Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Мікроекономіка Варіант 12 (ID:27635)
| Размер: 263 кб. | Объем: 27 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 30.01.2017 |
Содержание
1. Визначте поняття 3
Прайз-тейкер
Рівновага виробника
Економічні блага
Нецінова конкуренція

2. Теоретичне питання. Витрати виробництва: сутність, структура і види. Бухгалтерський і економічний прибуток. 3
3. Вправа. Наведіть графіки сукупної і граничної корисності, зробіть аналіз взаємозв'язку їх динаміки розкрийте суть та практичне значення закону спадної граничної корисності.
4.1. Визначте рівноважну ціну тортів місцевого хлібокомбінату, якщо денний попит і пропозиція відповідно задані функціями:
ОБ = 1000 - 40Р; ОБ = 300 + 30Р. Яку денну виручку буде при цьому отримувати хлібокомбінат від продажу тортів?
Як зміниться обсяг продажу і виручка хлібокомбінату, якщо він встановить ціну 12 грн? Чи є доцільним таке підвищення ціни? Чи має сенс подальше підвищення цін на торти?
Обґрунтуйте свою відповідь аналізом еластичності попиту в точці ринкової рівноваги і за нового рівня ціни.
Проілюструйте аналітичний розв'язок графічно.
4.2. Фірма працює в умовах досконалої конкуренції. Залежність сукупних витрат фірми від обсягу випуску продукції наведено в таблиці.
Випуск продукції, од./год. 0 1 2 3 4 5 6
Сукупні витрати,грн. 4 8 10 14 20 28 38
Ціна на продукт фірми становить 8 грн. за одиницю. На основі наведених даних визначте:
1) за якого обсягу випуску продукції фірма максимізує прибуток та його розміри;
2 за якого рівня ринкової ціни фірма буде змушена припинити випуск даного товару.
Задачу розв'язати аналітично і графічно.
5. Тести 16
5. Тести
5.1. Крива байдужості - це лінія
5.2. Ефект доходу виникає внаслідок
5.3. Економічний прибуток у фірм, які працюють на ринку досконалої конкуренції, існує тільки
5.4. Проблема „що виробляти" визначається у ринковій економіці
5.5. Якщо процентна ставка зросла с 2,5 % до 5 % річних, то для одержання щорічного доходу у розмірі 1000 грн дисконтована вартість має

Список літератури 18
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Мікроекономіка Варіант 12
  1. Визначте поняття 3 Прайз-тейкер Рівновага виробника 2. Теоретичне питання. Витрати виробництва: сутність, структура і види. Бухгалтерський і економічний прибуток. 3 3. Вправа. Наведіть графіки сукупної і граничної корисності, зробіть аналіз взаємозв'язку їх динаміки розкрийте суть та практичне значення закону спадної граничної корисності. 4.1. Визначте рівноважну ціну тортів місцевого хлібокомбінату, якщо денний попит і пропозиція відповідно задані функціями: ОБ = 1000 - 40Р; ОБ = 300 + 30Р. Яку денну виручку буде при цьому отримувати хлібокомбінат від продажу тортів? Як зміниться обсяг продажу і виручка хлібокомбінату, якщо він встановить ціну 12 грн? Чи є доцільним таке підвищення ціни? Чи має сенс подальше підвищення цін на торти? Обґрунтуйте свою відповідь аналізом еластичності попиту в точці ринкової рівноваги і за нового рівня ціни. Проілюструйте аналітичний розв'язок графічно. 4.2. Фірма працює в умовах досконалої конкуренції. Залежність сукупних витрат фірми від обсягу випуску продукції наведено в таблиці. Випуск продукції, од./год. 0 1 2 3 4 5 6 Сукупні витрати,грн. 4 8 10 14 20 28 38 Ціна на продукт фірми становить 8 грн. за одиницю. На основі наведених даних визначте: 1) за якого обсягу випуску продукції фірма максимізує прибуток та його розміри; 2 за якого рівня ринкової ціни фірма буде змушена припинити випуск даного товару. Задачу розв'язати аналітично і графічно. 5. Тести 16 5.1. Крива байдужості - це лінія 5.2. Ефект доходу виникає внаслідок 5.3. Економічний прибуток у фірм, які працюють на ринку досконалої конкуренції, існує тільки 5.4. Проблема „що виробляти" визначається у ринковій економіці 5.5. Якщо процентна ставка зросла с 2,5 % до 5 % річних, то для одержання щорічного доходу у розмірі 1000 грн дисконтована вартість має Список літератури 18

 2. Мікроекономіка. Варіант 11
  Завдання 1, 1. Витрати, їх природа і структура. Основні види витрат. 2. Концепція корисності. Загальна і гранична корисність. Завдання 2.(Визначте єдино правильну відповідь.) 1. Якщо ціна товару зросла від 2 до 3 і гроні, од., а обсягу попиту на нього зменшився з 1500 шт. до 1000 шт., то коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює: 2. Середні загальні витрати матимуть мінімальне значення за умови, що для даного обсягу випуску: 3.Основна характеристика монополістичної конкуренції полягає у тому, що: 4.Короткострокова крива пропонування конкурентної фірми співпадає з кривою: Завдання 3.Розв’яжіть задачу: Функція загальних витрат конкурентного виробника в короткотерміновому періоді має такий вигляд: випуск продукції (шт.) 0 1 2 3 4 5 Загальні витрати (гр. од.) 10 12 16 22 ЗО 40 Визначте, який обсяг продукції вибере виробник, якщо ринкова ціна товару - 8 гр. од.

 3. Мікроекономіка Варіант 1
  Вариант 1 4.1. Функція попиту на товар Х має вигляд: Qdх = 10 – 2Pх+0,6Py Ціни на товари Х та Y відповідно дорівнюють 3 грн. і 10 грн. Обчислить коефіцієнти прямої та перехресної цінової еластичності попиту на товар Х і визначте до якої групи товарів – комплементи, субститути або нейтральні, - належать товари Х та Y. 4.2. Залежність обсягу товарної продукції фермерського господарства від кількості робітників надано в Таблиці 1. Таблиця 1. 1 2 3 4 5 6 7 кількість робітників, чол 1 2 3 4 5 6 7 випуск продукції, тис. грн. 8 18 27 35 40 44 46 Визначте, яка кількість працівників для даної ферми є оптимальною, і чи є для фермера ценз використовувати найманих робітників, якщо разом з ним працюють двоє дорослих синів. Чи буде ефективним використання у даному господарстві найманих робітників і якою їх кількості, якщо вони згодні працювати за оплату, що дорівнює 250 грн. на місяць? Задачу подати в табличній та графічній формах. 4.3. Середні витрати конкурентної фірми задані рівнянням АС = 40 + 2Q. Визначте, як змініться обсяг випуску фірми та її прибуток, якщо ціна на продукт фірми знизиться з 200 грн. до 100 грн. за одиницю. Задачу розв’язати аналітично та графічно. 5. Тести 5.1. Вдосконалення технології переміщує 5.2. Якщо АVС скорочуються разом із зростанням обсягу виробництва, то 5.3. В міру руху вниз по ізокванті гранична норма технологічного заміщення 5.4. Монополія виробляє такий обсяг продукції, за якого МR=180 грн, 5.5. Зробити аналіз дії закону спадної граничної продуктивності

 4. Варіант 13 мікроекономіка
  Теоретичне питання 3 Позитивний і негативний ефект зростання масштабів виробництва. 3 Задачі 12 1. Функція попиту на товар QD=4-Р, функція пропозиції QS=-5+Р, млн. од. Визначте рівноважну комбінацію ціни та обсягу продажів. Держава призначає виробникові дотацію у розмірі 3 грн. на одиницю продукції. Знайдіть нову рівноважну ціну та обсяг продажів. 2. Заповнить пропуски у таблиці: Кількість ресурсу Х, чол. Загальний продукт ТР, од. Середній продукт АР, од./чол. Граничний продукт МР, од./чол. 1 90 - - 2 - 85 - 3 - - 70 4 - 75 - 5 350 - - Література 14

 5. Мікроекономіка Варіант 22
  ЗМІСТ 1. Визначте поняття: гранична норма технологічного заміщення, середній дохід, максимізація корисності, ринок праці, квазисуспільне благо. 3 2. Теоретичне питання. Визначення оптимального обсягу випуску продукції і ринково-продуктова стратегія фірми за умов монополістичної конкуренції. 4 Тести Література 10

 6. Контрольна робота мікроекономіка. Варіант 14(С)
  Основне правило максимізації прибутку. 3 Задача 2 10 Функції граничної корисності для чотирьох товарів мають вигляд: МUА = 60/А, МUВ = 120/В, МUС = 36/С, MUD = 90/D, де А, В, С, D - кількості від-повідних товарів. Ціни товарів РА - 10 грн., РВ = 5 грн., РC - 3 грн., РD - 30 грн. Гранична корисність грошей оцінюється споживачем у 3 ютил./грн. Визначте оптимальний набір товарів, що максимізує загальну корисність споживача. Скільки коштуватиме цей набір? Задача 5 12 Постійні витрати фірми FC =100 тис. дол., середні змінні витрати AVC = 200 дол. на одиницю продукції для всіх обсягів випуску. Функція ринково-го попиту Р = 280 – 5 *Q, дол., де Q - випуск у тис. од. Визначте оптимальний випуск, ціну товару та прибуток фірми.

 7. Мікроекономіка
  ВСТУП 3 ДИНАМІЧНІ ЗРУШЕННЯ У ГАЛУЗЕВІЙ ТА РЕГІОНАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 4 ВИСНОВКИ 12 ЛІТЕРАТУРА 13

 8. Мікроекономіка
  ВСТУП 3 1. ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПРАЦІ 4 2. РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВ'ЯЗАННЯ 9 ВИСНОВОК 11 ЛІТЕРАТУРА 12

 9. Мікроекономіка
  1. Особливості пропозиції землі та механізм визначення земельної ренти 3 2. Виробництво з одним змінним фактором. Закон спадної граничної корисності 10 3. Задача 14 Заданими виробничої сітки накреслити ізокванти. ВИРОБНИЧА СІТКА Капітал, од Обсяг виробництва при витратах праці, од 1 2 3 4 1 20 30 35 56 2 55 60 44 85 3 65 70 50 100 4 70 85 77 120 1. Якому обсягу продукції вони відповідають? 2. Визначити граничну норму технологічного заміщення капіталом праці для всіх можливих випадків? Чим пояснюється від'ємне значення показника? 3. Чи можна за даної умови встановити рівновагу виробника? Список використаної літератури 19

 10. Мікроекономіка
  1. Поняття капіталу. Пропонування послуг капіталу. Дисконтована вартість та ціна капітальних активів. 3 ТЕСТИ 10 1. Лінія пропозиції зсунулася праворуч. Якщо положення лінії попиту залишилося незмінним, то 2. Гранична корисність товару — це 3. Що з перерахованого нижче не є джерелом зниження середніх витрат при зростанні обсягу випуску продукції: 4. Які з наступних положень є вірними: Задача 1. 13 Функції граничної корисності для трьох товарів мають вигляд: MUA=40/A; MUB=25/B; MUC=80/C; де А, В, С - кількість відповідних товарів. У наступний час споживач придбає оптимальний набір товарів: А=2, В=5, С=2. Визначте ціни товарів, якщо гранична корисність грошей для споживача х=5 ютил./дол. Скільки коштуватиме оптимальний набір товарів? Задача 2. 14 Визначте двома способами оптимальний обсяг виробництва та прибуток фірми - досконалого конкурента, якщо ринкова ціна Р=60 дол., а загальні витрати наведені у таблиці. Обсяг виробництва, тис. од. 0 1 2 3 4 5 6 Загальні витрати, тис. дол. 30 60 80 120 180 260 360 Список використаної літератури 16

 11. Мікроекономіка
  1. Особливості формування цін на ресурси 3 2. Загальна рівновага та економічна ефективність 8 Задача 13 У таблиці представлена інформація про витрати і доходи певної фірми. Q TVC ТС АТС МС P TR MR 0 0 150 200 0 1 110 110 175 2 320 300 3 366 135 4 250 480 5 445 105 6 360 90 1. Заповніть таблицю з відсутніми даними. 2. Які постійні витрати фірми? 3. При яких значеннях Р і Q прибуток фірми максимальний? 4. Еластичний чи нееластичний попит на продукт у діапазоні розглянутих цін? 5. Який прибуток (або збиток) отримує фірма в рівноважному стані? 6. Дана фірма функціонує в умовах досконалої чи недосконалої конкуре-нції? Обґрунтуйте відповідь. Перелік використаної літератури 17

 12. Мікроекономіка
  Вступ 3 Теоретична частина 4 Галузева структура виробництва 4 Практична частина 14 Задача №8 14 Задача №8 Фірма збільшує обсяги виробництва продукції у короткостроковому періоді. Заповніть пропуски у наведеній таблиці, обчисливши величини всіх видів продуктів: Кількість робітників,L Сукупний продукт,TPl Граничний продукт, MPl Середній продукт,Apl 3 … 20 30 4 … … … 5 130 5 … 6 … … … 7 … 19,5 Задача 17 16 Функція попиту на товар задається рівнянням: Qd=50-6P, функція пропонування: Qs=22+7P. 1)Побудуйте графіки попиту та пропонування,визначте рівноважні ціну (грн.) та обсяг продажу (шт.). 2) Що відбудеться, якщо на даний товар урядом буде встановлена фіксована ціна 9 грн.? 3) Порівняйте сукупний виторг продавця за обох значень ціни. Задача № 26 18 Внаслідок зміни смаків споживачів попит на шкіряні портфелі скорочується. Використовуючи криві попиту і пропонування (графік ринкової рівноваги), визначте і покажіть графічно, як вплине ця подія на рівноважні ціни і рівноважні обсяги виробництва на взаємопов’язаних ринках портфелів, шкіри, шкіряного взуття. Поясніть характер взаємозв’язку між цими товарами та їх ринками. Висновок 21 Список використаних джерел 22

 13. Мікроекономіка
  1. Предмет та методологія мікроекономіки 3 Задача 1 10 Розв’язати задачу аналітичним та графічними способами: Функція попиту на товар Q = 7 – 2Р, функція пропозиції Q = -5 + Р. визначити: 1. Рівноважну ціну і обсяг продажу. 2. Коефіцієнти прямої еластичності попиту і пропозиції по ціні на інтервалі цін від 5 грн. за одиницю до 6 грн. за одиницю. 3. Надлишок споживача і виробника. Чистий суспільний виграш. 4. Уряд встановив граничну ціну на рівні 3 грн. на одиницю продукції. Визначте обсяг дефіциту на ринку. 5. Як зміниться надлишок споживачів та виробників? Чому будуть дорівнювати чисті витрати суспільства? 6. Чи є рівновага на ринку товару стабільною? Задача 2 13 Влада вирішила пати назустріч виробникам, витрати на виробництво яких не покриває доходи. При наступних умовах функція пропозиції S = 3р - - 100 (1млн. грн.), змінні витрати – AVC=30000 грн. Знайти: 1. Збитки виробників; 2. Влада встановила ціну на 40% вище. Що відбулося? 3. Влада вирішила ввести дотації споживачам в розмірі 10 тис. грн. на кожну покупку. Чи достатньо цього для підтримання прибутку виробника хоч би на нульовому рівні. Якою повинна бути дотація для виходу виробника на беззбитковий рівень. 4. Тепер влада поставила другу задачу. Скільки потрібно взяти податку з виробника, щоб покрити дотації споживачів і забезпечити беззбиткове виробництво. 5. Чи можна дотації забезпечити за рахунок податків. 6. Визначити найдешевший спосіб (для влади) врятування підприємств від банкрутства. Задача 3 16 Побудуйте криві байдужості корисності для двох взаємодоповнюючих товарів у пропорції 3:1 і для двох абсолютно взаємозамінюючих товарів (з деякою натяжкою це можуть бути мандарини і апельсини, тонкі зошити в клітку і товсті зошити і т.д.) у тій же пропорції. Задача 4 17 Функція попиту має вид Q=100-200Р, фіксовані витрати складають 50 грошових одиниць, а змінні витрати на одиницю продукції – 2 грошові одиниці. Знайти об’єм випуску, що максимізує прибуток монополіста. Задача 5 20 В таблиці містяться дані про витрати та доходи фірми, що оперує на ринку досконалої конкуренції. Використовуючи цю інформацію виконайте наступні завдання. Список використаної літератури 24

 14. Мікроекономіка
  1. Визначте поняття 3 2. Взаємодія попиту і пропозиції. Сутність, механізм і моделі встановлення ринкової рівноваги і рівноважних цін. Надлишок споживача і виробника. Наслідки відхилення ринкових цін від цін ринкової рівноваги. 4 3. Вправа 10 4. Задачі 11 4.1. Сім’я торік спожила 100 кг м’яса. Цінова еластичність попиту на м'ясо дорівнює –0,8; еластичність попиту на м'ясо за доходом становить +1; перехресна еластичність попиту між м’ясом і рибою +2,5. Обчисліть як змінився обсяг споживання м’яса у поточному році, якщо ціна на м'ясо зросла на 10%, ціна риби знизилась на 5%, а дохід сім’ї за рік зріс на 30%. 4.2. Витрати фірми, яка максимізує прибуток задані функцією: TC = 50 + Q2, попит на продукцію фірми задано рівнянням: P = 40 – Q. Визначте оптимальний обсяг виробництва даної фірми, ціну, за якої вона продає продукцію, отриманий економічний прибуток і тип ринку, на якому працює дана фірма. 4.3. Прокатна фірма вирішила збільшити парк автомобілів і планує придбати 2 нових автомобіля за 8000 грн. Річна орендна плата становить 1000 грн. за один автомобіль. Усі експлуатаційні витрати несе орендар. Після чотирьох років експлуатації кожен автомобіль можна продати за 2000 грн. Розрахуйте, вигідний цей проект чи ні у разі, якщо норма банківського проценту становить 10%, 15% річних? Яким буде економічний результат роботи фірми при кожному варіанті банківського проценту? 5. Тести 15 5.1. Вдосконалення технологій переміщує: 5.2. У довгостроковому періоді економічний прибуток отримують: 5.3. Сукупні середні витрати виробництва сягають мінімального рівня у разі , коли: 5.4. Якщо наш університет призначить для киян плату за навчання вищу, ніж для студентів з інших регіонів, то це буде свідчити про: 5.5. Монополія, яка максимізує прибуток, буде знижувати продажну ціну у разі , якщо: Список використаної літератури 17

 15. Мікроекономіка
  Варіант 8. 1. Визначте поняття: цінова еластичність попиту, цінова війна, диференціація товару, постійні витрати виробництва, зовнішні ефекти. 2. Теоретичне питання. Корисність та її функція. Сукупна і гранична корисність. Закон спадної граничної корисності. 3. Вправа. Зобразіть графічно середні постійні, середні сукупні і граничні витрати фірми. Зробіть аналіз взаємозв’язку їх динаміки. Поясніть, якими законами вони обумовлюються. Задача 4.1. Попит і пропозиція певного товару відповідно задані функціями: Qd=200-5P, Qs=20+P Визначте: 1) Рівноважну ціну і обсяг продажу даного товару; 2) Цінову еластичність попиту і пропозиції в точці ринкової рівноваги; 3) Зобразіть криві попиту і сокупного доходу продавця та проаналізуйте взаємозв’язок динаміки цих кривих; 4) За якої ціни і обсягу продажи виручка продавця буде максимальною, та якою буде в цьому разі еластичність попиту; 5) Як має змінитися пропозиція та її функція, щоб продавець міг отримати максимальний сукупний дохід від продажу товару. 4.2. Невеличка взуттеєва майстерня при постійних витратах 1000 грн. за рахунок різних змінних витрат може змінювати обсяг випуску від 10 до 100 пар туфель на день. Функцію залежності обсягу виробництва від змінних витрат наведено в таблиці: Q, пар 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 TVC, грн 900 1700 2400 3000 3700 4500 5400 6500 7800 9300 Визначити оптимальний обсяг виробництва і економічні результати роботи майстерні (прибутки, збитки) для кожного із трьох можливих варіантів ціни 130, 100 і 80 грн. за 1 пару туфель. Зробіть необхідні розрахунки, занесіть їх у таблицю, наведіть графічний аналіз кожної ситауції. Задача 4.3. Ви плануєте за три роки купити новий автомобіль, ціна якого становитимить 40 тис.грн. Банківська процентна ставка 15% річних. Очікуваний рівень інфляції 5%. Яку сумму грошей вам потрібно покласти сьогодні у банк, щоб за наданих умов ви змогли через три роки купити новий автомобіль? 5. Тести: 5.1 Ринок знаходиться у рівновазі коли: 5.2 Економічний прибуток у досконало конкурентних галузях: 5.3 До специфічних методів мікроекономічного аналізу треба віднести: 5.4 Якщо людина може отримувати зарабітну плату, яка колибається від 10 до 20 грн. за годину, то альтернативні витрати однієї години ії дозвілля дорівнюють: 5.5 Крива пропозиції праці для досконало конкурентної фірми: Список використаної літератури:

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua