в розмірі 9 грн. на акцію. Необхідна ставка доходності за акціями становить 15 відсотків. Визначте ціну акції. Задача 2 Річний обсяг закупівлі товару фірмою становить 35920,36 гривень, річний обсяг продажу – 113862,05 гривень. Щорічні витрати на оренду приміщення, упаковку, оплату праці персоналу складають 27592,16 гривень. Який мінімальний річний обсяг, при якому фірма не несе збитків? Варіант 16 Задача 1 Компанія сплачує річний дивіденд в розмірі 9 грн. на акцію. Необхідна ставка доходності за акціями становить 15 відсотків. Визначте ціну акції. Задача 2 Річний обсяг закупівлі товару фірмою становить 35863,32 гривень, річний обсяг продажу – 185649,07 гривень. Щорічні витрати на оренду приміщення, упаковку, оплату праці персоналу складають 27884,16 гривень. Який мінімальний річний обсяг, при якому фірма не несе збитків?

 13. Тема: Задачі "страхування" Варіант 13
  Задача 1 Розрахувати розмір частини страхової премії, поверненої страхувальникові у разі дострокового припинення дії договору страхування; розмір страхової премії у разі збільшення страхової суми; розмір страхової премії у разі зменшення страхової суми. Термін дії договорів — І рік. У розрахунках використати дані, наведені в табл. 2 та 3. Дані для розрахунків наведено в таблиці Розмір страхової премії П1, грн. Розмір нової страхової премії П2, грн. N (в місяцях) К1К2 Збільшення страхової суми Зменшення страхової суми 130 150 100 5 0,65 Задача 2 Розрахувати суму страхового відшкодування для страхування майна з використанням системи пропорційної відповідальності за наведеними нижче даними: Варіант 13 Вартісна оцінка об’єкта страхування, грн., W Страхова сума за договором, грн., S Фактична сума збитків, грн., Т 4 500 3 000 4 200 Задача З Розрахувати суми першого та другого ризику при страхуванні домашнього майна за даними, поданими в таблиці: Варіант 13 Вартість домашнього майна, грн. Страхова сума за догово-ром, страхування грн., Сума завданих збитків, грн., Т 14 000 9 000 11 000 Задача 16 Під час пожежі в квартирі повністю згорів холодильник, який було оцінено страховою компанією за товарним чеком на суму 2500 грн. Ступінь спрацювання холодильника на день укладення договору – 35%. Придатних деталей для використання не залишилось. Визначити розмір збитку та суму страхового відшкодування за системою «першого ризику», якщо холодильник було застраховано на 1500 грн.

 14. Задачі моделювання економічних процесів ринкової економіки. Варіант 10
  1. Тест. У моделі "витрати — випуск" сукупний попит представлений: 3 2. Задача. Резервна норма комерційних банків становить 20 %. Коефіцієнт депонування грошей дорівнює 10 %. 4 3. Задача. Споживач володіє капіталом у сумі 10 тис. гр. од. і передбачає прожити ще 50 років. Він очікує одержати дохід 400 тис. гр. од. та пропрацювати ще 40 років. 4 4. Задача. Економіка країни описується такими рівняннями: Y=C+І, C = 80 + 0,87, І=25. 8 5. Модель Домара. 8 6. Задача споживчого вибору як задача на умовний екстремум. 12 Література. 15

 15. Економетрія
  Задача 1. Дано сумісний розподіл двох випадкових величин і . Знайти: 1) одновимірні розподіли і та їхні основні числові характеристики (математичне сподівання, дисперсію, середнє квадратичне відхилення); 2) умовний розподіл при умові, що = у2, та відповідні числові характеристики; 3) коефіцієнт кореляції між і . Вихідні дані: у1 у2 у3 у4 -3 -1 0 19 Х1 -4 0,01 0,02 0,12 0,13 Х2 0 0,19 0,20 0,11 0,12 Х3 20 0,01 0,02 0,06 0,01 Задача 2. Вихідні дані: Номер року, х Обсяг послуг, у 1 2,0 2 2,4 3 2,7 4 2,8 5 3,1 6 3,1 7 3,4 8 3,5 9 3,7 10 4,0 1) Записати економетричну модель, яка виражає залежність обсягу реалізації послуг від року. 2) Знайти точкові оцінки коефіцієнтів моделі, записати вибіркове рівняння регресії. 3) Перевірити значимість коефіцієнтів та визначити для них довірчі інтервали за допомогою двостороннього t-критерію Стьюдента для рівня значимості =0,05 ( = 5%). Знайти відносну похибку. 4) Знайти точкову оцінку коефіцієнта кореляції, перевірити його значимість за допомогою двостороннього t-критерію Стьюдента ( =0,05), визначити коефіцієнт детермінації. Оцінити адекватність моделі. 5) Перевірити адекватність моделі за допомогою F-критерію Фішера ( =0,05). 6) Знайти точкову та інтервальну оцінку прогнозного значення обсягу реалізації послуг для наступного (11-го) року і довірчий інтервал для математичного сподівання прогнозного значення ( =0,05). Визначити відносні похибки прогнозних значень. 7) Побудувати пряму лінію вибіркової регресії, нанести точки, що відповідають даним спостережень. Обчислення проводити з точністю до 0,0001; коефіцієнти вибіркового рівняння регресії b0 і b1, довірчі інтервали для b0 і b1 та прогнозних значень ур, Мур знаходити з точністю до 0,01. Література

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua