Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Агробізнес та його суть (ID:2779)
| Размер: 82 кб. | Объем: 42 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 11.08.2003 |
СодержаниеВступ 3
1. Аграрний сектор економіки, його особливості та місце в економічній системі 4
1.1 Аграрний сектор як особлива частина національної економіки 4
1.2 Роль аграрного сектору у забезпеченні продовольчої безпеки 6
2. Сутність та основне призначення агробізнесу 10
2.1 Поняття агробізнесу та його місце в структурі ринкових відносин 10
2.2 Фермер - основний суб'єкт підприємництва на селі 18
3. Економічна ефективність діяльності підприємницьких структур в аграрній сфері 27
3.1 Доходи і витрати сільських господарств 27
3.2 Визначення економічної ефективності підприємств агробізнесу 30
Висновки 38
Література 40
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Агробізнес
  Вступ. 1.Агробізнес – як вид підприємницької діяльності. 2.Удосконалення організації підприємницької діяльності в агробізнесі. 3.Підприємницький ризик в агробізнесі. 4.Екологія агробізнесу. 5.Підприємство агробізнесу на приклад. Висновок. Література.

 2. Сучасний ринок: його суть та моделі
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти поняття «ринок» 5 2. Аналіз розвитку ринку в Україні 23 3. Напрямки щодо вдосконалення процесу повного становлення економіки ринкового типу в Україні 32 Висновки 36 Список використаної літератури 39 Додаток 1 - Вхідні умови розвитку економіки у 2009 році 42 Додаток 2 - Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2009 рік 43 Додаток 3 - Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України до 2012 року 44

 3. Капітал, його суть і функціонувальні форми
  Вступ 3 1. Класики економічної теорії про капітал 6 2. Сутність капіталу 17 3. Структура і функціонування капіталу підприємства 25 4. Функціональні форми капіталу. Теорія капіталу Поля Самуельсона 32 Заключення 37 Література 40

 4. Сучасний ринок: його суть та моделі
  ВСТУП 3 1. РИНОК ЯК ПІДСИСТЕМА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 5 2. СТРУКТУРА ТА ВИДИ РИНКУ 12 3. НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 17 4. МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В КРАЇНІ 26 5. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 34 6. НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 44 ВИСНОВОК 53 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 55 ДОДАТКИ 58 - 64

 5. Суть трудового процесу та його складові
  Вступ 3 1. Сутність та ознаки трудового процесу 4 2. Складові трудового процесу 6 3. Організація робочих місць 8 4. Раціоналізація трудового процесу 13 Висновок 16 Список використаної літератури 17

 6. Сучасний ринок, його суть та функції
  Вступ 3 1. Теоретичні і методичні основи дослідження ринку 5 1.1. Види ринків та їх структура 5 1.2. Функції ринку 8 2. Конкуренція, економічна невизначеність та недосконалості ринку 12 2.1. Сутність ринкової конкуренції та захист конкурентного середовища 12 2.2. Економічна невизначеність та ризики 15 2.3. Недосконалості ринку 17 3. Особливості функціонування внутрішнього ринку України 21 Висновок 25 Список літератури 27

 7. Оперативне планування його суть завдання і система
  Вступ 3 1. Система оперативного планування 3 2. Систематизація принципів оперативного планування 8 Висновок 12 Список використаної літератури 14

 8. Суть менеджменту та його роль в розвитку сучасного суспільства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НАУКА УПРАВЛІННЯ 5 1.1 Суть поняття менеджменту 5 1. 2. Зміст і функції менеджменту 9 РОЗДІЛ 2. РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ В РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 14 2.1. Еволюція менеджменту з розвитком суспільних відносин 14 2.2 Роль менеджменту в сучасному суспільстві 18 РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО РОЛЬ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 23 3.1 Відмінні риси українського менеджменту 23 3.2 Умови розвитку менеджменту в Україні 28 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

 9. КРЕДИТ, ЙОГО СУТЬ, ФОРМИ І ЗНАЧЕННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ ТА ДЖЕРЕЛА КРЕДИТУ. 6 2. ФОРМИ КРЕДИТУ 13 3. ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. 17 4. КРЕДИТНА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРА. 21 5. РОЛЬ КРЕДИТУ ТА КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ У ФОРМУВАННІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. 26 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 38 Мета курсової роботи виявити сутність кредиту, визначити основні його форми за допомогою яких він функціонує у сучасному суспільстві, сприяє розвитку економіки, кругообігу капіталу та ефективності функціонування як окремих господарюючих суб'єктів, так і певних підприємств, організацій. Предметом дослідження є роль банків та небанківських фінансово-кредитних інститутів у національному кредитуванні. Об’єктом дослідження взято саму кредитну систему і проблеми її правового забезпечення у сучасній економіці. Також необхідно дослідити які функції виконує кредит, тобто показати яку роль виконують кредитор та позичальник, вступаючи у кредитну угоду. Іншими об'єктами дослідження у роботі виступають кредитна система та роль кредиту, яку виконує кредит у формуванні ринкової економіки України. Необхідно дослідити структуру сучасної кредитної системи України, показати основні елементи з яких вона складається та за допомогою яких функціонує. Дослідження ролі кредиту у формуванні ринкової економіки України означає, що необхідно вказати який вплив здійснює кредит на такі головні процеси нашої економіки: становлення ринкової інфраструктури; роздержавлення власності; використання досягнень НТП; підвищення продуктивності праці. Методологічну та інформаційну основу в проведенні дослідження склали вітчизняні та зарубіжні публікації з питань фінансово-кредитних відносин, періодичні видання, а також Закони України з питань фінансово-кредитної та банківської діяльності, законодавчі правові акти, законопроекти України щодо правового забезпечення банківської та кредитно-фінансової діяльності, статистичні матеріали. У курсовій роботі для дослідження використовується схема кредитної структури для кращого відображення статистичних даних. Практична цінність результатів дослідження полягає в тому, що вони можуть бути використані для покращення умов існування кредитної системи у національній економіці. Отже необхідно розглянути кредит як необхідний елемент функціонування і розвитку суспільства, визначити його роль на формування сучасної ринкової економіки України.

 10. Суть планування його задачі та функції (планування у галузі соціально-культурних сфер)
  Вступ 3 Розділ 1. Характеристика планування на підприємстві 5 1.1. Планування як функція управління 5 1.2. Принципи та методи планування 7 1.3. Методи та інструменти планових розрахунків 13 Таблиця 1.3.1. Бюджетна таблиця 14 Розділ 2. Система планування організації 15 2.1. Функціонування системи планів на підприємстві 16 2.2. Системи планування ресурсів підприємства 21 2.3. План маркетингу 25 2.4. Фінансове планування на підприємстві 31 Висновок 38 Список використаної літератури 40

 11. Суть, особливості та шляхи забезпечення ефективної цінової стратегії підприємства підприємства готельного господарства (готель "__") в умовах його реформування
  Вступ 3 1. Стратегії ціноутворення в умовах готельного господарства 6 1.1. Маркетингова філософія бізнесу як передумова забезпечення конкурентоспроможності підприємств 6 1.2. Цінова політика та цінові стратегії виробника готельних послуг 13 1.3. Механізми ціноутворення на підприємствах Укоопспілки 24 2. Аналіз цінової політики готелю "__" 34 2.1. Загальні відомості про підприємство 34 2.2. Аналіз фінансового стану 41 2.3. Цілі цінової політики підприємства 50 3. Напрямки розробки та вдосконалення цінової стратегії підприємств Укркоопспілки 56 3.1. Інструменти забезпечення конкурентоспроможності підприємств 56 3.2. Вдосконалення стратегічних засобів конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації 69 3.3. Напрями вдосконалення цінової політики готелю "__" 78 4. Охорона праці 89 4.1. Юридично-правові аспекти 89 4.2. Санітарно-гігієнічні вимоги 93 4.3. Електробезпека 96 4.4. Пожежна безпека 99 Висновки 107 Література 111 Додаток. Фінансова звітність готелю «Кооператор» за 2006 р. 115

 12. Управлінський облік: його суть, значення та мета. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу
  ВСТУП 3 1. Суть, значення та мета управлінського обліку. 4 2. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу. 8 ВИСНОВОК 14 Список літератури 15

 13. Управлінський облік: його суть значення та мета. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу
  Вступ 3 1. Управлінський облік: його суть значення та мета 5 2. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу 12 Висновки 15 Список використаної літератури 16

 14. Політичне життя, його типологія і його характерні особливості
  Вступ 3 1. Сутність політичного життя 4 2. Характерні особливості політичного життя 5 3. Типи політичного життя 11 Висновок 16 Список використаної літератури 18

 15. Суть та процедури бенчмаркінгу
  Вступ 3 1. Сутність бенчмаркінгу, його цілі та принципи 4 2. Види бенчмаркінгу та особливості їх впровадження 7 3. Процедура проведення бенчмаркінгу 10 Висновки 14 Література 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua