Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Зовнішньоекономічні зв’язки Південної Кореї (ID:27637)
| Размер: 107 кб. | Объем: 48 стр. | Стоимость: 80 грн. | Добавлена: 30.01.2017 |
Содержание
Вступ 3
1. Аналіз конкурентоспроможності економіки Південної Кореї 6
1.1. Режим вільної торгівлі як фактор розвитку 6
1.2. Огляд економіки Південної Кореї 11
1.3. Інноваційний шлях розвитку країни 17
2. Аналіз зовнішньоекономічних зв’язків Південної Кореї 24
2.1. Розрахунок основних зовнішньоторговельних показників країни 24
2.2. Аналіз зовнішньоекономічних зв’язків 28
2.3. Регулювання зовнішньої торгівлі 33
3. Проблеми і перспективи українсько-південнокорейського економічного спіробітництва 38
Висновки 42
Список використаних джерел 45
Додаток 47
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Зовнішньоекономічні зв’язки Південної Кореї
  Вступ 3 1. Аналіз конкурентоспроможності економіки Південної Кореї 6 1.1. Режим вільної торгівлі як фактор розвитку 6 1.2. Огляд економіки Південної Кореї 11 1.3. Інноваційний шлях розвитку країни 17 2. Аналіз зовнішньоекономічних зв’язків Південної Кореї 24 2.1. Розрахунок основних зовнішньоторговельних показників країни 24 2.2. Аналіз зовнішньоекономічних зв’язків 28 2.3. Регулювання зовнішньої торгівлі 33 3. Проблеми і перспективи українсько-південнокорейського економічного спіробітництва 38 Висновки 42 Список використаних джерел 45 Додаток 47

 2. Туристичні ресурси південної Кореї
  ВСТУП 3 1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРЕЇ 6 1.1.Фізико – географічна характеристика країни 6 1.2.Короткий нарис історії Кореї 7 1.3. Державно – адміністративний устрій Кореї 9 1.4.Соціально – економічний розвиток. 11 2. ПРИРОДНО – РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ІСТОРИКО – КУЛЬТУРНІ РЕСУРСИ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ 13 2.1. Природний потенціал Південної Кореї. 13 2.2. Істрико – культурні пам’ятки Кореї 16 2.3. Театри та Музей Кореї 24 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ КОРЕЇ. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ 28 3.1 Основні етапи розвитку Корейського туризму 28 3.2. Туристичне районування Кореї 32 3.3. Аналіз туристичного ринку Кореї 41 ВИСНОВОК 47 Список використанної літератури 49 Додатки

 3. Туристично-екскурсійні ресурси Південної Кореї
  Вступ 3-4 1. Загальна характеристика Південної Кореї 5 1.1. Фізично-географічна характеристика країни 5-6 1.2. Короткий нарис історії Південної Кореї 6-7 1.3. Державно-адміністративний устрій 7-9 1.4. Соціально-економічний розвиток 9-11 2. Природно-рекреаційні та історико-культурні ресурси країни 12 2.1. Природний потенціал Південної Кореї 12-18 2.2. Історико-культурні пам'ятки країни 18-26 3. Характеристика туристичної галузі Південної Кореї: сучасний стан і перспективи розвитку 27 3.1. Основні етапи розвитку туризму в Південній Кореї 27-29 3.2. Туристичне районування країни 29-32 3.3. Аналіз туристичного ринку Південної Кореї 31-36 Висновки 36-38 Список використаної літератури та джерел 38-40 Додатки 40-42 Туристические ресурсы Южной Кореи Туристичні ресурси Південної Кореї

 4. Характеристика туристичних регіонів Південної Кореї

 5. Зовнішньоекономічні зв’язки України з Грузією
  Зовнішньоекономічні зв’язки України з Грузією 2 Література 8

 6. Зовнішньоекономічні зв'язки України з Індією
  Зовнішньоекономічні зв'язки України з Індією література

 7. Зовнішньоекономічні зв'язки України з Єгиптом

 8. Зовнішньоекономічні зв'язки України з Швейцарією
  1. Міжнародні лізингові операції. 3 2. Світові інститути регулювання ЗЕД. 7 3. Зовнішньоекономічні зв'язки України з Швейцарією 14 ЛІТЕРАТУРА 21

 9. Зовнішньоекономічні зв'язки України з Італією
  Зовнішньоекономічні зв'язки України з Італією Список використаних джерел

 10. Зовнішньоекономічні зв’язки України з США
  Вступ 3 Розділ 1. Україна – суб’єкт світової економіки 5 1.1. Проблеми становлення України як суб’єкта світового господарства 5 1.2. Перехідний характер української економіки 10 1.3. Етапи формування зовнішньоекономічної політики України 16 Розділ 2. Зовнішньоекономічні звязки України з США 26 2.1. Економіка США в глобалізованому світовому господарстві 26 2.2. Стратегічне партнерство з США як один із головних напрямків зовнішньоекономічної політики України 30 2.3. Інтереси ТНК США в економіці України 35 Розділ 3. Україна- NAFTA 40 3.1. Українсько - канадські відносини 40 3.2. Українсько - мексиканські економічні звязки 43 3.3. Перспективи українсько - американського стратегічного партнерства 47 Висновки і пропозиції 56 Список використаних джерел 58 Додатки 62-67

 11. Право країн Південної Америки
  Зміст Вступ 3 1. Загальна характеристика південно-американської групи правових систем 5 2. Основні риси правових систем країн Південної Америки 9 3. Джерела (форми) права країн Південної Америки. Система права 12 4. Реалізація права через судові органи у країнах Південної Америки 15 5. Розгляд правової системи країн Південної Америки на прикладі Перу 23 Висновок 26 Список використаної літератури 28 Метою написання курсової роботи є: розкрити зміст таких юридичних понять, як держава і право; з'ясувати ряд питань, зокрема, підстави та закономірності виникнення і розвитку права, теорії його виникнення на прикладі будівництва правової системи країнами Південної Америки. Тобто об’єктом вивчення у даній курсовій роботі є виникнення та закономірності розвитку правової системи країн Латинської Америки, що утворилась як змішана внаслідок поєднання декількох правових сімей. Розгляд правової системи буде проводитися з моменту, який передував колоніальному заселенню і до сьогодення. Якісно проведена робота дасть мені змогу успішно володіти та оперувати правовими термінами, практично застосовувати правові знання у повсякденному житті, знати, захищати та користуватися своїми правами. Саме у такому світлі я вибрав дану тему цієї роботи, де спробую максимально висвітлити основні питання виникнення і розвитку права в країнах Південної Америки, користуючись працями таких вчених в галузі теорії та історії держави та права, як В.В. Копєйчиков, О.С. Федоров. О.О. Шевченко. О.Ф. Скакун. На наведених прикладах розкрию особливості даних понять і специфіку теорій їх виникнення. Після кожного прикладу подаю відсилання на літературу, що дозволяє, в разі потреби, ознайомитися більш ширше з даним питанням безпосередньо за її допомогою

 12. Туристично-краєзнавче дослідження Кореї
  І. Природно-географічна характеристика країни 3 1.1. Географічне положення країни та опис її території 3 1.2. Туристична характеристика рельєфу країни 4 1.3. Туристична характеристика клімату країни 5 1.4. Туристична характеристика водних ресурсів країни 6 1.5. Туристична характеристика рослинного та тваринного світу країни, її природоохоронних територій 7 1.6. Унікальні природні явища та об'єкти країни 8 2. Політична характеристика країни 8 2.1. Офіційна назва, форма правління та форма державного устрою країни 8 2.2. Державні органи влади та державні посади в країні 8 2.3. Адміністративно-територіальний поділ, залежні території 9 2.4. Тип політичного режиму в країні 9 2.5. Політичні конфлікти в країні 10 2.6. Столиця країни, державні символи, державна та офіційні мови країни, державні свята 10 2.7. Входження країни в міждержавні об'єднання, союзи, блоки 11 3. Економічна характеристика країни (с точки зору туризму) 12 3.1. Рівень економічного розвитку та уклад економіки країни 12 3.2. Головні статті експорту та імпорту країни 12 3.3. Грошова одиниця та банкноти країни 12 3.4. Характеристика туристичної інфраструктури країни 13 4. Коротка історична довідка про країну 14 5. Соціальна характеристика країни 15 5.1. Демографічна та якісна характеристика населення країни 15 5.2. Туристична характеристика розміщення та розселення людей в країні. Головні міста країни. 15 5.3. Туристична характеристика народів країни (расовий, етнічний, національний склад) 16 5.4. Релігійна характеристика народів країни 16 6. Туристична характеристика культури народів країни 17 6.1. Характеристика мови, писемності та невербальних форм спілкування народу 17 6.2. Туристична характеристика видів мистецтва 17 6.3. Туристична характеристика культурних традицій народу 18 6.4. Характеристика кухні, традицій та культури харчування народів 20 7. Спеціальна туристична характеристика країни 20 7.1. Оцінка рівня розвитку туризму в країні. 20 7.2. Характеристика туристичних районів та туристичних центрів країни, їх туристичних ресурсів 21 7.2. Географія різних видів туризму в країні 24 7.3. Рекорди країни 29 7.4. Спеціальна туристична інформації про країну 30 Список використаної літератури та джерел 32

 13. Огляд макроекономічної ситуації в Південній Кореї
  ВСТУП 3 1. Огляд Південної Кореї 4 2. Демографічна систуація в Південній Кореї 6 3. Фінансово-економічна ситуація в сучасній Південній Кореї 7 3.1.1. Промисловість 17 3.1.2. Сільське господарство 19 3.1.3. Зовнішня торгівля 20 3.1.4. Інвестиції 26 3.1.5. Банківська система 27 3.1.6. Бюджет 30 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

 14. Концесійні зовнішньоекономічні договори
  Вступ 3 1. Засади концесійної діяльності 4 2. Особливості концесійних зовнішньоекономічних договір 8 3. Угода про розподіл продукції 15 Висновки 18 Перелік використаних джерел 19

 15. Зовнішньоекономічні звязки України з Тунісом
  Зовнішньоекономічні звязки України з Тунісом Література

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua