Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Економічна теорія Варіант 9 (ID:27642)
| Размер: 124 кб. | Объем: 27 стр. | Стоимость: 75 грн. | Добавлена: 30.01.2017 |
Содержание1. Визначте категорії: 3
2. Теоретичне питання. Попит і пропозиція в умовах ринку та фактори, що впливають на них. Ринкова рівновага. Роль ринкової ціни. 3
Варіант 9
3. Задача. Сукупні витрати на виробництво автомобіля становлять 300 тис.грн., у складі яких фонд амортизації будівель і обладнання становить 7%, а фонд оплати праці – 35 тис.грн. Рівень рентабельності виробництва – 11%.
Визначте
а) ціну, за якою виробник буде продавати свою продукцію;
б) обсяг лоланої вартості і обсяг податку на додану вартість.
4. Задача.
Задача. У 2009 р. трудовий мігрант з України заробив в Росії 2000 дол. На час отримання зарплати курс рубля до долара становив 28,76 руб. за долар. У той же час в Україні валютні курси були такими: 8,16 грн. за 1 дол. і 0,28 грн. за російський рубль.
Проаналізуйте, як вигідніше конвертувати отриману зарплату у гривню..

5. Тести 23
5.1. Коли надається позика, гроші виконують функцію:
5.2 Виникнення монополій зумовлено дією закону (законів):
5.3. Крива пропозиції ілюструє залежність:
5.4. До основного капіталу підприємства не належать:
5.5. Діяльність служб зайнятості спрямована на:

Список використаної літератури 26
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Економічна теорія. Варіант 2
  2. Кондитерська фабрика може випускати певний гатунок цукерок і тортів. Варіанти спільного випуску цих продуктів при фіксованих витратах на ресурси відображені на графіку: Яка альтернативна вартість збільшення виробництва цукерок з 4 до 7 тон? Якщо удосконалити випуск цукерок у 2 рази, як буде виглядати крива виробничих можливостей? Як зміниться альтернативна вартість виробництва цукерок? 5. Готується видання книги, орієнтовна ціна якої 15 грн. Постійні витрати на видання (редагування, оформлення, набір, управлінські витрати, оренда тощо) складуть 200 тис. грн. Змінні витрати на 1 екземпляр (папір, обкладинка, переплетні роботи, типографські витрати, збут) - 8 грн. Розрахуйте, при якому тиражі видання буде беззбитковим? 6. На основі даних Державного бюджету України за поточний рік дайте аналіз його структури. 7. До якого виду безробіття відноситься кожна з перерахованих ситуацій: Список використаної літератури

 2. Економічна теорія Варіант 6
  1. Визначте категорії 3 Конкуренція Валютний курс Витрати виробництва Ломбардна позика Реальна заробітна плата 2. Теоретичне питання: Закономірності виникнення, сутність та функції грошей. Закони грошового обігу. Грошова система, її сутність та основні елементи. Типи грошових систем, їх еволюція та сучасний розвиток. 3 4. Задача. Статутний фонд публічного акціонерного товариства складається із 30 000 простих акцій номіналом 50 грн і 3 000 привілейованих акцій номіналом 20 грн. Визначте вартість контрольного пакету акцій даного акціонерного товариства. Скільки відсотків від статутного фонду ПАТ складає контрольний пакет акцій? 5. Тести 15 5.1. Якщо економіка регулюється частково ринковими механізмами, а частково рішеннями уряду, то це: 5.2. Державна політика в галузі витрат і оподаткування називається: 5.5. Глобалізація економіки пов'язана з: 5.4. Валютні курси визначаються: 5.5. Витрати, величина яких змінюється залежно від обсягу виробництва називаються: Список використаної літератури 16

 3. Економічна теорія Варіант 1
  1. Визначте категорії: Приватна власність Гроші ... 2. Теоретичне питання. Економічні ресурси і фактори виробництва. Традиційні і сучасні підходи до їх класифікації. Обмеженість ресурсів і проблема економічного вибору. Крива виробничих можливостей. 3. Задача. Власний капітал банку дорівнює 4 млн грн, залучені депозити - 40 млн грн. Процент за депозитами - 18 % річних. Банк дав позики на 18 млнгрн під 25 % річних. Витрати на банківську діяльність дорівнюють 1,5 млн грн. Підрахуйте масу і норму банківського прибутку. 4. Задача. Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2009 р. становив 912 млрд 563 млн грн, експорт товарів та послуг дорівнював 45 млрд 435,6 млн дол., а імпорт - 50 млрд 604,4 млн дол. Курс долара: 1 дол. = 7,85 грн. Визначте сальдо торговельного балансу країни. Чи можна вважати економіку України відкритою? 3. Задача. Власний капітал банку дорівнює 4 млн грн, залучені депозити - 40 млн грн. Процент за депозитами - 18 % річних. Банк дав позики на 18 млн грн під 25 % річних. Витрати на банківську діяльність дорівнюють 1,5 млн грн. Підрахуйте масу і норму банківського прибутку. 5. Тести 5.1. Перевагою великого підприємства порівняно з малим є: 5.2. У разі вилучення із сільськогосподарського обороту гірших за родючістю земель диференціальна рента І: 5.3. Вищим органом управління акціонерним товариством є: 5.4. До визначення предмету економічної теорії немає відношення: 5.5. Державна власність: Варіант 7 3. Задача. Власний капітал банку - 4 млн. грн, сума залучених депозитів, за якими сплачують 5 % річних, становить 40 млн грн. Річні витрати на організацію банківської діяльності - 1,2 млн грн. Банк надав кредитів на суму 39 млн грн. Середня норма прибутку у реальному секторі економіки дорівнює 15 %. Визначте, якою має бути норма позичкового проценту, щоб забезпечити банку прибуток за цією середньою нормою. 4. Задача. Припустимо, що сума цін товарів, які підлягають реалізації, складає 120 млрд грн, угоди в кредит складають 20 млрд грн, термінові платежі—70 млрд грн, а платежі, що взаємно погашаються — 30 млрд грн. Кожна грошова одиниця здійснює за рік у середньому 7 оборотів. Держава додатково випустила в обіг 25 млрд грн паперових грошей. До яких наслідків призведе додаткова емісія грошей в економіці? 5. Тести 5.1. Реальну заробітну плату обчислюють як: 5.2. Для запобігання втратам від передчасного морального зношування машин та обладнання фірми застосовують: 5.3. Суспільне багатство ототожнювали із золотом послідовники: 5.4. Продукт праці набуває економічної форми товару у разі, якщо він: 5.5. Як називають матеріальні витрати підприємства на виробництво товару, виражені в грошовій формі? Варіант 12 3. Задача. Постійні витрати на виробництво партії меблів - 200 тис. грн, змінні витрати становлять 25% їх обсягу. Якою буде собівартість усієї партії меблів, якщо їх вироблено 260 од. 4. Задача. Номінальна вартість акції - 1000 грн., розмір річного дивіденду — 30 % на акцію, рівень позичкового банківського відсотка - - 20%. Визначте курсову ціну акції.

 4. Економічна теорія. Варіант 5
  1. Які з наведених тверджень відносяться до мікроекономіки, а які - до макроекономіки: 2. Вкажіть особливості економічної системи при переході до ринку. 3. Складіть лінійний графік попиту і пропозиції, якщо ціна товару коливається від 14 до 40 грн. Величина попиту при цьому змінюється від 2000 до 15000 шт., величина пропозиції- від 1000 до 12000 шт. Визначте, яка приблизно рівноважна ціна на цей товар. 4. Дайте коротку характеристику елементам ринкової інфраструктури на ринку робочої сили. 6. Заповніть наступну таблицю: Одиниця роб.сили Сукупний продукт, шт.. І/іно, грн.. Граничний продукт, шт.. Сукупний доход, грн.. Граничний доход, грн.. 1 17 2 17 34 34 2 31 2 14 62 28 3 43 2 12 86 24 4 53 2 10 106 20 5 60 2 7 120 14 6 65 2 5 130 10 1) Скільки робітників буде наймати фірма, якщо заробітна плата складе 27,95 грн.? 19,95 гри.? 2) Виразіть числовими значеннями і наведіть графічно криву попиту на працю даної фірми. 7. Припустимо, що є дві островні держави Жмеринка і Шепетівка, які виробляють два основні види продукції - борошно і чоботи. За рік на о. Жмеринка можна виробити або 12 тис. т борошна, або 3 тис. пар чобіт, а на о. Шепетівка - або 4 тис.т борошна, або 2 тис. пар чобіт. Якщо ці держави не можуть торгувати з іншими країнами, на чому кожній з них слід спеціалізуватися і обмінюватися одна з одною? (Використайте теорію порівняльних переваг). Список використаної літератури

 5. Економічна теорія Варіант 9
  1. Визначте категорії: 3 2. Теоретичне питання. Попит і пропозиція в умовах ринку та фактори, що впливають на них. Ринкова рівновага. Роль ринкової ціни. 3 3. Задача. 23 1. Визначте категорії: 3 2. Теоретичне питання. Попит і пропозиція в умовах ринку та фактори, що впливають на них. Ринкова рівновага. Роль ринкової ціни. 3 3. Задача. 23 Задача. У 2009 р. трудовий мігрант з України заробив в Росії 2000 дол. На час отримання зарплати курс рубля до долара становив 28,76 руб. за долар. У той же час в Україні валютні курси були такими: 8,16 грн. за 1 дол. і 0,28 грн. за російський рубль. Проаналізуйте, як вигідніше конвертувати отриману зарплату у гривню.. 5. Тести 23 5.1. Коли надається позика, гроші виконують функцію: 5.2 Виникнення монополій зумовлено дією закону (законів): 5.3. Крива пропозиції ілюструє залежність: 5.4. До основного капіталу підприємства не належать: 5.5. Діяльність служб зайнятості спрямована на: Список використаної літератури 26

 6. Економічна теорія Варіант VI
  1. Поясніть, чому конкуренція є рушійною силою ринкової економіки. Дайте характеристику видів і методів конкуренції. 3 Задача 2. 5 3. Що мав на увазі А. Сміт, коли писав у "Багатстві народі" про "невидиму руку": 13 4. Крива Філіпса показує взаємозалежність між 14 5. Розрахуйте величину робочої сили й офіційний рівень безробіття 14 Література. 16

 7. Економічна теорія Варіант 4
  1. Визначте, які твердження є вірними, а які - ні: 2. Покупець вирішив купити посуд. Його оцінка першої чашки - 8 грн., другої - 7 грн., третьої - 5 грн., четвертої - 3,5 грн., п'ятої - 1 грн. Побудуйте графік, спираючись на ці дані. Які висновки можна зробити відносно оцінки споживчих благ? 3. Дайте коротку характеристику елементам ринкової інфраструктури на фондовому ринку. 4. Є три інвестиційні проекти: Тип проекту Витрати, тис. грн. Очікуваний прибуток, тис. грн. А 150 10 Б 150 15 В 1000 75 Розрахуйте вигідність кожного проекту, якщо банківський процент складає 5%, 7%, 9%, 11%. 5. Компанія випускає 90 тис. од. продукції. Загальні витрати на виробництво продукції складають 40 тис.грн. Запланована рентабельність - 20%. Визначте ціну та очікуваний прибуток. 6. Припустимо, що до споживчого кошика входять тільки три товара - хліб, яблука та автобусні білети. У таблиці наведено дані про ціни на ці товари. Рік Хліб, грн./кг Яблука, грн./кг Автобусні білети, грн./шт.. 2003 1 1,8 0,5 2004 1,2 2,3 0,75 При цьому середньостатистичний споживач у день купував і у 2003, і у 2004 роках 0,5 кг хліба, 1 кг яблук та 2 автобусні квитки. Розрахуйте індекс споживчих цін. 7. Чим викликана необхідність державного втручання в економіку?

 8. Економічна теорія Варіант 3
  3. Задача. Валовий внутрішній продукт, виміряний у поточних ринкових цінах, дорівнює 150 млрд грн; у кредит продано товарів на 20 млрд грн; за взаємними розрахунками і бартерним обміном реалізовано товарів на 50 млрд грн; платежі, за якими настав час розрахунку, дорівнюють 20 млрд грн. Визначте, яка готівкова маса грошей необхідна для обігу, якщо гривня обертається 10 разів на рік. Як зміниться потреба у готівкових грошах, якщо гривня обертатиметься 15 разів на рік? 4.3адача. У поточному році номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) країни становив 2500 млн дол., у базовому році — 2200 млн дол. Дефлятор ВВП у поточному році - 107,5. Визначте темп приросту реального ВВП у поточному році. Варіант 12 3. Задача. Постійні витрати на виробництво партії меблів - 200 тис. грн, змінні витрати становлять 25% їх обсягу. Якою буде собівартість усієї партії меблів, якщо їх вироблено 260 од. Варіант 7 3. Задача. Власний капітал банку - 4 млн. грн, сума залучених депозитів, за якими сплачують 5 % річних, становить 40 млн грн. Річні витрати на організацію банківської діяльності - 1,2 млн грн. Банк надав кредитів на суму 39 млн грн. Середня норма прибутку у реальному секторі економіки дорівнює 15 %. Визначте, якою має бути норма позичкового проценту, щоб забезпечити банку прибуток за цією середньою нормою. 4. Задача. Припустимо, що сума цін товарів, які підлягають реалізації, складає 120 млрд грн, угоди в кредит складають 20 млрд грн, термінові платежі—70 млрд грн, а платежі, що взаємно погашаються — 30 млрд грн. Кожна грошова одиниця здійснює за рік у середньому 7 оборотів. Держава додатково випустила в обіг 25 млрд грн паперових грошей. До яких наслідків призведе додаткова емісія грошей в економіці? Варіант 1 3. Задача. Власний капітал банку дорівнює 4 млн грн, залучені депозити - 40 млн грн. Процент за депозитами - 18 % річних. Банк дав позики на 18 млнгрн під 25 % річних. Витрати на банківську діяльність дорівнюють 1,5 млн грн. Підрахуйте масу і норму банківського прибутку. 4. Задача. Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2009 р. становив 912 млрд 563 млн грн, експорт товарів та послуг дорівнював 45 млрд 435,6 млн дол., а імпорт - 50 млрд 604,4 млн дол. Курс долара: 1 дол. = 7,85 грн. Визначте сальдо торговельного балансу країни. Чи можна вважати економіку України відкритою?

 9. Економічна теорія. Варіант 10
  1. У майстерні виробляють товари з дерева - підсвічники і підставки під гаряче. Можливі варіанти виробництва цих товарів представлені у таблиці: Варіант Підсвічники Підставки А 0 23 В 1 21 С 2 18 D 3 13 Е 4 7 F 5 0 1) Побудуйте криву виробничих можливостей. 2) Розрахуйте альтернативну вартість виробництва кожного додаткового підсвічника. 3) Як зміниться положення кривої виробничих можливостей, якщо продуктивність праці при виробництві підсвічників збільшиться в 2 раза? (проілюструйте графічно) 4) Якщо виробництво знаходиться в точці Е, визначте альтернативну вартість виробництва додаткової підставки при переході до виробництва за варіантом D. 2. Даний графік ілюструє ринок живих квітів: Наведіть 5 прикладів, які могли б бути причинами цих змін. 3. Фірма виробляє товари А, В, С, D, загальні витрати на які складають відповідно 10, 20, 30 і 50 тис. грн. Кількість виробленої і проданої продукції складає відповідно 100, 250, 400 і 600 штук. Ціна за штуку - відповідно 110, 100, 90 і 95 грн. Визначте ефективність виробництва кожного товару. 4. Банк має внески клієнтів на суму 100 млн. грн. і виплачує 8% по вкладах. Він надає кредити на суму 95 млн. грн. і бере 12% за кредит. Витрати банку складають 1,5 млн. грн. Яким буде прибуток банку? 5. Реальний ВВП склав 200 млрд. долл. у минулому році та 210 млрд. долл. поточному році. Розрахуйте темп росту ВВП за рік. 6. Дайте характеристику методам встановлення валютного курсу. Як ви відноситесь до ідеї прив'язки гривні до якоїсь твердої валюти або кошику валют? Що таке валютний коридор і для чого він призначений? 7. Розрахуйте податкові ставки при різній величині доходів на основі наведеної таблиці: Доход, грн. Величини податку, грн. Податкова ставка, % 0 0 0 100 10 10 200 30 15 300 60 20 400 100 25 Який висновок можна зробити відносно принципа встановлення податкових ставок? Список використаної літератури

 10. Монетаризм: економічна теорія та економічна політика
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Економічні концепції І. Фішера і М. Фрідмена. 4 2. Ключові положення сучасного монетаризму 9 3. Теорія інфляції і безробіття 13 Висновок 19 Список використаної літератури 20

 11. Економічна теорія і економічна політика
  ВСТУП 3 1. ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК НАУКА 4 1.1. Основні напрями сучасної економічної теорії 4 1.2. Предмет, функції, закони та методи економічної теорії 10 2. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК ПІДГРУНТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 15 2.1. Економічна політика держави: сутність, етапи, механізми 15 2.2. Взаємозв'язок економічної теорії і економічної політики 22 3. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 25 3.1. Особливості розробки економічної політики в сучасній Україні 25 3.2. Моделі економічного зростання світової та української економіки 31 ВИСНОВОК 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40 ДОДАТКИ 42

 12. Економічна теорія
  1. Дати відповідь на запитання: 3 Графік представляє вибір споживача, який розподіляє свій доход між двома товарами - X та У. Початкова рівновага відповідає точці Е1. 1. Поясність, яка подія стала причиною зміни споживчого вибору? 2. Які ефекти виникли при цьому? 3. Яку добудову потрібно зробити до графіка, щоб визначити величини цих ефектів за версією Слуцького? 4. Проілюструйте графічно величини і спрямованість цих ефектів. 2. Розв'язати задачу 5 У галузі виробляються комп'ютери та принтери. У таблиці наведено ефективні варіанти зміни структури виробництва: 1. Зобразіть графічно криву трансформації виробничих можливостей галузі. 2. Обчисліть альтернативні витрати виробництва одного додаткового комп'ютера в різних варіантах зміни структури виробництва. 3. Поясніть, як змінюються альтернативні витрати в міру розширення виробництва принтерів. Варіанти А В С D Е F G Принтери, шт. 6 5 4 3 2 1 0 Комп'ютери, шт. 0 8 15 21 26 30 33 3. Розв'язати задачу 7 На основі приблизного правила ціноутворення за методом "витрати плюс" визначте: 1) яку ціну повинен встановити монополіст, щоб максимізувати прибуток, якщо граничні витрати фірми - монополіста становлять 40 грн., а еластичність попиту на продукцію фірми Еd= -5; 2) індекс Лернера для цієї фірми. Список використаних джерел 8

 13. Економічна теорія
  Вариант 7 1. Визначте, якій функції грошей відповідає кожен з наведених прикладів: 2. Визначте, як наведена ситуація на ринку змінить попит чи пропозицію на даний товар чи послугу, як це вплине на ціну та обсяг реалізації продукції. 3. У фірми "Парус" є три майстерні по ремонту електротехніки. Перша за місяць може відремонтувати 26 телевізорів або 24 комп'ютери. У другій майстерні робітники ремонтують телевізори втричі швидше, ніж комп'ютери, встигаючи за місяць відремонтувати не більше 18 телевізорів. У третій майстерні робітники можуть відремонтувати 16 телевізорів, а альтернативна вартість ремонта 1 комп'ютера дорівнює двом відремонтованим телевізорам. Побудуйте криву виробничих можливостей фірми "Парус" за умови, що окрема майстерня не може одночасно ремонтувати і телевізори, і комп'ютери. 4. Постійні витрати складають 10 000 грн. на місяць. Якщо змінні витрати на виробництво - 20 000 грн. І фірма виробляє 3 000 од. Продукції, визначте сукупні витрати, середні витрати, середні змінні та середні постійні витрати. 5. Пекарня на протязі року випікла і реалізувала 62 т житнього хлібу і 35 т батонів. Повна собівартість буханки хлібу вагою 1 кг - 0,99 коп., а батону вагою 0,5 кг - 0, 85 коп. Відпускна ціна буханки хлібу -' 1,4 грн., а батону - 1,2 грн. Отриманий прибуток після сплати 13%-го податку був інвестований на розширення виробництва більш прибуткової продукції, знизивши за цей рахунок собівартість виробу на 0,05 грн. Розрахуйте прибуток, обсяг і структуру виробництва за другий рік. 6. Як змінився реальний доход, якщо ціни на товари та послуги зросли в середньому на 12,5%, за рік, а грошові доходи зросли на 8%? 7. Дайте характеристику міжнародним фінансовим організаціям. Проаналізуйте їх вплив на економіку України. Список використаної літератури

 14. Економічна теорія
  1. Надбудова: зміст та роль в економічному розвитку суспільства 3 2. Економіка і право і їх взаємний зв’язок 9 Список використаної літератури 17

 15. Економічна теорія
  1. Визначення понять 3 Економічні відносини Реальна заробітна плата Фондова біржа Досконала конкуренція Закон пропозиції 2. Теоретичне питання 4 Загальна характеристика ринку і ринкової економіки. Конкуренція, як спонукальний мотив і рушійна сила ринкової економіки. 4. Тести 9 1. Визначте, які функції (1 - міра вартості, 2 - засіб платежу, 3 - засіб обігу, 4 - засіб нагромадження, 5 - світові гроші) виконують гроші, коли здійснюється: 2. Відносини власності на товарній біржі реалізуються через: 3. Закон попиту передбачає, що: 4. Валова продукція сільського господарства включає ціну: 5. Який із торговельних бар'єрів є суттєвою перешкодою для вільної торгівлі? 6. Що дає змогу обмінювати на ринку різні товари? 7. Конкуренція між споживачами зумовлена: 8. Яке з положень неправильно визначає завдання держави в циклічному регулюванні економіки? 9. Більшість ринків у економіці України являють собою: 10. Світове господарство — це сукупність: Перелік використаної літератури 12

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua