Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз антимонопольного законодавства України (ID:3082)
| Размер: 57 кб. | Объем: 39 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 16.07.2003 |
СодержаниеВступ 2
1. Поняття монополії. Сутність та завдання антимонопольного законодавства 3
1.1 Поняття, сутність та види монополій 3
1.2 Сутність та завдання антимонопольного регулювання 7
2. Аналіз антимонопольного законодавства України 10
2.1 Аналіз основних нормативно-правових документів з питань антимонопольного регулювання в Україні 10
2.2 Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства 18
2.3 Антимонопольний комітет України як орган державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства 21
3. Перспективні напрямки антимонопольної політики в Україні 23
3.1. Стан розвитку конкурентної політики 23
3.2. Основні напрями конкурентної політики 24
Висновки 28
Література 30
Додаток А. Нормативно-правові акти з Антимонопольного законодавства 32
Додаток Б. Інформація про діяльність Антимонопольного комітету України в січні-вересні 2002 року 36
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
  Вступ 3 Розділ 1. Поняття, сутність, підстави адміністративної відповідальності. 5 Розділ 2. Правова характеристика адміністративної відповідальності за окремі порушення норм антимонопольного законодавства. 10 Розділ 3. Характеристика адміністративних стягнень за порушення антимонопольного законодавства. 18 Висновки 21 Список використаної літератури 23 Мета даної роботи полягає у тому, щоб на основі комплексного дослідження дати правову характеристику поняттю, сутності та підставам адміністративної відповідальності за порушення антимонопольного законодавства України. У першому розділі висвітлюються питання загальної характеристики адміністративної відповідальності в адміністративному праві, розкривається її сутність та підстави. У другому розділі наводиться правова характеристика окремих складів адміністративних правопорушень в сфері антимонопольного регулювання суспільних відносин. Третій розділ містить правову характеристику адміністративних стягнень за порушення відповідними суб’єктами норм антимонопольного законодавства України.

 2. Механізми регулювання демпінгу в царині антимонопольного законодавства
  Вступ 3 Механізми регулювання демпінгу в царині антимонопольного законодавства 4 1. Сутність та види демпінгу. Антидемпінгові заходи 4 2. Антидемпінгова діяльність України в контексті європейської інтеграції 10 3. Антидемпінгове законодавство як принцип зовнішньоторговельних відносин ЄС 15 4. Проблемні питання антидемпінгового регулювання в Україні 21 Висновки 28 Список використаної літератури 31

 3. АЛІМЕНТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПОДРУЖЖЯ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УРСР, УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЛІМЕНТНИХ ПРАВОВІДНОСИН 1.1 Поняття та особливості аліментних правовідносин – історичний та сучасний аспект 5 1.2 Особливості сучасного міжнародно-правового регулювання стягнення аліментів на дітей 11 РОЗДІЛ 2 ОКРЕМІ ВИДИ АЛІМЕНТНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА СІМЕЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 2.1 Зобов’язання подружжя щодо взаємного утримання 15 2.2. Спеціальні підстави для стягнення аліментів на утримання одного з подружжя 22 2.3 Характеристика аліментних зобов’язань колишнього з подружжя 27 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33

 4. Правові основи реалізації повноважень антимонопольного комітету України
  Вступ 3 1. Правові основи діяльності Антимонопольного комітету України 4 2. Організаційно-правові засади діяльності Антимонопольного комітету України 6 3. Законодавство щодо діяльності Антимонопольного комітету України та можливість його вдосконалення 10 Висновок 17 Література 19

 5. Роль антимонопольного законодавтсва України в забезпеченні конкурентої економіки
  ЗМІСТ Вступ 4 1. Значення антимонопольного законодавства в забезпеченні конкурентної економіки 6 2. Механізм здійснення державного контролю за діяльністю монополій 15 3. Аналіз вітчизняного антимонопольного законодавства 22 4. Проблеми в сфері регулювання діяльності монопольних утворень в Україні. Шляхи їх вирішення з врахуванням зарубіжного досвіду 26 Висновок 35 Список літератури 37 Метою даної роботи є: зрозуміти сутність монополізму,необхідність державного регулювання цін і тарифів на продукцію монопольних утворень, навчитися розуміти всі організаційно-управлінські процеси, що відбуваються в сфері державного регулювання, навчитися роботи загальні і окремі дослідження монопольного ринку, визначати проблеми його розвитку і вміти шукати шляхи розв’язання цих проблем. Завданням роботи є: 1. Дати характеристику поняття „державний контроль”, „монополія”, „цінова антимонопольне законодавство”, визначити механізм застосування напрямів, принципів, функцій державного контролю, обов’язки державних контрольних органів, відповідальність монополій, умови формування і встановлення цін і тарифів. 2. Визначити механізм здійснення державного регулювання цін на продукцію монополій, організацію контролю за діяльністю монополій; проаналізувати вітчизняну нормативну базу. 3. Оцінити перспективи і проблеми розвитку основних галузей вітчизняної економіки, враховуючи при цьому зарубіжний досвід, основні етапи розвитку антимонопольного законодавства зарубіжних країн. Інформаційною базою слугуватимуть: - вітчизняна законодавча база; - українські та зарубіжні видання підручників з основ державного регулювання економіки, ціноутворення, менеджменту, економічної теорії; - вітчизняні періодичні видання („Фінанси, економіка, право”, „Деловой журнал”, „Бізнес-консультант”, „Економіка України”).

 6. Діяльність антимонопольного комітету України, щодо обмеження монопольного ціноутворення
  Діяльність антимонопольного комітету України, щодо обмеження монопольного ціноутворення 3 Висновок. 12 Література. 13

 7. Питання удосконалення податкового законодавства України
  Вступ 3 1. Питання удосконалення податкового законодавства України. 4 Висновки 10 Список джерел 11

 8. Історія розвитку кримінального законодавства України
  Вступ 3 1. Загальні положення 6 1.1 Поняття кримінального права 6 1.2 Завдання та функції кримінального права 8 1.3 Принципи кримінального права 10 2. Розвиток науки кримінального права на Україні 13 2.1 Формування кримінального законодавства 1917-1922р 13 2.2 Предмет та методи науки кримінального права 18 3. Новий Кримінальний кодекс України 24 3.1 Розробка та прийняття нового Кримінального кодексу незалежної України 24 3.2 Характеристика нового Кримінального кодексу 26 Висновок 34 Список літератури 37

 9. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з податкового законодавства України
  Зміст 2 1. Відповідальність за порушення податкового законодавства 3 2. Проблемна ситуація. 8 Агрофірма відправила вино на цукровий завод в обмін на цукор через відсутність акцизної марки на пляшках, бартерного обміну не відбулось. При огляді машини на зворотному шляху працівники ДАЇ викликали фахівців податкової міліції. У результаті вантаж було конфісковано. Чи правильно це? Обгрунтуйте відповідь. 8 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 9

 10. Аналіз законодавства у сфері соціального забезпечення інвалідів
  Вступ 3 1. Аналіз системи законодавства в сфері соціального забезпечення інвалідів 5 2. Характеристика Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 12 Висновки 20 Список джерел 22

 11. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу
  ВСТУП 3 1. ПРАВОВІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 4 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 8 3. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 12 ВИСНОВКИ 16 ЛІТЕРАТУРА 17

 12. Порушення законодавства про бюджетну систему України
  Вступ 4 1. Загальна кримінально-правова характеристика злочинів у сфері господарської діяльності. 6 2. Види порушень законодавства про бюджетну систему та відповідальність за них 10 2.1. Поняття бюджетного правопорушення 10 2.2. Використання бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню. 12 2.3. Недотримання порядку проведення операцій з бюджетними коштами, як це встановлено чинним бюджетним законодавством. 13 2.4. Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи й видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку. 17 3. Кримінально-правова характеристика порушення законодавства про бюджетну систему (ст. 210 ККУ) 20 Висновки 25 Список використаної літератури: 29 Мета та завдання дослідження. Метою даною курсової роботи є теоретичний огляд порушення законодавства про бюджетну систему України Дана робота складається з трьох розділів, що дозволяють ґрунтовно ознайомитися з темою і систематично відобразити матеріал, а також викласти думки науковців. В цілому дана робота ґрунтовно досліджує порушення законодавства про бюджетну систему України. Освітлені основні поняття, наданий детальний аналіз особливостей відповідальності за порушення законодавства про бюджетну систему. Робота містить думки вчених, як теоретиків, так і практиків

 13. Досвід країн Центральної та Східної Європи на шляху адаптації національного законодавства до законодавства ЄС
  Вступ 3 1. Планування правотворчого процесу у Польщі у напрямку гармонізації національного права з правом ЄС 4 2. Досвід Угорщини на шляху адаптації національного законодавства до законодавства ЄС 7 3. Досвід Словацької Республіки 11 4. Адаптація національного законодавства Чеської Республіки до норм ЄС 14 Висновок 16 Список використаної літератури 18

 14. Відповідальність за порушення законодавства України про охорону праці
  Вступ 3 1. Види правової відповідальності за порушення законодавства про охорону праці 3 2. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці 4 3. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці 7 4. Інші види відповідальності за порушення законодавства про охорону праці 11 Висновки 15 Література: 16

 15. Розвиток радянського цивільного законодавства України 1922-1927 рр.
  Розвиток радянського цивільного законодавства України 1922-1927 рр....2 Список використаної літератури....7 1.Боярська З.І. Історія держави і права України. — К., 2001. — 278с. 2.Гусєва С. О. Історія держави і права України. — О., 2000. — 224с. 3.Кульчицький В.С. Історія держави і права України. – Львів, 1996. – 296 с. 4.Музиченко П.П. Історія держави і права України. – К., 1999. – 662 с.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua