Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Організація виробництва на прикладі ресторану «Хрещатик» (ID:2930)
| Размер: 69 кб. | Объем: 38 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 29.07.2003 |
СодержаниеВступ 3
1. Загальна характеристика організаційної та господарської діяльності підприємства 5
1.1. Господарча структура ресторану 6
1.2. Організаційна структури управління виробництвом 9
2. Організація виробничої діяльності ресторанів в готельних комплексах(на прикладі ресторану “Хрещатик”) 11
2.1. Виробництво як об'єкт управління 11
2.2. Сутність виробничої системи 12
2.3. Структура виробництва у просторі і часі 15
2.4. Управління виробництвом 16
2.5. Управління якістю у виробничій системі 17
2.6. Планування асортименту та обсягу випуску продукції в ресторані “Хрещатик” 19
Планування процесу випуску продукції 20
Економічний метод планування обсягу виробництва 22
2.7. Організація виробництва на основі інформації 24
3. Удосконаленні виробничої діяльності ресторанів 26
Висновки та пропозиції 30
Використана література: 32
Додатки 33
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Організація виробництва в заготівельному цеху (рибному) ресторану "Назва"
  І. Вступ (обгрунтування теми) 3 ІІ. Теоретична частина. Характеристика ресторану. Характеристика заготівельного цеху (рибного) ресторану "Назва" 4 ІІІ. Практична частина. Аналіз стану організації роботи в заготівельному цеху ресторану "Назва" 7 IV. Проект вдосконалення організації роботи в заготівельному цеху ресторану "Назва" 14 V. Висновки та пропозиції 20 VI. Використана література 22

 2. Організація виробництва в заготівельному цеху (овочевому) ресторану "Назва"
  І. Вступ 3 ІІ. Теоретична частина. Характеристика ресторану. Характеристика заготівельного цеху (овочевого) ресторану "Назва" 5 ІІІ. Практична частина. Аналіз стану організації роботи в заготівельному цеху ресторану "Назва" 8 IV. Проект вдосконалення організації роботи в заготівельному цеху ресторану "Назва" 17 V. Висновки та пропозиції 24 VI. Використана література 26 Додаток А 28

 3. Організація харчування туристів з США (на прикладі ресторану)
  Вступ 3 1. Етнічні особливості народу США 6 1.1. Формування національної кухні США та фактори, які вплинули на формування 6 1.2. Характеристика та аналіз туристичного потоку в Україну туристів з США 9 2. Особливості харчування туристів з США в Україні 17 2.1. Національні смаки та особливості національного харчування туристів з США 17 2.2. Національна українська кухня, як база харчування для туристів з США 20 2.3. Національна українська кухня, як предмет туристичного інтересу і пропозиції для туристів з США 26 2.4. Організація харчування туристів з США в ресторанному комплексі „Козацький стан” 30 Висновки 34 Список використаної літератури та джерел 36 Додатки 38-51

 4. Бізнес-план туристичного підприємства (на прикладі ресторану)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ В СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 5 1.1. Сутність і призначення бізнес-плану 5 1.2. Зміст і загальна методологія розробки бізнес-плану 8 1.3. Ресторанний бізнес як перспективний напрямок бізнес-планування 15 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 22 2.1. Резюме проекту 22 2.2. Опис продукції ресторану „назва” 24 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ БІЗНЕС-ПЛАНУ РЕСТОРАНУ „назва” І РЕКОМЕНДОВАНІ ЕТАПИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 28 3.1. План маркетингу 28 3.2. План виробництва 34 3.3. Потенційні ризики й проблеми 46 3.4. Ефективність бізнес-плану ресторану 50 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 61 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 64 ДОДАТКИ 70

 5. Контрольна робота з менеджменту персоналу (практична, на прикладі ресторану)
  ВСТУП 3 1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 4 2. Структура та чисельність персоналу 7 3. Плинність кадрів 9 4. Форми та джерела кадрового забезпечення 10 5. Мотивація персоналу 12 6. Оцінка персоналу 13 7. Професійне навчання та підвищення кваліфікації 17 8. Кар’єрне зростання 21 9. Стиль керівництва 22 10. Соціально-психологічний клімат та культура 24 11. Напрями вдосконалення кадрового забезпечення підприємства 27 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33 ДОДАТКИ 35

 6. Аналіз надання послуг харчування на прикладі ресторану готелоьного комплексу
  ВСТУП 3 1. Характеристика ресторанних послуг готелю „__” 4 2. Аналіз діяльності ресторану „__” 6 3. Аналіз процесу обслуговування в ресторані „__” 8 4. Технологічні процеси надання послуг харчування у ресторані „__” 11 5. Організація сервісного обслуговування в ресторані 14 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

 7. Підприємство роздрібної торгівлі (на прикладі підприємства) Бізнес-план ресторану
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОБҐРУНТУВАННЯ (ІНІЦІАЛІЗАЦІЯ) БІЗНЕС-ПЛАНУ 4 1.1. Загальні положення 4 1.2. Маркетингові дослідження ринку 4 1.2.1. Дослідження ареалу діяльності закладу ресторанного господарства 4 1.2.2. Дослідження ринку споживачів в ареалі діяльності закладу 5 1.2.3. Дослідження конкурентів 7 1.2.4. Визначення маркетингової політики 10 1.3. Визначення концептуальних засад діяльності закладу 11 РОЗДІЛ 2. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ БІЗНЕС-ПЛАНУ 14 2.1. Моделювання сервісно-виробничого процесу 14 2.2. Моделювання виробничого процесу 16 РОЗДІЛ 3. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ БІЗНЕС-ПЛАНУ 27 3.1. Розроблення пропозицій щодо розміщення об’єктів будівництва на земельних ділянках 27 3.2. Кошторис будівництва 27 РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ БІЗНЕС-ПЛАНУ 30 4.1. Управління підприємством 30 4.1.1. Визначення та обґрунтування організаційно-правового статусу закладу ресторанного господарства 30 4.1.2. Розробка штатного розкладу закладу ресторанного господарства 31 4.2. Економічна частина 32 4.2.1. Обґрунтування операційних доходів закладу ресторанного господарства 32 4.2.2. Планування операційних активів закладу ресторанного господарства 34 4.2.3. Обґрунтування планової собівартості реалізованих товарів та продукції власного виробництва 36 4.2.4. Планування операційних витрат закладу ресторанного господарства за калькуляційними статтями 36 4.2.5. Планування операційного прибутку закладу ресторанного господарства 37 4.2.6. Планування основних показників діяльності закладу ресторанного господарства на п’ять років 38 4.2.7. Оцінка ефективності капітальних вкладень, окупності проекту закладу ресторанного господарства 39 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44

 8. Аналіз технології надання туристських послуг (на прикладі туристичного підприємства, готелю, ресторану)
  Вступ 4 І. ТЕХНОЛОГІЯ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТУРИСТСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 6 1.1.Загальна характеристика туристського підприємства. 6 1.1.1. Назва, місце розташування фірми, її реквізити. Рік утворення; організатори. Форма власності, код фірми в міському статуправлінні. Ліцензії 6 1.1.2. Структура управління фірмою, штатний розклад, посадові інструкції 6 1.2. Основні напрямки діяльності турфірми 7 1.2.1. Форми організації поїздок, класи туризму, види туризму (по цілям), географія подорожей 8 1.2.2. Розробка турів, програма перебування, прайс-листки; види транспорту; структура туристського потоку 9 1.2.3. Склад туристського продукту. Пакет туристських послуг. Види маршрутів і турів. 11 1.2.4. Договірні відношення з партнерами і з клієнтом 11 1.2.5. Страхування туристів і забезпечення безпеки 12 1.2.6. Комп'ютеризація туристської діяльності. Рекламна діяльність турфірми 12 1.3. Організація нового внутрішнього туристського маршруту 13 ІІ. ТЕХНОЛОГІЯ ГОСТИННОСТІ ГОТЕЛЮ 15 2.1. Загальна характеристика підприємства 15 2.1.1. Класифікація готелю: місце розташування; підпорядкованість; призначення; місткість; поверховість; рівень комфорту 15 2.1.2. Склад основних функціональних груп приміщень 15 2.1.3. Функціональна схема підприємств 17 2.1.4. Планувальна організація технологічного процесу приміщень вестибульної служби 17 2.1.5. Планувальна організація технологічного процесу приміщень поверхової служби 18 2.2. Технологія готельних послуг 19 2.2.1. Технологічні процеси готельного обслуговування; види основних технологічних процесів, які забезпечують функцію надання ночівлі 19 2.2.2. Структура та зміст технологічного процесу прийому та розміщення в готельному підприємстві 20 2.2.3. Автоматизація технологічних процесів готельних послуг в даному готелі 21 2.3. Визначення рівня готельних послуг 23 2.3.1. Аналіз потреби у готельних послугах 23 2.3.2. Розрахунок об'єму наданих послуг. 24 2.3.3. Визначення і аналіз рівня готельних послуг. 26 III. ТЕХНОЛОГІЯ РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧУВАННЯ 27 3.1. Загальна характеристика підприємства 27 3.1.1. Тип підприємства, потужність, підпорядкованість 27 3.1.2. Концепція та профіль роботи ресторану 27 3.1.3. Атмосфера ресторану 28 3.1.4. Торгово-виробнича та просторова структура підприємства харчування, функціональна схема приміщень 29 3.2. Технологія надання ресторанних послуг 29 3.2.1. Технологічні процеси підприємств харчування 29 3.2.2. Технологічний процес передзакупівельних процедур 31 3.2.3. Технологічний процес приготування їжі 35 3.2.4. Технологічний процес обслуговування 38 3.2.5. Автоматизація технологічних процесів ресторанних послуг 39 3.3. Визначення якості наданих ресторанних послуг 40 3.3.1. Основні умови підприємства, що забезпечують якість ресторанних послуг 40 3.3.2. Використання методів, що визначають показники якості. 41 3.3.3. Оцінка рівня якості послуг. 42 Висновки 43 Використана література: 45 Додатки 46 (на прикладі туристичного підприємства “Яна”, “Президент-готелю “Київський”, ресторану “Президент-готель “Київський”)

 9. Вдосконалення обслуговування на підприємствах ресторанного бізнесу (на прикладі будь-якого ресторану Києва)
  ВСТУП 4 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 6 1.1. Принципи організації обслуговування на підприємствах ресторанного бізнесу 6 1.2. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного бізнесу 9 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ НА ПРИКЛАДІ РЕСТОРАНУ «Назва» 15 2.1. Загальна характеристика готельного комплексу та ресторану як його складової 15 2.2. Аналіз обслуговування в ресторані туристів за різними класами 21 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 31 3.1. Напрямки розвитку ресторанного бізнесу в Україні 31 3.2. Підвищення рівня обслуговування клієнтів в ресторані «Назва» 39 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 51 ДОДАТКИ 54-59

 10. Аналіз технології надання туристичних послуг на прикладі: туристичного підприємства «...», готелю «...», ресторану «...»
  Вступ 3 І. Аналіз технологій туристської діяльності на прикладі туристського підприємства «...» 5 1.1. Загальна характеристика туристського підприємства 5 1.2. Основні напрямки діяльності туристичного підприємства 8 1.3. Аналіз технологічних процесів в діяльності туристичного підприємства при організації нового туру 11 II. Аналіз технології гостинності на прикладі готелю «...» 23 2.1. Загальна характеристика підприємства 23 2.2.Аналіз технології готельних послуг 28 2.3.Визначення ріння готельних послуг 31 III. Аналіз технології ресторанних послуг на прикладі ресторану «...» 36 3.1. Загальна характеристика підприємства 36 3.2. Аналіз технології надання ресторанних послуг 37 3.3. Визначення якості наданих ресторанних послуг 52 Висновки 55 Перелік використаної літератури 57 Додатки 59

 11. Особливості технології та асортименту продукції і яєць в українській національній кухні (на прикладі ресторану)
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження теми 6 1.1. Будова, хімічний склад і харчова цінність яєць 6 1.2. Підготовка яєць і продуктів їх переробки до кулінарної теплової обробки. Процеси, що відбуваються в яйці при тепловій обробці 11 1.3. Страви з яєць 13 Розділ 2. Аналіз технології та асортименту страв з яєць у ресторані «Назва» 25 2.1. Загальна характеристика закладу 25 2.2. Аналіз існуючих технологій 37 Розділ 3. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення асортименту та якості страв із яєць 41 3.1. Характеристика нових технологій страв з яєць у ресторанному господарстві 41 3.2. Переваги нової технології 46 Висновок 51 Література 53

 12. Організація створення та функціонування ресторану (бізнес-план)
  У роботі розглядаються питання розробки бізнес-плану підприємства громадського харчування ресторанного ВСТУП 3 Частина 1 4 Приклади заповнених заяв для відкриття ресторану Частина 2 6 Характеристика конкурентів ресторану Приблизний план асортименту ресторану Персонал ресторану Календарний план Кваліфікаційні характеристики працівників Штатний розклад працівників Первісні витрати на оснащення підприємства Нарахування амортизації План по праці й заробітній платі План рекламної кампанії Ризики Розрахунок суми первісних капітальних вкладень Розрахунок витрат підприємства Розрахунок виторгу ресторану за 1 рік функціонування 1. Рівень рентабельності капіталу 2. Дохід від проекту 3. Індекс рентабельності 4. Точка беззбитковості 5. Виробничий важіль 6. Запас фінансової міцності 7. Строк окупності проекту 8. Чистий приведений дохід План розміщення ресторану Частина 3 34 Зразки заповнених контрактів ресторану ВИСНОВКИ 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46 ДОДАТКИ 49

 13. Аналіз технології надання туристичних послуг на прикладі: туристичного підприємства «Інтурс-Київ», готелю «Кооператор», ресторану «Хата Карася»
  Вступ 3 І. Аналіз технологій туристської діяльності на прикладі туристського підприємства «Інтурс-Київ» 5 1.1. Загальна характеристика туристського підприємства «Інтурс-Київ» 5 1.2. Основні напрямки діяльності туристського підприємства: 7 1.3.Аналіз технологічних процесів діяльності туристського підприємства при організації нового тур маршруту 7 II. Аналіз технологій надання готельних послуг на прикладі готелю «Кооператор» 19 2.1. Загальна характеристика підприємства «Кооператор» 19 2.2. Аналіз технології надання готельних послуг 22 2.3.Визначення рівня готельних послуг 25 III. Аналіз технологій надання ресторанних послуг на прикладі ресторану «Хата Карася» 29 3.1. Загальна характеристика підприємства «Хата Карася» 29 3.2.Аналіз технологій надання ресторанних послуг 30 3.3. Визначення якості наданих ресторанних послуг 40 Висновки 45 Перелік використаної літератури 48

 14. Аналіз технології надання туристичних послуг на прикладі: туристичного підприємства «Еліта-тур», готелю «Феофанія», ресторану «Феофанія»
  Вступ 3 І. Аналіз технологій туристської діяльності на прикладі туристського підприємства «Еліта-тур» 5 1.1.Базова характеристика туристського підприємства «Еліта-тур» 5 1.2. Структура управління туристичним підприємством 5 1.3. основні напрямки туристичного підприємства 8 1.4. Аналіз технологічних процесів в діяльності туристичного підприємства 11 1.5. Технологія формування нового туристського маршруту 20 II. Аналіз технології гостинності на прикладі готелю «Феофанія» 28 2.1. Загальна характеристика підприємства 28 2.2.Аналіз технології готельних послуг 31 2.3.Визначення ріння готельних послуг 36 III. Аналіз технологи ресторанних послуг на прикладі ресторану «Феофанія» 39 3.1. Загальна характеристика підприємства 39 3.2. Технологія надання ресторанних послуг 41 3.3. Визначення якості наданих ресторанних послуг 53 Висновки 56 Перелік використаної літератури 58 Додатки 60

 15. Аналіз технології надання туристичних послуг на прикладі: туристичного підприємства «Лад-Тур», готелю «Дніпро», ресторану «Дніпро»
  Вступ 3 І. Аналіз технологій туристської діяльності на прикладі туристського підприємства «Лад-Тур» 5 1.1. Загальна характеристика туристського підприємства «Лад-Тур» 5 1.2. Основні напрямки діяльності туристського підприємства: 7 1.3. Аналіз технологічних процесів діяльності туристського підприємства при організації нового тур маршруту 8 II. Аналіз технологій надання готельних послуг на прикладі готелю «Дніпро» 21 2.1. Загальна характеристика підприємства «Дніпро» 21 2.2. Аналіз технології надання готельних послуг 27 2.3. Визначення рівня готельних послуг 31 III. Аналіз технологій надання ресторанних послуг на прикладі ресторану «Дніпро» 35 3.1. Загальна характеристика підприємства «Дніпро» 35 3.2. Аналіз технологій надання ресторанних послуг 37 3.3. Визначення якості наданих ресторанних послуг 46 Висновки 51 Перелік використаної літератури 53 Предметом дослідження виступають туристичне підприємство «Лад-Тур», готель «Дніпро», ресторан «Дніпро». Мета роботи полягає в аналізі технології надання туристичних послуг. При написанні роботи були використані статистичні матеріали, статті з періодичних видань, підручники, збірники. Структурно робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua