Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Технологическая структура административных процессов (ID:27614)
| Размер: 27 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 30.01.2017 |
СодержаниеВступление 3
1. Понятие структуры в административном менеджменте. 4
2. Производственная и общая структура 5
3. Организационная структура управления процесами 8
4. Понятие о процессах и системах административных процессов 9
Выводы 13
Список литературы 14
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Бенчмаркинг процессов автоматизированного проектирования технологических процессов с помощью различных CAD- систем предприятия «ххх»
  Метод оценивания конкурентоспособности АССПМ Этап 1: Определение целей оценивания. Этап 2: Обоснование и выбор критериев и показателей конкурентоспособности отчетности, выполняемой АССПМ, анализ причинно-следственной диаграммы по оцениванию конкурентоспособности отчетности. Причинно-следственная диаграмма для оценивания конкурентоспособности АССПМ 1. Кадровое обеспечение 2. Нормативно-техническая документация 3. Информационное обеспечение процесса 4. Научно-исследовательская деятельность процесса 5. Качество сопровождения проектов в АССПМ Этап 3: Разработка анкеты для экспертного оценивания, организация и проведение оценивания, выбор группы экспертов - потребителей отчетности АССПМ для установления фактической удовлетворенности показателей конкурентоспособности отчетности АССПМ. Этап 4: Расчет полученных экспертных данных, проверка согласованности мнений экспертов (по одному из критериев согласия). Этап 5: Построение плотности распределения по каждому из показателей конкурентоспособности отчетности АССПМ и анализ полученных результатов. Этап 6: Организация и проведение экспертного оценивания для установления нормированных значений. Этап 7: Сравнение фактической удовлетворенности с нормированными значениями показателей конкурентоспособности отчетности АССПМ путем наложения плотностей распределения. Этап 8: Выявление критических показателей конкурентоспособности отчетности АССПМ, анализ причин несоответствий и применение принципов бенчмаркингового исследования для повышения конкурентоспособности по каждому показателю отчетности. Этап 9: Повторное экспертное оценивание неудовлетворяющих критических показателей конкурентоспособности отчетности АССПМ после применения этапов бенчмаркинга, построение плотности распределения по каждому из таких показателей и сравнение с нормированным значением. Этап 10: Анализ всех показателей конкурентоспособности отчетности АССПМ, последующий мониторинг изменения конкурентоспособности отчетности АССПМ. Вывод Список использованных источников

 2. Экономико-математическому моделированию мировых хозяйственных процессов
  Завдання 1.1. 2 Побудуйте модель системи будь-якої установи або процесу із зазначенням входу, виходу, стану і параметрів системи. Завдання 1.2. 2 Побудуйте модель системи, яка містила б розглянуту у попередньому завданні систему як одну з своїх підсистем. Вкажіть входи, виходи та зв’язки між підсистемами. Завдання 2.1. 3 На розрахунковий період задано матрицю міждержавних зв’язків типу „витрати-випуск”. Завдання 2.2. 4 Нехай в динамічній балансовій моделі задано матрицю коефіцієнтів прямих витрат ( ) : 0,044 0,018 0,079 0,121 0,058 0,036 0,029 0,086 0,148 0,022 0,000 0,040 0,105 0,090 0,019 0,078 0,014 0,058 0,097 0,100 0,059 0,101 0,009 0,003 0,062 Завдання 3.1. 4 Розв’язати задачу лінійного програмування: Завдання 3.2. 5 Розв’язати задачу лінійного програмування: 1) графічним методом; 2) симплекс-методом; Завдання 4. 7 Компанія має 3 заводи з виробництва продукції, які експортують її у 5 країн. Задано максимальну потужність виробництва кожного заводу, вартість виробництва та транспортування одиниці товару від кожного заводу до країни-імпортера та мінімальні потреби кожної країни імпортера. Знайти - опорний план транспортної задачі методом апроксимації Фогеля. - оптимальний план транспортної задачі методом потенціалів. - розв’язати задачу засобами MS Excel, перевірити правильність розв’язку. Максимальна потужність імпортери 1 2 3 4 5 Заводи 1 627 17 16 18 15 20 2 653 15 14 17 18 19 3 747 16 13 14 18 18 Потреби 219 223 248 167 246 Завдання 5. 8 У таблиці 1 наведено інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі України товарами за 2005-2009 рр. (у млн. дол. США, джерело - дані держкомстату України, www.ukrstat.gov.ua), у таблиці 2 –значення ВВП країн (у млрд. дол. США, джерело - "The World Factbook", www.cia.gov, vvp.org.ua). У таблиці 3 наведено значення середньої відстані перевезень . Використовуючи MS Excel: 1) знайти оцінку коефіцієнта гравітаційної моделі та її 95%-ий довірчий інтервал; 2) перевірити гіпотезу з рівнем значущості ; 3) Обчислити середню відносну похибку та коефіцієнт детермінації де – прогнозований обсяг торгівлі у рік , – середній річний фактичний обсяг торгівлі, – середній річний прогнозований обсяг торгівлі, 4) побудувати діаграму залежності обсягів експорту від добутку ВВП країн за 2005-2009 рр. з лінією тренду. Зовнішня торгівля України товарами з країнами ЄС та СНД за 2005-2009 рр., млн. дол. США, . Країна 2005 2006 2007 2008 2009 Латвія 375.9 376.7 377.2 393.6 288.1 ВВП країн ЄС та СНД за 2005-2009 рр., млрд. дол. США, . Країна 2005 2006 2007 2008 2009 Україна 299,1 77,9 81,5 140,5 116,2 Латвія 26,5 14,6 16,1 27,3 26,3 Країна Середня відстань перевезень, , км. Латвія 1035 Список використаної літератури 11

 3. Дифференциально-психологическая характеристика психических процессов личности
  Введение. 3 1. Индивидуальные различия психических процессов личности 3 2. Наследственность и среда в индивидуальном развитии 7 3. Природа и структура интеллекта 8 4. Групповые различия индивидуальных психических процессов 12 Вывод 14 Перечень использованной литературы 15

 4. Усовершенствование процедур (процессов) управления качеством предоставляемых ООО
  Введение 3 1 Анализ нормативной базы для оказания услуг по ремонту энергетического оборудования 7 1.1 Анализ основных процедур при капитальном ремонте энергетического оборудования на примере ремонта подогревателя высокого давления (ПВД) 7 1.2 Влияние организационной структуры предприятия ООО «ххх» на процессы и процедуры управления качеством 16 1.3 Анализ законодательной и нормативной базы, используемой предприятием для обеспечения качества своей деятельности 27 2. Оценка уровня качества ремонтных работ на предприятии ООО «ххх» 38 2.1. Анализ показателей СМК предприятия ООО «ххх» 38 2.2 Применение принципов TQM управления качеством для повышения качества работы предприятия ООО “ххх» 48 2.3. Выявление определяющих показателей качества процессов при оказании услуг по капитальному ремонту энергетического оборудования на примере ремонта подогревателя высокого давления (ПВД) 55 2.4. Совершенствование показателей качества процессов 61 2.5 Результаты системного анализа рисков при оказании услуг по ремонту энергетического оборудования 70 3. Разработка оценочной модели для определения эффективности процессов управления качеством 78 3.1 Квалиметрическая оценка качества процессов при оказании услуг по ремонту энергетического оборудования 78 3.2. Бенчмаркинг процессов ремонта энергетического оборудования 78 3.3. Принципы построения оценочной модели 94 4. Оценка экономической эффективности усовершенствования процессов управления качеством услуг по ремонту энергетического оборудования на ООО «ххх» 100 4.1. Анализ наиболее значимых форм эффективности 100 4.2. Оценка значимой формы эффективности 107 4.3 Оценка и расчет экономической эффективности разработанной квалиграммы 112 5. Охрана труда и гражданская оборона 119 5.1. Охрана труда на предприятии ООО «ххх» 119 5.2. Гражданская оборона 126 Выводы 130 Список использованных источников 135 Приложение 1 139 Приложение 2 140

 5. Контрольна робота по "Экономико-математическому моделированию мировых хозяйственных процессов" вар 10
  Завдання 1.1. Побудуйте модель системи будь-якої установи або процесу із зазначенням входу, виходу, стану і параметрів системи. Завдання 1.2. Побудуйте модель системи, яка містила б розглянуту у попередньому завданні систему як одну з своїх підсистем. Вкажіть входи, виходи та зв’язки між підсистемами. Завдання 2.1. На розрахунковий період задано матрицю міждержавних зв’язків типу „витрати-випуск”. Країна імпортер кінцевий продукт разом 1 2 3 4 5 експорт спожив. накоп. Експортер 1 39,6 70,4 85,3 89,1 94,2 43,9 14,2 99,4 536,1 2 16,8 38,1 47,8 85,7 24,0 77,9 63,5 2,0 355,8 3 46,7 14,8 10,6 79,6 29,7 54,4 60,0 85,5 381,3 4 56,2 31,1 36,9 3,0 36,7 51,4 9,1 87,0 311,4 5 95,5 68,2 23,9 15,5 29,2 55,0 42,5 66,4 396,2 Імпорт 28,1 13,3 17,7 3,9 18,2 оплата праці 53,4 25,3 33,6 7,3 34,7 Прибуток 199,7 94,6 125,5 27,3 129,5 Разом 536,1 355,8 381,3 311,4 396,2 1980,8 Припустимо, що прогнозуються зміни в експортній політиці країн такі, що нові значення експорту дорівнюють: Країна 1 2 3 4 5 Експорт 38,7 73,3 53,8 59,4 60,6 Знайти нові значення валового випуску та виробничих витрат . Завдання 2.2. Нехай в динамічній балансовій моделі задано матрицю коефіцієнтів прямих витрат ( ) : 0,073 0,058 0,140 0,085 0,030 0,157 0,120 0,098 0,060 0,030 0,108 0,102 0,045 0,114 0,028 0,152 0,105 0,049 0,123 0,039 0,097 0,080 0,016 0,093 0,017 та коефіцієнтів капіталовкладень ( ): 0,0085 0,0013 0,0067 0,0071 0,0014 0,0004 0,0078 0,0072 0,0093 0,0057 0,0059 0,0073 0,0072 0,0086 0,0020 0,0038 0,0012 0,0036 0,0062 0,0003 0,0089 0,0088 0,0043 0,0015 0,0065 а також значення валового випуску за попередній період та кінцевого продукту на поточний період : Країна 1 2 3 4 5 Валовий випуск за попередній період, 237,0 344,0 117,0 198,0 283,0 Кінцевий випуск на поточний період, 117,8 86,6 113,9 122,5 230,0 Знайти значення валового випуску на поточний період . Завдання 3.1. Розв’язати задачу лінійного програмування: Завдання 3.2. Розв’язати задачу лінійного програмування: 1) графічним методом; 2) симплекс-методом; Завдання 4. Компанія має 3 заводи з виробництва продукції, які експортують її у 5 країн. Задано максимальну потужність виробництва кожного заводу, вартість виробництва та транспортування одиниці товару від кожного заводу до країни-імпортера та мінімальні потреби кожної країни імпортера. Знайти - опорний план транспортної задачі методом апроксимації Фогеля. - оптимальний план транспортної задачі методом потенціалів. - розв’язати задачу засобами MS Excel, перевірити правильність розв’язку. Максимальна потужність імпортери 1 2 3 4 5 Заводи 1 543 14 12 14 19 14 2 728 19 19 17 16 12 3 644 13 15 14 17 18 Потреби 152 224 200 269 221 - Завдання 5. У таблиці 1 наведено інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі України товарами за 2005-2009 рр. (у млн. дол. США, джерело - дані держкомстату України, www.ukrstat.gov.ua), у таблиці 2 –значення ВВП країн (у млрд. дол. США, джерело - "The World Factbook", www.cia.gov, vvp.org.ua). У таблиці 3 наведено значення середньої відстані перевезень . Використовуючи MS Excel: 1) знайти оцінку коефіцієнта гравітаційної моделі та її 95%-ий довірчий інтервал; 2) перевірити гіпотезу з рівнем значущості ; 3) Обчислити середню відносну похибку та коефіцієнт детермінації де – прогнозований обсяг торгівлі у рік , – середній річний фактичний обсяг торгівлі, – середній річний прогнозований обсяг торгівлі, 4) побудувати діаграму залежності обсягів експорту від добутку ВВП країн за 2005-2009 рр. з лінією тренду. Зовнішня торгівля України товарами з країнами ЄС та СНД за 2005-2009 рр., млн. дол. США, . Країна 2005 2006 2007 2008 2009 Кіпр 221.8 263.3 193.9 518.0 179.9 ВВП країн ЄС та СНД за 2005-2009 рр., млрд. дол. США, . Країна 2005 2006 2007 2008 2009 Україна 299,1 77,9 81,5 140,5 116,2 Кіпр 15.7 15.4 16.4 21.3 23.6 Країна Середня відстань перевезень, , км. Кіпр 1715 Список використаної літератури

 6. Усовершенствование процессов управления качеством услуг по ремонту энергетического оборудования на РАЭС
  Доклад РЕФЕРАТ Р Е Ц Е Н З И Я ВВЕДЕНИЕ 5 1 АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 9 1.1 Анализ основных процедур при капитальном ремонте энергетического оборудования на примере ремонта подогревателя высокого давления (ПВД) 9 1.2 Влияние организационной структуры предприятия ООО «Вектор Плюс» на процессы и процедуры управления качеством 19 1.3 Анализ законодательной и нормативной базы, используемой предприятием для обеспечения качества своей деятельности 29 Выводы к разделу 1 40 2 ОЦЕНКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ххх» 41 2.1 Анализ показателей СМК предприятия ООО «ххх» 41 2.2 Применение принципов TQM управления качеством для повышения качества работы предприятия ООО «ххх» 51 2.3 Выявление определяющих показателей качества процессов при оказании услуг по капитальному ремонту энергетического оборудования на примере ремонта подогревателя высокого давления (ПВД) 58 2.4 Совершенствование показателей качества процессов 65 2.5 Результаты системного анализа рисков при оказании услуг по ремонту энергетического оборудования 74 Выводы к разделу 2 81 3 РАЗРАБОТКА ОЦЕНОЧНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 82 3.1 Квалиметрическая оценка качества процессов при оказании услуг по ремонту энергетического оборудования 82 3.2 Бенчмаркинг процессов ремонта энергетического оборудования 89 3.3 Принципы построения оценочной модели 100 Выводы к разделу 3 105 4 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ООО «ххх» 106 4.1 Анализ наиболее значимых форм эффективности 106 4.2 Оценка значимой формы эффективности 113 4.3 Оценка и расчет экономической эффективности разработанной квалиграммы 118 Выводы к разделу 4 124 5 ОХРАНА ТРУДА И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 125 5.1 Охрана труда на предприятии ООО «ххх» 125 5.2 Гражданская оборона 132 Выводы к разделу 5 135 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 137 Приложение А 140 Приложение Б 144 Приложение В 147 Приложение Г 148 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 149

 7. Усовершенствование процедур (процессов) управления качеством предоставляемых ООО "ххх" услуг по ремонту энергетического оборудования
  Введение 3 1 Анализ нормативной базы для оказания услуг по ремонту энергетического оборудования 7 1.1 Анализ основных процедур при капитальном ремонте энергетического оборудования на примере ремонта подогревателя высокого давления (ПВД) 7 1.2 Влияние организационной структуры предприятия ООО «ххх» на процессы и процедуры управления качеством 16 1.3 Анализ законодательной и нормативной базы, используемой предприятием для обеспечения качества своей деятельности 27 2. Оценка уровня качества ремонтных работ на предприятии ООО «ххх» 38 2.1. Анализ показателей СМК предприятия ООО «ххх» 38 2.2 Применение принципов TQM управления качеством для повышения качества работы предприятия ООО “ххх» 48 2.3. Выявление определяющих показателей качества процессов при оказании услуг по капитальному ремонту энергетического оборудования на примере ремонта подогревателя высокого давления (ПВД) 55 2.4. Совершенствование показателей качества процессов 61 2.5 Результаты системного анализа рисков при оказании услуг по ремонту энергетического оборудования 70 3. Разработка оценочной модели для определения эффективности процессов управления качеством 78 3.1 Квалиметрическая оценка качества процессов при оказании услуг по ремонту энергетического оборудования 78 3.2. Бенчмаркинг процессов ремонта энергетического оборудования 78 3.3. Принципы построения оценочной модели 94 4. Оценка экономической эффективности усовершенствования процессов управления качеством услуг по ремонту энергетического оборудования на ООО «ххх» 100 4.1. Анализ наиболее значимых форм эффективности 100 4.2. Оценка значимой формы эффективности 107 4.3 Оценка и расчет экономической эффективности разработанной квалиграммы 112 5. Охрана труда и гражданская оборона 119 5.1. Охрана труда на предприятии ООО «ххх» 119 5.2. Гражданская оборона 126 Выводы 130 Список использованных источников 135 Приложение 1 139 Приложение 2 140

 8. Практика Специальность 8.18010010 «Качество, стандартизация и сертификация» Предварительная тема квалификационной работы: Усовершенствование процессов управления качеством услуг по ремонту энергетического оборудования
  ЗАДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ Разработать: 1. Методы определения показателей качества 2. Освоить методы расчета уровня качества с использованием математических моделей 3. Лабораторная работа «Исследование методов расчета уровня качества продукции с использованием математических моделей» 4. Ознакомить с порядком определения уровня качества продукции экспертным методом ЗАДАНИЕ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ПРАКТИКУ 1 Ознакомиться с организационной структурой предприятия (завода) 3 2 Выяснить законодательную и нормативную базу, регламентирующую работу предприятия и (или) подразделения, в том числе в области качества (законы, постановления КМУ, стандарты, нормы, правила). 5 3 Ознакомиться с системой менеджмента качества предприятия (политика, руководство качеством, документация, достоинства и недостатки НБ). 9 4 Выяснить, насколько известны и востребованы на предприятии (подразделении) базовые принципы менеджмента качества (TQM) 10 5 Установить, какие инструменты менеджмента качества нашли применение на предприятии и могут быть применены (инструменты статистического управления, виды мозгового штурма, методы решения проблем, модели и карты процессов, диаграммы и графики, оценка затрат на качество, награды за качество, другое), выявить показатели качества процесса производства и разработать иерархию показателей качества (систему сбалансированных показателей). 13 6 Ознакомиться с методами установления требований и оценки соответствия процесса предоставления услуг по ремонту энергетического оборудования, разработать квалиграмму процесса предоставления услуг. 19 7 Классифицировать отклонения (риски) в процессе предоставления услуг установить причины их появления и методы устранения. 23 8 Собрать материал для раздела КРМ – Охрана труда и гражданская защита. 27 Список использованных источников 30

 9. структура капіталу
  Вступ 3 1. Поняття про структуру капіталу 4 2. Теорії структури капіталу 7 Список використаних джерел 18

 10. Структура общества
  1. Сущность общества 3 2. Основные сферы общества 6 Вывод 13 Литература 15

 11. Структура міфу
  Вступ. 3 1. Історія, сутність і структура міфа. 4 1.1 Вивчення і розвиток структури міфу. 4 1.2 Перехід в міфології до сучасності. 6 1.3 Сутність і структура міфа. 8 1.4 Сучасне уявлення про структуру міфу. 12 1.4 Структура міфу в національній міфології. 15 2. Види міфів і особливості їх структури. 19 2.1 Структура космогонічні міфів і міфів про походження. 19 2.2 Структура міфів відновлення і кінця світу. 20 2.3 Звязок між міфологією, онтологією, історією. 22 3. Культура і філософія міфу. 24 3.1 Культурологічні якості міфу. 24 3.2 Філософія виникнення міфів і їхній зміст. 28 3.4 Співвідношення структури міфу з іншими філософськими поняттями. 32 Висновок. 35 Список використаних літературних джерел. 38

 12. Структура свідомості
  Вступ 3 1. Сутність та структура свідомості 4 2. Свідоме та несвідоме в психічній діяльності людини 8 3. Змінені стани свідомості 11 Висновок 18 Список літератури 19

 13. Структура злочинності
  Вступ 3 1. Злочинність та її показники 4 2. Поняття та класифікація структур злочинності 14 3. Математичне визначення структури злочинності та стан злочинності в Україні за 2005-2006 р.р. 19 Висновки 22

 14. Фінансова структура банку
  Вступ 3 1. Поняття і склад фінансової структури банку 5 1.1. Фінансова структура банку 5 1.2. Управління активами і пасивами банку 14 1.3. Управління банківськими фінансами 16 2. Аналіз фінансової структури банку АКБ «***» 25 2.1. Характеристика структури управління комерційним банком 25 2.2. Облікова політика в системі управління банком 32 2.3. Аналіз фінансового стану АКБ «***» 35 3. Вдосконалення фінансової структури банку 45 Висновок 55 Список використаної літератури 57 Додатки 59-65 Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та поглибленні методичних підходів до фінансової структури банку, розробленні практичних рекомендацій щодо удосконалення ефективності роботи функціональних підрозділів банку. Об’єктом дослідження є фінансова структура АКБ «***». Предметом дослідження є теорія, методологія та методичний інструментарій аналізу фінансово-господарської діяльності банківських установ за умов становлення ринкових відносин в Україні.

 15. Структура наукового пізнання
  1. Єднійсть чуттєвого і раціонального в пізнанні 3 2. Форми і методи емпіричного рівня пізнання 9 3. Форми і методи теоретичного рівня пізнання 11 4. Проблема етики наукової діяльності 16 Література 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua