Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота з біохімії (ID:27613)
| Размер: 428 кб. | Объем: 50 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 30.01.2017 |
Содержание1. Хімічний склад живих організмів, їх характеристика, значення води 4
2. Характеристика окремих груп оксидоредуктаз: пероксидаз, оксигеназ, цитохромів 6
3. Хімізм та енергетика гетероферментативного молочного бродіння, його значення 8
4. Класифікація амінокислот, що входять до складу білків, незамінні амінокислоти, їх значення для людини 9
5. Ферменти, що каналізують гідроліз олігосахаридів, характер їх дії, значення в харчовій промисловості 11
6. Біосинтез жирних кислот та жирів 14
7. Фізико-хімічні властивості амінокислот, що входять до складу білків 18
8. Дегідрогенази, їх будова та роль в живому організмі 20
9. Анаеробне окислення глюкози – гідроліз, хімізм та енергетика процесу 24
10. Складні білки, їх будова та значення в живому організмі 26
11. Ферменти, що каталізують гідроліз полісахаридів, характер їх дії, значення в харчовій промисловості 27
12. Хімізм та енергетика гомоферментативного молочнокислого бродіння. Значення процесу в харчовій промисловості 30
13. Будова і властивості моносахаридів природного походження, механізм утворення меланоїдинів, їх роль у різних галузях АПК 32
14. Гідролази, загальна характеристика основних підкласів 36
15. Хімізм та енергетика спиртового бродіння, його значення в харчовій промисловості 36
16. Якісні реакції на амінокислоти та білки 37
17. Характеристика ліаз, основні представники та їх роль в обміні речовин 38
18. Біосинтез глюкози, глюконеогенез 41
Література 42
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна з біохімії
  1. Предмет і завдання курсу «Біохімія». Структура та хімічний склад живих організмів 3 2. Білки 6 3. Обмін білкових речовин і нуклеїнових кислот 10 4. Вуглеводи та їх обмін 13 5. Загальний обмін речовин в організмі 16 6. Ліпіди та їх обмін 19 7. Вітаміни і ферменти в життєдіяльності організмів 22 Список використаної літератури 28

 2. Контрольна робота управління фінансовою санацією (практична робота, на прикладі банку)
  Вступ 3 Актуальність теми 3 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Ідентифікаційні дані та напрями діяльності 5 1.2. Cтруктура управління підприємством 10 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ КБ «НАДРА» 16 2.1. Аналіз фінансової стійкості 16 2.2. Аналіз ділової активності підприємства 18 2.3. Аналіз ліквідності 20 2.4. Аналіз ефективності управління 21 Висновки 23 Список літератури 25 Додаток 1 27 Додаток 2 29

 3. Контрольна робота з економічного аналізу (практична робота)
  1. Попередня перевірка звітності 3 2. Аналіз рентабельності 4 3. Аналіз валового прибутку 5 4. Аналіз чистого прибутку 6 5. Аналіз виручки від реалізації 7 6. Аналіз використання трудових ресурсів 8 7. Аналіз використання обладнання 9 8. Аналіз використання матеріальних ресурсів 11 9. Узагальнення результатів аналізу резерву випуску продукції 12 10. Аналіз витрат на виробництво 13 11. Аналіз постійних і перемінних витрат 15 12. Аналіз грошових потоків 15 13. Аналіз фінансового стану підприємств 18 14. Аналіз фінансової стійкості підприємства 19 Висновки 21 Література 22

 4. Контрольна робота маркетинг, практична робота
  1. Проведення аналізу факторів мікро- та маркетингового середовища фармацевтичного підприємства ВАТ «Назва» на вітчизняному ринку 3 2. Визначення цілей маркетингового дослідження 13 3. Аналіз джерел вторинної інформації 14 4. Опис методичного збору первинної інформації та визначення границь дослідження 16 5. Розробка анкети для проведення опитування респондентів 18 Висновки 20 Література 21

 5. Контрольна робота менеджмент (практична робота)
  1. Розробити організаційну структуру управління підприємством 3 2. Описати організаційну структурну схему управління 7 3. Раціоналізація організаційної структури 11 Висновки 18 Література 20 Підприємство – розробник, виробник вантажних і промислових вагонів.

 6. Контрольна робота менеджмент (практична робота)
  Зміст Вступна частина. 3 Внутрішні змінні організації. 3 Зовнішнє середовище організації. 5 Організаційна структура управління. 12 Аналіз планування. 14 Керування контролюванням. 15 Мотивація роботи працівників. 17 Комунікаційні процеси. 18 Література. 32 Робота практична на прикладі ЗАТ «Завод Коксоремонт» - це підприємство з виробництва металевих конструкцій для коксохімічних заводов

 7. Контрольна робота № 1
  Завдання № 1 3 Розкрити наступне питання: Лізингові операції комерційних банків. Завдання № 2 18 Постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 p., № 280 затверджений План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. План рахунків розроблений відповідно до прийнятих в міжнародній практиці принципів бухгалтерського обліку і звітності. Він складається з дев'яти класів, де кожний клас розподілений на рахунки II порядку (двозначні - розділ), рахунки Ш порядку (тризначні - група), рахунки ІУ порядку (чотиризначні - балансовий рахунок). В завданні необхідно описати клас рахунку, один розділ, одну групу, один рахунок з цього класу на вибір. Клас рахунку бухгалтерського обліку комерційного банку та варіант завдання: Варіант 1. – Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції. Завдання № 3 22 Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 p. № 368 затверджена Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Ця Інструкція розроблена відповідно до загально прийнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів. Відповідно до Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також указаної Інструкції, Національний банк України установлює порядок визначення регулятивного капіталу банку та економічні нормативи, що є обов'язковими до виконання всіма банками. У завданні необхідно: - розкрити суть нормативу; - показати якої величини норматив може набувати. Варіант 8. – Великі кредитні ризики Література 24

 8. Контрольна робота № 3
  Завдання № 1 Лізингові операції комерційних банків 3 Завдання № 2 - Казначейські та міжбанківські операції. 12 Постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 p., № 280 затверджений План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. План рахунків розроблений відповідно до прийнятих в міжнародній практиці принципів бухгалтерського обліку і звітності. Він складається з дев'яти класів, де кожний клас розподілений на рахунки II порядку (двозначні - розділ), рахунки Ш порядку (тризначні - група), рахунки ІУ порядку (чотиризначні - балансовий рахунок). В завданні необхідно описати клас рахунку, один розділ, одну групу, один рахунок з цього класу на вибір. Клас рахунку бухгалтерського обліку комерційного банку та варіант завдання: Варіант 1. – Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції. Завдання № 3 - Великі кредитні ризики 15 Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 p. № 368 затверджена Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Ця Інструкція розроблена відповідно до загально прийнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів. Відповідно до Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також указаної Інструкції, Національний банк України установлює порядок визначення регулятивного капіталу банку та економічні нормативи, що є обов'язковими до виконання всіма банками. У завданні необхідно: - розкрити суть нормативу; - показати якої величини норматив може набувати. Варіант 8. – Великі кредитні ризики Література 17

 9. Контрольна робота
  1. Охарактеризувати основні етапи процесу прийняття рішень. 3 2. Постановка задачі планування для m деталей та n верстатів. Модель та метод її розв’язання. 11 Приклад постановки задач для m деталей й n верстатів: три види деталей можна робити на верстатах різних типів без переналагодження. Потужність верстатів, обмеження на робочий час і собівартість у рублях однієї деталі кожного виду зазначені в таблиці: Вид деталей Продуктивність верстатів (деталей у годину) Собівартість деталей 1 тип 2 тип 1 20 45 8 2 30 20 6 3 50 60 0,5 Фонд робочого часу для верстатів становить відповідно 12 й 8 годин. а. Як потрібно розподілити робочий час верстатів з метою одержання мінімальної собівартості, якщо плану покладено за робочий день випустити не менш 160 деталей 1-го виду й 120 деталей 2-го й не менш 240 3-го виду? б. Підприємству запропонували збільшити план виробництва або деталей 1-го виду до 180 штук або 3-го виду до 285 штук. Яке економічно вигідне рішення варто прийняти керівництву й чому? в. У силу економічної необхідності на верстатах 2-го типу потрібно випустити не менш 30 деталей 1-го виду й 50 деталей 3-го виду. Чи відбудеться зміна мінімуму собівартості в цих умовах? г. Чи можна виконати первісний план, не збільшуючи собівартості продукції, якщо фонд робочого часу 1-го верстата знизити до 10 годин? Література 17

 10. Контрольна робота № 2
  Завдання № 1 3 Розкрити наступне питання: Трастові /довірчі/ операції комерційних банків. Завдання № 2 10 Постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 p., № 280 затверджений План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. План рахунків розроблений відповідно до прийнятих в міжнародній практиці принципів бухгалтерського обліку і звітності. Він складається з дев'яти класів, де кожний клас розподілений на рахунки II порядку (двозначні - розділ), рахунки Ш порядку (тризначні - група), рахунки ІУ порядку (чотиризначні - балансовий рахунок). В завданні необхідно описати клас рахунку, один розділ, одну групу, один рахунок з цього класу на вибір. Клас рахунку бухгалтерського обліку комерційного банку та варіант завдання: Варіант 6. – Клас 6. Доходи. Завдання № 3 12 Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 p. № 368 затверджена Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Ця Інструкція розроблена відповідно до загально прийнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів. Відповідно до Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також указаної Інструкції, Національний банк України установлює порядок визначення регулятивного капіталу банку та економічні нормативи, що є обов'язковими до виконання всіма банками. У завданні необхідно: - розкрити суть нормативу; - показати якої величини норматив може набувати. Варіант 11. – Інвестування в цінні папери окремо за кожною установою. Література 14

 11. Контрольна робота
  1. Організація: визначення, види та типи, загальні характеристики 3 2. Моделі та методи прийняття управлінських рішень 8 3. Соціологічне дослідження 16 Список літератури 22 Додаток А. Питання, використані при проведенні анкетування 23

 12. Контрольна робота
  ЗМІСТ 1. Управління трудовим потенціалом підприємства 2 2. Маркетинговий потенціал підприємства 5 Задача 1 11 ЗАДАЧА 1 За нижченаведеними варіантами значень показників діяльності підприємств побудувати „квадрат потенціалу", зробити висновки щодо його форми, зв'язків між окремими елементами потенціалу, визначити життєвий цикл підприємства та запропонувати заходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємства. Задача 2 16 ЗАДАЧА 2 На основі балансів та звітів про фінансові результати трьох підприємств, що працюють в одній галузі, провести аналіз їх потенціалу за допомогою бального методу та з урахуванням бажаних значень, а також зробити рекомендації по покращенню їх діяльності, розраховуючи різні оцінні показники, що представлені по варіантам: ЛІТЕРАТУРА 22 Додаток 24

 13. Контрольна робота маркетинг
  Вступ 3 1. Розробка та етапи життєвого циклу товарів 4 2. Фактори сегментування ринку промислових товарів 9 3. Обрати будь-яке підприємство та визначити стратегію підприємства на основі факторів ринкового середовища 15 Висновки 20 Список використаних джерел 21

 14. Контрольна робота з логістики
  Вступ 3 І. Теоретичні питання. 3 1. Рівні формування логістики 3 2. Завдання і цілі закупівельної логістики 8 3. Скорочення сукупних витрат у процесі руху товарів у логістичній системі. 10 4. Види та форми логістичного сервісу 13 ІІ. Аналіз практичної діяльності вибраного Вами підприємства у сфері логістики. 16 ІІІ. Раз'язати творчу ситуацію. 24 Ви, логістик-менеджер оптово-роздрібного підприємства ВАТ, провели аналіз витрат обігу за рік і виявили збільшення транспортних витрат на підприємстві, що призвело до зменшення прибутку, зниження конкурентоспроможності підприємства на ринку. Висновки 25 Література 26

 15. Контрольна робота з маркетингу
  Зміст 1. Організація інформаційної бази маркетингу: види та вимоги до інформації 3 2. Планування маркетингу на підприємстві. Структура плану маркетингу 11 Задача №1 16 Визначити ємкість територіального ринку В таблиці 1 наведено перелік вихідних даних, необхідних для розрахунку ємності ринку. Студенту необхідно заповнити таблицю невистачаючими показниками чисельності населення (та сімей) по регіону, де він проживає, провести розрахунки та вирішити задачу. Перспективну ємність ринку товару слід розрахувати на 2008 рік. Таблиця 1 №вар. Назва товару Річне споживання товару Забезпеченість товаром Чисельність населення у 2005р., тис. сімей. (Лісовий масив) Приріст населення за 2005-2008 4 Холодильники, морозильники, шт. 2005р факт 2010р. норматив 2005р. факт 2010р. норматив 5,0 6,33 75 95 52500 2120 Задача №2 18 Розробити модель квадратичної функції для цілей прогнозування товарообігу Таблиця 2 №варіанту Середньодушові показники товарообігу, штук 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2 2,55 2,78 3,01 3,03 3,05 3,23 3,19 2,97 3,06 3,14 Для зручності розрахунку параметрів рівняння доцільно побудувати таблицю. Розрахувати прогноз товарообігу на 2008 рік. Список використаної літератури 22

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua